Intercedent

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een intercedent is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met arbeidsbemiddeling. Het beroep intercedent komt in het kort neer op het werken als tussenpersoon, waarbij het koppelen van werkzoekende en bedrijven het hoofddoel is. Andere benamingen voor een intercedent zijn ook wel bemiddelingsmedewerker, arbeidsbemiddelaar of consulent. Het maakt verder niet uit of iemand een vaste baan zoekt of werkt als freelancer. Een intercedent werkt in de meeste gevallen voor een uitzendbureau, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat er bijvoorbeeld ook andere zakelijke websites te vinden zijn waar werk en banen aan elkaar gekoppeld worden. Een intercedent die werkzaam is voor een uitzendbureau is in de meeste gevallen ook verantwoordelijk voor het houden van intakegesprekken, zodat de juiste gegevens bekend zijn qua werkervaring, opleidingen en verwachtingen. Het beroep intercedent heeft raakvlakken met de beroepen recruiter en headhunter, maar de beroepen zijn niet helemaal vergelijkbaar, omdat een recruiter over het algemeen intern werkzaam is voor een bedrijf en een headhunter over het algemeen gericht op zoek is naar specifieke vaardigheden of kennis. De belangrijkste kerntaak van een intercedent is het samenbrengen van mogelijke kandidaten en werkgevers, die passen bij elkaar. Het beroep intercedent moet tegenwoordig wel vrij ruim gezien worden, omdat een intercedent ook alleen werkzaam kan zijn als tussenpersoon, zonder dat de intercedent de direct betrokkenen zal spreken. Dit is vaak het geval bij onlineplatforms waarbij geautomatiseerd gewerkt wordt. In andere gevallen zal een intercedent bijvoorbeeld werkzaam zijn voor een uitzendorganisatie. Een intercedent zal over het algemeen veel tijd besteden aan het vinden van geschikte werknemers, flexwerkers, zzp-ers en freelancers en mogelijke opdrachtgevers die op zoek zijn naar personeel. Zoals eerder omschreven draait alles binnen het beroep intercedent om werk en arbeid.

Een intercedent is een tussenpersoon die zich gespecialiseerd heeft in arbeidsbemiddeling. Andere werkzaamheden die kunnen toebehoren tot het takenpakket van een intercedent zijn het opstellen van arbeidscontracten, het maken facturen, het bijhouden van de loonadministratie en het onderhouden en bijhouden van het klantenbestand. Het is denkbaar dat een intercedent ook werkzaam is als jobcoach. Daarnaast kan een intercedent verantwoordelijk zijn voor het houden van functioneringsgesprekken en loopbaanbegeleiding. Het is dus niet zo dat een intercedent alleen verantwoordelijk is voor arbeidsbemiddeling, omdat de werkzaamheden van een intercedent breder gezien moeten worden. Een intercedent is bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor acquisitie met betrekking tot het vinden van nieuwe bedrijven, die gebruik willen maken van de diensten van de organisatie waarvoor de intercedent werkzaam is. De kerntaak als intercedent is wel het koppelen van werkzoekende en werkgevers. Dit doet een intercedent door het opstellen van duidelijke functieprofielen, waarbinnen alle specifiek voorwaarden met betrekking tot vacatures zijn opgenomen. Ook is de intercedent verantwoordelijk voor het screenen en beoordelen van alle binnenkomende sollicitaties. Het is denkbaar dat een intercedent ook regelmatig te maken heeft met een selectiepsycholoog.

Wat doet een intercedent

Intercedenten komen in de praktijk op veel manieren voor, omdat arbeid voor iedereen belangrijk is. Als intercedent zal je dus met verschillende mensen te maken krijgen, zoals werklozen, freelancers en mensen, die zoeken naar omscholing. Het is dan ook prima denkbaar dat je als intercedent ook te maken krijgt met re-integratiecoaches, die werkzoekende helpen met het vinden van geschikt werk. Daarnaast kan je als intercedent te maken hebben met personeelsplanners van grote organisaties, die regelmatig gebruikmaken van oproepkrachten en seizoenarbeiders. Het beroep intercedent is aan te merken als bijzonder beroep, omdat je ook regelmatig te maken krijgt met mensen, die hun baan kwijtgeraakt zijn. In dat opzicht is het belangrijk dat je beschikt over goede sociale vaardigheden. In sommige gevallen kan het ook nodig zijn om een bedrijfsmaatschappelijk werker in te schakelen als mensen tegen bepaalde problemen aanlopen.

Werkzaamheden van een intercedent:

  • Het adviseren van cliënten
  • Het beheren van nieuwe en bestaande accounts
  • Het benaderen van bestaande en nieuwe klanten
  • Het binnenhalen van vacatures
  • Het opstellen van arbeidscontracten
  • Het voeren van intakegesprekken
  • Het werven en plaatsen van flexwerkers

Beroep intercedent:

Werken als Intercedent:

Opleidingen tot intercedent

Er zijn verschillende geschikte opleidingsmogelijkheden tot intercedent, zoals de Hbo-opleiding Associate degree intercedent, de Hbo-opleiding Human Resource Management en de Hbo-opleiding Commerciële Economie. Daarnaast kan de Hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aangemerkt worden als geschikte opleiding. Over het algemeen zal een Hbo-opleiding ongeveer vier jaar in beslag nemen afhankelijk van de vooropleidingen. Om het beroep intercedent uit te kunnen oefenen zal over het algemeen minimaal een afgeronde Hbo-opleiding verwacht worden. Een intercedent kan over verschillende opleidingen beschikken, omdat intercedenten werkzaam kunnen zijn binnen verschillende vakgebieden. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer. Zie voor meer informatie ook de beroepen recruiter, bemiddelingsmedewerker, headhunter en het beroep loopbaanadviseur waar meer informatie te vinden is.

Bedrijven waar een intercedent werkzaam kan zijn

Als intercedent zal je in de meeste gevallen werkzaam zijn voor een uitzendbureau of ben je werkzaam als zelfstandig ondernemer binnen je eigen bemiddelingsbureau. Als intercedent kan het ook zeker voorkomen dat je op locatie werkzaam bent voor de grote bedrijven die veel gebruiken maken van flexwerkers of freelancers. Zoals eerder omschreven kan het tegenwoordig ook voorkomen dat je als intercedent werkzaam bent voor onlineplatforms, die zich richten op arbeidsbemiddeling. In dat geval ben je als intercedent werkzaam binnen de ICT-sector voor een webmaster. De traditionele intercedent is werkzaam voor een uitzendorganisatie.

Competenties intercedent

Als intercedent zijn je belangrijkste competenties toch wel het kunnen netwerken en doorzettingsvermogen omdat het binnenhalen van nieuwe opdrachtgevers niet altijd even gemakkelijk zal zijn. Vooral het verkrijgen van voldoende werkopdrachten kan in de praktijk nogal eens moeilijk zijn. Daarnaast moet je als intercedent natuurlijk over prima communicatieve eigenschappen beschikken omdat je met veel verschillende soorten mensen te maken zal krijgen. Wanneer je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer moet je natuurlijk over een commerciële instelling beschikken. In dat geval kan ook het onderhandelen aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook organisatievermogen en stressbestendigheid kunnen aangemerkt worden als belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn sociaal, vertrouwenspersoon, energie, passie, motivatie, sensitiviteit, plannen, inzicht, verantwoordelijkheidsgevoel en analytisch.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als intercedent

Het arbeidsmarktperspectief voor een intercedent is redelijk te noemen. Er bestaan zeer veel verschillende soorten bemiddelingsbureaus, maar deze zijn lang niet allemaal op zoek naar intercedenten die een afgeronde Hbo-opleidingen hebben. Echter zal het verkrijgen van werk met een Hbo-opleiding associate degree intercedent doorgaans geen probleem hoeven te zijn. De doorgroeimogelijkheden als intercedent zijn zeker aanwezig, maar die zijn wel sterk afhankelijk van je eigen competenties en doorzettingsvermogen. Daarnaast kan natuurlijk ook het starten als zelfstandig ondernemer gezien worden als het doorgroeien binnen je carrière. Het is prima denkbaar dat je als intercedent kan doorgroeien tot afdelingsmanager, teamleider, bedrijfsleider of tot regiomanager. Dit is wel afhankelijk van de soort werkgever en het opleidingsniveau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris intercedent

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarde aan te geven voor het beroep intercedent, omdat je bij verschillende organisaties kan werken. Een intercedent in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Een zelfstandig werkende intercedent met zijn eigen bedrijf kan doorgaans meer verdienen, maar dan zijn de inkomsten wel sterk afhankelijk van het aantal werknemers die je succesvol kunt koppelen aan een werkgever. Door de grote concurrentie in de uitzendbranche kan het lastig zijn om een succesvolle uitzendorganisatie op te zetten.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Intercedent

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Intercedent bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl