Regiomanager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep regiomanager
Een baan met grote verantwoordelijkheden
Wat doet een regiomanager?
Werken als regiomanager
Taken van een regiomanager:
Beroepsfilm regiomanager:
Opleidingen tot regiomanager
Bedrijven waar een regiomanager werkzaam kan zijn
Competenties regiomanager
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als regiomanager
Arbeidsvoorwaarden en salaris regiomanager
Eigen bedrijf starten als Regiomanager
Boekhoudprogramma vergelijken Regiomanager

Beroep regiomanager

Een regiomanager is verantwoordelijk voor het aansturen van alle filialen, die toebehoren tot een paalde regio. Dit kunnen bijvoorbeeld winkels, kantoren of supermarkten zijn, die onderdeel uitmaken van een landelijke organisatie. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een regiomanager het beste omschrijven als het waken over de doelstellingen van organisatie. Daarnaast is een regiomanager verantwoordelijk voor het waken over de omzet van de filialen. Winkels en andere organisaties maken gebruik van filiaalmanagers of bedrijfsleiders, die verantwoording afleggen aan de regiomanager. Een regiomanager is iemand die zelfstandig moet kunnen werken, omdat een regiomanager in de meeste gevallen de hele dag onderweg is om alle vestigingen binnen de regio te bezoeken. Als een filiaalmanager of bedrijfsleider vragen of opmerkingen heeft kan hij hiermee terecht bij de regiomanager. Een regiomanager waakt over de vestigingen en geeft filiaalmanagers tips over allerlei zaken, die de vestiging en het personeel aangaan. Een regiomanager moet over organisatietalent beschikken en daadkrachtig zijn. Een regiomanager moet daarnaast kunnen inspireren en motiveren. De inhoudelijke werkzaamheden van een regiomanager zijn niet eenduidig te omschrijven, omdat dit per branche en organisatie kan verschillen. Een regiomanager zal wel sterk in zijn schoenen moeten staan, omdat de meeste regiomanagers met verschillende dagelijkse problemen te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het oplossen van onderbezetting, het houden van functioneringsgesprekken en aan het oplossen van logistieke problemen waarmee filialen te maken kunnen hebben. Als regiomanager zal je regelmatig vergaderen met de directie en zal je alle besluiten, die de organisatie aangaan doorvoeren op de werkvloer. Een regiomanager kan ook gezien worden als toezichtouder voor de organisatie. Het beroep regiomanager moet gezien worden als hogere managementfunctie.

Een baan met grote verantwoordelijkheden

Een regiomanager is dus een operationeel manager, die veel te maken heeft met filiaalmanagers of bedrijfsleiders. Daarnaast heeft een regiomanager te maken met de directie, financieel manager en de retail manager. De regiomanager overlegt regelmatig met de directie en bespreekt alle lopende zaken. Zo kan het zijn dat de regiomanager bepaalde medewerkers in aanmerking wil laten komen voor extra cursussen, of dat de directie veranderingen wil doorvoeren op de werkvloer. Het is aan de regiomanager om dit uit te voeren. Naast deze werkzaamheden kan een regiomanager verantwoordelijk zijn voor andere werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het onderhandelen met bedrijfsmakelaars over nieuwe huurcontracten of aan het overleggen met vastgoedeigenaren over verbouwingen. Een andere taak is het zoeken naar locaties voor nieuwe vestigingen. Zoals eerder omschreven kunnen de werkzaamheden van een regiomanager wel verschillen per organisatie, omdat grote organisaties ook gebruik kunnen maken van een vastgoedafdeling. Het is meestal wel de regiomanager, die alles op locatie controleert, zoals een mogelijke verbouwing. De regiomanager legt directe verantwoording af aan de directie en moet dus alles weten van zijn regio. Om goed geïnformeerd te zijn en te blijven is het belangrijk dat de regiomanager alle filialen regelmatig bezoekt en met de filiaalmanager spreekt om bekend te zijn met het reilen en zeilen van de winkel. Een goede regiomanager houdt zijn oren en ogen geopend en spreekt de filiaalmanager aan als er zaken beter kunnen. Denk bijvoorbeeld aan een etalage die niet representatief is, smerige etalageruiten, een rommelige winkel of aan verkoopmedewerkers die geen nette bedrijfskleding dragen. Vanzelfsprekend is een regiomanager ook verantwoordelijk voor het doornemen van de omzetcijfers.

Wat doet een regiomanager?

Een regiomanager is verantwoordelijk voor het beheer en de coördinatie van activiteiten binnen een specifieke regio of gebied binnen een organisatie. De exacte taken en verantwoordelijkheden kunnen variëren afhankelijk van de aard van de organisatie en de specifieke branche, maar over het algemeen omvatten de taken van een regiomanager:

 • Strategische planning: Het ontwikkelen en implementeren van strategische plannen en doelstellingen voor de toegewezen regio, in lijn met de overkoepelende doelen en richtlijnen van de organisatie.
 • Operationeel beheer: Het zorgen voor een effectieve en efficiënte uitvoering van operationele processen en activiteiten binnen de regio. Dit omvat het bewaken van de prestaties, het identificeren van mogelijke verbeteringen en het nemen van corrigerende maatregelen indien nodig.
 • Teambeheer: Het aansturen, motiveren en begeleiden van een team van medewerkers binnen de regio. Dit omvat taken zoals personeelsplanning, training en ontwikkeling, prestatiebeoordelingen en het bevorderen van een positieve werkomgeving.
 • Klantrelaties: Het opbouwen en onderhouden van goede relaties met klanten en belanghebbenden binnen de regio. Dit omvat het begrijpen van hun behoeften, het bieden van ondersteuning en het waarborgen van klanttevredenheid.
 • Budgetbeheer: Het beheren van het budget en de financiële middelen voor de toegewezen regio. Dit omvat het opstellen van budgetten, het bewaken van de uitgaven, het analyseren van financiële resultaten en het nemen van maatregelen om kosten te optimaliseren en de winstgevendheid te vergroten.
 • Rapportage en communicatie: Het verstrekken van regelmatige rapportages over de prestaties, ontwikkelingen en uitdagingen binnen de regio aan hoger management. Daarnaast is effectieve communicatie met zowel interne als externe belanghebbenden essentieel.
 • Risicobeheer: Het identificeren en beheren van risico's binnen de regio, zoals operationele risico's, nalevingskwesties en veiligheidsproblemen. Dit omvat het implementeren van passende maatregelen om risico's te verminderen en te voldoen aan wettelijke vereisten.

De rol van een regiomanager vereist sterke leiderschaps- en organisatorische vaardigheden, analytisch denken, probleemoplossend vermogen en uitstekende communicatie- en onderhandelingsvaardigheden. Een regiomanager werkt nauw samen met andere afdelingen en kan een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van groei en succes binnen de toegewezen regio.

Werken als regiomanager

Het beroep regiomanager is over het algemeen alleen voorbehouden aan ervaren retaildeskundigen, die beschikken over managementvaardigheden. Het komt regelmatig voor dat commerciële talenten binnen de detailhandel uiteindelijk doorgroeien tot regiomanager. Als regiomanager heb je een bijzondere functie, die verder gaat dan alleen het controleren van de omzetcijfers. Denk bijvoorbeeld ook aan het mogelijk maken van verplichte preventiecursussen en aan het organiseren van EHBO-trainingen. Het is niet zo dat een regiomanager alleen binnen de detailhandel werkzaam kan zijn. Ook andere bedrijven maken gebruik van regiomanagers, die wellicht een andere benaming kennen, zoals de benaming district manager. In elk geval zal een regiomanager over kennis en ervaring moeten beschikken om werkzaam te kunnen zijn als regiomanager.

Taken van een regiomanager:

 • Administratieve werkzaamheden.
 • Begeleiden filiaalmanager.
 • Bewaken van de budgetten.
 • Coaching filiaalmanager.
 • Filialen controleren.
 • Functioneringsgesprekken voeren.
 • Omzetdoelstelling bewaken.
 • Onderhoudswerkzaamheden afstemmen.
 • Selectie en opleiden van personeel.
 • Vergaderen met de directie.

Beroepsfilm regiomanager:

Opleidingen tot regiomanager

Wie een carrière ambieert als regiomanager kan het beste kiezen voor een Mbo-opleiding richting de detailhandel en vervolgens kiezen voor een passende hbo-opleiding, omdat je met een hbo-opleiding de meeste kans maakt op een baan als regiomanager. Denk bijvoorbeeld aan de hbo-opleiding Small Business en Retail Management. Daarnaast is het denkbaar dat een ervaren filiaalmanager doorgroeit tot de functie regiomanager. In dat geval is het volgen van aanvullende opleidingen wel raadzaam. Een opleiding in het management duurt over het algemeen vier jaar, afhankelijk van de vooropleiding. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp. Het is erg belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een regiomanager werkzaam kan zijn

Een regiomanager kan werkzaam zijn voor verschillende middenstanders en bedrijven. Over het algemeen is het zo dat alleen organisaties die beschikken over veel vestigingen gebruikmaken van regiomanagers. Denk bijvoorbeeld aan drogisterijen, schoenenwinkels, dierenwinkels, autodealers en aan bouwmaterialenhandels. Het is niet zo dat regiomanagers alleen voorkomen binnen de detailhandel, omdat er meer bedrijven te bedenken zijn, die gebruikmaken van regiomanagers. Denk bijvoorbeeld ook aan de landelijke groothandelsbedrijven.

Competenties regiomanager

De belangrijkste competenties van een regiomanager zijn je leidinggevende capaciteiten. Daarnaast moet een regiomanager beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je meestal te maken krijgt met veel verschillende personeelsleden. Ook commercieel inzicht mag als regiomanager niet ontbreken. Een andere belangrijke competentie kan het netwerken zijn. Denk bijvoorbeeld aan het netwerken met recruiters om de beste mensen te krijgen voor de organisatie of aan het netwerken met fabrikanten. Ook het kunnen onderhandelen is meestal meegenomen als regiomanager. Algemeen belangrijke woorden zijn motiveren, inspireren, visie, innovatie, waakzaamheid, trends, zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, plannen, organiseren en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als regiomanager

Het arbeidsmarktperspectief van een regiomanager is sterk afhankelijk van de genoten opleidingen, je eigen competenties en werkervaring. Daarnaast kan binnen dit beroep branchekennis een belangrijke rol spelen. Over het algemeen is er wel veel vraag naar goede regiomanagers en is een vacature regiomanager snel gevonden. De doorgroeimogelijkheden van een regiomanager moeten gezien worden in het verkrijgen van nog meer verantwoordelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een vaste positie binnen de directie. Aangezien het al een hogere functie betreft kan het doorgroeien lastig zijn, afhankelijk van de werkgever.

Arbeidsvoorwaarden en salaris regiomanager

Een regiomanager maakt doorgaans veel uren en zal voor zijn werk veel moeten reizen. Het bezoeken van de diverse filialen is iets wat iedere week terugkomt, alsmede het bezoeken van het hoofdkantoor. Een regiomanager verdient meestal een stevig basissalaris en kan extra inkomsten verdienen door gestelde doelstellingen te behalen. Een regiomanager in loondienst heeft meestal een salaris afhankelijk van zijn leeftijd, ervaring, opleiding en verantwoordelijkheid van 2500 tot 3800 bruto per maand. Ook zal de regiomanager doorgaans een auto van de zaak rijden, wat secundaire arbeidsvoorwaarden zijn.

Eigen bedrijf starten als Regiomanager

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Regiomanager, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Regiomanager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Regiomanager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Regiomanager.

Mijnzzp.nl