Software architect

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een software architect is een ICT-medewerker die zich gespecialiseerd heeft in software-architectuur. Software-architectuur is belangrijk, omdat softwaresystemen alleen goed kunnen werken als ze op de juiste manier zijn opgebouwd. De relatie tussen verschillende software-elementen en de eigenschappen van software spelen dan ook een belangrijke rol binnen software-architectuur. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een software architect het beste omschrijven als iemand die verantwoordelijk is voor het in kaart brengen van softwarestructuren, het bewaken van softwarestructuren en het verder optimaliseren van softwarestructuren. Vooral het combineren van verschillende technieken en systemen met betrekking tot software kan nogal eens een echte uitdaging zijn voor de software architect. Verschillende systemen combineren tot een stabiele basis is in veel gevallen niet makkelijk. Een andere belangrijke taak als software architect is het omschrijven van software, zodat andere ICT-medewerkers op een makkelijke manier kunnen terugvinden hoe software precies is opgebouwd. Het omschrijven van software is erg belangrijk, omdat anders de mogelijkheid kan ontstaan dat vroeg of laat niemand meer precies weet hoe de software precies werkt. Door de software omschrijving is het dus mogelijk om de opbouw van software te bekijken als er mogelijke aanpassingen doorgevoerd moeten worden. Het beroep software architect heeft raakvlakken met het beroep systeemarchitect, echter kunnen beide beroepen niet zomaar met elkaar vergeleken worden, omdat een software architect zich alleen zal bezighouden met software en de softwareomgeving. Een systeemarchitect is gespecialiseerd in het ontwerpen, beheren en aanpassen van netwerksystemen en automatiseringssystemen.

Over het algemeen is het zo dat er sprake is van een software architect als het grotere ICT-projecten betreft. Dit is het geval, omdat het ontwikkelen van grote softwareprogramma's zeer complex is. Zonder duidelijke software-architectuur zal het in de meeste gevallen heel moeilijk zijn om op een gestructureerde manier te kunnen werken aan software. Denk bijvoorbeeld aan duidelijke richtlijnen welke programmeertalen programmeurs mogen gebruiken om software te kunnen ontwikkelen. Het is over het algemeen niet zo dat een software architect zelf zal programmeren, omdat een software architect juist meer actief is op de achtergrond. Over het algemeen moet een software architect eerder gezien worden als een coach, die een sturende en controlerende functie heeft. Het is denkbaar dat een software architect verantwoordelijk zal zijn voor programmeerwerkzaamheden, echter kan dit wel per software architect verschillen.

Software-architectuur

Software-architectuur is het makkelijkst te omschrijven als het ontwerpen van een systeem, waarbij de belangrijkste eigenschappen van het systeem op een duidelijke en gestructureerde manier vastgelegd worden zodat de kwaliteitseigenschappen van de software gewaarborgd kan worden en blijven. Om de kwaliteitseigenschappen van software te kunnen waarborgen zal een software architect alle aspecten van het betreffende systeem vastleggen, zodat iedereen weet wat wel en niet kan met betrekking tot de software. Dit noemt men ook wel eens een architectuurbeschrijving. Een andere benaming voor architectuurbeschrijving is ook wel weer “de kunst van bouwen”. Binnen de architectuurbeschrijving is dus door de software architect precies omschreven hoe de software is opgebouwd en met welke codes dit gedaan is.

Ontwikkelen software

Omdat het ontwikkelen en/of aanpassen van software in de meeste gevallen complex kan zijn, zal een software architect ook met andere specialisten samenwerken zoals een software engineer, programmeurs, software testers en applicatiebeheerders, die allemaal verantwoordelijk zijn voor specifieke werkzaamheden. Als programmeurs of andere soorten ICT-medewerkers vragen hebben over de software is het de software architect die duidelijkheid zal geven over de software. Ook tijdens eventuele vergaderingen is het de software architect die zal waken over de software, zodat er uiteindelijk een goed werkend softwareprogramma zal ontstaan. Zoals eerder omschreven is het beroep software architect aan te merken als een belangrijk beroep, omdat het bouwen van software in de meeste gevallen teamwork is. Zonder duidelijke richtlijnen en structuur is het bouwen van complexe software heel moeilijk.

Verschil software architect en systeemarchitect

Een software architect en een systeemarchitect hebben beide met ICT te maken, echter verschillen de beroepen inhoudelijk wel van elkaar. Een software architect zal zich over het algemeen alleen bezighouden met de software van systemen. Een systeemarchitect is breder betrokken bij ICT-vraagstukken, omdat een systeemarchitect naar de gehele ICT-omgeving zal kijken. Een systeemarchitect is dan ook breder werkzaam dan een software architect.

Wat doet een software architect:

Hbo-opleiding Technische Informatica:

Opleidingen tot software architect

Wie een carrière ambieert als software architect kan het beste kiezen voor een passende Hbo-opleiding, zoals de Hbo-opleiding HBO-ICT. Het beroep software architect is een beroep op minimaal Hbo-niveau, echter zal een software architect in de praktijk in de meeste gevallen over een relevante universitaire studie moeten beschikken, zoals de studie informatica of de studie technische informatica. Een andere passende universitaire studie is de studie computer science of computerwetenschappen. Over het algemeen is het zo dat een software architect moet beschikken over veel werkervaring, omdat de functie software architect niet voor iedereen zomaar toegankelijk is. Het worden van een software architect is dus niet alleen afhankelijk van de opleiding of studie, omdat ervaring wel belangrijk is als software architect. Er worden ook speciale studies aangeboden tot gecertificeerd software architect door externe partijen. Deze externe studie zal over het algemeen minimaal tien maanden in beslag nemen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een software architect werkzaam kan zijn

Een software architect is over het algemeen werkzaam voor een softwareontwikkelbedrijf, die hun personeel detacheren aan andere bedrijven. Er zijn dan ook redelijk veel software architecten werkzaam als consultant voor andere bedrijven. In alle gevallen betreft het meestal de grotere bedrijven, instellingen en overheden die te maken hebben met complexe software. Deze verschillende werkgevers kunnen ook voorzien zijn van eigen software architecten in loondienst. Daarnaast kan een software architect werkzaam zijn als ondernemer.

Competenties software architect

Een van de belangrijkste competentie van een software architect is het analytisch kunnen denken. Daarnaast mag van een software architect verwacht worden dat hij of zij een teamspeler is, omdat je meestal met veel verschillende vaklieden zal samenwerken. Omdat je met veel verschillende vaklieden zal samenwerken kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Andere belangrijke competenties als software architect zijn het kunnen coachen en motiveren van mensen. Ook het kunnen analyseren van alle relevante gegevens is aan te merken als een belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn visie, technische kennis, conceptueel denken, nauwkeurigheid, plannen, organiseren, doorzettingsvermogen en het gestructureerd kunnen denken en werken. Daarnaast moet je vanzelfsprekend over goede ICT-kennis beschikken. Zonder goede ICT-kennis is het niet mogelijk om te werken als software architect. Als je als software architect werkzaam bent als consultant of als ondernemer kan ook het netwerken gezien worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als software architect

Het arbeidsmarktperspectief voor een software architect is over het algemeen zeer goed te noemen, als je beschikt over de juiste opleidingen en/of studies. Wel is het zo dat binnen het beroep software architect ervaring telt. Met andere woorden kan niet iedereen zomaar software architect worden. De doorgroeimogelijkheden van een software architect moeten gezien worden in het verkrijgen van nog meer verantwoordelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de functie projectleider ICT, waarbinnen je op een bredere manier betrokken is bij ICT-projecten. Het beroep projectleider ICT is een beroep op managementniveau, ondanks dat je als projectleider over het algemeen niet werkzaam zal zijn als manager.

Arbeidsvoorwaarden en salaris software architect

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als software architect, omdat je voor verschillende bedrijven werkzaam kan zijn in verschillende branches. Een software architect zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3000 en 4500 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Read this information on Software architect in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Softwarearchitekt auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Arquitecto de software en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Software architect

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Software architect bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl