Junior software developer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep junior software developer
Carriere en kennis opbouwen als junior software developer
Wat doet een junior software developer?
Taken als junior software developer:
Film Software Developer:
Film Software Developer:
Opleidingen tot junior software developer
Bedrijven waar een junior software developer werkzaam kan zijn
Competenties junior software developer
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als junior software developer
Arbeidsvoorwaarden en salaris junior software developer
Eigen bedrijf starten als Junior software developer
Boekhoudprogramma vergelijken Junior software developer

Beroep junior software developer

Een junior software developer is een programmeur of ontwikkelaar die die nog aan de beginfase van de eigen carrière staat en verschillende verantwoordelijkheden heeft. Het betreft hier een functie op instapniveau om het ontwikkelteam bij te staan op het gebied van codering en softwareontwerp. Een van de specifieke taken is het leren programmeren, waarbij het opdoen van ervaring van groot belang is. Er is veel vraag naar nieuwe talenten die als junior software developer willen werken. Afhankelijk van de organisatie is het ook mogelijk dat er andere werkzaamheden verricht dienen te worden. Een van de taken is bijvoorbeeld het bijwonen van vergaderingen omtrent het ontwerpen en ontwikkelen van software. Ook het oplossen van bugs kan onderdeel uitmaken van de werkzaamheden. Daarnaast heeft een junior software developer een ondersteunende functie ten aanzien van aan softwareontwerp gerelateerde taken. De verantwoordelijkheden variëren overigens ook per organisatie. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een junior software developer technische kennis inzet om internationale bedrijven te ondersteunen met complexe projecten. Daarnaast is het vaak zo dat een junior software developer zich niet alleen bezighoudt met deelprojecten, maar betrokken is bij het grote geheel. De werkzaamheden kunnen onder meer ook betrekking hebben op het voeren van gesprekken met een klant. Bijvoorbeeld om de wensen duidelijk te krijgen om aan de hand daarvan een applicatie te bouwen en te ontwerpen. Binnen organisatie is het ook mogelijk dat een junior software developer met meerdere programmeertalen werkt, zoals met Java. In dat kader is het ook vaak nodig om het proces te beschrijven met betrekking tot de ontwikkeling van software.

Carriere en kennis opbouwen als junior software developer

Een junior software developer is dus een programmeur en softwareontwikkelaar die zich in verschillende opzichten bezighoudt met het ontwerpen en bouwen van software. Overigens valt ook het aanpassen van bestaande software onder het taakgebied van een junior software developer. Het kan zijn dat in het kader van het opdoen van kennis en ervaring er sprake is van een functie als trainee om door opleiding en coaching verder te groeien binnen een organisatie. Bij het ontwerpen en bouwen van software is het onder meer van belang om dat wat gemaakt is te testen. In een dergelijke situatie is er dus feitelijk sprake van een taakgebied, waarbij een junior software developer als software tester functioneert. Binnen organisatie is er bij de uitvoering van werkzaamheden als programmeur een relatie met de functie van back-end developer en front-end developer. Zo heeft een back-end developer de verantwoordelijkheid om de front-end met databases en systemen te koppelen en kan dat tot de taken van een junior software developer behoren. Een front-end developer is wat dat betreft gericht op het in meerdere browsers laten functioneren van websites.

Is er sprake van het ontwikkelen van een applicatie dan is een junior software developer meer specifiek als app developer aan het werk. Een van de belangrijke kenmerken die op de functie junior software developer van toepassing is, betreft de samenwerking. Er is doorgaans sprake van een ICT-team, waarbinnen eenieder een eigen rol vervult en specifieke verantwoordelijkheden heeft. Zo is er bijvoorbeeld ook een relatie te leggen met de functie van netwerkbeheerder en met die van een netwerk- en mediabeheerder. In beginsel draait het bij het beroep om het leren van verschillende programmeertalen, zoals een NET-developer.

Wat doet een junior software developer?

Een junior software developer is een beginnende professional in het veld van softwareontwikkeling. Hoewel de exacte verantwoordelijkheden kunnen variëren afhankelijk van het bedrijf en het project, zijn hier enkele veelvoorkomende taken en verantwoordelijkheden van een junior software developer:

 • Softwareontwikkeling: Een junior software developer neemt deel aan het ontwikkelingsproces van softwareapplicaties. Ze werken samen met senior ontwikkelaars en andere teamleden om code te schrijven, programmeertalen te gebruiken en technische problemen op te lossen. Ze zijn betrokken bij het ontwerpen, bouwen en testen van softwareoplossingen.
 • Ondersteuning en onderhoud: Junior software developers helpen bij het onderhouden en updaten van bestaande softwareapplicaties. Ze kunnen bugs opsporen, problemen oplossen en nieuwe functies implementeren op basis van de vereisten en feedback van gebruikers.
 • Code analyse en debugging: Ze analyseren de code om fouten op te sporen en te debuggen. Ze gebruiken verschillende ontwikkeltools en technieken om problemen te identificeren en op te lossen, zodat de software correct en efficiënt werkt.
 • Samenwerking in een team: Junior software developers werken vaak in teamverband, waarbij ze samenwerken met andere ontwikkelaars, testers, ontwerpers en projectmanagers. Ze kunnen deelnemen aan vergaderingen, hun voortgang rapporteren en samenwerken om projectdoelen te bereiken.
 • Leren en professionele groei: Een junior software developer blijft leren en verbeteren in hun vakgebied. Ze houden zich bezig met zelfstudie, nemen deel aan trainingen en volgen de nieuwste ontwikkelingen en trends in de softwareontwikkeling. Ze werken aan het vergroten van hun technische vaardigheden en kennis om als ontwikkelaar te groeien.
 • Documentatie: Het is belangrijk voor een junior software developer om code en technische documentatie bij te houden. Dit helpt niet alleen bij het begrijpen en onderhouden van de software, maar maakt ook een effectieve samenwerking mogelijk met andere teamleden.
 • Kwaliteitsborging: Junior software developers helpen bij het waarborgen van de kwaliteit van de software door het uitvoeren van tests en het controleren van de functionaliteit, prestaties en beveiliging van de applicatie. Ze kunnen helpen bij het opstellen en uitvoeren van testcases en het rapporteren van eventuele bevindingen.

Taken als junior software developer:

 • Contact met klant.
 • Gebruikersbehoefte inventariseren.
 • Software ontwerpen.
 • Software ontwikkelen.
 • Programmeren.
 • Software testen.
 • Netwerkbeheer.
 • Systemen koppelen.

Film Software Developer:

Film Software Developer:

Opleidingen tot junior software developer

Er zijn meerdere opleidingen te volgen die de gelegenheid bieden om een functie als junior software developer te vervullen. Er is bijvoorbeeld een mbo-opleiding tot programmeur beschikbaar, net als dat er op hoger niveau een hbo-ICT opleiding te volgen is. Het is verder mogelijk om bij werkgevers deel te nemen aan een traineeship om in de praktijk begeleiding en coaching te krijgen om verder te groeien. Een software ontwikkelaar opleiding is dus op meerdere manieren te volgen. Wanneer je een eigen bedrijf gaat starten als zzp'er, dan is het tevens nodig om na te denken over het bijhouden van de boekhouding. De meeste zzp'ers gebruiken hiervoor een online boekhoudprogramma. Hiermee kun je zelfstandig de complete boekhouding bijhouden.

Bedrijven waar een junior software developer werkzaam kan zijn

Een junior software developer kan voor verschillende organisaties en bedrijven werkzaam zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk om aan de slag te gaan bij reisorganisaties, maar ook bij ingenieursbureaus, net als bij marketingbedrijven en middenstanders. Uiteraard is deze functie ook beschikbaar bij ICT-bedrijven. Verder is het mogelijk om zelfstandig als ondernemer diensten aan te bieden als junior software developer.

Competenties junior software developer

Het is in de functie van junior software developer van groot belang om ervaring op te doen om zo beter te worden. Een van de belangrijkste competenties is goed communiceren, want daarmee valt of staat vaak het succes van een project. Je werkt namelijk in een team en daarom is duidelijke communicatie van belang. Bij een gebrekkige communicatie kan het zo zijn dat zaken dubbel gedaan worden of dat de een van de ander denkt dat die de taak wel verricht heeft. Naast communicatie is samenwerken belangrijk, omdat je onderdeel van een team bent en gezamenlijk aan een project werkt. Daarbij is het wel noodzakelijk om als junior software developer zelfstandig te werken en initiatief te nemen. Als competentie is wiskundig inzicht eveneens van belang, net als het up-to-date houden van kennis. Verder zijn inventiviteit en creativiteit handige competenties om bijvoorbeeld tot een softwareoplossing te komen. Ook stressbestendigheid komt van pas net als een flexibele instelling en aanpassingsvermogen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als junior software developer

Het arbeidsmarktperspectief is perfect voor een junior software developer. Er is namelijk enorm veel vraag naar deze medewerkers. Bovendien is het mogelijk om vanuit deze functie na het opdoen van ervaring door te groeien naar de functie van softwareontwikkelaar of naar de functie van software engineer. Eventuele andere opties voor een ontwikkeling in de loopbaan zijn het doorgroeien naar de functie van systeemarchitect of software architect. Ook op het gebied van leidinggevende functies zijn er mogelijkheden. Het is dan wel belangrijk om de nodige ervaring te hebben opgedaan en over heet benodigde opleidingsniveau te beschikken om bijvoorbeeld door te groeien naar de functie van projectleider ICT.

Arbeidsvoorwaarden en salaris junior software developer

Het salaris van een junior software developer ligt gemiddeld tussen 2.500 euro en 3.500 euro bruto per maand. Er is doorgaans sprake van een hoger salaris als de medewerker een technische hbo-opleiding heeft afgerond. Werkgevers bieden bij de functie veelal een specifiek opleidingstraject aan ter verdere ontwikkeling. Het is ook mogelijk dat er sprake is van een bonusregeling, waardoor het inkomen per maand gemiddeld toeneemt. Afhankelijk van de werkgever zijn er verdere arbeidsvoorwaarden van toepassing, zoals de koppeling aan een ervaren medewerker die hetzelfde werk verricht, maar daar veel meer ervaring in heeft. Een auto van de zaak, telefoon en laptop maken vaak onderdeel uit van de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Eigen bedrijf starten als Junior software developer

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Junior software developer, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Junior software developer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Junior software developer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Junior software developer.

Mijnzzp.nl