Columnist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een columnist schrijft columns over bepaalde onderwerpen en komt met grote regelmaat terug in bijvoorbeeld kranten, weekbladen of op het internet. Een columnist kan iedere keer over het zelfde onderwerp berichten of juist actualiteiten uitlichten. Er zijn veel verschillende soorten columnisten te vinden, die lokaal of landelijk bekend zijn als columnist. Hoewel de bekende columnisten vaak over verschillende onderwerpen schrijven bestaan er ook veel columnisten die over vaste onderwerpen schrijven, zoals over politiek of auto's. Een columnist kan gezien worden als een schrijver, ondanks dat hij of zij zelf geen boeken of romans hoeft te schrijven. Een andere benaming voor een columnist kan ook zijn publicist. Columnisten zijn over het algemeen bekende personen of personen met veel aanzien die over veel kennis beschikken met betrekking tot bepaalde onderwerpen. De columns die uitgebracht worden door de columnist kunnen nogal eens veel los maken bij mensen vanwege de scherpe visie of mening van de columnist. Een columnist heeft doorgaans veel vrije ruimte als het aankomt op zijn visie over een bepaald onderwerp, en zal zijn mening duidelijk uitspreken via zijn columns. Een columnist weet in veel gevallen mensen te raken met zijn columns, zowel positief als negatief, wat meestal veel reacties zal uitlokken zodat er een discussie ontstaat. Het beroep columnist moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een columnist doorgaans ook andere werkzaamheden zal uitvoeren. Het werken als columnist betreft meestal een nevenfunctie en geen volwaardig beroep.

Tegenwoordig is de term columnist wel enigszins aan het vervagen, omdat vanuit het verleden columnisten meestal schrijvers waren. Vandaag de dag hoeft een columnist geen bekende schrijver meer te zijn omdat iedereen columnist kan worden. Denk bijvoorbeeld aan ex-ministers, aan professors of aan bekende acteurs die door mediabedrijven gevraagd worden. Ook is met de opkomst van het internet het schrijven van artikelen en columns makkelijker geworden en kan iedereen een eigen website en dus ook een column starten. Een goede columnist weet ook vandaag de dag nog steeds mensen te boeien met zijn of haar columns. Het beroep columnist is verder niet eenduidig te omschrijven, omdat een columnist over van alles en nog wat kan schrijven binnen zijn of haar columns. Er zijn ook columnisten die minder bekend zijn, omdat ze bijvoorbeeld alleen schrijven over vakliteratuur binnen vakbladen. Daarnaast kan een columnist ook uitsluitend schrijven voor regionale dagbladen, waardoor hij of zij minder bekend is bij het brede publiek.

Column

Een column hoeft niet alleen te lezen te zijn in een krant, tijdschrift of op het internet, omdat er ook gesproken columns bestaan zal op de radio en televisie. In dat geval zal een columnist onderdeel uitmaken van een radioprogramma of televisieprogramma waarbinnen de columnist met grote regelmaat te horen en/of te zien zal zijn. Het is in dat geval de (vaste) presentator die zal samenwerken met de columnist.

De keuze van de columnist:

Opleiding tot columnist

Er bestaan geen landelijke opleidingsmogelijkheden voor het beroep columnist via reguliere scholen. Wel zijn er voor de geïnteresseerde cursussen te vinden die iemand wellicht verder kunnen helpen. Daarnaast zijn er natuurlijke voldoende journalistieke opleidingsmogelijkheden. Het leren schrijven van boeiende artikelen, zoals een columnist dit doet, is echter deels leren en deels ervaring opdoen. Lang niet alle columnisten hebben een passende vooropleiding genoten. Ze worden soms ook gevraagd om hun specifieke kennis of ervaringen over bepaalde onderwerpen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig werkende columnist.

Bedrijven waar een columnist werkzaam kan zijn

Een columnist kan voor verschillende mediabedrijven werkzaam zijn, zoals krantenuitgevers, weekbladenuitgevers, radio en televisie. Maar denk ook zeker aan vakbladen voor bepaalde branches. De vraag is wel of de columnist in loondienst werkzaam is of als freelancer zijn werkzaamheden uitvoert.

Competenties columnist

Als columnist moet je over behoorlijk wat competenties beschikken, zoals onafhankelijkheid, integriteit, stressbestendigheid, creativiteit, lef, overtuigingsvermogen en analytisch zijn. Misschien is de belangrijkste competentie als columnist wel het kunnen verdragen van kritiek, omdat dat zeker van toepassing zal zijn wanneer er kritische columns worden geschreven. Algemeen belangrijke woorden zijn motiveren, inspireren, communicatie, presteren en maatschappelijke betrokkenheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als columnist

Binnen dit beroep is er niet echt sprake van een arbeidsmarktperspectief, omdat je doorgaans eerder gevraagd zal worden dan dat er een sollicitatie voor is. Daarnaast is het maar de vraag of een columnist in vaste dienst werkzaam is voor een bedrijf of als freelancer zijn werkzaamheden zal uitvoeren. De doorgroeimogelijkheden als columnist moeten gezien worden in het verkrijgen van landelijke bekendheid, zodat er meer lezers zijn van je columns.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Columnist

Er zijn voor het beroep columnist geen arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat wij er vanuit gaan dat je werkzaam zal zijn als zelfstandig ondernemer en je dus je eigen arbeidsvoorwaarden zal bepalen. Ook het geven van een salarisindicatie is daarom niet mogelijk voor dit beroep.

Mijnzzp.nl