Kermisexploitant

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een kermisexploitant is een ondernemer en exploitant die meestal onderdeel uitmaakt van een kermis. Het beroep kermisexploitant is breed te noemen en kan verschillende disciplines inhouden, omdat er op kermissen verschillende ondernemers actief zijn. Een kermis kenmerkt zich door een verzameling van rondtrekkende exploitanten die beschikken over bepaalde attracties die in de open lucht opgebouwd worden met als doel mensen te vermaken. Afhankelijk van de plaats waar een kermis opgebouwd wordt kan een kermis enkele dagen tot wel twee weken duren. Een kermis met een lengteduur van twee weken is doorgaans maar voor enkele plaatsen voorbehouden, omdat de meeste kermissen maximaal vier dagen duren. Het beroep kermisexploitant moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat er verschillende soorten kermisexploitanten zijn die gebruik kunnen maken van kleine attracties tot zeer grote attracties. Daarnaast is het denkbaar dat een kermisexploitant zal beschikken over meerdere attracties. Een andere benaming voor een kermisexploitant kan ook zijn kermisreiziger, omdat kermisexploitanten tijdens het kermisseizoen veel zullen reizen. Een kermisexploitant beschikt in de meeste gevallen niet alleen over één of meerdere kermisattracties maar ook over een mobiele woonwagen waarbinnen hij of zij tijdens het kermisseizoen kan verblijven. In veel gevallen vormen de verschillende kermisexploitanten van een kermis een vaste gemeenschap waarbinnen iedereen elkaar kent en helpt. Kermissen bestaan over het algemeen uit diverse losse attracties en kramen, die gezamenlijk de kermis vormen. Een belangrijk kenmerk van een kermis is dat kermissen aangemerkt moeten worden als commercieel evenement waarbij de amusementswaarde een belangrijke rol speelt. Binnen kermissen kan sprake zijn van diverse attracties en kramen, zoals botsauto's, draaimolens, spookhuizen, snoepkramen, poffertjeskramen en snackbars. Al deze verschillende attracties en kramen vormen samen de kermis.

Een kermisexploitant is dus meestal een ondernemer, die ook aangemerkt kan worden als entertainer. Dit is het geval omdat kermisexploitanten amusementswaarde leveren door middel van attracties en kramen. Kermissen zijn tegenwoordig nog steeds erg populair en maken binnen veel gemeentes een belangrijk onderdeel uit van de jaarlijkse festiviteiten. Het is dan ook niet ongebruikelijk dat tijdens een kermis ook andere festiviteiten georganiseerd worden door gemeentes. Denk bijvoorbeeld aan een feestweek, waarbinnen mensen ook gebruik kunnen maken van een feestzaal. Dit kan verschillen per gemeente, omdat het over het algemeen alleen de kleinere dorpen zijn, waarbinnen een kermis onderdeel uitmaakt van een feestweek. In kleinere dorpen zijn het ook vaak de wethouders en de burgemeester, die de kermis zullen openen om de feestweek te openen, inclusief de kermis. Tegenwoordig zijn de meeste kermisexploitanten zelfstandig ondernemer, die flinke investeringen doen in hun kermisattracties en het hele jaar rondtrekken van kermis naar kermis, waarmee ze hun boterham proberen te verdienen. Als kermisexploitant zal er doorgaans flink geïnvesteerd moeten worden, omdat de meeste jongeren inmiddels wel uitgekeken zijn op de wat oudere kermistoestellen, en omdat de kermis concurrentie heeft van de moderne pretparken. Toch zijn kermissen nog steeds populair en komen er ieder jaar veel mensen af op de plaatselijke kermis. In de meeste dorpskernen is het nog steeds zo dat tijdens de kermis grote feesten gehouden worden in zalencentrums.

Werken als kermisexploitant

Het beroep kermisexploitant is aan te merken als bijzonder beroep, omdat je steeds op andere locaties werkzaam bent. Het is niet zo dat alleen kermisexploitanten die beschikken over kermisattracties aangemerkt kunnen worden als kermisexploitant. Ook eigenaren van kermiskraampjes, zoals van een snackbarwagen of oliebollenkraam kunnen aangemerkt worden als kermisexploitant. Als kermisexploitant moet je over het algemeen aangemerkt worden als commercieel medewerker, omdat je inkomsten probeert te verdienen door het verkopen van tickets en/of producten. Daarnaast is het zo dat de meeste kermisexploitanten aangemerkt moeten kunnen worden als allround monteur en technicus. Dit is het geval, omdat kermisexploitanten ook regelmatig preventieve onderhoudswerkzaamheden moeten uitvoeren. Het is niet zo dat kermisexploitant inwikkelde onderhoudswerkzaamheden of reparaties uitvoeren, omdat dit in veel gevallen overgelaten moet worden aan de juiste specialisten. Dit is het geval, omdat kermisattracties ook gekeurd moeten worden en onder toezicht staan van verschillende toezichthouders. Met andere woorden mogen kermisexploitanten niet zomaar alle werkzaamheden zelfstandig uitvoeren. Zonder juiste keuringspapieren zal de betreffende gemeente geen vergunning afgeven.

Tilburgse kermis

De jaarlijkse Tilburgse kermis is de grootste kermis van de Benelux en bestaat doorgaans uit 250 verschillende kermisattracties die zeker niet alleen uit Nederland komen. De Tilburgse kermis heeft een gemiddelde lengte van 4,5 kilometer door het centrum van Tilburg heen waarop ieder jaar meer dan een miljoen mensen op afkomen. Op de Tilburgse kermis zijn doorgaans de nieuwste en bijzonderste kermisattracties te bewonderen maar zijn ook zeker de oudere kermisattracties nog aanwezig.

Kermisattractie kopen

Het kopen van een kermisattractie is een grote financiële verplichting die niet lichtvaardig moet worden opgevat. Er zijn verschillende factoren waar je rekening mee moet houden, zoals de grootte en omvang van de attractie, het soort publiek dat de attractie zal aantrekken, de kosten die gepaard gaan met de exploitatie van de attractie (inclusief onderhoud en reparaties) en eventuele aansprakelijkheidskwesties.

Het is belangrijk om onderzoek te doen naar de wet- en regelgeving die van toepassing is op het bezitten van een kermisattractie voordat je tot aankoop overgaat. Daarnaast kan het verstandig zijn om een ervaren professional in de amusementsindustrie te raadplegen om je door het proces te begeleiden.

Wat doet een kermisexploitant:

Beroep kermisexploitant:

Opleidingen tot kermisexploitant

Er bestaan geen opleidingsmogelijkheden voor het beroep kermisexploitant via gewone scholen. De meeste kermisexploitanten zijn in het vak gegroeid vanuit de familie. Wie als buitenstaander kermisexploitant wil worden kan het beste een aantal jaren meelopen om voldoende ervaring op te doen en wellicht een opleiding bedrijfseconomie volgen. Maar is het ook mogelijk om vroeg of laat een bestaande kermisattractie over te nemen, mits er voldoende financiële middelen zijn. De kosten voor een kermisexploitant zijn doorgaans hoog te noemen, omdat het niet alleen om de attractie zelf gaat. Denk bijvoorbeeld ook aan de woonunit en aan precariorechten waarmee je maken krijgt. Het beroep kermisexploitant kent verder geen beroepsbescherming, waardoor iedereen werkzaam kan zijn als kermisexploitant. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp. Het is erg belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een kermisexploitant werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een kermisexploitant aangemerkt moeten worden als ondernemer. De meeste kermisexploitanten beschikken over één attractie. Zoals eerder omschreven kunnen ook eigenaren van kramen aangemerkt worden als kermisexploitant. Als kermisexploitant kan het ook voorkomen dat je te maken hebt met personeel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verkoopmedewerkers. Een kermisexploitant is eigenlijk nooit werkzaam in loondienst. De term exploitant geeft aan dat het om een ondernemer gaat.

Competenties kermisexploitant

De belangrijkste competentie van een kermisexploitant is doorzettingsvermogen, omdat het runnen van een kermisattractie veel kan vragen. De attractie moet over het algemeen iedere week opgebouwd en afgebroken worden. Daarnaast zijn de werkdagen over het algemeen lang te noemen. Met andere woorden kan het werken als kermisexploitant aangemerkt worden als relatief zware arbeid. Daarnaast moet je beschikken over de juiste motivatie. Zonder de juiste motivatie is het eigenlijk niet mogelijk om te werken als kermisexploitant. Ook veiligheid is als kermisexploitant aan te merken als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn communicatie, plezier, passie, verantwoordelijkheidsgevoel, plannen, energie, controleren en stressbestendigheid. Als laatste is het ook belangrijk om innovatie te benoemen. Innovatie is als kermisexploitant belangrijk, omdat kermisbezoekers steeds nieuwe attracties verwachten. Ook het blijven volgen van de laatste trends kan daarom belangrijk zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kermisexploitant

Het arbeidsmarktperspectief als kermisexploitant is niet echt van toepassing omdat je werkzaam zal zijn als zelfstandig ondernemer en je natuurlijk bij de meeste kermissen wel terecht kan als kermisexploitant. Het overleven als kermisexploitant zal veel ondernemingstalent vragen omdat er genoeg kermisexploitanten zijn die het niet meer kunnen bolwerken door de hoge kosten en investeringen. De doorgroeimogelijkheden als kermisexploitant zijn niet echt van toepassing maar wellicht kan het bezitten van meerdere attracties gezien worden als het doorgroeien.

Arbeidsvoorwaarden en salaris kermisexploitant

Arbeidsvoorwaarden als kermisexploitant zijn niet van toepassing omdat je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer en je deze natuurlijk zelf zal bepalen. Wel kunnen we stellen dat het werken als kermisexploitant zwaar is en de werkdagen meestal lang zijn. Wat een kermisexploitant precies verdient, is natuurlijk niet zomaar aan te geven omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van inkomsten en verdere onkosten zoals mogelijke financieringen van de attractie en de precariorechten per gemeente. Als kermisexploitant ben je natuurlijk sterk afhankelijk van het aantal bezoekers dat gebruik wenst te maken van je attractie.

Read this information on Fairground operator in English.

Lea esta informaciĆ³n sobre Operador de feria en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Kermisexploitant

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Kermisexploitant bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl