Scrum master

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een scrum master is verantwoordelijk voor het waarborgen van de scrum methodiek. Een scrum bestaat uit meerdere teamleden waarvan de scrum master de leider is. Scrum is een effectieve manier om met een team projecten aan te pakken. De gezamenlijke deelnemers binnen een scrum noemt men ook wel het scrumteam of het ontwikkelteam. In het kort kunnen we scrum het beste omschrijven als een methode om projecten op een snelle en effectieve manier gerealiseerd te krijgen. In de meeste gevallen gaat het om complexe veranderingen, die op een effectieve en flexibele manier aangepakt moeten worden door het scrumteam. De verschillende scrum leden binnen het scrumteam leveren ieder hun deelproduct op tijdens de scrum meetings, die regelmatig gehouden worden onder begeleiding van de scrum master. Een scrumteam bestaat over het algemeen uit een product owner, het ontwikkelteam en de scrum master. Als scrum master ben je dus verantwoordelijk voor het aansturen van het scrumteam om projecten op de juiste manier te kunnen begeleiden. Het is niet zo dat scrum masters automatisch aangemerkt kunnen worden als projectleider. In veel gevallen is de scrum master een projectmedewerker, die namens de projectleider werkzaam is. Het is ook niet zo dat scrum masters eindverantwoordelijk zijn voor projecten. Het is de projectleider, die de verantwoordelijkheid draagt voor het succesvol afronden van projecten. Een projectleider zal de scrum methodiek toepassen om op een effectieve manier aan projecten te kunnen werken. Als scrum master fungeer je als toezichthouder binnen het scrum team, zodat alle scrum leden werken volgens de juiste scrum methodiek. Een scrum master kan ook gezien worden als facilitator. Een facilitator is verantwoordelijk voor het stellen van duidelijke (rand)voorwaarden, waardoor veranderingsprocessen op de juiste manier ingezet kunnen worden.

Een scrum bestaat over het algemeen uit een multidisciplinair team om de gezamenlijke kennis binnen de scrum te vergroten. Door het combineren van meerdere disciplines binnen de scrum kan de efficiëntie van de scrum aanzienlijk vergroot worden waardoor er ook effectief gewerkt kan worden. Binnen een scrum is het niet ongebruikelijk om iedere twee weken te overleggen zodat iedereen weet wat de stand van zaken is. Het is de scrum master die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het scrum proces door het organiseren van de verschillende scrum meetings en het monitoren van het scrum proces. De scrum master is ook een raadgever en inspirator voor de verschillende teamleden binnen het scrum proces. Een scrum master zal zich niet bemoeien met de inhoudelijke werkzaamheden maar faciliteert de werkzaamheden wel. Een scrum master kan dan ook vergeleken worden met een soort van toezichthouder. Scrum komt oorspronkelijk veel voor binnen de IT-wereld omdat het een effectieve manier van werken is gebleken om software te kunnen ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan softwaretesters, aan programmeurs en aan grafisch vormgevers die hun werkzaamheden op elkaar moeten afstemmen om software te kunnen ontwikkelen. Door het samenbrengen van verschillende complexe disciplines kunnen mogelijke problemen voorkomen worden en kan het team effectief samenwerken. Tegenwoordig maakt niet meer alleen de IT-wereld gebruik van scrum, omdat de werkwijze zich ook uitstekend leent voor andere branches zoals de businessbranches.

Wat is een scrum master?

De scrum master is verantwoordelijk voor het faciliteren en begeleiden van het scrum-proces binnen een team of organisatie. De rol van de scrum master is gericht op het ondersteunen van het team om efficiënt en effectief te werken volgens de principes en praktijken van scrum. Dit zijn enkele van de belangrijkste verantwoordelijkheden en taken van een scrum master:

 • Faciliteren van het scrum-proces: De scrum master helpt bij het opzetten en handhaven van het scrum-raamwerk. Ze faciliteren de scrum-evenementen, zoals de dagelijkse meetings, sprint planning, sprint review en retrospective meetings. Ze zorgen ervoor dat de bijeenkomsten op de juiste manier worden uitgevoerd en dat alle relevante betrokkenen actief deelnemen.
 • Coachen en begeleiden van het team: De scrum master fungeert als coach en mentor voor het scrum-team. Ze helpen het team om de principes en waarden van Scrum te begrijpen en toe te passen. Ze bieden begeleiding bij het oplossen van problemen, het nemen van beslissingen en het verbeteren van de teamdynamiek en samenwerking.
 • Verwijderen van belemmeringen: De scrum master identificeert en verwijdert obstakels en belemmeringen die het team ervan weerhouden om efficiënt te werken. Ze fungeren als een buffer tussen het team en externe invloeden, zoals bureaucratie, technische problemen of organisatorische uitdagingen. Ze werken samen met het team en de belanghebbenden om oplossingen te vinden voor deze belemmeringen.
 • Zorgen voor transparantie en communicatie: De scrum master bevordert transparantie binnen het team en met externe belanghebbenden. Ze zorgen ervoor dat alle relevante informatie beschikbaar is en dat communicatie effectief plaatsvindt. Ze kunnen ook helpen bij het opzetten van visuele hulpmiddelen, zoals scrum-borden, om de voortgang van het werk zichtbaar te maken.
 • Ondersteunen van continu verbeteren: De scrum master stimuleert een cultuur van continu leren en verbeteren binnen het team. Ze faciliteren de sprint retrospective meetings, waarin het team reflecteert op hun prestaties en identificeert wat er goed ging en wat er kan worden verbeterd. Ze helpen het team bij het implementeren van verbeteringen en experimenteren met nieuwe benaderingen.

Een scrum master is dus verantwoordelijk voor het ondersteunen, faciliteren en begeleiden van het scrum-proces en het scrum-team. Ze spelen een cruciale rol bij het bevorderen van effectieve samenwerking, het wegnemen van obstakels en het stimuleren van verbetering binnen het team.

Succesvolle scrum

Een scrum heeft de beste kans van slagen als alle teamleden binnen de scrum de regels kennen. Het is aan de scrum master om de regels te verduidelijken als dat nodig is. Ook de werkwijze en uitgangspunten binnen de scrum moeten op de juiste manier gehanteerd worden om succesvol te zijn. Enkele belangrijke woorden binnen een scrum zijn focus, toewijding, openheid, respect, samenwerking en lef. Zoals eerder omschreven kunnen verschillende projectmedewerkers werken als scrum master. Het is over het algemeen de projectleider, die de scrum master zal selecteren. Omdat de scrum methodiek in de meeste gevallen toegepast wordt binnen complexe veranderprocessen is het denkbaar dat er ook gebruikgemaakt wordt van een verandermanager. Een verandermanager is gespecialiseerd in het aansturen en begeleiden van complex veranderprocessen. Afhankelijk van de organisatie kan er ook sprake zijn van programmamanagers die werkzaam zijn onder de programmadirecteur.

Voordelen van Scrum:

 • Het biedt een Optimale Return on Investment.
 • Het op een effectieve manier aanpakken van projecten.
 • Het op een snelle manier aanpakken van projecten.
 • Het vergroot het doelmatig werken.
 • Het vergroot het inzicht van projecten.
 • Het voorkomt in een vroeg stadium mogelijke problemen.

Wat doet een scrum master:

Wat is Scrum:

Opleidingen tot scrum master

Er bestaan diverse opleiders die de cursus scrum master aanbieden. De cursus of training tot scrum master zal over het algemeen enkele dagen in beslag nemen. Tegenwoordig bestaat er ook een officiële certificering tot scrum master om de kwaliteit te waarborgen. Over het algemeen is de cursus scrum master toegankelijk voor mensen die minimaal over een hbo-opleiding beschikken en bijvoorbeeld manager zijn. Zie voor meer informatie de website Scrum Alliance. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding op de juiste manier opzetten is belangrijk als startende ondernemer. Dit kan het beste gedaan worden met een boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een scrum master werkzaam kan zijn

Een scrum master kan werkzaam zijn voor uiteenlopende soorten bedrijven in verschillende branches. In de meeste gevallen betreft het een aanvullende functie. Oorspronkelijk kwam de functie scrum master veel voor binnen de IT-sector echter maken tegenwoordig ook bedrijven buiten de IT-sector gebruik van scrum en dus scrum masters. Denk bijvoorbeeld aan overheidsinstellingen, aan grote middenstanders, aan kantoren en aan financiële instellingen.

Competenties scrum master

Als scrum master moet je over verschillende competenties beschikken. De belangrijkste competentie van een scrum master is het kunnen coachen. Naast het kunnen coachen moet een scrum master kennis hebben van verandermanagement. Ook communicatie in het algemeen is belangrijk als scrum master. Dit is het geval omdat je met verschillende teamleden zal samenwerken waaronder de product owner. Daarnaast speelt innovatie en inspiratie over het algemeen een belangrijke rol als we spreken van de scrum methodiek. Ook het kunnen motiveren en stimuleren van de scrum leden is belangrijk. Algemeen belangrijke woorden zijn leiderschap, training, overtuigingskracht, faciliteren, samenwerken, resultaatgerichtheid, besluitvaardigheid, lef, doorzettingsvermogen, inzicht, kennis, plannen en presteren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als scrum master

Het arbeidsmarktperspectief van een scrum master is niet zomaar aan te geven omdat het in de meeste gevallen een aanvulling betreft op een gewoon beroep. Wel is de vraag naar scrum masters tegenwoordig redelijk groot te noemen. In de meeste gevallen zal een manager of teamleider een cursus volgen tot scrum master. De doorgroeimogelijkheden als scrum master kunnen gezien worden in het verkrijgen van een managementfunctie of aanvullende opleidingen met betrekking tot Agile en scrum master.

Arbeidsvoorwaarden en salaris scrum master

Het is niet mogelijk om specifieke arbeidsvoorwaarden te benoemen als scrum master, omdat een scrum master werkzaam kan zijn binnen verschillende branches. Een scrum master zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 3500 en 4500 bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Read this information on Scrum master in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Scrum Master auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Scrum master en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Scrum master

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Scrum master bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl