Team Mijnzzp

Contract ondertekenen

Het is als ondernemer met een eenmanszaak soms niet allemaal alleen te bolwerken. Als de bedrijvigheid toeneemt en je eigenlijk op bepaalde tijden wel personeel kan gebruiken, zijn er verschillende opties beschikbaar. Bijvoorbeeld in de vorm van een oproepcontract, waarbij er sprake is van een nul-urencontract. Dat heeft als voordeel dat je de oproepkracht alleen oproept als je deze nodig hebt. Oproepkrachten zijn ideaal om in je bedrijf piekdrukte op te vangen, maar kan je als zzp'er nog wel nul-urencontracten aanbieden?

Inhoudsopgave
Oproepcontract in wet geregeld
Recht op minimaal 3 uur loon
Doorbetaling loon na 6 maanden in dienst

Oproepcontract in wet geregeld

Sinds de intreding van de Wet arbeidsmarkt in balans, zijn oproepcontracten in de vorm van onder meer nul-urencontracten in de wet geregeld. Dat betekent dat je als zzp'er met bepaalde verplichtingen te maken krijgt als je een nul-urencontract wilt aanbieden. Daarbij is het belangrijk te weten dat een oproepovereenkomst aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo dient de omvang van de arbeid niet te zijn vastgelegd in de vorm van aantal uren. Ook bestaat er geen recht op loon indien er geen werkzaamheden zijn verricht.

Recht op minimaal 3 uur loon

Je kan als zzp'er een nul-urencontract aanbieden, waarbij je dus met verschillende aspecten rekening dient te houden. Het is onder meer zo geregeld dat je een oproepkracht die je oproept om te werken in elk geval minimaal drie uur loon betaalt, ook al is er bijvoorbeeld maar twee uur gewerkt.

Doorbetaling loon na 6 maanden in dienst

Er is voor ondernemers met een eenmanszaak nog een belangrijk aspect om rekening mee te houden bij het aanbieden van een nul-urencontract. Dat is dat een oproepkracht die langer dan zes maanden in dienst is, recht heeft op doorbetaling van het loon. Bijvoorbeeld als je de oproepkracht niet aan het werk zet en waarbij de oorzaak voor jouw risico komt. Een voorbeeld is als er onvoldoende werk beschikbaar is.

Na een periode van twaalf maanden is het de bedoeling om een oproepkracht een contract te geven voor een vast aantal uren. Dat kan een aantal uren per week, maand of jaar zijn. Het kan overigens ook zo zijn dat er in de cao voor de bedrijfstak afwijkende regels gelden voor oproepkrachten met nul-urencontracten.

Ondernemer aan de boekhoudingZzp'ers die regelmatig te maken hebben met het inhuren van personeel kunnen het beste hun zaken goed regelen. Dit is ook zeker het geval bij een nul-urencontract.

Maak als zzp'er ook gebruik van een professioneel boekhoudprogramma. Dit kan veel problemen voorkomen.

Lees ook ons artikel: Neem je personeel aan? Verzeker loondoorbetaling bij ziekte

Mijnzzp.nl