Uitbater

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Uitbater?

Een uitbater is een ondernemer, bedrijfsleider, exploitant of franchiseondernemer die een bepaalde onderneming exploiteert. Exploitatie heeft betrekking op het uitbaten van bezittingen. In dit geval is een uitbater dus verantwoordelijk voor het exploiteren van een onderneming. De term uitbater moet gezien worden als een algemene term om aan te geven dat het om de eigenaar en/of bedrijfsleider gaat van een bepaalde onderneming. Het is niet zo dat een uitbater ook meteen als ondernemer gezien kan worden, omdat het ook om de bedrijfsleider kan gaan zonder dat hij of zij eigenaar is van de betreffende onderneming. Het is echter wel zo dat in de meeste gevallen een uitbater ook de eigenaar is. In alle gevallen zal de term uitbater aangeven dat het minimaal om de eigenaar en/of bedrijfsleider van de onderneming gaat. De term uitbater komt voornamelijk voor binnen de horeca, maar kan ook het betrekking hebben op andere ondernemingen of beroepen. Een uitbater kan dus feitelijk gezien worden als manager, die op een brede manier verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de onderneming. Ondanks dat een uitbater in de meeste gevallen verantwoordelijk is voor het uitbaten en exploiteren van een onderneming kan de term uitbater ook betrekking hebben op andere werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan een uitbater en/of ondernemer die verantwoordelijk is voor de exploitatie van een mijn of buslijn. In dit soort gevallen is er ook sprake van exploitatie. In de meeste gevallen zal de term uitbater wel betrekking hebben op ondernemers, die verantwoordelijk zijn voor het uitbaten van een onderneming. Zoals eerder omschreven moet het beroep uitbater verder vrij algemeen gezien worden, omdat de term uitbater in de praktijk op verschillende manieren kan voorkomen. Vooral binnen de horeca en de detailhandel komt de term uitbater nog vaak voor op verschillende manieren. Er zijn niet veel mensen meer die de term uitbater gebruiken.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Uitbater

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Uitbater bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl