Opleiding tot Wegenbouwer

Informatie over opleidingen op Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
NiveauMbo-niveau drie
VooropleidingVakman gww (Mbo 2)
VooropleidingVmbo, Havo of Vwo
VervolgopleidingMiddenkaderfunctionaris infra (Mbo 4)
VervolgopleidingWerkvoorbereider (Mbo 4)
OpleidingVind de opleiding die bij jou past

Mbo-opleiding allround vakman gww (vakman gww)

Wie een passende opleiding zoekt binnen de infrastructuur op Mbo-niveau kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding allround vakman gww (vakman gww), die specifiek gericht is op de infrastructuur. Er bestaan verschillende soorten opleidingen binnen de infrastructuur, maar één van de meest populaire opleidingen binnen de infra is de Mbo-opleiding allround vakman gww (vakman gww). Tijdens deze opleiding zal je bekend gemaakt worden met verschillende infrastructurele werken die voorkomen binnen de grond-, water en wegenbouw. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen en opnieuw aanleggen van rioleringen of wegen. Daarnaast leer je tijdens de opleiding werken aan bermen en oeverconstructies. Gedurende deze praktijkgerichte opleiding zal je over het algemeen vier dagen in de week werken en minimaal één dag in de week naar school gaan voor de verschillende theorielessen. Op school krijg je onder andere vakken zoals rekenen, wiskunde, Nederlands, Engels en algemene beroepsvorming. Tijdens het werk zal je ook verschillende praktijkexamens moeten afleggen die meetellen voor het uiteindelijke diploma. Belangrijke aandachtspunten tijdens de opleiding zijn onder andere het veilig werken, het zelfstandig kunnen voorbereiden van civieltechnische werkzaamheden, het zelfstandig kunnen maken van rioolconstructies en het veilig kunnen hanteren van machines en gereedschappen. De Mbo-opleiding allround vakman gww (vakman gww) is een brede opleiding, die voldoende mogelijkheden zal bieden voor een meer gerichte vervolgopleiding binnen de grond-, water en wegenbouw.

Opleidingsduur en niveau allround vakman gww (vakman gww)

De Mbo-opleiding allround vakman gww (vakman gww) is een Mbo-opleiding op niveau drie en zal ongeveer twee tot vier jaar in beslag nemen, afhankelijk van je vooropleidingen en diploma's. De Mbo-opleiding allround vakman gww (vakman gww) is verder geen bijzonder zware of moeilijke opleiding, maar de opleiding zal wel bij je moeten passen om deze succesvol af te kunnen ronden.

Vervolgopleidingen allround vakman gww (vakman gww)

Na het afronden van de Mbo-opleiding allround vakman gww (vakman gww) bestaan er diverse passende vervolgopleidingen op Mbo-niveau vier, zoals de Mbo-opleiding werkvoorbereider of de Mbo-opleiding middenkaderfunctionaris infra. Het is niet mogelijk om automatisch door te groeien tot een passende Hbo-opleiding met een afgeronde Mbo-niveau drie opleiding.

Vooropleiding allround vakman gww (vakman gww)

De meeste scholen verwachten minimaal een Vmbo-diploma of een passende vooropleiding op Mbo-niveau, voordat je toegelaten zal worden tot de Mbo-opleiding allround vakman gww (vakman gww) niveau drie. Een passende vooropleiding voor deze opleiding is meestal de Mbo-opleiding vakman gww (vakman gww) niveau twee. Wanneer je niet beschikt over de juiste vooropleidingen of diploma's is het in de meeste gevallen mogelijk om een intakegesprek te houden om te bekijken welke mogelijkheden er precies zijn.

Mijnzzp.nl