Procesmanager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een procesmanager is verantwoordelijk voor het ontwerpen, uitwerken en beheersen van organisatieprocessen. De belangrijkste taak als procesmanager is dan ook het aansturen en begeleiden van organisatieprocessen, met als doel dit succesvol af te ronden. Om organisatieprocessen succesvol af te kunnen ronden zal de procesmanager het proces dagelijks begeleiden en monitoren. Ook het regelmatig overleggen met andere managers en/of de directie behoort toe tot de werkzaamheden van een procesmanager. Als procesmanager is het belangrijk om medewerkers te motiveren en vastgestelde doelstellingen te halen. Deze doelstellingen worden over het algemeen uitgebreid besproken met de directie, en moeten dan ook steeds gecontroleerd worden door de procesmanager. Procesmanagement betreft een specifiek vakgebied binnen de categorie management. De belangrijkste taak van een procesmanager is het op een goede manier implementeren van veranderingen binnen de organisatie. Omdat het veranderen van processen in sommige gevallen grote gevolgen kan hebben op bestaande draaiende processen is het belangrijk dat dit soepel verloopt. Denk bijvoorbeeld aan computersystemen die niet uit mogen vallen door procesveranderingen, of aan productielijnen die niet mogen uitvallen door procesveranderingen.

De werkzaamheden van een procesmanager kunnen ook gezien worden als de werkzaamheden van een kwaliteitsmanager, echter is een procesmanager alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van organisatieprocessen. Een kwaliteitsmanager is over het algemeen verantwoordelijk voor procesmanagement en verandermanagement. De werkzaamheden van een procesmanager maken dus wel onderdeel uit van kwaliteitsmanagement. Het is de procesmanager die verantwoordelijk is voor het begeleiden van organisatieprocessen. Omdat organisatieprocessen complex kunnen zijn maakt een procesmanager in veel gevallen gebruik van scrum. Scrum is een manier van aanpakken waardoor de kans op fouten geminimaliseerd worden. Een procesmanager kan zelf als scrum master fungeren of de procesmanager zal een medewerker aanstellen als scrum master.

Het goed laten verlopen van nieuwe processen binnen een organisatie is meestal niet makkelijk. Het is aan de procesmanager om het geheel te overzien en de mogelijke gevolgen te begrijpen. Dit betekent in de praktijk meestal dat de procesmanager veel zal moeten overleggen en communiceren voordat een proces aangepast kan worden. Als procesmanager ben je meestal betrokken bij processen die een bepaalde einddatum kennen. Dit is een belangrijk verschil met reguliere managers. Een procesmanager is dan ook verantwoordelijk voor een bepaald proces en zal na afronding van het proces meestal weer betrokken raken bij een nieuw proces. Procesmanagement is een ruim begrip dat in het kort het beste omschreven kan worden als het efficiënter en doelmatiger inrichten van bedrijfsprocessen, waardoor de winstgevendheid en de klanttevredenheid zullen toenemen.

Beroep procesmanager:

Opleidingen tot procesmanager

Voor het beroep procesmanager zijn geen specifieke voltijds opleidingsmogelijkheden via reguliere scholen. Wel zijn er veel externe opleidingsinstituten te vinden die verkorte opleidingen of cursussen aanbieden in de richting procesmanagement. Het beroep procesmanager heeft veel raakvlakken met het beroep projectleider, met dit verschil dat een projectleider meestal een tijdelijke aanstelling heeft en een procesmanager voltijds als manager werkzaam zal zijn. De functie procesmanager is dan ook een aanvulling op een normale managersfunctie, die gespecialiseerd is op het managen van processen. De term proces is natuurlijk heel breed en kan van alles betreffen, zoals een bepaald proces in een fabriek of een proces in een distributiecentrum. Tijdens de externe opleiding leert men onder andere bedrijfsprocessen te identificeren, beheren en te verbeteren. Een opleiding of cursus procesmanager zal ongeveer zes maanden in beslag nemen. Zie voor meer informatie ook de Hbo-opleiding Business Management, de Hbo-opleiding Commerciële Economie of de Hbo-opleiding Bedrijfskunde.

Bedrijven waar een procesmanager werkzaam kan zijn

Als procesmanager kan je natuurlijk voor uiteenlopende soorten bedrijven, organisaties en instellingen werkzaam zijn in verschillende richtingen. Een procesmanager werkt zeker niet alleen op kantoor, maar kan zijn werkzaamheden ook uitvoeren in bijvoorbeeld een fabriek. Een procesmanager die zich gespecialiseerd heeft kan ook werkzaam zijn als freelancer en zich verhuren per opdracht aan bedrijven.

Competenties procesmanager

Als procesmanager moet je in de eerste plaats natuurlijk over goede managementkwaliteiten beschikken. In de meeste gevallen zal een manager een goede opleiding gevolgd hebben op het gebied van management zoals een Hbo-opleiding. Als procesmanager moet je in staat zijn processen te analyseren en met eventuele verbeteringen komen, zodat het gewenste resultaat behaald kan worden. Enkele woorden die belangrijk zijn als procesmanager zijn delegeren, leiderschap, visie en communicatieve vaardigheden. Daarnaast is het belangrijk om gestelde doelstellingen vast te houden en die ook te bereiken als manager.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als procesmanager

Als procesmanager is er doorgaans genoeg werk te verkrijgen. Wel is het zo dat veel procesmanagers vanuit een bestaande functie doorgroeien tot procesmanager, en deze dus meestal minder vaak van buitenaf gehaald zullen worden. Wel kan dit natuurlijk verschillen per opdracht, omdat er ook opdrachten denkbaar zijn die zeer specialistisch zijn. De doorgroeimogelijkheden als procesmanager moeten gezien worden in het verkrijgen van grotere opdrachten of uitdagingen binnen de organisatie. Maar natuurlijk kan ook het starten van je eigen bedrijf gezien worden als doorgroeien binnen je carrière

Arbeidsvoorwaarden en salaris procesmanager

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat je als procesmanager voor verschillende bedrijven, organisaties of overheden werkzaam kunt zijn. Het salaris als procesmanager is sterk afhankelijk van je specifieke taken en verantwoordelijkheden. Een procesmanager in loondienst zal doorgaans tussen de 2000 en 4000 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden. Het zijn doorgaans wel de grote en moeilijke processen die goed betalen.

Mijnzzp.nl