Troubleshooter

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Troubleshooter?

Een troubleshooter is verantwoordelijk voor het onderzoeken van problemen en deze op te lossen waar anderen binnen een bedrijf of organisatie niet in slagen. De probleemstelling kan van alles zijn, zoals een bedrijf dat alleen maar rode cijfers schrijft. Het is dan de taak van de troubleshooter om veranderingen aan te brengen die leiden tot een ommekeer. In de uitvoering van het beroep bevinden de werkzaamheden zich in de hogere lagen van de bedrijven en organisaties. Om een bedrijf bijvoorbeeld uit de rode cijfers te halen, is het mogelijk dat de troubleshooter als het ware de bezem door het bedrijf heen haalt. Dat kan betekenen dat er een reorganisatie komt of dat afdelingen en functies op een andere manier worden ingericht. In groter verband is het zelfs mogelijk dat de troubleshooter niet alleen ontslag van werknemers tot gevolg heeft, maar ook dat er bedrijfssluitingen volgen. Het is ook mogelijk dat een troubleshooter kleinere problemen op een praktische manier aanpakt. Bijvoorbeeld door het scheppen van orde en structuur binnen een organisatie of een bedrijf. Dat kan zijn met het herinrichten van de administratie, maar ook betrekking hebben op het financiële deel. Zo behoort het afhankelijk van de probleemstelling eveneens tot de taken van de troubleshooter om communicatielijnen beter te structureren. In dat kader is het van belang om contacten binnen verschillende afdelingen te leggen. Dit met het leggen van de focus om ook een betere samenwerking tot stand te brengen. Een van de kenmerken van het beroep is het onderzoeken en definiëren van het probleem om met een praktische en daadkrachtige aanpak te komen. De troubleshooter stelt daarvoor een plan van aanpak op om het beoogde doel, namelijk de oplossing van het probleem te realiseren. Het geven van advies aan het bedrijf of organisatie valt eveneens onder de taken.

Lees verder...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Troubleshooter

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Troubleshooter bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl