BTW specialist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep Btw-specialist
Werken als Btw-specialist
Wat doet een Btw-specialist?
Wat is Btw precies?
Taken van een Btw-specialist:
Boete te laat betalen btw-aangifte:
Iets vergeten in uw btw-aangifte:
Opleidingen tot Btw-specialist
Bedrijven waar een Btw-specialist werkzaam kan zijn
Competenties Btw-specialist
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Btw-specialist
Arbeidsvoorwaarden en salaris Btw-specialist
Eigen bedrijf starten als BTW specialist
Boekhoudprogramma vergelijken BTW specialist

Beroep Btw-specialist

Een Btw-specialist is een expert op het gebied van het geven van advies over de omzetbelasting en het doen van de btw-aangifte. De adviserende werkzaamheden hebben doorgaans betrekking op het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld als het gaat om het geven van advies over de omzetbelasting aan bedrijven in het mkb. Het doel van het voorzien in specialistisch advies aangaande btw-vraagstukken is om belastingvoordelen te optimaliseren. Het analyseren van financiële gegevens van een organisatie of bedrijf vallen dan ook onder de werkzaamheden van een Btw-specialist. Aan de hand van de analyse is er een concreet advies te geven over het behalen van belastingvoordeel. Uiteraard behoort het eveneens tot de verantwoordelijkheid om uitvoering te geven aan het advies. Dat betekent in het concrete geval dat de Btw-specialist namens een bedrijf of de organisatie de verplichte btw-aangifte verzorgt. De specialistische kennis beperkt zich overigens niet tot de afhandeling van btw in Nederland. Er gelden internationaal gezien namelijk ook bepaalde regels ten aanzien van de btw-afhandeling. Daarbij is weer een onderscheid te maken tussen de regelgeving van landen in de EU en landen buiten de EU. Een Btw-specialist beschikt dan ook over een uitgebreide expertise als het gaat om nationale en internationale van toepassing zijnde regels. Het is bijvoorbeeld ook belangrijk dat een Btw-specialist de activiteiten op een juiste manier kwalificeert. Dat heeft te maken met btw-regels, zoals dat er btw- vrijstellingen zijn voor bepaalde activiteiten. Op andere gebieden gelden weer regels die leiden tot de toepassing van een 0% btw-tarief of tot een laag of hoog btw-tarief. Deze kennis heeft de Btw-specialist uiteraard in huis om het beste advies te geven aan bedrijven en organisaties.

Werken als Btw-specialist

Een Btw-specialist heeft dus te meestal te maken met complexe btw-vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan importeurs en aan expediteurs die met import en export te maken hebben en waarvoor andere btw-regels gelden. Bijvoorbeeld met betrekking tot het verleggen van btw, omdat er sprake is van een intracommunautaire levering. Er zijn ook btw-regels die voorzien in een vrijstelling van btw, bijvoorbeeld als het gaat om goede doelen. Of om de gezondheidszorg en het onderwijs. Het beroep van Btw-specialist vormt ook wel onderdeel van een bepaalde functie. Een account heeft bijvoorbeeld eveneens verstand van btw-vraagstukken, net als een consultant of een boekhouder. Een financieel adviseur treedt in dat opzicht in de uitoefening van het beroep ook wel eens in de functie van Btw-specialist. Zo geldt dat eveneens voor een financieel administratief medewerker of voor een controller. In de functie van Btw-specialist is er voor de uitvoering van de werkzaamheden contact met verschillende partijen. Bijvoorbeeld met declaranten binnen een organisatie of bedrijf of met een financieel manager of met een directeur. Zo is er ook sprake van eventueel contact met een belastinginspecteur. Bijvoorbeeld als de belastinginspecteur om verduidelijking van de btw-aangifte vraagt. Naast dat een accountant als een Btw-specialist is te zien, geldt dat eveneens voor advocaten die zich in fiscaal recht hebben gespecialiseerd.

Wat doet een Btw-specialist?

Een Btw-specialist is een professional op het gebied van belasting over de toegevoegde waarde (BTW), ook wel bekend als omzetbelasting. Hun rol is gericht op het begrijpen, adviseren en naleven van de Btw-regelgeving. Hier zijn enkele taken en verantwoordelijkheden van een Btw-specialist:

 • Btw-advies: Een Btw-specialist voorziet bedrijven en individuen van advies met betrekking tot Btw-gerelateerde kwesties. Ze beoordelen de Btw-implicaties van verschillende zakelijke transacties, zoals internationale handel, onroerend goedtransacties, dienstverlening, invoer en export, en geven aanbevelingen over de beste aanpak om Btw-verplichtingen te beheren en te minimaliseren.
 • Btw-registratie en naleving: Btw-specialisten helpen bedrijven bij het registreren bij de belastingdienst voor Btw-doeleinden en zorgen ervoor dat ze voldoen aan de vereisten van de belastingwetgeving met betrekking tot Btw-aangiften en betalingen. Ze kunnen de Btw-aangiften voorbereiden, controleren en indienen namens het bedrijf, en ervoor zorgen dat de juiste Btw-bedragen worden berekend en betaald volgens de geldende regels en voorschriften.
 • Btw-controles en geschillen: In het geval van Btw-controles door belastingdiensten, kunnen Btw-specialisten bedrijven vertegenwoordigen en assisteren tijdens het proces. Ze kunnen de benodigde documentatie en bewijsmateriaal verzamelen, communiceren met de belastingautoriteiten en mogelijke geschillen oplossen.
 • Btw-optimalisatie: Btw-specialisten kunnen bedrijven helpen bij het identificeren van mogelijkheden om Btw-kosten te optimaliseren en te verminderen. Ze kunnen advies geven over Btw-vrijstellingen, aftrekbare BTW, het gebruik van Btw-regelingen en andere strategieën om de Btw-lasten te minimaliseren.
 • Op de hoogte blijven van Btw-wetgeving: Btw-regels en voorschriften kunnen veranderen en evolueren, daarom is het belangrijk dat een Btw-specialist op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen in Btw-wetgeving en interpretaties. Ze moeten hun kennis en expertise bijwerken en de impact van wijzigingen op de Btw-situatie van hun klanten evalueren.

Wat is Btw precies?

De afkorting BTW staat voor Belasting over de Toegevoegde Waarde en heet ook wel omzetbelasting. Dat komt doordat je belasting over je omzet betaalt. Een ondernemer dient bij het leveren van een dienst of product omzetbelasting berekenen. De afnemer betaalt deze btw aan de ondernemer die het vervolgens weer afdraagt aan de Belastingdienst. Indien de afnemer zelf btw-plichtig is, mag deze de betaalde btw als voorbelasting aftrekken. Ondernemers die zakelijke uitgaven doen, betalen zelf ook btw. De betaalde btw is in mindering te brengen op de ontvangen btw. Het is dan ook mogelijk dat de Btw-specialist bij het doen van een btw-aangifte een resultaat heeft, waarbij er recht bestaat op btw-teruggave.

Voor het doen van aangifte bij handel in EU-landen geldt dat er naast de gewone aangifte een aparte ICP-aangifte moet worden gedaan. De afkorting ICP staat daarbij voor Intracommunautaire Prestaties. Een ondernemer in Nederland die een dienst verleent aan een bedrijf in bijvoorbeeld België mag de btw verleggen. De Btw-specialist beschikt over de expertise om alle btw-aangifte op een zorgvuldige manier af te handelen. Er geldt in de Europese Unie een btw-richtlijn voor de omzetbelasting. Sommige ondernemers kunnen ook te maken hebben met btw-vrijstelling. Btw-wetgeving is belangrijk als ondernemer.

Taken van een Btw-specialist:

 • Klanten benaderen.
 • Periodiek evalueren.
 • Producten verkopen.
 • Problemen oplossen.
 • Klachten afhandelen.
 • Klanten overtuigen.
 • Samenwerken.
 • Bellen, mailen en brieven schrijven.
 • Klantcontact onderhouden.

Boete te laat betalen btw-aangifte:

Iets vergeten in uw btw-aangifte:

Opleidingen tot Btw-specialist

Er zijn verschillende opleidingen die toegang bieden tot het beroep van Btw-specialist. Er is in elk geval minimaal een hbo-opleiding vereist, bijvoorbeeld in de richting van fiscaal recht en economie. Het is ook mogelijk dat er een universitair niveau vereist wordt om de functie van Btw-specialist te vervullen. Een universitaire studie in de richting van fiscale economie en accountancy is daar geschikt voor. Naast de opleidingseis geldt doorgaans ook de eis van werkervaring. Bijvoorbeeld dat je meerdere jaren werkervaring hebt opgedaan in de functie van belastingadviseur met daarbij een specialisatie in btw. Een professionele opleiding tot Btw-specialist gaat wel verder dan een algemene opleiding btw-aangifte. Als zzp btw-specialist kun je zelf ook gebruikmaken van een online boekhoudprogramma. Door middel van online boekhouden kun je de complete financiële administratie bijhouden.

Bedrijven waar een Btw-specialist werkzaam kan zijn

Btw-specialist zijn werkzaam bij uiteenlopende bedrijven. Bijvoorbeeld bij het vervullen van deze functie als specialist bij een belastingadviesbureau. Of als Btw-specialist bij een boekhoudkantoor of accountantskantoor. Uiteraard zijn er ook grote bedrijven in de vorm van handelsbedrijven en fabrieken die een Btw-specialist in dienst hebben. Verder is het mogelijk om zelfstandig als ondernemer invulling te geven aan dit beroep. Of als consultant met een eigen adviesbureau. Ook bij de Belastingdienst werken Btw-specialisten. Die zijn dan verantwoordelijk voor de afhandeling van btw-aangiften die binnenkomen.

Competenties Btw-specialist

Het is belangrijk om als Btw-specialist zelfstandig en nauwkeurig te kunnen werken. Een van de competenties heeft betrekking op passend reageren, net zoals dat je over een proactieve houding dient te beschikken. Als Btw-specialist heb je een grote mate van verantwoordelijkheid en daarbij onderhoud je ook verschillende contacten. In dat kader is communicatie een belangrijke competentie. Om de werkzaamheden goed te verrichten is kennis van het fiscaal recht en btw-wetgeving een must. Bovendien is het handig om over analyserende vaardigheden te beschikken en tot in de detail nauwkeurig te zijn. Ook integriteit is een belangrijke competentie, net als dat je doelgericht te werk gaat.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Btw-specialist

Zolang er btw bestaat, is het arbeidsmarktperspectief uitermate gunstig te noemen voor Btw-specialisten. De btw-regelgeving is complex van aard en daarom zijn er altijd specialisten nodig die over de juiste expertise beschikken. De doorgroeimogelijkheden als Btw-specialist zijn onder meer afhankelijk van de gevolgde opleidingen en het niveau. Het is bijvoorbeeld mogelijk om in de functie uit te groeien tot expert om verantwoordelijkheid te krijgen voor grotere projecten. Een Btw-specialist heeft ook de mogelijkheid om vanuit loondienst voor zichzelf te beginnen om als consultant bedrijven te adviseren. Een andere doorgroeimogelijkheid is om als Btw-specialist een partnertraject aan te gaan bij een commercieel belastingadviesbureau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Btw-specialist

Het salaris van een Btw-specialist komt gemiddeld uit tussen 4.000 euro en 8.000 euro bruto. Het gaat hierbij wel om functies op universitair niveau. Er ligt veel ruimte tussen deze bedragen. Dat heeft onder meer te maken met de grootte van de bedrijven waar je werkt en de klanten die de Btw-specialist vertegenwoordigt. Het is mogelijk dat een Btw-specialist als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden ook nog in aanmerking komt voor een bonus. Dat is vaak het geval als er eveneens sprake is van commerciële kwaliteiten die tot succesvolle leads leiden. Verder is het ook nog mogelijk dat een Btw-specialist te maken krijgt met een winstdelingsregeling. Dat is net als bij de bonus wel afhankelijk van het bedrijf.

Eigen bedrijf starten als BTW specialist

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als BTW specialist, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken BTW specialist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als BTW specialist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een BTW specialist.

Mijnzzp.nl