Komiek

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep komiek
Wat doet een komiek
Hoe kan je komiek worden
Film: komiek
Film: André van Duin
Opleidingen tot komiek
Bedrijven waar een komiek werkzaam kan zijn
Competenties komiek
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als komiek
Arbeidsvoorwaarden en salaris komiek
Eigen bedrijf starten als Komiek
Boekhoudprogramma vergelijken Komiek

Beroep komiek

Een komiek is een acteur die gebruikmaakt van gelaatsexpressies, lichaamstaal en spraak. Een komiek wordt tegenwoordig ook wel stand-upcomedian genoemd. Stand-upcomedy is een humoristische theatervorm waarbij verder geen vaste vormen bestaan, anders dan dat er sprake moet zijn van humor. Een komiek kan op verschillende manieren het publiek vermaken door middel van het toepassen van spreek- en lichaamstaal. Als komiek kan je op verschillende locaties optreden, zoals in theaters, in het circus, op de radio en op de televisie. De moderne benaming stand-upcomedian is meestal voorbehouden aan personen, die optreden in cafés en in nachtclubs. Een komiek is doorgaans goed in het vertellen van grappige verhalen of in het maken van bepaalde opmerkingen, die tot grote hilariteit leiden. Het vakgebied als komiek is geen makkelijk vakgebied, omdat een komiek veelomvattend en scherp van geest moet zijn. Afhankelijk van de soort komiek kan het als komiek ook belangrijk zijn om veelzijdig te zijn, omdat een komiek ook gebruik kan maken van muziekinstrumenten. Hoe een komiek precies werkt kan per komiek verschillen, omdat comedy niet gebonden is aan vaste regels of vormen. Daarnaast is het zo dat komieken op verschillende manieren werkzaam kunnen zijn. Het is niet zo dat alleen de bekende stand-upcomedians aangemerkt kunnen worden als komiek. Denk bijvoorbeeld ook aan buiksprekers, clowns en aan cabaretiers. Over het algemeen hebben alle komieken wel gemeen dat ze werkzaam zijn binnen de kleinkunst. Kleinkunst houdt in dat het een eenvoudige kunstvorm betreft dat ook een gevoelig karakter kan hebben. Het beroep komiek moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat komieken op verschillende manieren werkzaam kunnen zijn. Daarnaast is humor voor iedereen persoonlijk. Iedereen zal humor op zijn eigen manier wel of niet kunnen waarderen.

Wat doet een komiek

Komiek is dus een algemene benaming voor artiesten, die zich op verschillende manieren gespecialiseerd kunnen hebben als komiek. Een komiek kan zich in veel vormen presenteren, zoals de bekende clowns en cabaretiers of als een bepaald typetje. Ook buiksprekers en mimespelers kunnen op hun eigen manier aangemerkt worden als komiek. De aanleg en de persoonlijkheid van de komiek zullen uiteindelijk bepalen in welke richting deze zich ontwikkelt en presenteert. Over het algemeen maakt een komiek zijn eigen show. Een show kan een avondvullend programma zijn en humoristisch van aard, maar bedoeld zijn om een bepaalde boodschap over te brengen. Soms wordt ook het publiek betrokken bij de show. Een komiek heeft grote raakvlakken met het beroep entertainer. Het is niet zo dat alle entertainers zomaar aangemerkt kunnen worden als komiek. Een entertainer kan bijvoorbeeld ook een kermisexploitant betreffen, die amusementswaarde biedt door middel van attracties. Entertainment kan dus niet zomaar vergeleken worden met humor. In algemene zin hoeft een komiek niet beroepsmatig actief te zijn, omdat iedereen wel aangemerkt kan worden als komiek. Het professioneel werken als komiek vraagt wel om veel vakkennis en ervaring.

Hoe kan je komiek worden

In principe kan iedereen komiek worden, maar het worden van een professionele komiek is niet makkelijk. Een goede komiek moet van nature over voldoende spontaniteit beschikken en als persoon snel kunnen schakelen, omdat het vak anders moeilijk aan te leren is. Van een komiek mag dan ook verwacht worden dat hij of zij over voldoende natuurtalent beschikt, omdat het aanleren van comedy op een goede en spontane manier lastig zal zijn. Met andere woorden is het erg belangrijk dat een komiek over bepaalde vaardigheden beschikt die niet zomaar aan te leren zijn. Het lastige met betrekking tot humor is dat niet iedereen humoristisch is. Het spelen van een rol als komiek werkt over het algemeen niet. Het publiek zal haarfijn aanvoelen dat er geen sprake is van een echte komiek. Een opleiding tot toneelspeler is denkbaar, echter maakt dit je nog geen komiek. Komiek en cabaretier moeten gezien worden als een theatervorm.

Film: komiek

Film: André van Duin

Opleidingen tot komiek

Wie een echte carrière ambieert als komiek kan het beste een theateropleiding volgen. Een gemiddelde theateropleiding duurt ongeveer vier jaar, afhankelijk van vooropleidingen. Tijdens de opleiding is er onder meer aandacht voor acteurs-, schrijf- en zangtrainingen. Afhankelijk van de gekozen studie kan het zijn dat er een voorselectie gehouden zal worden waarin beide partijen hun verwachtingen mogen delen. Het worden van een echte komiek is niet alleen afhankelijk van een beroepsopleiding. Een echte komiek moet over natuurtalent beschikken, omdat humor eigenlijk niet echt aangeleerd kan worden. Het snel kunnen denken in combinatie met de juiste woorden vinden is belangrijk als komiek. Dit neemt niet weg dat er ook als komiek bepaalde vaardigheden aangeleerd kunnen worden. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp.

Bedrijven waar een komiek werkzaam kan zijn

Een komiek moet in de meeste gevallen aangemerkt worden als ondernemer. Het beroep komiek komt verder niet voor in loondienst. In de meeste gevallen heeft het beroep komiek betrekking op acteurs en/of toneelspeler, die op verschillende manieren werkzaam kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan een goede columnist, die op een bepaalde humoristische manier boodschappen zal overbrengen. Over het algemeen maken professionele komieken ook gebruik van een impresariaat als tussenpersoon.

Competenties komiek

De belangrijkste competentie van een komiek is dat je over een humoristisch talent beschikt en een goede mensenkennis hebt, waardoor je in staat bent om je publiek te kunnen aanvoelen. Doorzettingsvermogen zal nodig zijn, omdat het doorbreken als bekende of semibekende komiek niet makkelijk is en veel tijd en energie zullen kosten. Maar ook het hebben van lef zal bijdragen aan een succesvolle carrière. In algemene zin kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Daarnaast moet een komiek over veel motivatie en inspiratie beschikken. Zonder motivatie en inspiratie is het eigenlijk niet mogelijk om werkzaam te zijn als komiek. Als je werkzaam bent als ondernemer kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn plezier, passie, zelfspot, sensitiviteit, luisteren, proactief, energie en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als komiek

Voor het beroep komiek kunnen we niet echt spreken van een arbeidsmarktperspectief omdat het beroep niet voorkomt bij bedrijven en er dus ook geen vacatures voor zijn. Als komiek is er natuurlijk altijd ruimte om op te treden en zijn er eigenlijk geen grenzen. De doorgroeimogelijkheden bestaan uit het doorbreken als bekende artiest. Verdere doorgroeimogelijkheden zijn er niet echt. Wel kun je hier zelf aan werken door je te blijven ontwikkelen door diverse vaardigheden te leren beheersen, zoals het bespelen van een muziekinstrument. Denk bijvoorbeeld aan het leren pianospelen of aan het leren zingen als artiest. Hierdoor kan je op een bredere manier werkzaam zijn. Dit kan wel per komiek verschillen, omdat niet alle komieken op dezelfde manier werkzaam zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris komiek

Omdat je werkzaam zal zijn als zelfstandig ondernemer bepaal je natuurlijk je eigen arbeidsvoorwaarden en zijn deze verder niet van toepassing op dit beroep. Het is niet mogelijk om een salarisindicatie te geven voor het beroep komiek omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van je eigen succes. De meeste komieken verdienen echter niet veel en zullen vooral in de eerste jaren wellicht zelfs gratis optreden om bekendheid op te bouwen. Mocht het je lukken om door te breken tot een bekende komiek dan zijn er natuurlijk bijna geen grenzen meer.

Eigen bedrijf starten als Komiek

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Komiek, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Komiek

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Komiek bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Komiek.

Mijnzzp.nl