Bedrijfsleider

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een bedrijfsleider is een manager die leiding geeft aan een bedrijf of vestiging van een bedrijf. Een andere benaming voor bedrijfsleider kan ook zijn vestigingsmanager of filiaalmanager, afhankelijk van waar de bedrijfsleider precies werkzaam is. Ondanks dat de beroepen bedrijfsleider, filiaalmanager en vestigingsmanager grote overeenkomsten hebben met elkaar, kunnen de beroepen inhoudelijk wel enorm verschillen qua opleidingseisen en verantwoordelijkheden. Het aansturen van een kleine vestiging als bedrijfsleider kan bijvoorbeeld niet zomaar vergeleken worden met het aansturen van een grote vestiging. In alle gevallen moet een bedrijfsleider wel gezien worden als de leidinggevende van het bedrijf of de vestiging. Het beroep bedrijfsleider moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat bedrijfsleiders binnen verschillende branches werkzaam kunnen zijn op verschillende manieren. Afhankelijk van de branche waarbinnen een bedrijfsleider werkzaam is, kunnen er ook andere benamingen gebruikt worden. Een bedrijfsleider is in alle gevallen verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering heeft betrekking op management en het besturen van een bedrijf of vestiging. Een bedrijfsleider kan ook aangemerkt worden als manager. In de meeste gevallen zal dit betrekking hebben op operationeel management. Operationeel management houdt in dat de bedrijfsleider zelf ook op de werkvloer werkzaam is. Als een bedrijfsleider niet werkzaam is op de werkvloer spreekt men vaak van middenmanagement. Over het algemeen komt de term filiaalmanager het meest voor binnen de detailhandel. Binnen andere branches zal er in veel gevallen gekozen worden voor de term bedrijfsleider of de term vestigingsmanager. Omdat het beroep bedrijfsleider inhoudelijk erg kan verschillen is het beroep niet eenduidig te omschrijven qua werkzaamheden en verantwoordelijkheden. De enige overeenkomst is dat alle bedrijfsleiders leiding geven.

Een bedrijfsleider is dus een manager die leiding geeft aan een vestiging van een bedrijf. Het beroep bedrijfsleider komt in de praktijk op verschillende manieren voor. Ook een filiaalmanager van een winkel kan bijvoorbeeld aangemerkt worden als bedrijfsleider. In de meeste gevallen zal binnen de detailhandel, echter niet de term bedrijfsleider gebruikt worden. Over het algemeen heeft de benaming bedrijfsleider betrekking op het bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsleider of vestigingsmanager die leiding geeft aan een bouwgroothandel. De inhoudelijke werkzaamheden van een bedrijfsleider, vestigingsmanager of filiaalmanager verschillen verder niet veel van elkaar. Wel is het zo dat bedrijfsleiders, vestigingsmanagers en filiaalmanagers op verschillende managementniveaus werkzaam kunnen zijn. Bedrijfsleiders die leiding geven aan een kleine vestiging behoren dan ook toe het laagste managementniveau van de organisatie. In sommige gevallen kan een bedrijfsleider aangemerkt worden als zetbaas. In dat geval behoort een bedrijfsleider toe tot het hogere management van de organisatie.

Werken als bedrijfsleider

Een bedrijfsleider van een groot bedrijf of van een grote vestiging is geen directeur maar kan wel gezien worden als operationeel manager die toebehoort tot het hogere management van de organisatie. Het leiding geven aan een groot bedrijf als bedrijfsleider is complex en zal meer inhouden dan het alleen behalen van de doelstellingen. Een goede bedrijfsleider is een generalist die kennis moet hebben van veel verschillende zaken die het bedrijf aangaan. Als bedrijfsleider ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bedrijf en kan je met verschillende medewerkers te maken krijgen. Denk hierbij aan accountmanagers, afdelingsmanagers, verkoopmedewerkers en aan vertegenwoordigers, die allemaal verantwoordelijk zijn voor specifieke werkzaamheden binnen de organisatie.

Wat is een generalist

Een generalist is iemand die weinig weet van veel, in tegenstelling tot een specialist die veel weet van weinig. Een goed voorbeeld hiervan zijn huisartsen omdat deze ook generalist zijn. Een huisarts weet heel weinig van heel veel, in tegenstelling tot medisch specialisten. Medisch specialisten weten juist heel veel van weinig. Een bedrijfsleider is ook een generalist, omdat een goede bedrijfsleider heel weinig weet van veel. Als bedrijfsleider moet je dan ook over een helicopterview beschikken om het overzicht te kunnen behouden. Een bedrijfsleider moet dus veel kennis hebben van verschillende onderwerpen zoals personeelszaken, marketing, financiën, targets en bedrijfsvoering in zijn algemeenheid.

Taken als bedrijfsleider:

  • Het aannemen en ontslaan van medewerkers
  • Het aansturen van alle bedrijfsmedewerkers
  • Het houden van functioneringsgesprekken
  • Het toezien op wet- en regelgeving
  • Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden
  • Het uitvoeren van het directiebeleid
  • Het waken over de omzetdoelstellingen

Wat doet een bedrijfsleider:

Werken als bedrijfsleider:

Opleidingen tot bedrijfsleider

Het beroep bedrijfsleider is te algemeen om een specifieke opleiding te kunnen benoemen. Bedrijfsleiders komen voor in alle denkbare branches op verschillende manieren. Over het algemeen is het zo dat het beroep bedrijfsleider in de praktijk voorkomt op Mbo-niveau en op Hbo-niveau. Het opleidingsniveau zal bepalen tot welk managementniveau je zult toebehoren. Bedrijfsleiders op Mbo-niveau behoren vaak tot het lagere managementniveau. Bedrijfsleiders die werkzaam zijn binnen het lagere management kunnen meestal aangemerkt worden als operationeel manager. Met andere woorden zal de bedrijfsleider in dat geval ook actief werkzaam zijn op de werkvloer. Bedrijfsleiders die beschikken over een passende Hbo-opleiding behoren over het algemeen toe tot het middenmanagement. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een bedrijfsleider werkzaam kan zijn

Bedrijfsleiders komen overal voor in alle denkbare branches op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan groothandelsbedrijven, handelsbedrijven, de horeca, de industrie en aan fabrieken. Het beroep bedrijfsleider kent verder verschillende benamingen, zoals de benaming filiaalmanager of de benaming vestigingsmanager. Binnen de detailhandel zal over het algemeen de benaming filiaalmanager gebruikt worden. Daarnaast zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken van bedrijfsleiders. Denk bijvoorbeeld ook aan supermarktmanagers, fastfoodrestaurants, garagehouders en aan camper bedrijven. Dit zijn allemaal voorbeelden van verschillende bedrijven, die gebruik kunnen maken van een bedrijfsleider.

Competenties bedrijfsleider

De belangrijkste competentie van een bedrijfsleider is dat je beschikt over managementvaardigheden. Dit is het geval, omdat je verantwoordelijk bent voor het aansturen van verschillende medewerkers. Omdat je als bedrijfsleider te maken hebt met verschillende medewerkers en externe bedrijven kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Daarnaast zul je als bedrijfsleider over een commerciële instelling moeten beschikken. Een commerciële instelling wil ook inhouden dat je begrijpt hoe het netwerken en onderhandelen werkt. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, ambitie, inspiratie, leiderschap, kennis, stressbestendigheid, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, lef, innovatie en besluitvaardigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bedrijfsleider

Het arbeidsmarktperspectief van een bedrijfsleider is over het algemeen goed te noemen, omdat veel bedrijven gebruikmaken van bedrijfsleiders. Wel is het zo dat het beroep bedrijfsleider op verschillende niveaus voorkomt. Met andere woorden kan niet iedereen zomaar bedrijfsleider worden, omdat je wel over de juiste opleidingen en/of werkervaring moet beschikken. Ondanks dat het beroep bedrijfsleider ook voorkomt op Mbo-niveau, maak je als bedrijfsleider de meeste kan op werk als je beschikt over een Hbo-opleiding. De doorgroeimogelijkheden van een bedrijfsleider kunnen gezien worden in het starten van een eigen bedrijf als ondernemer of in franchisenemer.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bedrijfsleider

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je als bedrijfsleider werkzaam kan zijn in uiteenlopende sectoren met verschillende cao's. Een bedrijfsleider zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3000 en 4500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Een hoger salaris als bedrijfsleider is zeker denkbaar als een bedrijfsleider grote verantwoordelijkheden heeft.

Read this information on Business leader in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Geschaftsfuhrer auf Deutsch.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bedrijfsleider

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bedrijfsleider bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl