NET developer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een NET developer richt zich op het programmeren van software en houdt zich bezig met het ontwerpen en het testen daarvan. Deze werkzaamheden vinden plaats binnen het .NET framework. Binnen deze specifieke omgeving ontwikkelt en onderhoudt een NET developer zowel websites als webapplicaties net als interfaces. Zo zijn er ook andere toepassingen binnen een .NET omgeving waar een NET developer zich mee bezighoudt. Bovendien is er sprake van een specialisatie in .NET als programmeertaal. De werkzaamheden bestaan uit het schrijven van programmeertaal dat vervolgens om te zetten is in speciale software en hardware. Op deze manier is het mogelijk om onder meer nieuwe software te ontwikkelen en software die al bestaat te verbeteren. Het is vaak zo dat een Net developer inzetbaar is om voor een bepaald IT-probleem een oplossing te vinden. Een van de taken met het oog op verbetering heeft betrekking op het beoordelen van bestaande codes. Indien nodig vindt er een herstructurering plaats gevolgd door debuggen en het testen. Verder is het mogelijk dat het tot de taken behoort om een analyse los te laten op systeemvereisten net als op applicaties. Het onderhouden van het systeem en het doorvoeren van upgrades is dan ook een van de werkzaamheden waar een NET developer zich mee bezighoudt. Dat geldt eveneens voor het schrijven van toetsbare code met gebruikmaking van .NET programmeertalen. Daar zijn er meerdere van te onderscheiden, zoals Visual Basic, F# en C#. Zo kan het ook zo zijn dat er sprake is van projectontwikkeling, applicatiecodering en het documenteren van operationele procedures. Een ervaren NET developer houdt zich verder ook nog bezig met de ontwikkeling van architectuur en technische specificaties.

Een NET developer is dus een programmeur en een softwareontwikkelaar met een specialisatie in de .NET programmeertaal. In relatie tot de werkzaamheden, waarbij het testen een grote rol speelt, is er een link te leggen met het beroep van software tester. Ten aanzien van de uitoefening van het beroep NET developer als senior die zich bezighoudt met architectuur is er een relatie met de functie van software architect. Zo zijn er allerlei verbanden te leggen tussen de verschillende werkzaamheden van een NET developer en andere beroepen. Denk ook maar aan het ontwikkelen van applicaties waar het beroep appontwikkelaar mee te verbinden is. Of aan de functie van applicatiebeheerder met een link naar de werkzaamheden van een NET developer die zich bezighoudt met het analyseren en onderhouden van webapplicaties en systeemvereisten. De verscheidenheid aan werkzaamheden is samengepakt in het beroep van NET developer, maar dan specifiek binnen het .NET framework. In de uitvoering van verschillende werkzaamheden krijgt een NET developer meestal ook te maken met software engineers en systeembeheerders.

WAT IS het .NET FRAMEWORK?

Het is een applicatieframework dat geschikt is om meerdere programmeertalen met elkaar te laten samenwerken. Dat heeft als voordeel dat het mogelijk is om diverse applicaties en bibliotheken samen te laten werken, waarbij er dus geen andere programmeertaal aan te pas hoeft te komen. Het begrip bibliotheek heeft in de informatica een betekenis die betrekking heeft op een verzameling code die te gebruiken zijn door programma’s. De term verzameling code heeft weer betrekking op functies of routines. Het framework is in samenwerking met Intel en HP ontwikkeld door Microsoft. De programmeertaal .NET komt oorspronkelijk voort uit een andere programmeertaal, namelijk Java. De voordelen van Java zijn gebruikt in combinatie met de flexibiliteit van aanwezige programmeeromgevingen. Het framework .NET is een van de populaire platformen om software te ontwikkelen. De basis van .NET bestaat uit een open specificatie (Common Language Infrastructure) en deze CLI voorziet in de mogelijkheid dat dus meerdere programmeertalen op uiteenlopende platformen te gebruiken zijn. Het is dan niet nodig om de verschillende programmeertalen te herschrijven. Wanneer het een onervaren NET developer betreft spreekt men ook wel van een junior software developer.

WAT DOET EEN NET DEVELOPER:

 • Applicaties ontwerpen
 • Applicaties bouwen
 • Applicaties testen
 • Applicaties implementeren
 • Toetsbare code schrijven
 • Code beoordelen
 • Analyseren van applicaties
 • Analyseren van systeemvereisten
 • Onderhoud plegen
 • Upgrades doorvoeren
 • Projectontwikkeling
 • Documenteren van operationele procedures
 • Ontwikkelen van architectuur
 • Ontwikkelen van technische specificaties

Wat is .NET:

Opleiding software developer:

OPLEIDINGEN TOT NET DEVELOPER

Er zijn verschillende opleidingen beschikbaar om daarmee een basis te leggen voor het uitoefenen van het beroep van NET developer. Doorgaans is het aan te raden om eerst een algemene informaticaopleiding te volgen in het hoger onderwijs. Bijvoorbeeld op hbo-niveau of op universitair niveau. Er zijn overigens ook opleidingen op een lager opleidingsniveau om als NET developer te werken. Een voorbeeld daarvan is de mbo-opleiding tot applicatieontwikkelaar. Het is doorgaans zo dat een basisopleiding aanleiding geeft tot verdere specialisatie in het.NET framework. Bijvoorbeeld met het volgen van gerichte NET trainingen en cursussen. Algemene kennis is vaak niet toereikend om NET developer te worden. Specialisering is dan ook meestal een vereiste net als dat er sprake is van waardering voor Microsoft-certificeringen.

BEDRIJVEN WAAR EEN NET DEVELOPER WERKZAAM KAN ZIJN

Een NET developer werkt meestal voor een softwarebedrijf of is in dienst van een organisatie die gebruikmaakt van .NET programmatuur van Microsoft. Daarnaast is het mogelijk dat een .NET developer als ondernemer werkzaam is en diensten aanbiedt aan bedrijven en organisaties. Het is ook mogelijk om op flexibele basis te werken bij verschillende bedrijven en organisaties via werving- en selectiebureaus. Een NET developer is zowel zelfstandig inzetbaar als in teamverband. Doorgaans is de functie te vervullen op projectbasis in Nederland of in het buitenland.

COMPETENTIES NET DEVELOPER

Een NET developer dient goed te kunnen plannen en te prioriteren. Daarbij zijn onder meer analytische en probleemoplossende vaardigheden van belang. Dat geldt in het kader van samenwerking overigens ook voor mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Ook een servicegerichte instelling behoort tot de belangrijke vaardigheden. Dat geldt verder ook voor kostenraming en projectbeheer. Uiteraard is het van belang dat een NET developer beschikt over kennis en ervaring in .NET programmeertalen. Zo is het ook van belang om het basisbegrip CLR te kennen en kennis te hebben van diverse ontwerppatronen en architecturale patronen. Het komt verder goed van pas als er sprake is van affiniteit met databasebeheer. Ook wiskundig inzicht is belangrijk als NET developer.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS NET DEVELOPER

Het arbeidsmarktperspectief is uitermate gunstig voor een .NET developer. Er is niet alleen nu veel vraag naar, maar ook in de toekomst. Voor wat betreft het doorgroeien, is het altijd mogelijk zich verder te specialiseren in programmeertalen. Het is ook mogelijk om naar een leidinggevende functie door te groeien. Bijvoorbeeld naar een functie als ICT projectleider of als teamleider of afdelingsmanager.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS NET DEVELOPER

Het gemiddelde salaris van een NET developer ligt tussen 2.300 euro en 4.000 euro bruto. Indien er sprake is van inzet op projectbasis ligt het salaris vaak net wat hoger dan bij een vast dienstverband. Het inkomen verschilt daarbij uiteraard ook per opleidingsniveau en verdere specialisaties voor wat betreft het .NET framework en programmeertalen. De overige arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van de werkgever en van het type aanstelling.

Boekhoudsoftware vergelijken voor NET developer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als NET developer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl