Scrum master

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een scrum master is verantwoordelijk voor het waarborgen van de scrum methodiek. Een scrum bestaat uit meerdere teamleden waarvan de scrum master de leider is. Scrum is een effectieve manier om met een team projecten aan te pakken. De gezamenlijke deelnemers binnen een scrum noemt men ook wel het scrumteam of het ontwikkelteam. In het kort kunnen we scrum het beste omschrijven als een methode om projecten op een snelle en effectieve manier gerealiseerd te krijgen. In de meeste gevallen gaat het om complexe veranderingen, die op een effectieve en flexibele manier aangepakt moeten worden door het scrumteam. De verschillende scrum leden binnen het scrumteam leveren ieder hun deelproduct op tijdens de scrum meetings, die regelmatig gehouden worden onder begeleiding van de scrum master. Een scrumteam bestaat over het algemeen uit een product owner, het ontwikkelteam en de scrum master. Als scrum master ben je dus verantwoordelijk voor het aansturen van het scrumteam om projecten op de juiste manier te kunnen begeleiden. Het is niet zo dat scrum masters automatisch aangemerkt kunnen worden als projectleider. In veel gevallen is de scrum master een projectmedewerker, die namens de projectleider werkzaam is. Het is ook niet zo dat scrum masters eindverantwoordelijk zijn voor projecten. Het is de projectleider, die de verantwoording draagt voor het succesvol afronden van projecten. Een projectleider zal de scrum methodiek toepassen om op een effectieve manier aan projecten te kunnen werken. Als scrum master fungeer je als toezichtouder binnen het scrum team, zodat alle scrum leden werken volgens de juiste scrum methodiek. Een scrum master kan ook gezien worden als facilitator. Een facilitator is verantwoordelijk voor het stellen van duidelijke (rand)voorwaarden, waardoor veranderingsprocessen op de juiste manier ingezet kunnen worden.

Een scrum bestaat over het algemeen uit een multidisciplinair team om de gezamenlijke kennis binnen de scrum vergroten. Door het combineren van meerdere disciplines binnen de scrum kan de efficiëntie van de scrum aanzienlijk vergroot worden waardoor er ook effectief gewerkt kan worden. Binnen een scrum is het niet ongebruikelijk om iedere twee weken te overleggen zodat iedereen weet wat de stand van zaken is. Het is de scrum master die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het scrum proces door het organiseren van de verschillende scrum meetings en het monitoren van het scrum proces. De scrum master is ook een raadgever en inspirator voor de verschillende teamleden binnen het scrum proces. Een scrum master zal zich niet bemoeien met de inhoudelijke werkzaamheden maar faciliteert de werkzaamheden wel. Een scrum master kan dan ook vergeleken worden met een soort van toezichthouder. Scrum komt oorspronkelijk veel voor binnen de IT-wereld omdat het een effectieve manier van werken is gebleken om software te kunnen ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan softwaretesters, aan programmeurs en aan grafisch vormgevers die hun werkzaamheden op elkaar moeten afstemmen om software te kunnen ontwikkelen. Door het samenbrengen van verschillende complexe disciplines kunnen mogelijke problemen voorkomen worden en kan het team effectief samenwerken. Tegenwoordig maakt niet meer alleen de IT-wereld gebruik van scrum, omdat de werkwijze zich ook uitstekend leent voor andere branches zoals de businessbranches.

Een scrum heeft de beste kans van slagen als alle teamleden binnen de scrum de regels kennen. Het is aan de scrum master om de regels te verduidelijken als dat nodig is. Ook de werkwijze en uitgangspunten binnen de scrum moeten op de juiste wijze gehanteerd worden om succesvol te zijn. Enkele belangrijke woorden binnen een scrum zijn focus, toewijding, openheid, respect, samenwerking en lef. Zoals eerder omschreven kunnen verschillende projectmedewerkers fungeren als scrum master. Het is over het algemeen de projectleider, die de scrum master zal selecteren. Omdat de scrum methodiek in de meeste gevallen toegepast wordt binnen complexe veranderprocessen is het denkbaar dat er ook gebruik gemaakt wordt van een verandermanager. Een verandermanager is gespecialiseerd in het aansturen en begeleiden van complex veranderprocessen.

Voordelen van Scrum:

  • Het biedt een Optimale Return on Investment
  • Het op een effectieve manier aanpakken van projecten
  • Het op een snelle manier aanpakken van projecten
  • Het vergroot het doelmatig werken
  • Het vergroot het inzicht van projecten
  • Het voorkomt in een vroeg stadium mogelijke problemen

Wat is Scrum:

Het Ontwikkelteam:

Opleidingen tot scrum master

Er bestaan diverse opleiders die de cursus scrum master aanbieden. De cursus c.q. training tot scrum master zal over het algemeen enkele dagen in beslag nemen. Tegenwoordig bestaat er ook een officiële certificering tot scrum master om de kwaliteit te waarborgen. Over het algemeen is de cursus scrum master toegankelijk voor mensen die minimaal over een Hbo-opleiding beschikken en bijvoorbeeld manager zijn. Zie voor meer informatie de website Scrum Alliance. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een scrum master werkzaam kan zijn

Een scrum master kan werkzaam zijn voor uiteenlopende soorten bedrijven in verschillende branches. In de meeste gevallen betreft het een aanvullende functie. Oorspronkelijk kwam de functie scrum master veel voor binnen de IT-sector echter maken tegenwoordig ook bedrijven buiten de IT-sector gebruik van scrum en dus scrum masters. Denk bijvoorbeeld aan overheidsinstellingen, aan grote middenstanders, aan kantoren en aan financiële instellingen.

Competenties scrum master

Als scrum master moet je over verschillende competenties beschikken. De belangrijkste competentie van een scrum master is het kunnen coachen. Naast het kunnen coachen moet een scrum master kennis hebben van verandermanagement. Ook communicatie in het algemeen is belangrijk als scrum master. Dit is het geval omdat je met verschillende teamleden zal samenwerken waaronder de product owner. Daarnaast speelt innovatie en inspiratie over het algemeen een belangrijke rol als we spreken van de scrum methodiek. Ook het kunnen motiveren en stimuleren van de scrum leden is belangrijk. Algemeen belangrijke woorden zijn leiderschap, training, overtuigingskracht, faciliteren, samenwerken, resultaatgerichtheid, besluitvaardigheid, lef, doorzettingsvermogen, inzicht, kennis, plannen en presteren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als scrum master

Het arbeidsmarktperspectief van een scrum master is niet zomaar aan te geven omdat het in de meeste gevallen een aanvulling betreft op een regulier beroep. Wel is de vraag naar scrum masters tegenwoordig redelijk groot te noemen. In de meeste gevallen zal een manager of teamleider een cursus volgen tot scrum master. De doorgroeimogelijkheden als scrum master kunnen gezien worden in het verkrijgen van een managementfunctie of aanvullende opleidingen met betrekking tot Agile en scrum master.

Arbeidsvoorwaarden en salaris scrum master

Het is niet mogelijk om specifieke arbeidsvoorwaarden te benoemen als scrum master, omdat een scrum master werkzaam kan zijn binnen verschillende branches. Een scrum master zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 3500 en 4500 bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl