Systeemarchitect

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep systeemarchitect
Gebruikerservaring is een belangrijk punt als systeemarchitect
Wat doet een systeemarchitect?
Werken als systeemarchitect
In dit huis gaat alles automatisch:
Het slimste huis van de Achterhoek:
Opleidingen tot systeemarchitect
Bedrijven waar een systeemarchitect werkzaam kan zijn
Competenties systeemarchitect
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als systeemarchitect
Arbeidsvoorwaarden en salaris systeemarchitect
Eigen bedrijf starten als Systeemarchitect
Boekhoudprogramma vergelijken Systeemarchitect

Beroep systeemarchitect

Een systeemarchitect is verantwoordelijk voor het ontwerpen, uitwerken en onderhouden van automatiseringssystemen die bijvoorbeeld gebruikt worden binnen gebouwen. In veel gevallen spreekt men dan van “gebouw automatisering”. Een ander voorbeeld van de werkzaam van een systeemarchitect is het ontwerpen, uitwerken en onderhouden van verkeersmanagementsystemen zoals die gebruikt worden langs snelwegen, in tunnels en op bruggen. Als systeemarchitect werk je binnen de ICT gecombineerd met techniek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aansturen van gebouwinstallaties en aan het bedienen van automatische slagbomen en verkeersborden langs de snelweg via een automatiseringssysteem. Automatiseringssystemen kunnen nogal eens complex zijn en worden daarom in veel gevallen speciaal ontworpen door een systeemarchitect. De belangrijkste taak van een systeemarchitect is het ontwerpen van goed werkende en veilige automatiseringssystemen. De werkzaamheden van een systeemarchitect zijn aan te merken als gespecialiseerde werkzaamheden, omdat het bedenken, uitwerken en bouwen van systemen aangemerkt kan worden als complexe werkzaamheden. Een systeemarchitect is over het algemeen een hoger opgeleide vakman of vakvrouw, die op een brede manier betrokken is bij automatiseringsprojecten. Het is verder niet mogelijk om de inhoudelijke werkzaamheden als systeemarchitect te omschrijven, omdat een systeemarchitect op verschillende manieren werkzaam is in de praktijk. Het uitwerken van netwerksystemen binnen gebouwen betreft bijvoorbeeld andere werkzaamheden dan het uitwerken van netwerksystemen die toegepast worden binnen de infrastructuur. Het beroep systeemarchitect moet over het algemeen gezien worden als een leidinggevende functie.

Gebruikerservaring is een belangrijk punt als systeemarchitect

Een systeemarchitect is dus een ontwikkelaar en programmeur van softwaresystemen, waarbij de uiteindelijke implementatie en integratie van de softwaresystemen een belangrijke rol speelt. ICT-architectuur is een ruim begrip dat betrekking kan hebben op uiteenlopende soorten projecten. Een belangrijk verschil met gewone software is dat een systeemarchitect meestal te maken zal hebben met een combinatie van softwaresystemen en techniek. In veel gevallen kan een systeemarchitect ook gezien worden als programmeur en netwerkbeheerder, omdat een systeemarchitect over het algemeen diverse functies zal bekleden. Daarnaast kan er sprake zijn van een programmeur die zich gespecialiseerd heeft tot NET developer.

Wat doet een systeemarchitect?

Een systeemarchitect is verantwoordelijk voor het ontwerpen en plannen van de architectuur van een complex systeem. Ze spelen een cruciale rol bij het definiëren van de structuur, het gedrag en de interactie van verschillende componenten binnen het systeem. Hier zijn enkele taken die een systeemarchitect typisch uitvoert:

  • Systeemanalyse: Een systeemarchitect analyseert de vereisten en specificaties van het systeem. Ze werken samen met belanghebbenden, zoals klanten, projectmanagers en domeinexperts, om een grondig begrip te krijgen van de functionele en niet-functionele vereisten van het systeem.
  • Architectonisch ontwerp: De systeemarchitect ontwerpt de architectuur van het systeem. Ze bepalen de juiste structuur en organisatie van componenten, subsystemen en interfaces om aan de vereisten te voldoen. Ze definiëren ook de interactiepatronen en gegevensstromen binnen het systeem.
  • Technologiekeuze: Een systeemarchitect selecteert de juiste technologieën, platforms en tools die nodig zijn voor het systeem. Ze evalueren verschillende opties en maken keuzes op basis van de vereisten, schaalbaarheid, prestaties, betrouwbaarheid en andere relevante factoren.
  • Integratieplanning: Ze plannen en definiëren de integratie van verschillende componenten en subsystemen binnen het systeem. Ze bepalen hoe de verschillende delen van het systeem met elkaar communiceren en werken samen om een naadloze integratie te waarborgen.
  • Risicobeheer: Een systeemarchitect identificeert en beheert risico's die van invloed kunnen zijn op de architectuur en de prestaties van het systeem. Ze evalueren potentiële risico's, zoals beveiligings kwetsbaarheden, interoperabiliteitsproblemen of technische beperkingen, en stellen maatregelen voor om deze risico's te beperken of op te lossen.
  • Samenwerking en coördinatie: Ze werken nauw samen met andere architecten, ontwikkelaars, testers en belanghebbenden om ervoor te zorgen dat het ontwerp correct wordt begrepen en geïmplementeerd. Ze communiceren en coördineren om ervoor te zorgen dat het systeemontwerp naadloos aansluit op de vereisten en doelstellingen van het project.
  • Documentatie: De systeemarchitect documenteert het systeemontwerp en andere relevante informatie, zoals architecturale beslissingen, technische specificaties en integratie details. Dit helpt bij het begrijpen, onderhouden en evolueren van het systeem gedurende de levenscyclus ervan.

Een systeemarchitect is dus verantwoordelijk voor het ontwerpen en plannen van de architectuur van een complex systeem. Ze analyseren vereisten, ontwerpen de structuur, selecteren technologieën, plannen integratie in, beheren risico's en werken samen met andere teamleden om ervoor te zorgen dat het systeem effectief en efficiënt wordt gebouwd.

Werken als systeemarchitect

Als systeemarchitect ben je in veel gevallen een manager of de projectleider van een project waarbij de systeemarchitect eindverantwoordelijk is voor het project. Het is de systeemarchitect die de projectstartarchitectuur zal opstellen en het is de systeemarchitect die de voortgang van de projectstartarchitectuur bewaakt tijdens het proces. Een belangrijke voorwaarden hierin is dat de uiteindelijke ICT-architectuur voldoet aan de eisen van de opdrachtgever, waarbij gebruikersgemak niet uit het oog verloren mag worden. Om het gebruikersgemak te kunnen waarborgen zal een systeemarchitect vaak gebruikmaken van software architecten, die gespecialiseerd zijn in het bouwen van goed werkende softwareprogramma's. Het zijn de software architecten die de verschillende programmeurs aansturen. Een systeemarchitect heeft dus in veel gevallen ook te maken met software architecten.

Omdat gebruikersgemak een belangrijk onderdeel uitmaakt van automatiseringssystemen zal een systeemarchitect ook gebruikmaken van diverse andere specialisten zoals een softwaretester en een systeemontwikkelaar. De softwaretester is verantwoordelijk voor het opzoeken van eventuele fouten in de software en de systeemontwikkelaar is verantwoordelijk voor het gebruikersgemak evenals de handleiding van de software. Het is de systeemarchitect die deze verschillende vaklieden zal aansturen zodat er een goed automatiseringssysteem ontstaat.

In dit huis gaat alles automatisch:

Het slimste huis van de Achterhoek:

Opleidingen tot systeemarchitect

Over het algemeen zal een systeemarchitect minimaal over een hbo-opleiding moeten beschikken zoals de hbo-opleiding ICT of de hbo-opleiding Informatiekunde. Daarnaast is het binnen dit beroep goed denkbaar dat mogelijke opdrachtgevers juist op zoek zijn naar universitaire medewerkers omdat ICT-architectuur nogal complex kan zijn. Daarnaast is een systeemarchitect meestal ook een projectleider en dus manager. Welke opleiding of studie het beste past kan per werkgever verschillen, echter zal ervaring met projectstartarchitectuur in de meeste gevallen verwacht worden door mogelijke opdrachtgevers. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding op de juiste manier opzetten is belangrijk wanneer je een eigen bedrijf start als zzp'er. Dit kun je tegenwoordig eenvoudig zelf doen met behulp van goede boekhoudsoftware.

Bedrijven waar een systeemarchitect werkzaam kan zijn

Een systeemarchitect kan voor uiteenlopende bedrijven werkzaam zijn in verschillende branches. Dit zijn meestal grotere bedrijven die te maken hebben met automatiseringssystemen, die gecombineerd worden met techniek. Denk bijvoorbeeld aan Rijkswaterstaat, installatiebedrijven, beveiligingsbedrijven en aan ICT-bedrijven. Een systeemarchitect kan ook werkzaam zijn binnen de industrie, omdat de meeste fabrikanten regelmatig te maken hebben met automatiseringswerkzaamheden. Daarnaast kan een systeemarchitect werkzaam zijn als consultant. Eigenlijk kan een systeemarchitect overal wel werkzaam zijn, omdat veel organisaties te maken hebben met ICT en systemen.

Competenties systeemarchitect

De belangrijkste competentie van een systeemarchitect is zijn of haar vakinhoudelijke kennis van projectstartarchitectuur. Daarnaast moet een systeemarchitect beschikken over managementvaardigheden omdat een systeemarchitect meestal een manager zal zijn. Ook technisch inzicht is als systeemarchitect een belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn analytisch vermogen, creativiteit, bewaken, controleren en communicatie. Ook werkervaring en dus kennis kan binnen dit beroep aangemerkt worden als een belangrijke competentie, omdat het een verantwoordelijke baan betreft.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als systeemarchitect

Het arbeidsmarktperspectief als systeemarchitect is over het algemeen redelijk te noemen. Het betreft zeer specifieke werkzaamheden waardoor lang niet alle bedrijven op zoek zijn naar systeemarchitecten. Daarnaast moet een systeemarchitect over unieke vaardigheden en kennis beschikken wil deze in aanmerking kunnen komen voor het beroep. De doorgroeimogelijkheden als systeemarchitect zijn niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk is van de competenties en het soort bedrijf waar de systeemarchitect werkzaam is. Een mogelijke doorgroeimogelijkheid is ook het starten van een eigen bedrijf.

Arbeidsvoorwaarden en salaris systeemarchitect

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als systeemarchitect omdat een systeemarchitect werkzaam kan zijn voor verschillende soorten bedrijven in verschillende branches. Een systeemarchitect zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 4500 en 8000 euro bruto per maand afhankelijk van de leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Systeemarchitect

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Systeemarchitect, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Systeemarchitect

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Systeemarchitect bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Systeemarchitect.

Mijnzzp.nl