Regiomanager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een regiomanager is verantwoordelijk voor het controleren en aansturen van alle vestigingen binnen een bepaalde regio, zoals winkels, kantoren of supermarkten. Winkels en andere soorten regionale vestigingen hebben vaak een filiaalmanager of vestigingsmanager, die verantwoordelijkheid aflegt aan een regiomanager. Een regiomanager is iemand die goed zelfstandig moet kunnen werken, omdat een regiomanager in veel gevallen de hele dag zelfstandig onderweg is om alle vestigingen binnen de regio te bezoeken. Als een filiaalmanager of vestigingsmanager vragen of opmerkingen heeft kan hij hiermee terecht bij de regiomanager. Een regiomanager waakt over de vestigingen en geeft filiaalmanagers of vestigingsmanagers tips over allerlei zaken die de vestiging en het personeel aangaan. Een regiomanager moet over organisatietalent beschikken en daadkrachtig zijn. Een regiomanager moet daarnaast kunnen inspireren en motiveren. De inhoudelijke werkzaamheden van een regiomanager zijn niet eenduidig aan te geven, omdat dit per branche en organisatie kan verschillen. Een regiomanager is verantwoordelijk voor veel verschillende zaken en dient sterk in zijn schoenen te staan, om de dagelijkse problemen weg te kunnen werken. Ook het adequaat kunnen handelen is een belangrijke eigenschap voor een regiomanager. Daarnaast is het belangrijk dat de regiomanager duidelijk en goed kan communiceren met zijn medewerkers. Als regiomanager zal je regelmatig vergaderen met de directie en zal je alle besluiten die de organisatie aangaan doorvoeren op de werkvloer. Een regiomanager heeft dan ook veel te maken met filiaalmanagers of vestigingsmanagers. Een regiomanager kan ook gezien worden als een belangrijke toezichtouder voor de organisatie.

Het beroep regiomanager moet gezien worden als een hogere managementfunctie, waarbinnen de regiomanager het bedrijfsbeleid doorvoert op de werkvloer. De regiomanager overlegt veel met de directie en de werkvloer en bespreekt alle lopende zaken. Zo kan het zijn dat de regiomanager bepaalde medewerkers in aanmerking wil laten komen voor extra cursussen, of dat de directie veranderingen wil doorvoeren op de werkvloer. Het is aan de regiomanager om dit uit te voeren. Als regiomanager zal je in de meeste gevallen te maken hebben met de directie en de verschillende filiaalmanagers die werkzaam zijn binnen de organisatie. Naast deze werkzaamheden kan een regiomanager verantwoordelijk zijn voor andere taken, zoals onderhandelen met vastgoedeigenaren en makelaars, over huurcontracten en onderhoud van panden of verbouwingen. Zoals eerder omschreven kunnen de werkzaamheden van een regiomanager wel verschillen per werkgever, omdat grote bedrijven ook weer gebruik kunnen maken van een speciale vastgoedafdeling. Het is meestal wel de regiomanager die alles op locatie controleert, zoals een mogelijke verbouwing.

De regiomanager legt direct verantwoording af aan de directie en moet dus alles weten van zijn regio. Om goed geïnformeerd te zijn en te blijven is het belangrijk dat hij de diverse filialen regelmatig bezoekt en met de filiaalmanager spreekt om bekend te zijn met het reilen en zeilen van de winkel. De regiomanager houdt dus zijn oren en ogen geopend en spreekt de filiaalmanager aan als er zaken niet goed gaan of als ze beter kunnen. Er zijn veel zaken waar een filiaalmanager rekening mee moet houden. Soms versloffen er bepaalde taken die eigenlijk niet kunnen, zoals een smerige winkel of etalageruiten die niet schoon zijn. Maar ook het toezien op bepaalde veiligheidseisen is een taak van de regiomanager.

Werken als regiomanager

Om te kunnen werken als regiomanager zal je over het algemeen een soort van retaildeskundige moeten zijn, omdat het vakgebied niet alleen betrekking heeft op managementvaardigheden. De juiste ervaring en kennis van de retailsector zijn over het algemeen net zo belangrijk. Het is overigens niet zo dat een regiomanager alleen binnen de detailhandel voorkomt. Ook andere bedrijven maken gebruik van regiomanagers, die wellicht een andere benaming kennen zoals de benaming district manager. In elk geval zal een regiomanager over veel kennis en ervaring moeten beschikken om te kunnen werken als regiomanager.

Diverse taken van een regiomanager:

  • Administratieve werkzaamheden
  • Begeleiden filiaalmanager
  • Bewaken van de budgetten
  • Coaching filiaalmanager
  • Filialen controleren
  • Functioneringsgesprekken voeren
  • Omzetdoelstelling bewaken
  • Onderhoudswerkzaamheden afstemmen
  • Selectie en opleiden van personeel
  • Vergaderen met de directie

Beroep regiomanager:

Opleidingen tot regiomanager

Wie een carrière ambieert als regiomanager kan het beste kiezen voor een Mbo-opleiding richting de detailhandel en vervolgens kiezen voor een passende Hbo-opleiding, omdat je met een Hbo-opleiding de meeste kans maakt op een baan als regiomanager. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat een ervaren filiaalmanager doorgroeit tot de functie regiomanager. Het is dan in de meeste gevallen wel belangrijk om extra opleidingen te volgen. Een opleiding in het management duurt over het algemeen vier jaar, afhankelijk van de vooropleiding.

Bedrijven waar een regiomanager werkzaam kan zijn

Een regiomanager kan werkzaam zijn voor uiteenlopende soorten bedrijven binnen de detailhandel en daarbuiten. Over het algemeen is het zo dat alleen bedrijven die beschikken over veel verschillende vestigingen gebruik maken van regiomanagers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan winkelketens, autodealers en aan bouwmaterialenhandels. Het is niet zo dat regiomanagers alleen voorkomen binnen de detailhandel, omdat er veel meer bedrijven te bedenken zijn die gebruik kunnen maken van een regiomanager. Grotere organisaties kunnen ook gebruik maken van meerdere regiomanagers.

Competenties regiomanager

Als regiomanager ben je de oren en ogen van een organisatie. Het is belangrijk dat een regiomanager weet hoe een organisatie is opgebouwd en weet waar de organisatie naar toe wenst te sturen met het bedrijf. Het is aan de regiomanager om te controleren of in alle filialen de gekozen richting ook wordt doorgezet, en waar nodig bij te sturen. Als regiomanager woon je dan ook regelmatig vergaderingen bij en speel je de besluitvorming door naar de filiaalmanagers. Ook het regelmatig controleren van de filialen is een belangrijke taak als regiomanager. Staan alle aanbiedingen opgesteld zoals dit gewenst is? Is de winkel schoon? Heeft het personeel schone bedrijfskleding aan? Allemaal punten waar een goede regiomanager op zal letten. Daarnaast is een regiomanager commercieel en controleert de regiomanager de weekomzetten en gestelde doelstellingen. Algemeen belangrijke woorden zijn communicatie, waakzaamheid, zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, management, motiveren, inspireren, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als regiomanager

Het arbeidsmarktperspectief als regiomanager is meestal sterk afhankelijk van de genoten opleidingen, je eigen competenties en werkervaring. Daarnaast kan binnen dit beroep de specifieke branchekennis een grote rol spelen waar het aankomt op een mogelijke baan. Binnen het beroep regiomanager speelt het netwerken geen onbelangrijke rol, wat de kans op een baan aanzienlijk zal vergroten. De doorgroeimogelijkheden als regiomanager moeten gezien worden in het starten van een eigen onderneming of het werken als franchisenemer. Aangezien het al een hogere functie betreft kan het doorgroeien lastig zijn, afhankelijk van de werkgever.

Arbeidsvoorwaarden en salaris regiomanager

Een regiomanager maakt doorgaans veel uren en zal voor zijn werk veel moeten reizen. Het bezoeken van de diverse filialen is iets wat iedere week terugkomt, alsmede het bezoeken van het hoofdkantoor. Een regiomanager verdient meestal een stevig basissalaris en kan extra inkomsten verdienen door gestelde doelstellingen te behalen. Een regiomanager in loondienst heeft meestal een salaris afhankelijk van zijn leeftijd, ervaring, opleiding en verantwoordelijkheid van 2500 tot 3800 bruto per maand. Ook zal de regiomanager doorgaans een auto van de zaak rijden, wat secundaire arbeidsvoorwaarden zijn.

Mijnzzp.nl