HR-manager

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een HR-manager?

Een HR-manager heeft de verantwoordelijkheid over het personeelsbeleid met betrekking tot het selecteren, beoordelen, opleiden en belonen. Het betreft een leidinggevende functie, waarbij de mogelijkheid bestaat dat er sprake is van het delegeren van bepaalde taken. Een HR-manager houdt zich verder bezig met strategisch beleid ten aanzien van onder meer fusies en overnames. Het strategische beleid kan eveneens betrekking hebben op arbeidsverhoudingen, net als op talentontwikkeling. Het is mogelijk en afhankelijk van het bedrijf dat een HR-manager onderdeel is van het bestuur en als lid van het MT taken heeft. Het gaat dan onder meer om het organisatiebeleid strategisch vormgeven en om het ontwikkelen van HR-beleid binnen de onderneming. Er is bovendien sprake van toezichthoudende werkzaamheden aangaande de organisatorische cultuur en ten aanzien van het waarborgen van de veiligheid. In het kader van onderdeel uitmaken van het bestuur geldt dat er een onderscheid is tussen beleidsontwikkeling, bedrijfsvoering en aansturing van de afdeling. Met betrekking tot beleidsontwikkeling is het bijvoorbeeld een taak van de HR-manager om ontwikkelingen in de gaten te houden en deze naar gevolgen voor de organisatie te vertalen. Beleidsvoorstellen die zijn goedgekeurd, vertaalt de HR-manager naar operationele plannen. Tot de concrete werkzaamheden voor de bedrijfsvoering geldt dat een HR-manager de begroting vaststelt en het budget bewaakt. Er is bovendien sprake van een signalerende rol, waarbij rapportages aan het bestuur aangaande de bedrijfsvoering opgesteld worden. Het aansturen van de HR-afdeling is een van de concrete werkzaamheden, waarbij de leidinggevende rol naar voren komt. Bijvoorbeeld met de verantwoordelijkheid dat werkzaamheden correct worden uitgevoerd.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep HR-manager

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Salaris en tarief van een HR-manager

Wat is het salaris en tarief van een HR-manager? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als HR-manager in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken HR-manager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als HR-manager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl