Troubleshooter

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep troubleshooter
Werken als troubleshooter
Wat doet een troubleshooter?
Het effectief aanpakken van problemen
Taken als troubleshooter:
Film over een troubleshooter:
Do you have a problem in life:
Opleidingen tot troubleshooter
Bedrijven waar een troubleshooter werkzaam kan zijn
Competenties troubleshooter
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als troubleshooter
Arbeidsvoorwaarden en salaris troubleshooter
Eigen bedrijf starten als Troubleshooter
Boekhoudprogramma vergelijken Troubleshooter

Beroep troubleshooter

Een troubleshooter is verantwoordelijk voor het onderzoeken van problemen en deze op te lossen waar anderen binnen een bedrijf of organisatie niet in slagen. De probleemstelling kan van alles zijn, zoals een bedrijf dat alleen maar rode cijfers schrijft. Het is dan de taak van de troubleshooter om veranderingen aan te brengen die leiden tot een ommekeer. In de uitvoering van het beroep bevinden de werkzaamheden zich in de hogere lagen van de bedrijven en organisaties. Om een bedrijf bijvoorbeeld uit de rode cijfers te halen, is het mogelijk dat de troubleshooter als het ware de bezem door het bedrijf heen haalt. Dat kan betekenen dat er een reorganisatie komt of dat afdelingen en functies op een andere manier worden ingericht. In groter verband is het zelfs mogelijk dat de troubleshooter niet alleen ontslag van werknemers tot gevolg heeft, maar ook dat er bedrijfssluitingen volgen. Het is ook mogelijk dat een troubleshooter kleinere problemen op een praktische manier aanpakt. Bijvoorbeeld door het scheppen van orde en structuur binnen een organisatie of een bedrijf. Dat kan zijn met het herinrichten van de administratie, maar ook betrekking hebben op het financiële deel. Zo behoort het afhankelijk van de probleemstelling eveneens tot de taken van de troubleshooter om communicatielijnen beter te structureren. In dat kader is het van belang om contacten binnen verschillende afdelingen te leggen. Dit met het leggen van de focus om ook een betere samenwerking tot stand te brengen. Een van de kenmerken van het beroep is het onderzoeken en definiëren van het probleem om met een praktische en daadkrachtige aanpak te komen. De troubleshooter stelt daarvoor een plan van aanpak op om het beoogde doel, namelijk de oplossing van het probleem te realiseren. Het geven van advies aan het bedrijf of organisatie valt eveneens onder de taken.

Werken als troubleshooter

Een troubleshooter is dus te scharen onder de managementberoepen. Het is doorgaans een ervaren bedrijfsadviseur die onder meer is aan te merken als een ervaringsdeskundige. Ervaring is in deze functie namelijk van groot belang. Daarom zijn het vaak oud-directeuren die ingehuurd worden door bedrijven of organisaties. Het komt eveneens voor dat een troubleshooter een ondernemer is die zijn eigen expertise inzet om andere ondernemers te helpen. Er is een link te leggen met andere beroepen, zoals bedrijvendokter net als change manager en kwartiermaker. In het kader van advisering is er een relatie met het beroep van consultant. Een troubleshooter heeft doorgaans te maken met complexe organisatorische problemen en uitdagingen. De focus is daarbij gericht op het op een actieve wijze aanpakken van problemen en doorvoeren van veranderingen.

Wat doet een troubleshooter?

Een troubleshooter is een persoon die meestal wordt ingezet om problemen en uitdagingen in het bedrijfsleven of management op te lossen. Ze worden vaak ingehuurd wanneer er zich complexe situaties voordoen die om specifieke expertise en ervaring vragen. De rol van een troubleshooter kan variëren, afhankelijk van de aard van het probleem en de behoeften van de organisatie, maar over het algemeen omvat het de volgende taken:

 • Probleemanalyse: Een troubleshooter begint met het grondig analyseren en begrijpen van het probleem of de uitdaging waarmee de organisatie wordt geconfronteerd. Ze identificeren de oorzaken, de impact en de mogelijke oplossingen.
 • Ontwikkeling van oplossingsstrategieën: Op basis van de probleemanalyse ontwikkelt de troubleshooter strategieën en plannen om het probleem aan te pakken. Dit omvat het identificeren van haalbare oplossingen en het bepalen van de stappen die nodig zijn om deze uit te voeren.
 • Implementatie van oplossingen: De troubleshooter neemt de leiding bij de implementatie van de gekozen oplossingen. Ze coördineren en sturen de verschillende betrokken partijen aan, bewaken de voortgang en zorgen ervoor dat de benodigde middelen beschikbaar zijn.
 • Crisismanagement: In sommige gevallen kan een troubleshooter ook worden ingeschakeld bij noodsituaties of crisissituaties in een organisatie. Ze zijn verantwoordelijk voor het nemen van snelle en effectieve maatregelen om de crisis te beheersen en de schade te minimaliseren.
 • Advies en aanbevelingen: Troubleshooters brengen vaak een frisse kijk en expertise met zich mee. Ze voorzien het management van advies en aanbevelingen om de organisatie te helpen bij het nemen van strategische beslissingen en het implementeren van verbeteringen.
 • Monitoring en evaluatie: Nadat de oplossingen zijn geïmplementeerd, monitort de troubleshooter de resultaten en evalueert hij de effectiviteit ervan. Indien nodig kunnen ze aanpassingen voorstellen of verdere ondersteuning bieden om ervoor te zorgen dat de organisatie de gewenste resultaten behaalt.

Over het algemeen is de rol van een troubleshooter gericht op het identificeren en oplossen van problemen, het minimaliseren van risico's en het verbeteren van de prestaties van een organisatie. Ze beschikken over sterke analytische vaardigheden, probleemoplossend vermogen en uitstekende communicatie- en leiderschapsvaardigheden om effectief te kunnen opereren binnen verschillende organisaties en situaties.

Het effectief aanpakken van problemen

De taak van een troubleshooter is om problemen op een effectieve manier aan te pakken. Het is niet zo dat er verder geen samenwerking is met andere partijen. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat er een scrumteam wordt ingezet. Een dergelijk team bestaat in dat geval doorgaans uit een scrum master en uit een product owner. Het doel van de samenstelling van een scrumteam is om op een zeer doelgerichte wijze een probleem of verandering aan te pakken. Een troubleshooter is doorgaans een persoon die niet bij het bedrijf of de organisatie zelf is betrokken, maar van buitenaf wordt aangetrokken. Het voordeel van het inschakelen van een externe expert is dat er sprake is van een objectieve blik. Binnen bedrijven en organisaties komt het voor dat er een vastgeroest patroon is. Hierdoor is het mogelijk dat het zelf niet meer lukt om het probleem op een effectieve wijze aan te pakken. Een objectieve, kritische en onafhankelijke blik werpt in dat geval een ander licht op de zaak. Overigens zijn er ook voor minder grote bedrijven mogelijkheden om een troubleshooter in te schakelen. Zo loop je als zzp-er ook wel een vast binnen je eigen bedrijf. Ook dan is het mogelijk om van de diensten van een troubleshooter gebruik te maken. In dat geval is er ook wel een minder zware benaming voor in de vorm van ondernemerscoach.

Taken als troubleshooter:

 • Probleem onderzoeken.
 • Probleem definiëren.
 • Oplossing zoeken.
 • Advies geven.
 • Communiceren.
 • Bedrijf in kaart brengen.
 • Knelpunten signaleren.

Film over een troubleshooter:

Do you have a problem in life:

Opleidingen tot troubleshooter

Er is voor het beroep van troubleshooter geen gerichte opleiding van toepassing. Het is wel belangrijk om op managementniveau ervaring te hebben. In dat kader is het in ieder geval van belang om een managementopleiding te hebben gevolgd. Ook een opleiding in de richting van bedrijfskunde sluit als basis aan op het beroep van troubleshooter. Als je net begint als zzp'er, is het een goed idee een boekhoudprogramma te gebruiken.

Bedrijven waar een troubleshooter werkzaam kan zijn

Een troubleshooter is doorgaans werkzaam voor een adviesbureau en verhuurt zich dan bijvoorbeeld als consultant. Het komt echter ook vaak voor dat een troubleshooter een zelfstandig ondernemer is die in te huren is door bedrijven en organisaties.

Competenties troubleshooter

De functie van troubleshooter is er een met een grote verantwoordelijkheid. In dat kader is verantwoordelijkheidsgevoel uiteraard van belang. Een van de specifieke competenties is gericht te zijn op innovatie. Bovendien speelt motivatie eveneens een belangrijke rol om het probleem aan te pakken en op te lossen. In dat kader komt doelgericht werken van pas net als het effectief zijn in de aanpak. Een troubleshooter heeft verder ervaring nodig op minimaal managementniveau, want expertise is zeker een vereiste. Een troubleshooter functie is verder niet eenduidig te omschrijven qua competenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als troubleshooter

Er is op de arbeidsmarkt beperkt vraag naar troubleshooters. Dat komt doordat het een zeer specifiek beroep betreft waar vraag naar is als er binnen een bedrijf of organisatie problemen zijn. Nu zijn er altijd wel bedrijven en organisaties die met problemen te kampen hebben of veranderingen willen doorvoeren. In dat kader blijft het arbeidsperspectief binnen de beperkte vraag naar verwachting wel gelijk. Ten aanzien van het doorgroeien, zijn er mogelijkheden om de overstap te maken naar innovatiemanager.

Arbeidsvoorwaarden en salaris troubleshooter

Er is geen vast gemiddeld salaris vast te stellen voor een troubleshooter. Dat hangt van het bedrijf of organisatie af net als van de omvang van het probleem. Bovendien komt het voor dat de beloning afhankelijk is van de prestatie die de troubleshooter levert.

Eigen bedrijf starten als Troubleshooter

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Troubleshooter, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Troubleshooter

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Troubleshooter bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Troubleshooter.

Mijnzzp.nl