Software Tester

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep software tester
Het opsporen van fouten en meer
Werken als software tester
Wat doet een software tester?
Werkzaamheden van een software tester zijn:
Beroepsfilm software tester:
Het belang van software-testen:
Opleidingen tot software tester
Bedrijven waar een software tester werkzaam kan zijn
Competenties software tester
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als software tester
Arbeidsvoorwaarden en salaris software tester
Eigen bedrijf starten als Software Tester
Boekhoudprogramma vergelijken Software Tester

Beroep software tester

Een software tester is een ICT-specialist, die verantwoordelijk is voor verschillende werkzaamheden die met software te maken hebben. De belangrijkste taak van een software tester is het controleren van software op mogelijke fouten of andere tekortkomingen. Een software tester gaat vaak te werk via een zogenaamd testplan. De software tester krijgt dan een deel van de te testen software om uit te proberen. Het testen van software kan ook in verschillende fases uitgevoerd worden, zoals tijdens de ontwikkelingsfase of juist als de software al uitgegeven is. Daarnaast kan het gaan om aanpassingen die dan getest moeten worden. Het testen van software is een professioneel vak, waarbij op gestructureerde manier volgens testspecificatietechnieken een test wordt ontworpen en uitgevoerd. Dit gebeurt vaak door ervaren ICT-specialisten, die men software tester noemt. Het testen van software is erg belangrijk, omdat het voor programmeurs bijna onmogelijk is om foutloze software af te leveren. Het zijn de software testers, die binnen meestal complexe programma's de fouten en eventuele tekortkomingen opsporen. Als softwareontwikkelaars software bouwen is het haast onmogelijk om dit foutloos te doen. Dit is vooral het geval als het om ingewikkelde programma’s gaat. Deze fouten komen dan pas boven water door de software uitgebreid te testen. Het is dus de taak van de software tester om deze fouten op te sporen en te registreren. Het opsporen van de fouten in de ontwikkelingsfase of eindfase is belangrijk, omdat de fouten dan nog gemakkelijk te verbeteren zijn. Ook nadat software is uitgegeven kan het belangrijk zijn om software te blijven monitoren, omdat er nog steeds sprake kan zijn van bugs, die wellicht verholpen kunnen worden door het uitvoeren van een update. Als software testers hun werkzaamheden op de juiste manier uitgevoerd hebben betreft dit over het algemeen alleen nog kleine aanpassingen.

Het opsporen van fouten en meer

Buiten het opsporen van eventuele fouten in software is een software tester over het algemeen ook verantwoordelijk voor het testen van de gebruiksvriendelijkheid van software. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het monitoren of alle stappen binnen het programma op een logische manier opgebouwd zijn, zodat eindgebruikers op een prettige manier kunnen werken met het programma. Het testen van nieuwe softwareprogramma’s kost vaak erg veel tijd, omdat een software tester programma's op verschillende manieren moet testen. Het op een uitgebreide manier testen van software is erg belangrijk, omdat het achteraf moeten herstellen van softwarefouten in veel gevallen erg moeilijk en lastig is. Het is niet zo dat er helemaal geen fouten meer aanwezig mogen zijn binnen een programma, omdat dit vooral bij complexe softwareprogramma's bijna niet te voorkomen is. Als er bijvoorbeeld een nieuwe game uitkomt, is het vaak al binnen een week nodig om een update door te voeren, omdat games over het algemeen zeer complex zijn. Dit soort programma's is over het algemeen niet foutloos op te leveren, omdat de programma's te complex zijn. Het gaat dan meestal niet om grote fouten, maar om kleine dingen binnen de game, die niet helemaal goed werken. Via updates worden deze tekortkomingen dan verholpen. Op deze manier werken de gebruikers onbewust mee aan het opsporen van fouten in een game. Software testers dragen voor een belangrijk deel bij de aan de uiteindelijke kwaliteit van software.

Werken als software tester

Professionele softwareontwikkelaars maken over het algemeen gebruik van meerdere software testers, omdat het testen van software erg belangrijk is. Het is denkbaar dat een software tester ook aangemerkt kan worden als programmeur, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Een software tester is in de meeste gevallen alleen verantwoordelijk voor het opsporen en registeren van fouten, die dan later door de juiste vaklieden verholpen worden. Hiervoor zal een software tester een testverslag opstellen, waarbinnen de onderzoeksresultaten precies zijn omschreven. Het testen van software kan afhankelijk van de soort software één dag kosten of maanden in beslag nemen. Als software tester krijg je over het algemeen met verschillende soorten software te maken en niet alleen met games. Alle nieuwe software moet over het algemeen getest worden voordat software uitgeven kan worden. Het komt redelijk vaak voor dat junior software developers ingezet worden voor het testen van software. Het beroep software tester komt in de praktijk ook wel een voor als het beroep ICT-tester.

Wat doet een software tester?

Een software tester is verantwoordelijk voor het testen en evalueren van softwaretoepassingen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen. De taken en verantwoordelijkheden van een software tester omvatten onder andere:

 • Testplanning: De software tester werkt samen met het ontwikkelingsteam om testplannen op te stellen. Ze identificeren de testdoelstellingen, bepalen de teststrategie en definiëren de testomgeving en testgevallen.
 • Testuitvoering: De software tester voert verschillende soorten tests uit, zoals functionele tests, regressietests, systeemtests en acceptatietests. Ze gebruiken testtechnieken en testhulpmiddelen om de software te valideren en eventuele bugs, fouten of functionele problemen te identificeren.
 • Defectbeheer: Als er tijdens het testproces defecten worden gevonden, registreert de software tester deze in een heersysteem. Ze volgen de status van elk defect, communiceren met het ontwikkelingsteam en testen de oplossingen om te controleren of de problemen zijn verholpen.
 • Rapportage en documentatie: De software tester documenteert nauwkeurig alle testresultaten, inclusief gevonden defecten, fouten en observaties. Ze stellen testrapporten op en communiceren deze aan het ontwikkelingsteam en de belanghebbenden, waarbij ze duidelijke en beknopte informatie verstrekken over de kwaliteit van de software.
 • Samenwerking en communicatie: De software tester werkt nauw samen met het ontwikkelingsteam, projectmanagers en andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat de testactiviteiten goed worden gecoördineerd en geïntegreerd in het ontwikkelproces. Ze communiceren effectief over testresultaten, problemen en voortgang.
 • Testautomatisering: Afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van het project, kan de software tester ook betrokken zijn bij het ontwikkelen en uitvoeren van geautomatiseerde tests. Dit omvat het schrijven van testscripts, het configureren van test frameworks en het uitvoeren van geautomatiseerde testruns.

Werkzaamheden van een software tester zijn:

 • Het informeren van alle belanghebbende over de testresultaten.
 • Het opnieuw testen van eventuele verbeteringen.
 • Het opstellen van testplannen.
 • Het op een gestructureerde manier testen van software.
 • Het testen van de gebruiksvriendelijkheid van software.
 • Het uitwerken van testscripts.
 • Het vastleggen van testresultaten.

Beroepsfilm software tester:

Het belang van software-testen:

Opleidingen tot software tester

Er zijn geen erkende opleidingsmogelijkheden voor het beroep software tester. Over het algemeen zal een software tester beschikken over een passende ICT-opleiding, zoals de Mbo-opleiding applicatieontwikkelaar of de hbo-opleiding HBO-ICT. Het beroep software tester moet over het algemeen gezien worden als een beroep op minimaal Hbo-niveau. Er zijn overigens wel externe cursussen te vinden voor ICT-medewerkers, die zich wensen te specialiseren in het testen van software. Ondanks dat het testen van software tegenwoordig ook deels geautomatiseerd uitgevoerd kan worden, is het beroep software tester nog steeds aan te merken als belangrijk beroep. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als je een eigen bedrijf gaat starten als zzp software tester, dan is het nodig om de boekhouding op de juiste manier te organiseren. Dit kun je eenvoudig zelf doen met behulp van een goed boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een software tester werkzaam kan zijn

Een software tester is over het algemeen werkzaam voor bedrijven, die te maken hebben met ICT-diensten. Dit kan bijvoorbeeld een softwareontwikkelaar zijn of bedrijven die beschikken over een eigen ICT-afdeling. Over het algemeen zijn alleen het de grotere softwarebedrijven en andere soorten bedrijven, die gebruikmaken van gespecialiseerde software testers. Het is ook denkbaar dat een software tester werkzaam is als consultant, omdat de werkzaamheden van een software tester aan te merken zijn als gespecialiseerde werkzaamheden. Het is ook denkbaar dat een software tester werkzaam is als ondernemer.

Competenties software tester

De belangrijkste competentie van een software tester is dat hij of zij beschikt over testkennis. Testkennis moet niet onderschat worden, omdat testkennis heel breed gezien moet worden. Daarnaast is het erg belangrijk dat een software tester beschikt over een goed analytisch denkvermogen. Omdat een software tester in veel gevallen met verschillende vaklieden zal samenwerken, zoals programmeurs, software engineers en de product owner, kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Andere belangrijke competenties als software tester zijn creativiteit, precisie en kritisch. Ondanks dat een software tester geen programmeur hoeft te zijn is het wel belangrijk dat de software tester over voldoende affiniteit beschikt met de ICT-branche. Omdat een software tester in veel gevallen werkzaam is binnen een managementomgeving kan ook algemene managementvaardigheden aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, inspiratie, zelfstandigheid, plannen, organiseren en onderzoeksvaardigheden.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als software tester

Het arbeidsmarktperspectief als software tester is over het algemeen goed te noemen, als je beschikt over de juiste opleidingen en/of studies. De vraag naar goede software testers is over het algemeen redelijk groot te noemen, omdat de werkzaamheden van een software tester aan te merken zijn als belangrijke werkzaamheden. Eigenlijk kan een software tester overal wel werkzaam zijn binnen uiteenlopende soorten organisaties, die met ICT te maken hebben. Een software tester vacature is meestal wel beschikbaar. De doorgroeimogelijkheden voor een software tester moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de functie scrum master of aan de functie unitmanager. De doorgroeimogelijkheden als software tester zijn wel afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris software tester

Een software tester in loondienst verdient doorgaans tussen de 3000 en 4500 euro bruto per maand, afhankelijk van zijn leeftijd en ervaring. Echter, kan het salaris anders uitvallen, afhankelijk van andere activiteiten binnen het bedrijf. Ingehuurde software testers werken doorgaans tegen een vaste vergoeding per uur.

Eigen bedrijf starten als Software Tester

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Software Tester, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Software Tester

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Software Tester bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Software Tester.

Mijnzzp.nl