Zeeman

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een zeeman is een persoon die beroepsmatig op de zeevaart vaart of heeft gevaren. De benaming zeeman is op allerlei functies van toepassing. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een zeeman een kapiteinsfunctie heeft op een containerschip. Zo is het ook mogelijk dat een zeeman een maritieme functie als officier uitoefent of als matroos of bootsman werkzaam is. Ook zeevissers en scheepswerktuigkundigen zijn net als baggermeesters aan te merken als zeeman. Het gaat doorgaans wel om zeevaarders die op de grote vaart werkzaam zijn en niet om bijvoorbeeld stuurmannen op een catamaranboot. De grote vaart heeft betrekking op schepen die over de oceaan varen en grote reizen maken. Dat is wat anders dan bijvoorbeeld kustvaart waarbij schepen in de buurt van de kust reizen om een korte oversteek te maken, zoals van Nederland naar Engeland. Een zeeman heeft een baan op zee en kan zowel werkzaam zijn aan boord van een tanker, vrachtschip of cruiseschip. De taken van een zeeman variëren en zijn afhankelijk van de specifieke invulling van de functie. Een zeeman als kapitein heeft bijvoorbeeld een grote verantwoordelijkheid en heeft de leiding over het schip. Bovendien is deze zeeman verantwoordelijk voor de vracht net als voor het personeelsbeleid, documenten, navigatie en certificaten. Een zeeman als matroos heeft weer andere werkzaamheden net als een stuurman of bootsman. De zeevaart is een veelomvattend begrip en heeft vaak betrekking op het vervoeren van goederen. Het gaat daarbij om allerlei producten, variërend van voedsel tot grondstoffen en van meubels tot schoenen. Tegenwoordig zijn schepen hightech uitgevoerd en vormen zeemannen in allerlei functies een team ofwel de bemanning van het schip.

Het beroep zeeman is dus aan te merken als een algemene benaming voor zeelieden die werkzaam zijn op de grote vaart. Daarbij speel het varen over oceanen een grote rol en is dat niet te vergelijken met de kustvaart. De kustvaart beperkt zich namelijk tot schepen die in de buurt van kusten varen. Er zijn voor wat betreft de grote vaart verschillende zeelieden die aangemerkt kunnen worden als zeeman. Een voorbeeld daarvan is een maritiem officier en een kapitein net als een matroos of bootsman. Zo zijn er ook baggermeesters aan te merken als een zeeman net als mariniers en scheepswerktuigkundigen. Overigens zijn zeevissers ook als zeemannen aan te merken, hoewel deze niet altijd oceanen bevaren. Het hangt wat dat betreft dus echt af van de exacte werkzaamheden en vaarroute van het schip of er echt sprake is van de grote vaart. Ook scheepskoks kunnen aangemerkt worden als zeeman wanneer ze werkzaam zijn op de grote vaart.

ZEEVAART EN SOORTEN SCHEPEN

Er zijn binnen de zeevaart allerlei soorten schepen te onderscheiden. Er zijn bijvoorbeeld vrachtschepen met zeemannen aan boord die vracht vervoeren van de ene haven naar de andere haven. Zo zijn er ook cruiseschepen met zeemannen die geen vracht vervoeren, maar als drijvende hotels dienst doen en passagiers vervoeren. Deze schepen leggen aan in verschillende havens van diverse landen, waarna de toeristen de gelegenheid krijgen van boord te gaan om de havenstad te bezichtigingen. Een ander soort schip binnen de zeevaart betreft tankers. Deze zijn bedoeld om bijvoorbeeld olie en gas over zee te transporteren. Op het gebied van defensie zijn er marineschepen die in te zetten zijn. Zo zijn er natuurlijk ook nog de vissersschepen die in allerlei wateren varen. Bijvoorbeeld met zeemannen aan boord van vissersboten die op de Beringzee varen om koningskrab te vangen.

WERKZAAMHEDEN AAN BOORD

Er zijn binnen de zeevaart verschillende werkzaamheden aan boord te verrichten door zeemannen. Daarbij is er een onderscheid te maken tussen technische en nautische werkzaamheden. In de machinekamer voert een zeeman technische werkzaamheden uit en is er de verantwoordelijkheid om de motoren te laten blijven draaien. Een zeeman als stuurman of kapitein is verantwoordelijk voor nautische taken. Bijvoorbeeld om de koers uit te zetten en daarbij gebruik te maken van high tech navigatiesystemen. Het is ook een taak van deze zeemannen om het scheepvaartverkeer in de omgeving in de gaten te houden. Daarbij draagt de kapitein als zeeman de eindverantwoordelijkheid.

WAT DOET EEN ZEEMAN:

  • Technische werkzaamheden
  • Nautische werkzaamheden
  • Schip besturen
  • Bemanning aansturen
  • Goederen vervoeren
  • Zeevissen
  • Passagiers vervoeren
  • Aanleggen in havens
  • Oceanen bevaren

Werken in de zeevaart:

Werken in de zeevaart:

OPLEIDINGEN TOT ZEEMAN

Er is om zeeman te zijn in de meeste gevallen doorgaans een opleiding aan de zeevaartschool nodig. Overigens is het opleidingsniveau daarbij afhankelijk van het type functie dat de zeeman uitvoert. Een scheepswerktuigkundige kan bijvoorbeeld een op zeevaart gerichte mbo-opleiding scheepswerktuigkundige alle schepen door lopen, maar ook een hbo-opleiding werktuigbouwkunde volgen. De zeevaartschool voorziet in een afwisselend leerprogramma en is voor een groot deel op de praktijk gericht. Alle belangrijke onderdelen van het varen komen er aan bod, variërend van sturen tot automatisering en van beladingen tot elektrotechniek. Om de praktijk als zeeman te leren, zijn er simulatoren beschikbaar, zoals een brug en machinekamer. Het varen op zee als stage maakt onderdeel uit van de opleiding aan de zeevaartschool.

BEDRIJVEN WAAR EEN ZEEMAN WERKZAAM KAN ZIJN

Een zeeman is doorgaans werkzaam voor een scheepsrederij in de koopvaardij. Bij het breder trekken van het beroep zeeman zijn er ook andere bedrijven waar je kan werken. Denk maar aan een rederij voor cruiseschepen. Ook vissersbedrijven hebben zeemannen in dienst om op zee te vissen. Een marinier is ook als zeeman aan te merken en in dat kader kan de overheid eveneens werkgever zijn.

COMPETENTIES ZEEMAN

De specifieke competenties van een zeeman zijn afhankelijk van het beroep. Het is in elk geval belangrijk om lange tijd ver van huis te kunnen zijn. Ook het hebben van een groot verantwoordelijkheidsgevoel is belangrijk. De bemanning vormt een team en kunnen samenwerken is dan ook een vereiste. Daarom zul je moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Uiteraard geldt dat een zeeman ook in staat moet zijn om zelfstandig te werken. Andere belangrijke competenties hebben betrekking op de veiligheid en inspectie, zodat een zorgvuldige en controlerende werkhouding belangrijk zijn. Verder dien je als zeeman over goede zeebenen te beschikken ongeacht het specifieke beroep.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS ZEEMAN

Zeeman is een benaming voor allerlei beroepen en wat dat betreft is het arbeidsmarktperspectief gunstig. Er varen altijd containerschepen om goederen te transporteren en dat geldt eveneens voor tankers. Cruiseschepen zijn evenmin meer weg te denken uit de zeevaart en dat is ook van toepassing op marineschepen en zeevissers. Voor wat betreft het doorgroeien als zeeman is het afhankelijk van het beroep dat uitgevoerd wordt.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS ZEEMAN

Er is geen specifiek salaris aan te geven voor een zeeman. De hoogte daarvan is echt afhankelijk van de uitvoering van werkzaamheden en functie die daaraan is gekoppeld. Het is wel zo dat zeemannen doorgaans een goed inkomen verdienen. Dat heeft onder meer te maken met de werktijden en met het langdurig van huis zijn.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Zeeman

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Zeeman bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl