Kermisexploitant

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Kermisexploitant is een algemene benaming voor exploitanten die onderdeel uitmaken van een kermis. Het beroep kermisexploitant is breed te noemen en kan verschillende disciplines inhouden, omdat er op kermissen verschillende soorten ondernemers actief zijn. Een kermis kenmerkt zich door een verzameling van rondtrekkende exploitanten die beschikken over bepaalde attracties die in de open lucht opgebouwd worden met als doel mensen te vermaken. Afhankelijk van de plaats waar een kermis opgebouwd wordt kan een kermis enkele dagen tot wel twee weken duren. Een kermis met een lengteduur van twee weken is doorgaans maar voor enkele plaatsen voorbehouden, omdat de meeste kermissen maximaal vier dagen duren. Het beroep kermisexploitant moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat er verschillende soorten kermisexploitanten zijn die gebruik kunnen maken van kleine attractie tot zeer grote attracties. Daarnaast is het zeker niet ondenkbaar dat een kermisexploitant zal beschikken over meerdere attracties. Een andere benaming voor een kermisexploitant kan ook zijn kermisreiziger, omdat  kermisexploitanten tijdens het kermisseizoen veel zullen reizen. Een kermisexploitant beschikt in de meeste gevallen niet alleen over een of meerdere kermisattracties maar ook over een mobiele woonwagen waarbinnen hij of zij tijdens het kermisseizoen kan verblijven. In veel gevallen vormen de verschillende kermisexploitanten van een kermis een vaste gemeenschap waarbinnen iedereen elkaar kent en helpt.

Kermissen zijn vandaag de dag nog steeds erg populair en maken binnen veel gemeentes een belangrijk onderdeel uit van de jaarlijkse festiviteiten. Het is dan ook niet ongebruikelijk dat tijdens een kermis ook andere festiviteiten georganiseerd worden door gemeentes. Denk bijvoorbeeld aan een feestweek waarbinnen mensen ook gebruik kunnen maken van een feestzaal. Dit kan natuurlijk verschillen per gemeente, omdat het over het algemeen alleen de kleinere dorpen zijn waarbinnen een kermis onderdeel uitmaakt van een feestweek. In kleinere dorpen zijn het ook vaak de wethouders en de burgemeester die de kermis zullen openen om de feestweek te openen inclusief de kermis.

Tegenwoordig zijn de meeste kermisexploitanten zelfstandig ondernemer die flinke investeringen doen in hun kermisattracties en het hele jaar rondtrekken van kermis naar kermis, waarmee ze hun boterham proberen te verdienen. Als moderne kermisexploitant zal er doorgaans flink geïnvesteerd moeten worden omdat de meeste jongeren inmiddels wel uitgekeken zijn op de wat oudere kermistoestellen en de kermis ook zeker wel de concurrentie van de moderne pretparken voelt. Toch zijn de kermissen doorgaans nog zeer populair en komen er ieder jaar veel mensen af op de plaatselijke kermis. In de meeste dorpskernen is het nog steeds zo dat tijdens de kermis grote feesten worden gehouden in zalencentrums.

Tilburgse kermis

De jaarlijkse Tilburgse kermis is de grootste kermis van de Benelux en bestaat doorgaans uit 250 verschillende kermisattracties die zeker niet alleen uit Nederland komen. De Tilburgse kermis heeft een gemiddelde lengte van 4,5 kilometer door het centrum van Tilburg heen waarop ieder jaar meer dan een miljoen mensen op afkomen. Op de Tilburgse kermis zijn doorgaans de nieuwste en bijzonderste kermisattracties te bewonderen maar zijn ook zeker de oudere kermisattracties nog aanwezig.

Enkele populaire kermisattracties:

  • De botsauto's
  • De draaimolen
  • De schiettent
  • De goktenten
  • Het reuzenrad
  • Het spookhuis

Beroep kermisexploitant:

Opleidingen tot kermisexploitant

Er bestaan geen opleidingsmogelijkheden voor het beroep kermisexploitant via reguliere scholen. De meeste kermisexploitanten zijn in het vak gegroeid vanuit de familie en dit gaat al generaties zo. Wie als buitenstaander als kermisexploitant wil gaan werken kan het beste een aantal jaren meelopen om voldoende ervaring op te doen en wellicht een opleiding bedrijfseconomie volgen. Maar natuurlijk is het ook mogelijk om vroeg of laat een bestaande kermisattractie over te nemen mits er voldoende financiële middelen zijn. De kosten voor een kermisexploitant zijn doorgaans hoog te noemen omdat het niet alleen om de attractie zelf zal gaan maar ook om de woonunit en precariorechten per gemeente om de attractie te mogen opstellen.

Bedrijven waar een kermisexploitant werkzaam kan zijn

Als kermisexploitant ben je natuurlijk werkzaam als zelfstandig ondernemer en niet in loondienst. De meeste kermisexploitanten hebben één attractie. Ook zijn er kermisexploitanten die meerdere attracties bezitten.

Competenties kermisexploitant

De belangrijkste competentie als kermisexploitant is doorzettingsvermogen omdat het runnen van een kermisattractie toch wel veel van je zal vragen. De attractie moet doorgaans iedere week opgebouwd en afgebroken worden en tijdens de kermisperiode is er eigenlijk geen vaste woning omdat je iedere keer rond zal trekken. Daarnaast zijn de werkdagen voor een kermisexploitant lang te noemen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kermisexploitant

Het arbeidsmarktperspectief als kermisexploitant is niet echt van toepassing omdat je werkzaam zal zijn als zelfstandig ondernemer en je natuurlijk bij de meeste kermissen wel terecht kan als kermisexploitant. Het overleven als kermisexploitant zal veel ondernemingstalent vragen omdat er genoeg kermisexploitanten zijn die het niet meer kunnen bolwerken door de hoge kosten en investeringen. De doorgroeimogelijkheden als kermisexploitant zijn niet echt van toepassing maar wellicht kan het bezitten van meerdere attracties gezien worden als het doorgroeien.

Arbeidsvoorwaarden en salaris kermisexploitant

Arbeidsvoorwaarden als kermisexploitant zijn niet van toepassing omdat je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer en je deze natuurlijk zelf zal bepalen. Wel kunnen we stellen dat het werken als kermisexploitant zwaar is en de werkdagen meestal lang zijn. Wat een kermisexploitant precies verdient is natuurlijk niet zomaar aan te geven omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van inkomsten en verdere onkosten zoals mogelijke financieringen van de attractie en de precariorechten per gemeente. Als kermisexploitant ben je natuurlijk sterk afhankelijk van het aantal bezoekers dat gebruik wenst te maken van je attractie.

Mijnzzp.nl