HR-assistent

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep HR-assistent
Wat doet een HR-assistent?
Belangrijke rol als HR-assistent
Taken als HR-assistent:
Film: Human Resource Management:
Beroepsfilm HR-assistent:
Opleidingen tot HR-assistent
Bedrijven waar een HR-assistent werkzaam kan zijn
Competenties HR-assistent
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als HR-assistent
Arbeidsvoorwaarden en salaris HR-assistent
Eigen bedrijf starten als HR-assistent
Boekhoudprogramma vergelijken HR-assistent

Beroep HR-assistent

Een HR-assistent heeft de verantwoordelijkheid om ondersteuning te bieden aan de HR-afdeling en verricht de dagelijkse HR-werkzaamheden. Het takenpakket van een HR-assistent is doorgaans heel divers en varieert van het opstellen van arbeidsovereenkomsten tot het bijhouden van planning van personeel. De werkzaamheden spelen zich af binnen het HRM-vakgebied ofwel Human Resource Management. Een andere benaming hiervoor is personeelszaken, maar ook de afkorting HR wordt wel gebruikt. De taken van een HR-assistent kennen vooral een operationeel en administratief karakter. Bij het verrichten van werkzaamheden is er voornamelijk sprake van een ondersteunende taak ten aanzien van verschillende gebieden. Denk daarbij aan het assisteren op het gebied van beleidsontwikkeling, maar ook aan ondersteunende werkzaamheden met betrekking tot werving en selectie. Ook het bieden van ondersteuning op de HR-afdeling op het gebied van de arbeidsmarkt kan deel uitmaken van de taken. Dat geldt eveneens voor het werkzaam zijn binnen het gebied van verzuimbeleid. Een groot deel van de taken heeft betrekking op het uitvoeren van administratieve werkzaamheden. Daarbij valt ook te denken aan het opstellen van rapportages en vastleggen van personeelsmutaties. In het kader van werving en selectie kan het een taak van de HR-assistent zijn om vacatureteksten op te stellen. Of om functieomschrijvingen te formuleren. Het bijhouden van de voortgang van sollicitatieprocedures valt eveneens onder de werkzaamheden. Dat geldt ook voor het fungeren als vraagbaak voor personeel. Het bijhouden van de salarisadministratie vormt ook een onderdeel van de taken, net als eventueel het verzorgen van trainingen voor medewerkers.

Wat doet een HR-assistent?

Een HR-assistent voert dus de meest uiteenlopende ondersteunende werkzaamheden uit. Dat betekent dat een HR-assistent in de eigen functie verschillende beroepen vervult. In het algemeen is er sprake van een functie van administratief medewerker en meer specifiek van een rol als personeelszaken medewerker. Indien een HR-assistent de salarisadministratie bijhoudt, is er sprake van werkzaamheden als salarisadministrateur. Bij het assisteren in het kader van verzuimbeleid geldt dat een HR-assistent binnen dat taakgebied als verzuim medewerker is aan te merken. Op het gebied van werving en selectie, maar ook in het kader van loopbaanontwikkeling zijn er eveneens raakvlakken met andere beroepen. Denk maar aan de werkzaamheden van een recruiter die functieomschrijvingen opstelt en de sollicitatieprocedure begeleidt. Zo is er verder een link te leggen met de functie van loopbaanadviseur. Het bijhouden van de personeelsplanning komt bovendien tot uiting in de werkzaamheden van een personeelsplanner. Een HR-assistent is binnen het vakgebied van personeelszaken dan ook aan te merken als een duizendpoot. Overigens voert een HR-assistent de werkzaamheden doorgaans uit onder het toezicht van een HR-manager.

Belangrijke rol als HR-assistent

Een HR-assistent vervult een belangrijke rol en zeker als het gaat om het menselijke contact binnen het werkgebied van Human Resources. Een HR-assistent is een verbindende factor binnen bedrijven en heeft een overbruggende taak. Een van de belangrijke aspecten van deze functie is om vanuit alle openheid en vertrouwen te werken. Een HR-assistent houdt niet alleen rekening met geschreven regels, maar ook met ongeschreven regels en met de cultuur binnen het bedrijf. De bedrijfscultuur is van groot belang, want dat is een van de verbindende factoren, waarvan meerdere kenmerken onder de gedeelde verantwoordelijkheid van personeelszaken vallen. Denk daarbij aan arbeidsmotivatie, teamspirit, leiderschap en collectieve motivatie. De complete HR-afdeling inclusief de HR-assistent dragen bij aan de groei van het bedrijf en ontwikkeling van medewerkers. De mate van betrokkenheid heeft bovendien invloed op de bedrijfsresultaten en de HR-afdeling draagt daar op een positieve manier aan bij. Een assistant hr-manager is dus verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden.

Taken als HR-assistent:

 • Arbeidsovereenkomsten opstellen of beëindigen.
 • Functieomschrijvingen formuleren.
 • Sollicitatieprocedures bijhouden.
 • Vacatureteksten schrijven.
 • Vraagbaak zijn voor personeel.
 • Ziekteverzuim bijhouden.
 • Personeelsplanning bijhouden.
 • Salarisadministratie uitvoeren.
 • HR-systemen up-to-date houden.
 • Personeelsmutaties registreren.
 • Trainingen verzorgen.

Film: Human Resource Management:

Beroepsfilm HR-assistent:

Opleidingen tot HR-assistent

Er zijn diverse opleidingen beschikbaar om in de functie van HR-assistent te gaan werken. Een voorbeeld daarvan is de mbo-opleiding Human Resource Management (HRM) niveau 4. Het is echter ook mogelijk om een andere opleiding gericht op personeel en organisatie te volgen om het beroep van HR-assistent uit te oefenen. Het is verder mogelijk om met de hbo-opleiding Human Resource Management in deze functie aan de slag te gaan. Wanneer je zzp HR-assistent wilt worden, is het ook nodig dat je de zzp administratie goed opzet. Dit kun je het beste doen door middel van een online boekhouding. Hiervoor zijn meerdere goede boekhoudpakketten beschikbaar.

Bedrijven waar een HR-assistent werkzaam kan zijn

Doorgaans werkt een HR-assistent bij grote bedrijven die over een HR-afdeling of afdeling personeelszaken beschikken. Denk daarbij maar aan fabrikanten, middenstanders of aan verzekeraars. Het komt ook voor dat HR-assistenten in dienst van de overheid of semioverheid werkzaam zijn, zoals luchtverkeersleiding. Indien er sprake is van een dienstverband bij een overheidsinstantie geldt dat een HR-assistent als ambtenaar werkzaam is.

Competenties HR-assistent

Een HR-assistent voert een veelzijdig takenpakket uit op een HR-afdeling en dient daarom over uiteenlopende competenties te beschikken. In het kader van de verwerking van administratieve gegevens, geldt dat de competentie van nauwkeurig en secuur werken van belang is. Een HR-assistent heeft ook te maken met contact met medewerkers en dient daarom over goede communicatieve eigenschappen te beschikken. Niet alleen mondelinge vaardigheden komen van pas, maar ook schriftelijke vaardigheden. Bijvoorbeeld voor het opstellen van vacatureteksten en het maken van functieomschrijvingen. Het is ook van belang om over juridische kennis te beschikken, zoals met betrekking tot het arbeidsrecht. Dit omdat een HR-assistent ook verantwoordelijk is voor het opstellen van arbeidsovereenkomsten. Er ligt tevens een organisatorische taak en een HR-assistent dient daarom goed te kunnen organiseren en plannen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als HR-assistent

Het arbeidsmarktperspectief is niet eenduidig voor HR-assistenten. Het is namelijk zo dat allerlei HR-taken op relatief eenvoudige wijze te automatiseren zijn. Er zijn echter nuances aan te brengen, omdat een HR-assistent vooral te maken heeft met mensen. Het menselijke aspect is niet te automatiseren. Daarom is het wel de verwachting dat het arbeidsmarktperspectief in dat kader gunstig blijft. Er zijn vanuit deze functie diverse opties om door te groeien. Zo behoort het tot de mogelijkheden om HR-adviseur of adviseur P&O te worden, maar daar is wel een opleiding op hbo-niveau voor nodig. Het is ook mogelijk om door te groeien tot HR-manager met een universitaire opleiding Master in Human Resource Management. Er komen voor hogere functies wel andere skills bij kijken, omdat je als adviseur of manager een andere rol vervult dan wanneer je ondersteunende werkzaamheden verricht.

Arbeidsvoorwaarden en salaris HR-assistent

Een HR-assistent verdient gemiddeld een salaris tussen de 2.500 euro en 3.500 euro bruto. De exacte hoogte is niet alleen van de ervaring en opleiding afhankelijk, maar ook van het bedrijf of organisatie waar je werkt. Er is bovendien ook sprake van variatie in overige arbeidsvoorwaarden. Denk daarbij aan de mogelijkheid om vanuit huis te werken of van bedrijfsfitness gebruik te maken. Zo verschillen de voorwaarden ook als het gaat om het flexibel indelen van werkzaamheden of met betrekking tot de invulling van ontwikkelmogelijkheden in de loopbaan als HR-assistent.

Eigen bedrijf starten als HR-assistent

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als HR-assistent, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken HR-assistent

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als HR-assistent bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een HR-assistent.

Mijnzzp.nl