Back-end developer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep back-end developer
Een carrière als back-end developer
Werken als back-end developer
Taken als back-end developer:
Film back-end developer:
Film Frontend en Backend:
Opleidingen tot back-end developer
Bedrijven waar een back-end developer werkzaam kan zijn
Competenties back-end developer
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als back-end developer
Arbeidsvoorwaarden en salaris back-end developer
Eigen bedrijf starten als Back-end developer
Boekhoudprogramma vergelijken Back-end developer

Beroep back-end developer

Een back-end developer is verantwoordelijk voor het aan de achterzijde technisch laten functioneren van websites, applicaties en programma’s. Daarbij is het in het kader van de werkzaamheden belangrijk om te weten dat het om gecombineerde taken gaat. Zo is niet alleen het technisch functioneren van een website aan de achterzijde van belang, maar ook de gebruiksvriendelijkheid. Het komt er dus op neer dat de website of applicatie zo is ingericht dat een webmaster zelfstandig wijzigingen kan doorvoeren zonder daarvoor over uitgebreide technische kennis te hoeven beschikken. Een back-end developer is als het ware achter de schermen werkzaam om de achterkant van een website optimaal te laten functioneren. De achterzijde bestaat daarbij uit verschillende datastromen en processen die gestructureerd dienen te lopen. Een back-end developer maakt voor het stroomlijnen van deze stromen en processen gebruik van code. Als de back-end goed in elkaar zit dan profiteren gebruikers daarvan. Denk maar aan het proces in een webshop als je een bestelling plaatst en afrondt. Er gaat dan een heel proces in werking waar je geen zicht op hebt, maar dat proces dient wel gestroomlijnd te verlopen. De back-end ontvangt dan de bestelling en het systeem zorgt ervoor dat het product verpakt en bezorgd wordt. Een back-end developer heeft tijdens het werk te maken met een database, server en applicatie met als doel deze onderdelen perfect met elkaar te laten communiceren. Op dagelijkse basis is een back-end developer bezig met het programmeren van toepassingen en met zogenoemde API-koppelingen van uiteenlopende systemen. De toe te passen programmeertaal ofwel code zorgt ervoor dat processen optimaal verlopen die de gebruiker aan de voorzijde niet ziet. Andere benamingen voor het beroep zijn onder meer back-end ontwikkelaar en back-end programmeur.

Een carrière als back-end developer

Een back-end developer is dus verantwoordelijk voor het beheersbaar en gebruiksvriendelijk maken van softwareprogramma's. Dit met onder meer als doel om webshophouders en webmasters in staat te stellen om zelfstandig het beheer te voeren en eenvoudig wijzigen aan te brengen. Bijvoorbeeld in het CMS-systeem zonder dat daarvoor enige technische kennis of programmeerkennis vereist is. Een back-end developer heeft dan ook als belangrijke taak om rekening te houden met de gebruiksvriendelijkheid van een website, applicatie of programma. Een back-end developer heeft doorgaans kennis van een of meerdere programmeertalen, zoals van PHP of van NET. Er is wat dat betreft een vergelijking te maken met specifieke beroepen, zoals een NET-developer. Om de gebruiksvriendelijkheid van het systeem laagdrempelig te maken, zorgt een back-end developer voor het realiseren van een CMS en deze variëren van Magento tot Drupal en van Joomla tot WordPress. Wat dat betreft, is er een verband te leggen met het beroep van CMS-specialist. Naast het programmeren van de back-end geldt uiteraard dat de omgeving ook getest dient te worden. Er is op die manier een link te leggen met de functie van programmeur en die van software tester. Ten aanzien van het beheer van websites of applicaties geldt dat er tevens een relatie is met de functie van applicatiebeheerder.

Werken als back-end developer

Het programmeren van de back-end van softwareprogramma’s, applicaties en websites staat centraal in het werk van een back-end developer. Reguliere bezoekers zien de achterkant van een website niet, maar een webmaster of admin kan daar wel toegang tot hebben. Het is vrijwel altijd zo dat er sprake is van een inlogsysteem en dat er aan gebruikers bepaalde rechten zijn toe te kennen. Het komt dus voor dat de ene gebruiker meer bevoegdheden heeft dan een ander. Denk daarbij maar aan een webmaster die volledig beheer kan hebben over een website en aan een moderator die een beperkte bevoegdheid heeft.

Een back-end developer voert de werkzaamheden zelfstandig uit, maar maakt doorgaans wel onderdeel uit van een scrum team met onder meer scrum masters en front-end developers. De samenwerking is onder meer belangrijk om software te testen. Overigens is het terrein waarop een back-end developer werkt zeer breed en gevarieerd te noemen. De werkzaamheden kunnen betrekking hebben op de implementatie van een betaalmethode, maar ook gaan over het laten functioneren van een volledig beheersysteem. Een nieuwe onervaren back-end developer noemt men ook wel een junior software developer.

Taken als back-end developer:

  • Ontwerpen van toepassingen.
  • Programmeren van toepassingen.
  • Testen van toepassingen.
  • Implementeren in back-end.
  • Bestaande toepassingen testen en verbeteren.
  • Functionele wensen vertalen naar technische toepassing.
  • Overleg voeren met front-end developers.
  • Samenwerken in een team.

Film back-end developer:

Film Frontend en Backend:

Opleidingen tot back-end developer

Er zijn diverse geschikte opleidingen beschikbaar om als back-end developer te gaan werken. De hbo-opleiding ICT is daar een voorbeeld van, maar ook een hbo-opleiding Informatica is geschikt. Zo bestaan er eveneens universitaire opleidingen, waar de studie Technische Informatie een voorbeeld van is, net als de studie Computer Science. Het beroep van back-end developer is in ieder geval een functie op minimaal hbo-niveau. Het is bijvoorbeeld dan ook mogelijk om na de mbo-opleiding tot programmeur een hbo-opleiding af te ronden om daarna als back-end developer te gaan werken. Wanneer je gaat starten als zzp'er is het ook belangrijk om de boekhouding goed te organiseren. Dit kun je het beste doen met behulp van een goed boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een back-end developer werkzaam kan zijn

Een back-end developer kan onder meer werkzaam zijn voor een softwareontwikkelaar, maar ook als freelancer werken en zich dus als ondernemer kan laten inhuren. Zo is het eveneens mogelijk om binnen dit vakgebied werkzaam te zijn als consultant. Ongeacht de werkgever of ondernemerschap is er altijd sprake van werkzaam zijn binnen een ICT-omgeving.

Competenties back-end developer

Het beroep back-end developer vereist technisch en wiskundig inzicht, net als kennis van programmeertalen. Een belangrijke competentie voor deze functie is accuraat en resultaatgericht werken, waarbij controlerende en onderzoekende vaardigheden van pas komen. Het is tevens belangrijk om nauwkeurig te werken en testen zorgvuldig uit te voeren. Innovatieve vaardigheden zijn belangrijk om probleemoplossend te werken. De werkzaamheden zijn zelfstandig uit te voeren, maar een back-end developer dient wel te kunnen samenwerken binnen bijvoorbeeld een scrum team.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als back-end developer

Er is voor back-end developers sprake van een gunstig arbeidsmarktperspectief. Er is al veel vraag naar professionals op dit gebied en in de toekomst zal dat niet anders zijn. Bovendien biedt het beroep mogelijkheden om door te groeien naar de functie van onder meer afdelingsmanager of test ingenieur. Zo zijn er eveneens opties aanwezig om belangrijke projecten te gaan begeleiden in de functie van projectleider of programmamanager.

Arbeidsvoorwaarden en salaris back-end developer

Het salaris van een back-end developer bevindt zich doorgaans tussen het niveau van 3.000 euro en 4.500 euro bruto per maand. De overige arbeidsvoorwaarden verschillen en zijn onder meer afhankelijk van het bedrijf waar een back-end developer werkzaam is. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er sprake is van een laptop van de zaak of van de mogelijkheid om door te groeien naar andere functies.

Eigen bedrijf starten als Back-end developer

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Back-end developer, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Back-end developer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Back-end developer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Back-end developer.

Mijnzzp.nl