Personeelszaken medewerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep personeelszaken medewerker
Werken als personeelszaken medewerker
Afdeling personeelszaken
Talentvolle medewerkers
P & O betekenis
Taken personeelszaken medewerker:
Film over personeelszaken:
Opleidingen tot personeelszaken medewerker
Bedrijven waar een personeelszaken medewerker werkzaam kan zijn
Competenties personeelszaken medewerker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als personeelszaken medewerker
Arbeidsvoorwaarden en salaris personeelszaken medewerker
Eigen bedrijf starten als Personeelszaken medewerker
Boekhoudprogramma vergelijken Personeelszaken medewerker

Beroep personeelszaken medewerker

Een medewerker personeelszaken is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden binnen de afdeling Human resource management (hrm). Human resource management is ontstaan vanuit P&O. Het verschil tussen P&O en hrm is dat P&O zich alleen richt op personeelszaken en dat hrm zich ook richt op het geven van sturing aan medewerkers en zich richt op het doorvoeren van het bedrijfsbeleid. De werkzaamheden van P&O medewerkers en medewerkers personeelszaken hebben wel grote raakvlakken met elkaar. Het belangrijkste verschil is dat een medewerker personeelszaken meer op managementniveau werkzaam is onder de HR-manager. Als medewerker personeelszaken ben je dus verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die met personeelsbeleid en personeelsstrategie te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan de instroom en doorstroom van personeel en aan alle bijkomende administratieve werkzaamheden. Als medewerker personeelszaken zorg je ervoor dat alle personeelsdossiers netjes en compleet worden bijgehouden en worden opgeslagen. Ook kunnen medewerkers van de organisatie bij de medewerker personeelszaken terecht met vragen over regels en voorschriften uit de cao. Het is denkbaar dat een medewerker personeelszaken ook gezien kan worden als een P&O medewerker, echter kan dit per organisatie verschillen. Binnen de afdeling Human resource management gaan de inhoudelijke werkzaamheden met betrekking tot personeel verder dan alleen personeelszaken, zoals binnen de afdeling P&O, omdat Human resource management zich juist ook zal richten op adviserende en ondersteunende werkzaamheden op managementniveau. De werkzaamheden als medewerker personeelszaken moeten aangemerkt worden als uitvoerende werkzaamheden.

Werken als personeelszaken medewerker

Als medewerker personeelszaken ben je dus werkzaam binnen de afdeling Human resource management. Human resource management heeft betrekking op strategisch personeelsmanagement. Strategisch personeelsmanagement gaat verder dan de werkzaamheden binnen de afdeling personeel & organisatie (P&O). Binnen de afdeling Human resource management draait het juist meer om het bepalen van personeelsbeleid op strategisch managementniveau. Als medewerker personeelszaken ben je dan ook verantwoordelijk voor het doorvoeren van alle genomen beslissingen die het personeel en de organisatie aangaan. Als medewerker personeelszaken zul je regelmatig te maken hebben met managers en directieleden binnen de organisatie. Het is niet zo dat alle organisaties beschikken over een afdeling Human resource management, dit kan verschillen per organisatie. In de praktijk kan de functie personeelszaken medewerker op verschillende manieren voorkomen. Zoals eerder omschreven is het wel zo dat een medewerker personeelszaken vooral een uitvoerende functie betreft. De functie medewerker personeelszaken betreft een belangrijke functie, omdat bedrijven met veel wet- en regelgeving te maken hebben. Met andere woorden mogen er geen fouten gemaakt worden die nadelig kunnen zijn voor werknemers of de werkgever. In de meeste gevallen zul je als personeelszaken medewerker werkzaam zijn onder de HR-manager.

Afdeling personeelszaken

De werkzaamheden die een medewerker personeelszaken of P&O medewerker uitvoert zijn ruim te noemen. Als een organisatie zoekt naar nieuw personeel zullen de medewerkers binnen de afdeling personeelszaken een personeelsadvertentie plaatsen en de afspraken maken. Het komt ook voor dat de medewerkers personeelszaken sollicitanten moeten screenen zoals door het controleren van diploma's of de opgegeven referenties. De afdeling personeelszaken regelt alles aangaande het personeel van organisaties. De inhoudelijke werkzaamheden van een medewerker personeelszaken kunnen verschillen per organisatie, omdat niet alle organisaties op dezelfde manier werkzaam zijn. Daarnaast kan een medewerker personeelszaken binnen de afdeling Human resource management te maken krijgen met talentvolle studenten die een traineeship aangeboden krijgen.

Talentvolle medewerkers

Trainees zijn werknemers die uiteindelijk een management functie binnen de organisatie gaan bekleden. Andere werkzaamheden binnen de afdeling Human resource management kunnen zijn het bijhouden van de algemene administratie, het opstellen van contracten, het verwerken van verlofaanvragen en het verwerken van ziek- en betermeldingen. Als medewerker personeelszaken kan je ook te maken hebben met andere specialisten, zoals bedrijfsjuristen, bedrijfsartsen en eventuele toezichthouders met betrekking tot wet- en regelgeving. Het is denkbaar dat een medewerker personeelszaken ook aangemerkt kan worden als salarisadministrateur en als personeelsplanner.

P & O betekenis

P & O, ofwel Personeel en Organisatie, is een term die wordt gebruikt om de activiteiten en functies te beschrijven die gericht zijn op het beheer en de ontwikkeling van personeel binnen een organisatie. Het omvat verschillende aspecten van het hrm (Human Resource Management) domein en heeft als doel om een effectieve en efficiënte werkomgeving te creëren waarin medewerkers optimaal kunnen functioneren en bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. De taken en verantwoordelijkheden van P&O kunnen variëren, afhankelijk van de omvang en de aard van de organisatie, maar over het algemeen omvat het de volgende gebieden:

 • Werving en selectie: Het aantrekken, selecteren en aannemen van geschikte kandidaten voor openstaande functies binnen de organisatie. Dit omvat het opstellen van vacatures, het beoordelen van sollicitaties, het voeren van sollicitatiegesprekken en het nemen van beslissingen over aanstellingen.
 • Personeelsadministratie: Het bijhouden en beheren van personeelsdossiers, contracten, salarisadministratie, verlofregistratie en andere administratieve taken met betrekking tot het personeel.
 • Personeelsontwikkeling en training: Het identificeren van de trainingsbehoeften van medewerkers, het organiseren van trainingen en ontwikkelingsprogramma's, en het bevorderen van de groei en het leren van medewerkers binnen de organisatie.
 • Prestatiemanagement: Het opzetten en implementeren van systemen en processen om de prestaties van medewerkers te beoordelen, doelen te stellen, feedback te geven en te zorgen voor een continue verbetering van de prestaties.
 • Arbeidsvoorwaarden en beloning: Het vaststellen van arbeidsvoorwaarden, salarisstructuren, bonussen, secundaire arbeidsvoorwaarden en het zorgen voor naleving van arbeidswetten en regels.
 • Personeelsbeleid en strategie: Het ontwikkelen en implementeren van beleid en strategieën op het gebied van personeelsmanagement om de organisatiedoelstellingen te ondersteunen. Dit omvat onder andere diversiteit en inclusie, arbeidsverhoudingen, gezondheid en welzijn van medewerkers, en organisatiecultuur.

Taken personeelszaken medewerker:

 • Het beantwoorden van personeelsvragen.
 • Het bijhouden van de personeelsplanning.
 • Het bijhouden van sollicitatieprocedures.
 • Het maken van rapportages van het personeelsbestand.
 • Het opstellen en vernieuwen van arbeidsovereenkomsten.
 • Het regelen van trainingen en/of opleidingen.
 • Het registeren van ziekteverzuim.
 • Het schrijven van vacatureteksten.
 • Het verwerken van gegevens.

Film over personeelszaken:

Opleidingen tot personeelszaken medewerker

Om als personeelszaken medewerker op de afdeling personeelszaken te kunnen werken kan het beste eerst een opleiding richting de administratie gevolgd worden, zoals de opleiding tot secretaresse. De functie medewerker personeelszaken (MPZ) is een beroep op Mbo-niveau drie. Tijdens de opleiding medewerker personeelszaken leer je onder meer het assisteren bij de werving en selectie van nieuw personeel en alle administratieve vaardigheden die je als personeelszaken medewerker moet beheersen. Maar ook het beoordelen van personeel of het begeleiden van personeel in hun loopbaanontwikkeling kan tot je taken behoren. Er is voor dit beroep ook een hbo-opleiding mogelijk, namelijk de opleiding Human Resource Management van vier jaar. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als je gaat beginnen als zzp'er is het ook belangrijk dat je de boekhouding bijhoudt. Hiervoor zijn meerdere goede boekhoudpakketten beschikbaar.

Bedrijven waar een personeelszaken medewerker werkzaam kan zijn

Als personeelszaken medewerker kan je werkzaam zijn voor veel verschillende organisaties en bedrijven met een afdeling personeelszaken. Denk bijvoorbeeld aan grote middenstanders, hotels, overheden en aan fabrieken, die te maken hebben met veel personeelsleden. Daarnaast kan je werkzaam zijn voor meer gespecialiseerde bedrijven, zoals een uitzendbureau of detacheringsbureau. Het beroep personeelszaken medewerker komt over het algemeen alleen voor binnen de grotere organisaties en bedrijven, die beschikken over een eigen hr-afdeling. In sommige gevallen kan een personeelszaken medewerker aangemerkt worden als HR-assistent.

Competenties personeelszaken medewerker

Als personeelszaken medewerker moet je in staat zijn om zelfstandig te werken en ben je als persoon flexibel. Daarnaast mag het nauwkeurig organiseren en plannen geen probleem voor je zijn. Als personeelszaken medewerker moet je kennis bezitten op het gebied van cao's en verdere wetten en regels op het gebied van arbeid. Omdat je doorgaans de hele dag met collega's en personeel te maken zal krijgen moet je over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikken en representatief overkomen. Als laatste ben je natuurlijk bekend met alle computerprogramma's waarbinnen je in je vakgebied mee te maken zal krijgen, omdat je werkzaamheden voornamelijk achter de computer plaats zullen vinden, zoals het bijhouden van personeelsdossiers. In dit zogenaamde personeelsinformatiesysteem wordt alle informatie bijgehouden zoals ziekteverzuim, vrije dagen en de gewerkte uren. Algemeen belangrijk woorden zijn empathie, zelfstandigheid, netwerken, samenwerken, overleggen, stressbestendigheid, flexibiliteit, energie, motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als personeelszaken medewerker

Als goed opgeleide personeelszaken medewerker is het verkrijgen van werk doorgaans geen enkel probleem. Wel kan het niveau binnen dit beroep verschillen van een Mbo-opleiding tot een hbo-opleiding. Maar doorgaans is het voor beide niveaus geen enkel probleem om werk te vinden, omdat er nu eenmaal een grote vraag is naar goed opgeleide personeelszaken medewerkers. De doorgroeimogelijkheden als personeelszaken medewerker moeten gezien worden in het verder specialiseren binnen je vakgebied, zodat je een meer verantwoordelijke baan binnen de organisatie kan verkrijgen. Een mogelijke vervolgfunctie als personeelszaken medewerker is het fungeren als supervisor of het worden van de hr-manager. Een andere mogelijkheid kan ook zijn de functie office manager. De mogelijke doorgroeimogelijkheden zijn wel sterk afhankelijk van het opleidingsniveau, de werkgever en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris personeelszaken medewerker

Er zijn voor het beroep personeelszaken medewerker geen directe arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat je zoals eerder omschreven voor veel verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn in verschillende branches. Een personeelszaken medewerker in loondienst met een Mbo-opleiding verdient doorgaans tussen de 1500 en 2500 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verantwoordelijkheden. Het salaris van een Hbo-opgeleide personeelszaken medewerker zal doorgaans tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Personeelszaken medewerker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Personeelszaken medewerker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Personeelszaken medewerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Personeelszaken medewerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Personeelszaken medewerker.

Mijnzzp.nl