Facturist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een facturist is een administratief medewerker die zich bezighoudt met de financiële administratie van een organisatie. Binnen het bedrijfsleven spreekt men over het algemeen van de debiteuren- en crediteurenadministratie. Debiteuren zijn klanten die nog een openstaande rekening moeten voldoen, crediteuren zijn rekeningen die door het bedrijf zelf nog voldaan moeten worden. Een facturist richt zijn werkzaamheden dan ook op debiteurenadministratie en niet op de crediteurenadministratie. De specifieke functie facturist komt binnen het bedrijfsleven of andere organisaties alleen voor bij grote bedrijven, die veel rekeningen versturen aan klanten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan telefoonmaatschappijen, energiemaatschappijen of aan groothandelsbedrijven. Als het om kleinere bedrijven gaat, zal er meestal geen aparte facturist aangesteld worden. De werkzaamheden van een facturist hebben dus betrekking op de financiële administratie. Facturen die verzonden worden door bedrijven of andere instanties moeten gezien worden als een document waarbinnen een betalingsverplichting is opgenomen. Het is de verantwoordelijkheid van de facturist om ervoor te zorgen dat facturen kloppen en voorzien zijn van alle wettelijke eisen. Denk hierbij aan adresgegevens, het Btw-nummer en bijvoorbeeld aan het handelsnummer van een bedrijf. Daarnaast moet een factuur onder andere voorzien zijn van een betalingstermijn. Het beroep facturist betreft een belangrijk beroep, omdat fouten voorkomen moeten worden. Daarnaast kunnen organisaties een zorgplicht hebben met betrekking tot hun klanten. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen dat klanten achterstanden oplopen die niet meer in te halen zijn. Het kan daarom extra belangrijk zijn om op het juiste tijdstip herinneringen te versturen.

Een facturist is dus een administratief medewerker die zich voornamelijk bezig houdt met de financiële administratie. Het is de taak van een facturist om ervoor te zorgen dat een verzonden factuur klopt en voorzien is van de juiste informatie, zoals het juiste Btw-tarief, factuurnummer en een eventueel projectnummer of ordenummer, zodat het voor de klant duidelijk is welke factuur het precies betreft. Overigens hoort er meer verplichte informatie te staan op een factuur, maar deze gegevens worden meestal automatische gedrukt op de factuur zoals bedrijfsnaam, rekeningnummer, factuurdatum, btw-nummer en het Kamer Van Koophandel nummer. De belangrijkste taak van een facturist is het versturen van kloppende rekeningen, omdat foute rekeningen slordig zijn en ook veel administratieve rompslomp voor een organisatie kunnen beteken. Naast het versturen van facturen is het de taak van een facturist om te controleren of de factuur voldaan wordt. Wanneer dit niet het geval is kan de facturist een herinnering sturen of een incassoprocedure starten. De afdeling facturatie kan ook andere financiële gegevens verwerken. Het controleren van uitstaande betalingen en daarmee verwante taken betreft wel een belangrijk deel van de werkzaamheden. Het geordend werken is belangrijk wanneer we het hebben over het beroep facturist. Daarnaast moet je beschikken over de juiste competenties.

Wat is een factuur precies

Een factuur is een document dat een betalingsverplichting van een klant weergeeft, die ook bijzondere voorwaarden kent zoals de betalingstermijn. Facturen moeten verzonden worden aan klanten om aan te kunnen tonen wat er precies verkocht is en aan wie en voor hoeveel. Deze facturen worden door de boekhouder verwerkt, zodat de belastingdienst de juiste aanslagen met betrekking tot verschillende belastingen kan versturen aan het bedrijf. Daarnaast kan een factuur een bewijs van garantie met betrekking tot bepaalde diensten of goederen zijn. Een factuur is dus handig om te bewaren als garantiebewijs. Tegenwoordig is het ook steeds gebruikelijker dat facturen digitaal verzonden worden, omdat dit voor bedrijven makkelijker is en goedkoper is.

Debiteuren en crediteuren

Facturatie heeft in alle gevallen betrekking op debiteuren en crediteuren. Een van de belangrijkste taken is dan ook het controleren van alle debiteuren en crediteuren. Ook toezien op de juiste facturatie maakt een onderdeel uit van de werkzaamheden. De juiste facturatie heeft niet alleen betrekking op de bedragen. Denk ook aan de wettelijke eisen van een factuur. Debiteuren zijn klanten die nog een rekening hebben openstaan. De tegenhanger van debiteuren zijn crediteuren. Een andere benaming voor facturist kan in sommige gevallen ook gewoon kantoormedewerker zijn.

Administratief medewerker:

Opleidingen tot facturist

Er bestaan geen specifieke opleidingen voor het beroep facturist. Een facturist zal doorgaans de Mbo-opleiding bedrijfsadministratief medewerker doorlopen hebben, of een externe administratieve opleiding genoten hebben. Voor het beroep facturist is over het algemeen een Mbo-opleiding voldoende. Afhankelijk van de soort werkzaamheden is het ook prima denkbaar dat een facturist ingewerkt wordt door ervaren collega's, die in dat geval aangemerkt kunnen worden als leermeester. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het om grotendeels geautomatiseerde werkzaamheden gaat. In dat geval zal een facturist in lang niet alle gevallen over een gerichte opleiding hoeven te beschikken. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een facturist kan zijn

Een facturist is over het algemeen werkzaam voor grotere bedrijven en fabrikanten, die te maken hebben met veel facturen. Daarnaast kan een facturist werkzaam zijn als ambtenaar, omdat overheden veel te maken hebben met facturen. Kleinere organisaties en bedrijven maken over het algemeen geen gebruik van speciaal aangestelde facturisten. In dat geval zal er eerder sprake zijn van de algemene term administratief medewerker.

Competenties facturist

Als facturist is het belangrijk dat je secuur kunt werken en er geen fouten gemaakt worden in facturen, omdat dit slordig is en veel extra werk kan opleveren. Daarnaast moet je over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikken met betrekking tot de administratie. Ook communicatie kan aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je in de meeste gevallen te maken hebt met diverse collega's en leidinggevenden. Algemeen belangrijke woorden zijn stressbestendigheid, controleren, waakzaamheid, nauwkeurigheid en presteren. Als je ook verantwoordelijk bent voor andere werkzaamheden is het denkbaar dat je over aanvullende competenties moet beschikken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als facturist

Het arbeidsmarktperspectief als facturist is niet heel goed te noemen, omdat dit soort werkzaamheden steeds vaker geautomatiseerd uitgevoerd wordt. Dit neemt natuurlijk niet weg dat bij grote bedrijven er ook facturen met de hand verwerkt moeten worden, omdat deze bijvoorbeeld te complex zijn of omdat er iets mis is gegaan tijdens het geautomatiseerde proces. De doorgroeimogelijkheden als facturist zullen sterk afhankelijk zijn van je eigen competenties en opleidingsniveau. De meest voor de hand liggende doorgroeimogelijkheid is een bredere administratieve functie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris facturist

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor dit beroep, omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven en overheden werkzaam kan zijn in verschillende branches. Een facturist zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1700 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Facturist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Facturist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl