Procesmanager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een procesmanager is een tijdelijke of fulltime manager die verantwoordelijk is voor het ontwerpen, uitwerken en beheersen van organisatieprocessen. De belangrijkste taak als procesmanager is dan ook het aansturen en begeleiden van organisatieprocessen, met als doel dit succesvol af te ronden. Om organisatieprocessen succesvol af te kunnen ronden zal de procesmanager het proces dagelijks begeleiden en monitoren. Ook het regelmatig overleggen met andere managers en/of de directie behoort tot de werkzaamheden van de procesmanager. Als procesmanager is het belangrijk om medewerkers te motiveren en vastgestelde doelstellingen te halen. Deze doelstellingen worden over het algemeen uitgebreid besproken met de directie, en moeten dan steeds gecontroleerd worden door de procesmanager. De belangrijkste taak van een procesmanager is het op een goede manier implementeren van veranderingen binnen de organisatie. Omdat het veranderen van bestaande processen in sommige gevallen grote gevolgen kan hebben op draaiende processen is het belangrijk dat dit soepel verloopt. Denk bijvoorbeeld aan computersystemen, die niet mogen uitvallen door procesveranderingen, of aan productielijnen, die niet mogen uitvallen. De werkzaamheden van een procesmanager kunnen ook gezien worden als de werkzaamheden van een kwaliteitsmanager, echter is een procesmanager alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van organisatieprocessen. Een kwaliteitsmanager is over het algemeen verantwoordelijk voor procesmanagement en verandermanagement. De werkzaamheden van een procesmanager maken dus wel onderdeel uit van kwaliteitsmanagement. Het is de procesmanager, die verantwoordelijk is voor het begeleiden van organisatieprocessen. Omdat organisatieprocessen complex kunnen zijn maakt een procesmanager in veel gevallen gebruik van scrum.

Als procesmanager ben je dus verantwoordelijk voor het ontwerpen, uitwerken en succesvol implementeren van nieuwe processen. Procesmanagement heeft niet alleen betrekking op nieuwe processen of het veranderen van processen. Ook het beheren van bestaande processen kan tot de verantwoordelijkheid behoren van de procesmanager. Zoals eerder omschreven kan procesmanagement behoorlijk complex en risicovol zijn. Om alle denkbare risico's uit te kunnen sluiten maken procesmanagers vaak gebruik van de scrum methodiek. Scrum is een manier van aanpakken, waardoor de kans op fouten geminimaliseerd worden. Een procesmanager kan zelf als scrum master werken of de procesmanager zal een interne medewerker aanstellen als scrum master. Het goed laten verlopen van nieuwe processen binnen een organisatie is meestal niet makkelijk. Het is aan de procesmanager om het geheel te overzien en de mogelijke gevolgen te begrijpen. Dit betekent in de praktijk meestal dat de procesmanager veel moet overleggen en communiceren voordat een proces aangepast kan worden. Als procesmanager ben je meestal betrokken bij processen, die een bepaalde einddatum kennen. Dit is een belangrijk verschil met gewone managers. Een procesmanager is dan ook verantwoordelijk voor een bepaald proces en zal na afronding van het proces meestal betrokken raken bij een nieuw proces. Procesmanagement is een ruim begrip dat in het kort het beste omschreven kan worden als het efficiënter en doelmatiger inrichten van bedrijfsprocessen, waardoor de winstgevendheid en de klanttevredenheid zullen toenemen.

Wat doet een procesmanager allemaal

Een procesmanager is verantwoordelijk voor het ontwerpen, uitwerken en implementeren van organisatieprocessen. Dit houdt in dat de procesmanager bestaande of nieuwe processen zal implementeren binnen de organisatie. Procesmanagement heeft veel raakvlakken met kwaliteitsmanagement, echter is een procesmanager alleen verantwoordelijk voor het implementeren en beheren van organisatieprocessen. Een kwaliteitsmanager is juist verantwoordelijk voor het leveren van optimale kwaliteit met betrekking tot producten en/of diensten. Het leveren van goede kwaliteit is alleen mogelijk door goede organisatieprocessen. Met andere woorden heeft de procesmanager in veel gevallen ook direct te maken met de kwaliteitsmanager. Daarnaast is het denkbaar dat de procesmanager gebruikmaakt van een verandermanager. Een verandermanager is verantwoordelijk voor het samenbrengen van verschillende afdelingen, die aan verandering onderhevig zijn. Dit is meestal het geval als het om grote veranderingen gaat. Als procesmanager zal je in de meeste gevallen ook veel contact onderhouden met de operationeel managers binnen de organisatie.

Het veranderen van organisatieprocessen moet vrij ruim gezien worden, omdat alle bedrijven en organisaties te maken hebben met veranderingen. Procesmanagement heeft dan ook niet alleen betrekking op fabrieken of de industrie, die producten maken. Procesmanagement komt ook voor binnen de ICT-sector of binnen gewone kantoren. Daarnaast kan het om logistieke vraagstukken gaan. Denk bijvoorbeeld aan een procesmanager, die verantwoordelijk is voor het verbeteren van het voorraadbeheer. Als procesmanager kan je dan ook indirect met techniek te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld aan automatiseringsmedewerkers, die verantwoordelijk zijn voor het implementeren van nieuwe processen.

Werkzaamheden als procesmanager zijn:

  • Het analyseren van processen
  • Het beheren van processen
  • Het coördineren van procesveranderingen
  • Het doen van verbetervoorstellen
  • Het implementeren van processen
  • Het ontwikkelen van processen
  • Het opstellen van analyses
  • Het overleggen met managers en de directie
  • Het monitoren van processen

Beroep procesmanager:

Opleidingen tot procesmanager

Voor het beroep procesmanager zijn geen voltijds opleidingsmogelijkheden via gewone scholen. Wel zijn er externe opleidingsinstituten te vinden, die verkorte opleidingen of cursussen aanbieden in de richting procesmanagement. Over het algemeen zal een procesmanager beschikken over een Hbo-opleiding, zoals de Hbo-opleiding business management, de Hbo-opleiding commerciële economie of de Hbo-opleiding bedrijfskunde. Daarnaast is het denkbaar dat een procesmanager over een universitaire studie zal beschikken. Het worden van procesmanager is over het algemeen niet alleen afhankelijk van de genoten opleidingen. Werkervaring en branchekennis zijn in de meeste gevallen net zo belangrijk als we spreken van de functie procesmanager. Niet iedere managers kan zomaar werkzaam zijn als procesmanager. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een procesmanager werkzaam kan zijn

Als procesmanager kan je voor verschillende bedrijven en organisaties werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan fabrieken, kantoren, financiële instellingen, de industrie, de verkeersleiding of aan grote middenstanders. Daarnaast kan je werkzaam zijn voor de overheid als ambtenaar. Afhankelijk van de complexiteit is het denkbaar dat organisaties gebruik zullen maken van een interim-manager. Het is ook denkbaar dat een interne manager aangemerkt wordt als procesmanager. Dit betreft dan vaak wel de relatief makkelijk procesveranderingen. Procesmanagement kan dan ook variëren van makkelijke werkzaamheden tot zeer complexe werkzaamheden. In sommige gevallen kan een procesmanager ook aangemerkt worden arbeidsanalist.

Competenties procesmanager

Als procesmanager moet je in de eerste plaats over goede managementkwaliteiten beschikken. Daarnaast zul je over goede communicatieve vaardigheden moeten beschikken, omdat je te maken hebt met verschillende collega's. Als procesmanager moet je in staat zijn processen te analyseren en met eventuele verbeteringen komen, zodat het gewenste resultaat behaald kan worden. In veel gevallen speelt ook innovatie een belangrijke rol als projectmanager. Algemeen belangrijke woorden zijn analytisch, samenwerken, overleggen, inspiratie, creativiteit, delegeren, visie, plannen, organiseren, stressbestendigheid, monitoren, waakzaamheid en presteren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als procesmanager

Het arbeidsmarktperspectief van een procesmanager is over het algemeen redelijk goed te noemen, omdat veel bedrijven en organisaties te maken hebben met procesveranderingen. Wel is het zo dat niet iedere manager zomaar procesmanager kan worden. Procesmanager is een functie, waarbinnen ervaring en kennis belangrijk zijn. Daarnaast is het zo dat lang niet alle procesmanagers fulltime werkzaam zijn als procesmanager. De doorgroeimogelijkheden van een procesmanager moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de functie projectleider of aan de functie afdelingsmanager. Dit is wel afhankelijk van de soort organisatie waarvoor je werkzaam bent. Als je beschikt over een universitaire studie kan ook het promoveren aangemerkt worden als doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris procesmanager

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat je als procesmanager voor verschillende bedrijven, organisaties of overheden werkzaam kunt zijn. Het salaris als procesmanager is sterk afhankelijk van je specifieke taken en verantwoordelijkheden. Een procesmanager in loondienst zal doorgaans tussen de 3500 en 4500 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden. Het zijn doorgaans wel de grote en moeilijke processen die goed betalen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Procesmanager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Procesmanager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl