Weginspecteur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een weginspecteur is een ambtenaar die beschikt over speciale bevoegdheden om instructies te mogen geven aan weggebruikers. De werkzaamheden van een weginspecteur zijn vrij breed te noemen en kunnen verschillen per weginspecteur, omdat er tegenwoordig weginspecteurs zijn die over de bevoegdheid beschikken om weggebruikers te mogen bekeuren. Weginspecteurs rijden met opvallende wagens op de hoofdwegen en zijn vaak als eerste bij pechgevallen en ongelukken aanwezig om alles in goede banen te leiden. Weginspecteurs beveiligen ook locaties als dat nodig is, zoals tijdens een pechgeval of ongeluk. Weginspecteurs werken ook regelmatig samen met de politie als dat nodig mocht zijn. Door deze samenwerking kunnen wegen na een incident sneller vrij gegeven worden, wat de verkeersdoorstroming ten goede komt. Rijkswaterstaat beschikt inmiddels over ruim driehonderd weginspecteurs, die dagelijks op de wegen te vinden zijn. Er zijn ongeveer honderd weginspecteurs werkzaam, die ook over de bevoegdheden beschikken om automobilisten te mogen bekeuren. Deze weginspecteurs beschikken dus ook over opsporingsbevoegdheid, waardoor ze automobilisten mogen bekeuren. In het kort kunnen we de werkzaamheden van de weginspecteur het beste omschrijven als het bevorderen van de doorstroming door het vroegtijdig en vlot ingrijpen bij incidenten. De diverse werkzaamheden van de weginspecteur zijn de laatste jaren veel breder geworden. In het verleden was de weginspecteur eigenlijk alleen verantwoordelijk voor het opruimen van rommel op wegen en het doorgeven van gebreken aan wegen. Inmiddels mogen de meeste weginspecteurs ook assisteren bij ongelukken en het verkeer regelen. Hiervoor hebben weginspecteurs het diploma verkeersregelaar nodig. Een andere belangrijke taak van weginspecteurs is het voorzien van informatie aan automobilisten. Dit wordt vaak gedaan door middel van tekstwagens langs de weg.

Een weginspecteur is dus een ambtenaar die in sommige gevallen ook aangemerkt kan worden als buitengewoon opsporingsambtenaar. De belangrijkste taak van weginspecteurs is het assisteren bij mogelijke ongelukken, pechgevallen en andere calamiteiten, zodat de doorstroming op snelwegen op gang komt. Het zo snel mogelijk vrijmaken van rijbanen is erg belangrijk, zodat automobilisten kunnen doorrijden. Andere specifieke werkzaamheden van een weginspecteur zijn het begeleiden en houden van toezicht tijdens strooiwerkzaamheden. Zoals eerder omschreven kan het ook voorkomen dat weginspecteurs samenwerken met de politie als dat nodig is. De veiligheid op snelwegen en wegen in het algemeen is erg belangrijk en heeft niet alleen betrekking op het aanpassen van de snelheid. Net zo belangrijk zijn goede wegen, schone wegen en duidelijke wegen. Daarnaast is onderhoud aan wegen erg belangrijk als we spreken van veilige wegen. Zo kunnen gaten in de snelweg vervelende gevolgen hebben voor automobilisten. Het visueel inspecteren van wegen behoort dan ook tot de verantwoordelijkheden van de weginspecteur.

Gebreken aan de snelweg

Weginspecteurs zullen gebreken doorgeven, zodat de verkeersleiding maatregelen kan nemen. Ook worden dit soort meldingen meestal snel opgepakt door wegenbouwers. Door het scherp controleren van de wegen kan er vaak vroegtijdig ingegrepen worden bij problemen aan de weg. In veel gevallen kunnen kleine gaten in de weg simpel gerepareerd worden, voordat ze groter worden en tot problemen kunnen leiden. Rijkswaterstaat heeft tegenwoordig moderne middelen tot hun beschikking om de snelweg te controleren. Een voertuig met camera's kan al rijdend de snelweg inspecteren, waardoor onderhoud in veel gevallen preventief uitgevoerd kan worden.

Werkzaamheden weginspecteur

Andere werkzaamheden van een weginspecteur kunnen zijn het veiligstellen van gestrande automobilisten, die bijvoorbeeld op de wegenwacht wachten. Ook het veiligstellen van gestrande vrachtwagens komt als weginspecteur regelmatig voor. Bij vrachtwagens is het in sommige gevallen niet mogelijk op een veilige locatie reparaties uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan een vrachtwagen die een klapband gehad heeft. In dit soort gevallen is het erg belangrijk dat een bandenmonteur veilig kan werken. De voorkeur zal in alle gevallen zijn om de werkzaamheden op een veilige locatie uit te voeren, echter kan dit in sommige gevallen niet. Aan gewone voertuigen, zoals auto's en motoren, zal tegenwoordig niet meer langs de snelweg gewerkt worden in verband met de veiligheid. Om de doorstroming te kunnen garanderen en de veiligheid te waarborgen zullen weginspecteurs in dit soort gevallen snel maatregelen nemen.

Diverse werkzaamheden van een weginspecteur zijn:

  • Het informeren van weggebruikers
  • Het nemen van veiligheidsmaatregelen
  • Het opruimen van rommel op de weg
  • Het regelen van bergingen
  • Het toezicht houden op strooiwerkzaamheden
  • Het veilig stellen van gestrande voertuigen en personen
  • Het verkeer omleiden
  • Het waarborgen van de verkeersdoorstroming

Beroep weginspecteur:

Beroep weginspecteur:

Opleidingen tot weginspecteur

Wie als weginspecteur wil gaan werken zal een opleiding of cursus moeten volgens de CROW-systematiek voor visuele weginspectie. Deze opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte. Na het afronden van de theorie kan het praktijkexamen aangevraagd worden. Enkele onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen zijn: het benoemen van schades, noodzaak van reparaties aan schades vaststellen, schades onderscheiden en het veilig kunnen uitvoeren van reparaties aan wegen. De theorie- en praktijkgedeelte zullen ieder ongeveer één dag in beslag nemen. Na het afronden van de opleiding krijg je dan het diploma Visueel Inspecteur Wegen (VIW). Om toegelaten te worden tot de opleiding zal men over het algemeen een Mbo-opleiding op niveau twee verwachten. Een weginspecteur is doorgaans ook opgeleid als verkeersregelaar. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een weginspecteur werkzaam kan zijn

Als weginspecteur werk je doorgaans voor Rijkswaterstaat, maar er zijn ook weginspecteurs te vinden bij lokale gemeentes en bij civiele aannemers. Dit soort weginspecteurs beschikken over het algemeen wel over minder bevoegdheden dan de gewone weginspecteurs. Daarnaast worden er dan meestal andere benamingen gebruikt, zoals wegwerker.

Competenties weginspecteur

De belangrijkste competentie van een weginspecteur is dat je in staat bent je werkzaamheden op een veilige manier uit te kunnen voeren. Daarnaast ben je als goed opgeleide weginspecteur een toezichthouder op de algemene veiligheid op en langs de wegen. De weginspecteur moeten bijvoorbeeld ook in staat zijn om het verkeer te regelen. Omdat een weginspecteur nooit alleen zal werken moet je communicatief goed onderlegd zijn en moet je een teamspeler zijn. Een andere belangrijke competentie is conflictbeheersing. In dat opzicht kan ook stressbestendigheid aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, dienstbaarheid, motivatie, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als weginspecteur

Er is als specifiek weginspecteur redelijk veel werk te vinden. Wel is het zo dat het inmiddels een redelijk populair beroep is geworden, zodat de concurrentie groot kan zijn bij een vacature. Ook kunnen de opleidingseisen en verantwoordelijkheden per werkgever nogal verschillen. Er zijn geen specifieke doorgroeimogelijkheden voor het beroep weginspecteur. Wel kan je natuurlijk doorgroeien tot een leidinggevende functie, of doorgroeien door het volgen van extra opleidingen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris weginspecteur

Omdat je als weginspecteur doorgaans voor de overheid of semioverheid werkzaam bent, zijn de arbeidsvoorwaarden prima geregeld. Een weginspecteur in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2300 en 2800 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. De overheid en semioverheid werken met vaste salarisschalen waarbinnen je ingedeeld zal worden als weginspecteur.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Weginspecteur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Weginspecteur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl