Visboer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep visboer
Werken als allround visboer
Werkzaamheden van een visboer
Een eigen viswinkel starten
Taken als visboer:
Wat doet een visboer:
Visboer worden is hip:
Opleidingen tot visboer
Bedrijven waar een visboer werkzaam kan zijn
Competenties visboer
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als visboer
Arbeidsvoorwaarden en salaris visboer
Eigen bedrijf starten als Visboer
Boekhoudprogramma vergelijken Visboer

Beroep visboer

Een visboer is een handelaar, marktkoopman of middenstander met een specialisatie in de verkoop van vis. Een visboer heeft het verkopen van vis als beroep, maar er komen natuurlijk veel meer werkzaamheden bij kijken. Een visboer richt zich namelijk niet alleen op de verkoop van rauwe vis, maar biedt ook gebakken vis aan. Zo is de visboer eveneens als kok te zien van visgerechten, bijvoorbeeld met het klaarmaken van een vissalade of een visschotel. Daarin verwerkt de visboer dan onder meer vis, maar ook schaaldieren en schelpdieren. De visboer heeft de mogelijkheid om zelf visrecepten te bedenken, maar kan hiervoor ook bestaande visrecepten gebruiken. Een andere belangrijke taak van de visspecialist is aandacht besteden aan de presentatie van de vis. De vis moet er vers uitzien om de verkoop aantrekkelijk te maken en mooi gepresenteerd zijn. Datzelfde geldt eveneens voor de opmaak van vissalades en visschotels. Daarnaast is het nodig om over de nodige kennis van de verschillende soorten vis te beschikken. Er zijn altijd klanten die om meer uitleg vragen, zoals over de bereiding van een vis. Of waar de vis vandaan komt en welke gerechten erbij passen. Een visboer maakt vis voor de verkoop ook schoon, zoals bij de verkoop van een zoute haring. Dat doet de visboer doorgaans ter plekke net als het vers bakken van bijvoorbeeld lekkerbekjes of kibbeling. Verder dient een visboer hygiënisch te werk te gaan en zich te houden aan de wet- en regelgeving als het om de bereiding en verkoop van vis gaat. Een visboer houdt zich om vis te verkopen eveneens bezig met de inkoop van vis bij bijvoorbeeld een groothandel of veiling voor visafslag. Het beroep van visboer is dan ook veelzijdig te noemen en bovendien is het hard werken om succesvol te zijn in het vak. Het beroep visboer is aan te merken als redelijk populair beroep, omdat veel mensen houden van vis.

Werken als allround visboer

Een visboer is dus een exploitant van een eigen viswinkel of viskraam. Het beroep van visboer is een vrij beroep als het gaat om de zelfstandigheid. Dat betekent overigens niet dat een visboer niet samenwerkt. Dat is wel het geval als er sprake is van personeel in de zaak. In die situatie is het nodig om met de verkoopmedewerker samen te werken om gezamenlijk de visverkoop te stimuleren. Het beroep van visboer bestaat al heel lang, waarbij de visboer vroeger nog met de viskar door de straten reed en langs de huizen kwam. Die tijd is nu wel voorbij, want de visboeren zijn vrijwel allemaal gevestigd op een vaste plek. Of op verschillende vaste plekken als het een marktkoopman betreft. Een visboer heeft zijdelings of rechtstreeks ook met tal van andere beroepen te maken. Bijvoorbeeld met een veilingmeester op de visveiling. Indirect is er natuurlijk een verband tussen de visboer en de zeevisser die ervoor zorgt dat de vis op de visafslag en bij de groothandelaar terechtkomt. Een professionele visboer gaat niet zelf voor de hobby vissen om de vis vervolgens te verkopen. Net als de rol van de zeevisser is er in het bestaan van de visboer ook een rol weggelegd voor de keurmeester van waren. Dat is een persoon die de naleving van de regels van de Warenwet controleert. Bijvoorbeeld als het gaat om de houdbaarheid van vis net als op het gebied van het naleven van de hygiëne.

Werkzaamheden van een visboer

Een visboer houdt zich in de uitvoering van het beroep primair bezig met vis schoonmaken, vis fileren, ontgraten en conserveren van vis. De bereiding van vis vindt op verschillende manieren plaats, zoals door vis te zouten, te roken of te drogen. De visboer gebruikt deze in uiteenlopende bereidde vormen van vis voor de verkoop. Daarnaast maakt de visboer gebruik van vis, schaaldieren en schelpdieren om deze in visgerechten te verwerken. De visboer richt zich met de hoofdtaak op de rechtstreekse verkoop van vis aan klanten. In aanvulling daarop zijn er uitbreidingen mogelijk, zoals het verzorgen van een viscatering. In dat geval bereidt de visboer de visgerechten voor en brengt deze naar de cateringlocatie. Daar presenteert de visboer de vis, schaaldieren en schelpdieren op een aantrekkelijke manier. Ook heeft de visboer een adviserende taak, zoals advies geven over welke wijn bij visgerechten past. In dat kader treedt de visboer op als sommelier of als slijter die over drank adviseren.

Een eigen viswinkel starten

Het starten van een eigen viswinkel is niet makkelijk en kan in de kosten lopen. Voordat je een viswinkel opent, is het belangrijk om grondig marktonderzoek te doen. Onderzoek de lokale concurrentie, de vraag naar visproducten in de omgeving, de demografische gegevens van potentiële klanten en mogelijke locaties voor je winkel. Ontwikkel ook een gedetailleerd businessplan dat je helpt bij het bepalen van je doelstellingen en de benodigde financiën.

Taken als visboer:

  • Vis bakken.
  • Vis inkopen.
  • Vis verkopen.
  • Vis presenteren.
  • Vis schoonmaken.
  • Visgerechten maken.
  • Vis fileren en ontgraten.
  • Adviseren over bereiding.
  • Adviseren over bijpassende drank.

Wat doet een visboer:

Visboer worden is hip:

Opleidingen tot visboer

Er is geen gerichte opleiding tot visboer te volgen, maar er zijn natuurlijk wel opleidingen gericht op de verkoop. Bijvoorbeeld in de vorm van het volgen van een mbo-opleiding tot verkoopmedewerker of mbo-opleiding tot verkoopspecialist. Om in het beroep van visboer ook cateringwerkzaamheden uit te voeren, komt de mbo-opleiding tot cateringbeheerder van pas. Verder is het vanwege de hygiëne die belangrijk is voor het beroep van visboer nodig om over het diploma sociale hygiëne te beschikken. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp. Het is erg belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een visboer werkzaam kan zijn

Een visboer is meestal werkzaam als middenstander en werkt dan als zelfstandig ondernemer. Er zijn verschillende opties om als visboer werkzaam te zijn. Bijvoorbeeld in een eigen visspeciaalzaak, als viswinkel of met een kraam op de markt. In dat geval is er sprake van het rondreizen met de viskraam naar verschillende markten en kun je gezien worden als visboertje. De visboer staat dan iedere dag van de week op een andere markt vis te verkopen. Overigens is er dan een onderscheid te maken in de marktkoopman die alleen rauwe vis verkoopt en de allround visboer die ook vis bakt en visgerechten bereidt. Naast de viswinkel en marktkramen zijn er ook visboeren die een viskraam hebben met een vaste standplaats. Een visboer is minder vaak werkzaam in een supermarkt, want verse visafdelingen met een visboer zijn er niet meer. Er zijn wel visafdelingen in supermarkten, maar dan zonder de aanwezigheid van een visspecialist. Het beroep van visboer is dan ook een specialistisch vak, waarbij kwaliteit van de visproducten hoog in het vaandel staat. Visboeren met speciaalzaken bieden bovendien vaak ook de gelegenheid om ter plekke een visje te nuttigen. Tegenwoordig is er vaak sprake van een viswinkel in combinatie met zitplekken, zodat de klanten op hun gemak een visje eten. Op deze manier voorziet de visboer met zijn viswinkel in een extra inkomstenbron. Mensen die een visje komen eten willen daar graag vaak ook wat te drinken bij.

Competenties visboer

Een visboer moet van alle markten thuis zijn om succesvol te zijn. Het is bijvoorbeeld belangrijk om aandacht te hebben voor de klanten. Als visboer op een markt is het bovendien handig om over de nodige humor te beschikken en van een lolletje te houden. Het aanprijzen van de vishandel komt op de markt ook op een meer extraverte manier naar buiten dan in een visspeciaalzaak. Klantvriendelijkheid is in elk geval wel een belangrijke competentie, net zoals over sociale eigenschappen beschikken. Het is ook handig om een commerciële instelling te hebben om op die manier meer vis te verkopen aan de klant. Het is verder van belang om over een uitgebreide vis kennis te beschikken en het liefst ook wat van wijn te weten. Dit om advies te geven over drank-spijscombinaties. Als je als visboer niet alleen werkt, maar met personeel is kunnen samenwerken nog een belangrijke competentie. Het is ook praktisch als je de kennis up to dat blijft houden om de trends in de viswereld te volgen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als visboer

Een visboer als middenstander heeft natuurlijk de mogelijkheid om door te groeien naar ondernemer met personeel. Of om het aantal viswinkels uit te breiden en een keten aan visspeciaalzaken op te zetten. Het arbeidsmarktperspectief is gunstig en zeker ook met in het oog nemen van de teruglopende vleesconsumptie. De vraag naar vis is onverminderd groot en steeds meer mensen ruilen een vleesdag in voor een visdag. Bovendien is vis gezond en consumenten richten zich steeds meer op een gezonde levensstijl. Verder is er steeds bij visboeren met een viswinkel een toenemende vraag naar complete visgerechten. Zo is het mogelijk om het productaanbod steeds verder te ontwikkelen. De vissalade is al bekend, maar vis paella is bijvoorbeeld in opkomst. Zo zijn er allerlei visgerechten te bedenken, variërend van vislasagne tot luxe visgourmets.

Arbeidsvoorwaarden en salaris visboer

Een visboer is doorgaans als middenstander en ondernemer werkzaam. In dat opzicht is er dan ook geen sprake van een salaris op basis van een cao. Dat geldt eveneens voor vastgelegde arbeidsvoorwaarden. Een visboer is wel gebonden aan andere voorwaarden, zoals aan de sluitingstijden van winkels. De visboer heeft als ondernemer wel de gelegenheid om eigen arbeidsvoorwaarden vast te stellen. Bijvoorbeeld als het gaat om het sluiten van de viskraam om op vakantie te gaan. Of om op bepaalde dagen gesloten te blijven. Het salaris dat de visboer zich toerekent, zal onder meer afhankelijk zijn van de winst van het bedrijf. Een succesvol bedrijf betekent dat de visboer zichzelf maandelijks privé meer geld kan laten uitbetalen. De hoogte van het salaris hangt verder af van de wensen tot uitbreiding of verandering, zoals een verbouwing van de viswinkel. Zo is de winst te investeren in plaats van een hoog salaris aan zichzelf uit te keren.

Eigen bedrijf starten als Visboer

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Visboer, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Visboer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Visboer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Visboer.

Mijnzzp.nl