Uitbater

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een uitbater is een ondernemer, bedrijfsleider, exploitant of franchiseondernemer die een bepaalde onderneming exploiteert. Exploitatie heeft betrekking op het uitbaten van bezittingen. In dit geval is een uitbater dus verantwoordelijk voor het exploiteren van een onderneming. De term uitbater moet gezien worden als een algemene term om aan te geven dat het om de eigenaar en/of bedrijfsleider gaat van een bepaalde onderneming. Het is niet zo dat een uitbater ook meteen als ondernemer gezien kan worden, omdat het ook om de bedrijfsleider kan gaan zonder dat hij of zij eigenaar is van de betreffende onderneming. Het is echter wel zo dat in de meeste gevallen een uitbater ook de eigenaar is. In alle gevallen zal de term uitbater aangeven dat het minimaal om de eigenaar en/of bedrijfsleider van de onderneming gaat. De term uitbater komt voornamelijk voor binnen de horeca, maar kan ook het betrekking hebben op andere ondernemingen of beroepen. Een uitbater kan dus feitelijk gezien worden als manager, die op een brede manier verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de onderneming. Ondanks dat een uitbater in de meeste gevallen verantwoordelijk is voor het uitbaten en exploiteren van een onderneming kan de term uitbater ook betrekking hebben op andere werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan een uitbater en/of ondernemer die verantwoordelijk is voor de exploitatie van een mijn of buslijn. In dit soort gevallen is er ook sprake van exploitatie. In de meeste gevallen zal de term uitbater wel betrekking hebben op ondernemers, die verantwoordelijk zijn voor het uitbaten van een onderneming. Zoals eerder omschreven moet het beroep uitbater verder vrij algemeen gezien worden, omdat de term uitbater in de praktijk op verschillende manieren kan voorkomen. Vooral binnen de horeca en de detailhandel komt de term uitbater nog vaak voor op verschillende manieren. Er zijn niet veel mensen meer die de term uitbater gebruiken.

Een uitbater is dus een exploitant die in de meeste gevallen minimaal aangemerkt moet worden als bedrijfsleider. In het algemeen kunnen we stellen dat een uitbater eindverantwoordelijke is van een onderneming en dat de uitbater verschillende werkzaamheden zal uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan administratieve en financiële werkzaamheden, aan managementtaken en aan het personeelsbeleid. Ook is het prima denkbaar dat een uitbater zelf werkzaam is op de werkvloer, afhankelijk van de branche en het soort bedrijf waarbinnen de uitbater actief is. Een zelfstandig caféhouder is bijvoorbeeld ook een café-uitbater die zelf achter de tap kan staan. Zoals eerder omschreven is het niet zo dat een uitbater in alle gevallen ook gezien kan worden als ondernemer. Een uitbater kan ook gewoon een medewerker betreffen, die wel over vergaande bevoegdheden zal beschikken. In dat geval zal er minimaal sprake zijn van de bedrijfsleider of filiaalmanager. Het is wel zo dat een uitbater in alle gevallen te maken heeft met een commerciële onderneming, waarbinnen de uitbater verantwoordelijk is voor de exploitatie van de onderneming. Een andere benaming voor uitbater kan dus ook gewoon zijn exploitant.

Wie zijn allemaal uitbater

Bekende beroepen en branches waarbinnen de term uitbater vaak voorkomt zijn de horeca, de supermarktbranche en de tankbranche. Denk hierbij aan de termen café-uitbater, restaurant-uitbater, cafetaria-uitbater, supermarkt-uitbater en aan de term tankstation-uitbater. Een winkelier noemt men geen uitbater, maar juist weer een middenstander of bijvoorbeeld franchiseondernemer. Wat een uitbater precies doet qua werkzaamheden of bedrijfsvoering is geheel afhankelijk van de branche waarbinnen de uitbater precies werkzaam is. De term uitbater kan soms ook vergeleken worden met de term franchiseondernemer, omdat een franchiseondernemer ook een uitbater kan zijn afhankelijk van de branche waarbinnen deze actief is. Een franchiseondernemer die binnen de detailhandel actief is noemt men wel eerder middenstander dan uitbater.

Horecatijgers:

Grenspomphouder:

Opleidingen tot uitbater

Er bestaan geen specifieke opleidingen tot uitbater. Welke opleiding een uitbater precies gevolgd zal hebben is geheel afhankelijk van de soort branche waarbinnen de uitbater actief is. Daarnaast zijn de meeste uitbaters werkzaam als ondernemer, waarvoor geen opleidingen nodig is. Ondanks dat iedereen ondernemer kan worden is het wel aan te raden om een echte opleiding te volgen. Welke opleiding dit precies moet zijn kan per uitbater verschillen. Het is verder dus niet mogelijk om specifieke opleidingsmogelijkheden te benoemen als we spreken van een uitbater. Zie voor meer informatie over mogelijke passende opleidingen dan ook de meer specifieke beroepen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een uitbater werkzaam kan zijn

Een uitbater kan op verschillende manieren werkzaam zijn voor uiteenlopende bedrijven. Wel is het zo dat een uitbater over het algemeen werkzaam is binnen de horeca of detailhandel. Denk binnen de horeca bijvoorbeeld aan een uitbater van een pension of aan een uitbater van een hotel. Ondanks dat binnen de detailhandel ook de term uitbater kan voorkomen worden er over het algemeen andere benamingen gebruikt binnen de detailhandel, zoals de benaming middenstander als we spreken van winkels. Alleen in hele uitdrukkelijke gevallen komt de term uitbater voor binnen de detailhandel, zoals wanneer we spreken van pomphouder.

Competenties uitbater

De belangrijkste competentie van een uitbater zijn de algemene ondernemersvaardigheden, omdat dit heel belangrijk is als ondernemer en/of bedrijfsleider. Daarnaast moet een uitbater aangemerkt kunnen worden als manager, omdat er in de meeste gevallen sprake kan zijn van personeel. In dat opzicht kan het ook belangrijk zijn dat een uitbater beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Andere belangrijke competenties van een uitbater kunnen zijn het netwerken en onderhandelen. Daarnaast moet een uitbater aangemerkt kunnen worden als commercieel medewerker. Algemeen belangrijke woorden als uitbater zijn passie, energie, vakkennis, leiderschap, plannen, organiseren en lef. Verdere competenties zijn niet zomaar aan te geven, omdat dit per beroep kan verschillen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als uitbater

Arbeidsmarktperspectief als uitbater is niet echt van toepassing, omdat een uitbater in de meeste gevallen gezien moet worden als ondernemer. Een ondernemer zal zelf het arbeidsmarktperspectief moeten bepalen door het simpelweg starten van een onderneming. Het beroep uitbater is verder ook niet specifiek genoeg, omdat een uitbater werkzaam is binnen verschillende branches. De doorgroeimogelijkheden van een uitbater moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam, waardoor het aantal klanten zal toenemen. Verdere doorgroeimogelijkheden zijn niet zomaar aan te geven, omdat het beroep uitbater daarvoor niet specifiek genoeg is.

Arbeidsvoorwaarden en salaris uitbater

Omdat wij er vanuit gaan dat een uitbater werkzaam zal zijn als ondernemer zijn er verder geen arbeidsvoorwaarden van toepassing, omdat je deze als ondernemer zelf zal bepalen. Ook is het voor dit beroep niet mogelijk om een salarisindicatie te geven, omdat het salaris geheel afhankelijk zal zijn van je eigen ondernemersvaardigheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Uitbater

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Uitbater bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl