HR-manager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een HR-manager heeft de verantwoordelijkheid over het personeelsbeleid met betrekking tot het selecteren, beoordelen, opleiden en belonen. Het betreft een leidinggevende functie, waarbij de mogelijkheid bestaat dat er sprake is van het delegeren van bepaalde taken. Een HR-manager houdt zich verder bezig met strategisch beleid ten aanzien van onder meer fusies en overnames. Het strategische beleid kan eveneens betrekking hebben op arbeidsverhoudingen net als op talentontwikkeling. Het is mogelijk en afhankelijk van het bedrijf dat een HR-manager onderdeel is van het bestuur en als lid van het MT taken heeft. Het gaat dan onder meer om het organisatiebeleid strategisch vormgeven en om het ontwikkelen van HR-beleid binnen de onderneming. Er is bovendien sprake van toezichthoudende werkzaamheden aangaande de organisatorische cultuur en ten aanzien van het waarborgen van de veiligheid. In het kader van onderdeel uitmaken van het bestuur geldt dat er een onderscheid is tussen beleidsontwikkeling, bedrijfsvoering en aansturing van de afdeling. Met betrekking tot beleidsontwikkeling is het bijvoorbeeld een taak van de HR-manager om ontwikkelingen in de gaten te houden en deze naar gevolgen voor de organisatie te vertalen. Beleidsvoorstellen die zijn goedgekeurd, vertaalt de HR-manager naar operationele plannen. Tot de concrete werkzaamheden voor de bedrijfsvoering geldt dat een HR-manager de begroting vaststelt en het budget bewaakt. Er is bovendien sprake van een signalerende rol, waarbij rapportages aan het bestuur aangaande de bedrijfsvoering opgesteld worden. Het aansturen van de HR-afdeling is een van de concrete werkzaamheden, waarbij de leidinggevende rol naar voren komt. Bijvoorbeeld met de verantwoordelijkheid dat werkzaamheden correct worden uitgevoerd.

Een HR-manager heeft als human resource manager de dagelijkse leiding aangaande het personeelsbeleid van een organisatie. In de uitvoering van de werkzaamheden heeft een HR-manager verschillende contacten. Zo is het belangrijk om contact te onderhouden met een personeelszaken medewerker aangaande het personeelsbeleid net als met recruiters voor de werving van personeel. Het komt ook voor dat een HR-manager in het kader van de carrière van personeel als loopbaanadviseur optreedt. De functie brengt ook met zich mee dat er als onderdeel van het MT sprake is van een samenwerking met andere managers en directeur. Zo is er ook met andere beroepen een rechtstreekse link te leggen, zoals met een salarisadministrateur net als met een administratief medewerker en met een verzuim medewerker. Verder staat een HR-manager in contact met een adviseur P&O net als met een public relations medewerker en communicatiemedewerker. Er is dan ook een verband te leggen met allerlei functies die betrekking hebben op personeelszaken, van administratie tot public relations. Het uitgangspunt van een HR-manager is om het personeel te zien als basis voor het succes van het bedrijf.

WAT IS HRM?

HRM staat voor Human Resource Management en stelt het personeel als belangrijke activa centraal in de onderneming. HRM richt zich daarbij op het ontwikkelen van kwaliteiten van medewerkers en op het optimaal benutten daarvan. Het doel is bovendien om de inzet van mensen te optimaliseren net als het welbevinden te verbeteren en de binding te vergroten. Daarachter schuilt de gedachte dat er op deze manier een toewijding ontstaat betreffende de doelstellingen van het bedrijf. Binnen HRM zijn er doorgaans vier pijlers te onderscheiden, namelijk de HR-strategie, herstructurering van processen, openstaan voor feedback van werknemers en het beheren van organisatieveranderingen. Naast de HR-manager kunnen we ook nog de functie HR-assistent.

WAT DOET EEN HR-MANAGER:

 • HR-strategie ontwikkelen en implementeren
 • Bestuursbeleid vertalen
 • Rapporteren aan bestuur
 • Aanspreekpunt zijn voor personeel
 • Relaties met vakbonden onderhouden
 • Werving- en selectiebeleid bepalen
 • Uitstroombeleid regelen
 • Toezicht houden
 • Personeel beoordelen
 • Knelpunten signaleren
 • Begroting opstellen
 • Budget beheren
 • Personeel begeleiden
 • Deelnemen aan overlegvormen

Human Resource Management:

Werken als HR-manager:

OPLEIDINGEN TOT HR-MANAGER

Om het beroep van HR-manager uit te oefenen, is er een opleiding nodig. Het betreft hier de opleiding Human Resource Management (HRM). Deze opleiding staat overigens ook wel bekend onder de noemer Personeel en Arbeid. Het is een opleiding op hbo-niveau die als beroepsopleiding vorm krijgt. Een stage maakt een groot deel uit van de opleiding. Er zijn ook andere relevante opleidingen die een prima basis vormen om als HR-manager te werken. Bijvoorbeeld een opleiding arbeidspsychologie op universitair niveau net als een opleiding rechten. Het hangt van het bedrijf of de organisatie af indien er sprake is van een opleidingseis op hbo-niveau of op universitair niveau.

BEDRIJVEN WAAR EEN HR-MANAGER WERKZAAM KAN ZIJN

Doorgaans is een HR-manager binnen grote organisaties werkzaam, variërend van middenstanders met veel personeel tot fabrieken. Ook overheidsorganisaties maken gebruik van HR-managers om invulling en uitvoering te geven aan het HR-beleid. Naast de zakelijke branche en overheidssector komt het ook voor dat HR-managers werkzaam zijn voor non-profit organisaties.

COMPETENTIES HR-MANAGER

Een HR-manager heeft binnen organisaties een functie, waar communicatie een grote rol speelt net als het onderhouden van contacten. In dat opzicht zijn sociale vaardigheden van groot belang. Bovendien dient een HR-manager uitstekend te kunnen luisteren en over een diplomatieke houding te beschikken. Daarnaast komt overtuigingskracht van pas en is het belangrijk om het vermogen te hebben om een brug te bouwen tussen kloven. Een HR-manager treedt op als vraagbaak voor personeel en daar komt een open houding uiteraard bij van pas. Daadkracht is overigens ook een belangrijke vaardigheid om uitvoering te geven aan HR-beleid. In het kader van het aansturen van personeel is het verder van belang om te kunnen motiveren, organiseren en coachen. Een uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheid is doorgaans eveneens een vereiste voor HR-managers.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS HR-MANAGER

Het arbeidsmarktperspectief is redelijk goed te noemen, waarbij HR-managers met voldoende ervaring een extra gunstig perspectief hebben. Het is wel zo dat deze functie vooral voorkomt bij grote organisaties met veel personeel. Met betrekking tot doorgroeien als HR-manager is het onder meer mogelijk om vanuit een kleine organisatie bij een groot bedrijf te gaan werken. Een andere optie is om bijvoorbeeld naar een ander type management functie door te groeien in het hogere management.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS HR-MANAGER

Het salaris van een HR-manager ligt doorgaans tussen 3.500 euro en 4.500 euro bruto. De exacte hoogte is onder meer afhankelijk van de grote van de organisatie en zwaarte van het takenpakket. Een HR-manager die deel uitmaakt van het MT of bestuur kan bijvoorbeeld meer verdienen. Ook het opleidingsniveau dat aan de functie is gekoppeld, kan invloed hebben op de hoogte van het salaris. De overige arbeidsvoorwaarden worden doorgaans bij cao bepaald. De cao’s variëren wat dat betreft wel per branche.

Boekhoudsoftware vergelijken voor HR-manager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als HR-manager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl