Bedrijfsleider

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Bedrijfsleider?

Een bedrijfsleider is een manager die leiding geeft aan een bedrijf of vestiging van een bedrijf. Een andere benaming voor bedrijfsleider kan ook zijn vestigingsmanager of filiaalmanager, afhankelijk van waar de bedrijfsleider precies werkzaam is. Ondanks dat de beroepen bedrijfsleider, filiaalmanager en vestigingsmanager grote overeenkomsten hebben met elkaar, kunnen de beroepen inhoudelijk wel enorm verschillen qua opleidingseisen en verantwoordelijkheden. Het aansturen van een kleine vestiging als bedrijfsleider kan bijvoorbeeld niet zomaar vergeleken worden met het aansturen van een grote vestiging. In alle gevallen moet een bedrijfsleider wel gezien worden als de leidinggevende van het bedrijf of de vestiging. Het beroep bedrijfsleider moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat bedrijfsleiders binnen verschillende branches werkzaam kunnen zijn op verschillende manieren. Afhankelijk van de branche waarbinnen een bedrijfsleider werkzaam is, kunnen er ook andere benamingen gebruikt worden. Een bedrijfsleider is in alle gevallen verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering heeft betrekking op management en het besturen van een bedrijf of vestiging. Een bedrijfsleider kan ook aangemerkt worden als manager. In de meeste gevallen zal dit betrekking hebben op operationeel management. Operationeel management houdt in dat de bedrijfsleider zelf ook op de werkvloer werkzaam is. Als een bedrijfsleider niet werkzaam is op de werkvloer spreekt men vaak van middenmanagement. Over het algemeen komt de term filiaalmanager het meest voor binnen de detailhandel. Binnen andere branches zal er in veel gevallen gekozen worden voor de term bedrijfsleider of de term vestigingsmanager. Omdat het beroep bedrijfsleider inhoudelijk erg kan verschillen is het beroep niet eenduidig te omschrijven qua werkzaamheden en verantwoordelijkheden. De enige overeenkomst is dat alle bedrijfsleiders leiding geven.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Bedrijfsleider

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Salaris en tarief van een Bedrijfsleider

Wat is het salaris en tarief van een Bedrijfsleider? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Bedrijfsleider in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Bedrijfsleider

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bedrijfsleider bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl