Opleiding tot Kapitein

Informatie over opleidingen op Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
NiveauHbo Maritiem Officier
VooropleidingStuurman Alle Schepen (Mbo 4)
VooropleidingMbo 4, Havo of Vwo
OpleidingVind de opleiding die bij jou past

Hbo-opleiding Maritiem Officier

Het eerste jaar van de Hbo-opleiding Maritiem Officier moet gezien worden als een belangrijk oriëntatiejaar waarbinnen steeds gemonitord zal worden of je geschikt bent voor deze zware opleiding. Aan het einde van het eerste leerjaar zal er dan ook een bindend studieadvies geven worden en kan het zijn dat je de opleiding vroegtijdig moet verlaten. De Hbo-opleiding Maritiem Officier bestaat het eerste leerjaar alleen uit theorielessen en de basiskennis als maritiem officier. Het eerste jaar van deze opleiding krijg je vakken als kustnavigatie, oceaan navigatie, manoeuvreren, communicatie, wet- en regelgeving, milieu, beladen, voortstuwing, Engels, wiskunde en natuurkunde. Vanaf het tweede leerjaar zal de hoofdfase van de opleiding beginnen die een verdere verbreding zal kennen qua leerstof en tevens verdiept ingaat op de leerstof vanuit het eerste leerjaar.

Vanaf het derde leerjaar binnen deze opleiding zal je voor het eerste een stageperiode moeten doorlopen van minimaal zes maanden. Binnen het vierde leerjaar van deze opleiding zal je opnieuw een stageperiode moeten doorlopen die uitgebreider zal zijn qua verantwoordelijkheden dan de eerste stageperiode. Binnen deze stageperiode is het de bedoeling dat je zelfstandig een plan van aanpak maakt en deze ook uitvoert. Wanneer je beschikt over de juiste vooropleidingen zoals de Mbo-opleiding Maritiem Officier die verschillende uitstroomrichtingen kent is het in veel gevallen mogelijk om de stageperiode over te slaan waardoor de opleiding sneller af te ronden is. Tevens zal er in het vierde leerjaar een minor gekozen moeten worden. Een minor moet gezien worden als een specialistenopleiding binnen de opleiding Maritiem Officier. De Hbo-opleiding Maritiem Officier kent de de minors automatisering & techniek, scheepswerktuigkundige, navigatie geïntegreerde brugsystemen en de minor beladen. De Hbo-opleiding Maritiem Officier rond je natuurlijk af met een afstudeeropdracht.

Opleidingsduur en niveau Maritiem Officier

De Hbo-opleiding Maritiem Officier zal over het algemeen vier jaar in beslag nemen maar is met de juiste vooropleidingen op Mbo-niveau vier ook binnen tweeënhalf jaar af te ronden. De Hbo-opleiding Maritiem Officier is overigens geen makkelijk opleiding te noemen. Doorzettingsvermogen en zelfstudie zijn binnen deze Hbo-opleiding belangrijke woorden.

Vervolgopleidingen Maritiem Officier

Na de Hbo-opleiding Maritiem Officier is het nog mogelijk om door te leren voor een master-opleiding. Een master-opleiding zal over het algemeen nog eens één tot twee jaar in beslag nemen. Het is ook mogelijk om een master-opleiding te volgen op Hbo-niveau, of er kan gekozen worden voor een universitaire opleiding. Na het afronden van een Hbo-opleiding is het binnen Nederland altijd mogelijk om minimaal één mastersopleiding te volgen.

Vooropleiding Maritiem Officier

Over het algemeen is een Mbo-diploma niveau vier voldoenden om toegelaten te worden tot de Hbo-opleiding Maritiem Officier. Met de vooropleiding stuurman alle schepen of de opleiding scheepswerktuigkundige alle schepen is het overigens mogelijk om de Hbo-opleiding Maritiem Officier sneller af te ronden. Wanneer je over een andere Mbo-opleiding niveau vier beschikt zal de opleiding in de meestal gevallen langer is beslag nemen.

Mijnzzp.nl