Supervisor

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep supervisor
Werken als supervisor in verschillende functies
Wat is een supervisie?
Wat doet een supervisor?
Film over een supervisor:
Logistiek supervisor:
Opleidingen tot supervisor
Bedrijven waar een supervisor werkzaam kan zijn
Competenties supervisor
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als supervisor
Arbeidsvoorwaarden en salaris supervisor
Eigen bedrijf starten als Supervisor
Boekhoudprogramma vergelijken Supervisor

Beroep supervisor

Een supervisor is een werknemer die beschikt over een aanvullende leidinggevende functie. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een supervisor het beste omschrijven als het houden van supervisie over de betreffende organisatie of afdeling. Een supervisor kijkt als het ware van bovenaf op de organisatie en overziet het totaalplaatje van de organisatie. De term supervisor is dan ook breed en komt in het kort neer op houden van toezicht. Een andere meer bekende benaming voor supervisor is manager. Toch hoeft een supervisor geen manager te zijn, omdat een supervisor ook werkzaam kan zijn zonder direct andere mensen aan te sturen. Een supervisor kan bijvoorbeeld ook alleen toezichthouder of opzichter zijn op bepaalde werkzaamheden. Binnen het bedrijfsleven is de term supervisor steeds meer in opkomst en bestaan er zelfs al opleidingen die de term supervisor gebruiken, zoals de Mbo-opleiding logistiek supervisor. Een supervisor heeft over het algemeen minimaal een Mbo-diploma niveau vier of een hogere opleiding genoten. Een supervisor kan afhankelijk van de organisatie waar hij of zij werkzaam is zelf ook meewerken. De supervisor hoeft dus geen manager te zijn, die ander personeel aanstuurt. Als een supervisor zelf werkzaam is op de werkvloer als manager kan ook de term operationeel manager van toepassing zijn. Het beroep supervisor kan niet zomaar vergeleken worden met het beroep operationeel manager. Dit is het geval omdat operationeel managers in de meeste gevallen wel medewerkers aansturen als manager. Het beroep supervisor moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat de functie supervisor verder geen vaste functieomschrijving kent. Het is prima denkbaar dat supervisors in de praktijk ook leiding geven aan verschillende werknemers. In alle gevallen heeft het beroep supervisor wel te maken met aanvullende werkzaamheden binnen het specifieke beroep.

Werken als supervisor in verschillende functies

Een supervisor is dus een werknemer die over bepaalde aanvullende verantwoordelijkheden beschikt. Wat deze verantwoordelijkheden precies zijn, is afhankelijk van het opleidingsniveau en de specifieke functie als supervisor. Een supervisor kan bijvoorbeeld een manager zijn, echter kan een supervisor ook een teamleider zijn die enkele medewerkers zal aansturen en controleren. Supervisors worden over het algemeen ingezet om organisaties zo optimaal en efficiënt mogelijk te laten functioneren. Het optimaal en efficiënt laten functioneren kan betrekking hebben op specifieke bedrijfsprocessen maar op het personeel zelf. Het beroep supervisor kan in de praktijk op verschillende manieren voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een ploegbaas of aan een chef-werkplaats, die ook aangemerkt kunnen worden als supervisor. Dit soort werknemers beschikt dan ook over aanvullende taken. Zoals eerder omschreven kan het beroep supervisor ook aangemerkt worden als het beroep operatoneel manager, met het belangrijke verschil dat een supervisor geen manager hoeft te zijn.

Wat is een supervisie?

Redelijk veel managers of andere soorten leidinggevende volgen vroeg of laat extra cursussen om zich verder te bekwamen in supervisie. Supervisie is een breed begrip dat onder andere betrekking heeft het leren omgaan met moeilijk en/of lastige vraagstukken als leidinggevende. Het bekijken van lastige vraagstukken vanuit een andere invalshoek behoort tot supervisie. Binnen supervisie staat het zelf goed nadenken over lastige vraagstukken en zelfreflectie dan hoog aangeschreven. Het ontwikkelen van supervisie is geschikt voor personen die vanwege hun functie te maken hebben met andere personeelsleden en/of de media. Van een goede supervisor mag verwacht worden dat hij of zij inzicht heeft hoe te reageren op lastige of moeilijke situaties. Supervisie kan geleerd worden door het volgen van gerichte trainingen. Deze trainingen zijn over het algemeen sterk gericht op het werken aan je eigen stijl (beroepshouding) en op het verbeteren van vaardigheden. Als leidinggevende kan je in de praktijk op verschillende manieren tegen lastige situaties aanlopen. Denk bijvoorbeeld aan zieke medewerkers, medewerkers die niet functioneren, of projecten die niet goed lopen. Zoals eerder omschreven moet het begrip supervisor vrij breed gezien worden, omdat het niet om managers hoeft te gaan. Een toezichthouder kan bijvoorbeeld ook aangemerkt worden als een supervisor.

Wat doet een supervisor?

Een supervisor is verantwoordelijk voor het toezicht houden op en begeleiden van een team of groep medewerkers om ervoor te zorgen dat de gestelde doelen en taken worden behaald. De rol van een supervisor kan variëren afhankelijk van de specifieke branche of organisatie, maar over het algemeen omvat het de volgende taken:

  • Leidinggeven en coördineren: Een supervisor geeft leiding aan een team van medewerkers en zorgt ervoor dat de taken en verantwoordelijkheden binnen het team effectief worden verdeeld. Ze stellen duidelijke doelen en verwachtingen, en coördineren de activiteiten om ervoor te zorgen dat deze op tijd en volgens de juiste procedures worden uitgevoerd.
  • Begeleiding en coaching: Een supervisor speelt een belangrijke rol in het begeleiden en coachen van medewerkers. Ze bieden ondersteuning en begeleiding bij het uitvoeren van hun taken, geven feedback op prestaties en helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden en competenties. Ze stimuleren en motiveren medewerkers om hun volledige potentieel te benutten.
  • Probleemoplossing: Een supervisor is verantwoordelijk voor het identificeren en aanpakken van problemen of uitdagingen binnen het team. Ze analyseren situaties, zoeken naar oplossingen en nemen beslissingen om de productiviteit en efficiëntie te verbeteren. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het oplossen van conflicten en het bevorderen van een positieve werkomgeving.
  • Communicatie: Effectieve communicatie is essentieel in de rol van een supervisor. Ze moeten duidelijk en transparant communiceren met medewerkers, andere afdelingen en het management. Ze delen informatie, instructies en feedback, en fungeren als een brug tussen het hogere management en het team.
  • Kwaliteitscontrole: Een supervisor is verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van het werk dat wordt geleverd. Ze voeren regelmatig controles en evaluaties uit om ervoor te zorgen dat processen en resultaten voldoen aan de gestelde normen en eisen. Ze identificeren ook mogelijkheden voor verbetering en implementeren eventuele correctieve maatregelen.

Film over een supervisor:

Logistiek supervisor:

Opleidingen tot supervisor

Een supervisor kan in uiteenlopende branches werkzaam zijn in verschillende functies, die qua opleidingsniveau kunnen verschillen van Mbo-niveau, hbo-niveau tot zelfs universitair niveau. Het is voor dit beroep dan ook niet mogelijk om een specifieke opleiding te benoemen, omdat de term supervisor te algemeen is. Over het algemeen zal een supervisor als leidinggevende binnen het bedrijfsleven wel minimaal over een Mbo-diploma niveau vier of hoger moeten beschikken. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding correct opzetten is belangrijk als startende ondernemer. Dit kun je tegenwoordig vrij eenvoudig zelf doen met een boekhoudprogramma. De meeste ondernemers maken tegenwoordig gebruik van online boekhouden.

Bedrijven waar een supervisor werkzaam kan zijn

Een supervisor komt overal voor in verschillende branches zoals in de logistiek, de beveiliging, de facilitaire dienstverlening en bijvoorbeeld de autobranche. De benaming supervisor kan wel per branche verschillen, omdat een opzichter of uitvoerder ook aangemerkt kunnen worden als een supervisor. De meer algemene benaming voor supervisor is de benaming manager. Ook de term manager moet vrij algemeen gezien. Dit is het geval omdat er veel verschillende managers zijn. Managers kunnen ook op verschillende niveaus werkzaam zijn.

Competenties supervisor

De competenties als supervisor kunnen per branche en niveau verschillen. Over het algemeen kunnen we stellen dat een supervisor over leiderschap moet beschikken en dus over managementvaardigheden zal moeten beschikken. Daarnaast zal een supervisor vakinhoudelijk goed opgeleid moeten zijn binnen zijn vakgebied. Algemeen belangrijke woorden zijn motiveren, inspireren, coachen, trainen, verantwoordelijkheidsgevoel, doorzettingsvermogen, passie, communicatie, organiseren en plannen. Verder competenties zijn niet zomaar aan te geven, omdat supervisors op verschillende manieren werkzaam kunnen zijn. Het is denkbaar dat een supervisor ook te maken heeft met vaste beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als supervisor

Het arbeidsmarktperspectief als supervisor zal sterk afhankelijk zijn van het vakgebied waarbinnen je werkzaam bent. Over het algemeen zal een goed opgeleide supervisor geen moeite hebben met het vinden van werk. De doorgroeimogelijkheden als supervisor zullen sterk afhankelijk zijn van je eigen competenties en opleidingsniveau. Over het algemeen zal een supervisor of manager voldoende doorgroeimogelijkheden hebben, afhankelijk van de organisatie waar je werkzaam bent.

Arbeidsvoorwaarden en salaris supervisor

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor dit beroep, omdat je in verschillende branches werkzaam kan zijn in uiteenlopende functies. Ook het geven van een salarisindicatie is voor dit beroep niet echt mogelijk, omdat het opleidingsniveau per branche kan verschillen, wat invloed zal hebben op het mogelijke salaris als supervisor. De functie supervisor kan zoals eerder aangeven variëren van Mbo-niveau tot universitair niveau.

Eigen bedrijf starten als Supervisor

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Supervisor, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Supervisor

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Supervisor bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Supervisor.

Mijnzzp.nl