Wegwerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een wegwerker is iemand die werkzaamheden op en/of aan de weg uitvoert. Als wegwerker kan je verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden, afhankelijk van de specifieke functie. De term wegwerker moet dan ook gezien worden als algemene term die aangeeft dat iemand op en langs wegen werkzaam is. Een wegwerker kan bijvoorbeeld een wegenbouwer zijn, maar kan ook verantwoordelijk zijn voor het aanbrengen van de wegmarkeringen. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld wegwerkers, die ingezet worden om de bermen te maaien. Maar denk ook aan grondwerkers of aan de bekende weginspecteurs, die ook aangemerkt kunnen worden als wegwerker. Het beroep wegwerker is dan ook zeer breed te noemen en kan meerdere disciplines omvatten. Meestal worden met wegwerkers alle arbeiders bedoeld, die gezamenlijk aan een weg werken. Daarnaast is het zo dat een wegwerker niet werkzaam hoeft te zijn voor civiele aannemersbedrijven, omdat wegwerkers ook werkzaam kunnen zijn voor gemeentes. In dat geval zal een wegwerker in de meeste gevallen verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van klein onderhoud aan en langs wegen. Een wegwerker kan dus niet in alle gevallen aangemerkt worden als wegenbouwer. Het is ook niet zo dat wegwerkers alleen aan snelwegen of andere drukke wegen werken. Een wegwerker kan ook verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van ruiterpaden of andere soorten paden. Als een wegwerker alleen te maken heeft met het onderhouden en/of vernieuwen van wegen is de term wegenbouwer meestal van toepassing. Wegwerkzaamheden komen op veel manieren voor en kunnen betrekking hebben op verschillende vaklieden. Het onderhouden van wegen komt in de praktijk dus op verschillende manieren voor. Denk bijvoorbeeld ook aan de bekende stratenmakers, die binnen een gemeente verantwoordelijk kunnen zijn voor het herstellen van verzakte stoeptegels.

Het beroep wegwerker moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat er veel verschillende mensen op en/of aan de weg kunnen werken. Wegwerkzaamheden zijn in alle gevallen werkzaamheden die op of aan de weg worden uitgevoerd. Dit noemt men ook wel infrastructurele verbeteringen of uitbreidingen. Binnen Nederland kennen wij verschillende wegbeheerders die verantwoordelijk kunnen zijn voor specifieke wegen zoals Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en particulieren. Daarnaast kennen we de waterschappen die verantwoordelijk zijn voor de waterwegen. De beheerders van wegen zijn meestal ook de eigenaar van de weg. Een wegwerker kan dus voor verschillende opdrachtgevers werkzaam zijn, waardoor ook de werkzaamheden kunnen verschillen. Het is niet zo dat een wegwerker alleen maar aan wegen werkt. Ook paden die binnen natuurgebieden lopen zonder echte verharding kunnen onderhouden worden door wegwerkers. Een wegwerker die uitsluitend aan wegen werkt noemt men eerder een wegenbouwer en niet een wegwerker. Maar denk ook aan kraanmachinisten die grondverzet werkzaamheden uitvoeren of aan de bekende weginspecteurs. Een ander voorbeeld zijn loonwerkers die maaiwerkzaamheden uitvoeren langs de weg.

Wegwerker gevaarlijk beroep

Het beroep wegwerker kan aangemerkt worden als gevaarlijk beroep. Vooral langs drukke wegen zoals snelwegen of lokale wegen doen de wegbeheerders en de aannemers er alles aan om de werkomstandigheden zo veilig mogelijk te maken. Dit neemt niet weg dat het doorgaande verkeer langs wegwerkzaamheden voor gevaarlijke situatie kan zorgen. Dit is meestal het geval wanneer verkeersdeelnemers niet opletten of te hard rijden. Gelukkig komen er niet veel ongelukken voor, maar het is niet zo dat er helemaal geen ongelukken gebeuren. Wegwerkzaamheden worden duidelijk aangegeven en meestal moet het verkeer zijn snelheid aanpassen. Toch blijft er altijd een risico bestaan, omdat er ook met lagere snelheden ongelukken kunnen gebeuren. Wegwerkers zijn dan ook getraind om onveilige werksituaties te voorkomen.

Naast verkeersborden kunnen wegwerkers andere maatregelen nemen om ongelukken te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan de bekende botsabsorber. Een botsabsorber is een speciaal voertuig dat wordt gebruikt om mogelijke botsingen op te vangen. De botsabsorber is speciaal ontworpen om de veiligheid van wegwerkers en weggebruikers te vergroten. Een botsabsorber is het laatste redmiddel om ongelukken te voorkomen. Een stuk voor de botsabsorber worden meestal zogenaamde andreasstrips geplaatst. Andreasstrips zijn lage drempels die worden toegepast om het wegverkeer voor de laatste maal te waarschuwen. Wanneer een weggebruiker over deze strips rijdt geeft dit een naar gevoel dat niet te missen is. Mocht een verkeersdeelnemer alle borden gemist hebben dan zal deze wakker geschud worden wanneer hij of zij over andreasstrips rijdt.

Wegwerker populair beroep

Wegwerker is een populair beroep te noemen. Wel is het beroep wegwerker een echt mannenberoep, omdat er maar weinig vrouwen werkzaam zijn als wegwerker. Het werken met grote machines zoals asfaltmachines, kranen, vrachtwagens, ZOAB-reinigingsmachines en tractors heeft vooral een grote aantrekkingskracht op mannen. Zoals eerder aangegeven bestaan er veel verschillende beroepen als wegwerker en zijn er dan ook veel mensen werkzaam binnen de wegenbouw en infrastructuur.

Nadelen beroep wegwerker

Zoals de meeste beroepen kent ook het beroep wegwerker mindere kanten. Denk hierbij aan slechte weersomstandigheden en de mogelijke risico's met betrekking tot het wegverkeer. Als wegwerker zal je iedere dag je ogen goed open moeten houden, zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren. Een ander nadeel kan zijn het werken in de nacht, in het weekend of het werken tijdens vakantieperiodes. Omdat het wegverkeer overdag erg druk kan zijn kiezen steeds meer wegbeheerders rustige momenten uit om aan de weg te werken. Dit is iets waar je als wegwerker wel tegen zal moeten kunnen. Dit kan overigens wel per beroep verschillen.

Achter de schermen bij werkzaamheden:

Geen nachtwerk meer voor wegwerkers:

Opleidingen tot wegwerker

Wie een carrière ambieert als wegwerker kan, afhankelijk van het beroep, uit verschillende soorten opleidingen kiezen. De meest gerichte opleiding is de Mbo-opleiding allround vakman gww (vakman gww). Voor andere opleidingsmogelijkheden verzoeken wij u bij de meer specifieke beroepen te kijken. Zoals eerder aangegeven bestaan er veel uiteenlopende soorten beroepen binnen de wegenbouw. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een wegwerker werkzaam kan zijn

Een wegwerker kan voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam zijn, afhankelijk van de specifieke werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan stratenmakersbedrijven, aannemersbedrijven, gemeentes, provincies, waterschappen en aan Rijkswaterstaat. Zoals eerder omschreven moet het beroep wegwerker heel breed gezien worden, omdat een wegwerker op verschillende manieren werkzaam is. Het is ook denkbaar dat een wegwerker aangemerkt kan worden als loonwerker of als ondernemer.

Competenties wegwerker

De competenties van een wegwerker kunnen verschillen per beroep, omdat het beroep wegwerker in de praktijk op veel manieren voorkomt. In het algemeen is de veiligheid aan te merken als belangrijkste competentie, omdat het beroep wegwerker aan te merken is als potentieel gevaarlijk beroep. Daarnaast kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je in de meeste gevallen zal samenwerken met diverse collega's. Een andere belangrijke competentie kan conflictbeheersing zijn. In dat opzicht is ook stressbestendigheid aan te merken als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, waakzaamheid, controleren, wet- en regelgeving, flexibiliteit, doorzettingsvermogen, plannen en organiseren. Verdere competenties zijn niet zomaar aan te geven, omdat het beroep wegwerker daarvoor niet specifiek genoeg is.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als wegwerker

Het arbeidsmarktperspectief van een wegwerker is niet zomaar aan te geven, omdat het beroep wegwerker betrekking kan hebben op verschillende vaklieden. Over het algemeen is het zo dat er voldoende werk is in het onderhouden van wegen. In alle gevallen is het wel belangrijk dat een wegwerker over de juiste opleidingen beschikt, omdat niet iedereen zomaar op en langs wegen werkzaam mag zijn. Er zijn verder geen voorbeelden te geven van mogelijke doorgroeimogelijkheden, omdat dit geheel afhankelijk is van het opleidingsniveau, de competenties en soort werkgever.

Arbeidsvoorwaarden en salaris wegwerker

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor verschillende soorten werkgevers werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Wat een wegwerker precies zal verdienen kan per functie verschillen. Over het algemeen zal een wegwerker een salaris verdienen tussen de 1800 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Wegwerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Wegwerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl