Columnist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een columnist is een vaste publicist die beschikt over een eigen column in bijvoorbeeld kranten, weekbladen of websites. Een columnist kan iedere keer over hetzelfde onderwerp schrijven of juist actualiteiten uitlichten. Er zijn verschillende columnisten te vinden die lokaal of landelijk bekend zijn als columnist. Hoewel de bekende columnisten vaak over verschillende onderwerpen schrijven bestaan er ook columnisten die over vaste onderwerpen schrijven, zoals over de politiek of auto's. Een columnist kan gezien worden als een schrijver, ondanks dat hij of zij zelf geen boeken of romans hoeft te schrijven. Een andere benaming voor columnist kan ook zijn publicist. Columnisten zijn over het algemeen bekende personen of personen met veel aanzien, die over specifieke kennis beschikken met betrekking tot bepaalde onderwerpen. De columns die uitgebracht worden door columnisten kunnen nogal eens veel los maken onder mensen vanwege de scherpe visie of mening van columnisten. Een columnist heeft over het algemeen veel vrije ruimte als het aankomt op zijn visie over een bepaald onderwerp, en kan zijn mening duidelijk uitspreken via zijn columns. Een columnist weet in veel gevallen mensen te raken met zijn columns, zowel positief als negatief, wat meestal veel reacties zal uitlokken, zodat er een discussie ontstaat. Het beroep columnist moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat columnisten ook andere werkzaamheden kunnen uitvoeren. Het werken als columnist betreft meestal een nevenfunctie en geen volwaardig beroep. Het is niet zo dat het beroep columnist alleen is voorbehouden aan beroepsschrijvers of dichters. Iedereen kan namelijk werkzaam zijn als columnist. Een belangrijke voorwaarde is wel dat het iemand betreft die over veel kennis beschikt van bepaalde onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan een autojournalist, een politicus of aan een geschiedkundige, die op een boeiende en vooral inspirerende manieren kunnen schrijven of spreken.

Tegenwoordig is de term columnist wel enigszins aan het vervagen, omdat vanuit het verleden columnisten meestal schrijvers waren. Vandaag de dag hoeft een columnist geen bekende schrijver meer te zijn omdat iedereen columnist kan worden. Denk bijvoorbeeld aan ex-ministers, aan professors of aan bekende acteurs die door mediabedrijven gevraagd worden. Ook is met de opkomst van het internet het schrijven van artikelen en columns makkelijker geworden en kan iedereen een eigen website en dus ook een column starten. Een goede columnist weet ook vandaag de dag nog steeds mensen te boeien met zijn of haar columns. Het beroep columnist is verder niet eenduidig te omschrijven, omdat een columnist over van alles en nog wat kan schrijven binnen zijn of haar columns. Er zijn ook columnisten die minder bekend zijn, omdat ze bijvoorbeeld alleen schrijven over vakliteratuur binnen vakbladen. Daarnaast kan een columnist ook uitsluitend schrijven voor regionale dagbladen, waardoor hij of zij minder bekend is bij het brede publiek.

Wie kan er allemaal columnist worden

Eigenlijk kan iedereen die beschikt over unieke kennis werkzaam zijn als communist. Denk bijvoorbeeld aan schrijvers die aangemerkt kunnen worden als literatuurcriticus, of aan journalisten die aangemerkt moeten worden als autojournalist. Daarnaast kunnen de meeste columnisten aangemerkt worden als opiniemaker. Een opiniemaker is gespecialiseerd in het aanwakkeren van bepaalde maatschappelijke discussies. Zoals eerder omschreven kan tegenwoordig iedereen werkzaam zijn als columnist, omdat er veel mogelijkheden zijn om discussies aan te wakkeren. Denk bijvoorbeeld aan de bekende bloggers, die over eigen blog beschikken. Een algemene belangrijke voorwaarden is wel dat columnisten veel mensen moeten bereiken met hun columns. Bekende columnisten, die veel columns schrijven, kunnen de columns ook uitgeven als boek.

Column

Een column hoeft niet alleen te lezen te zijn in een krant, tijdschrift of op het internet, omdat er ook gesproken columns bestaan zal op de radio en televisie. In dat geval zal een columnist onderdeel uitmaken van een radioprogramma of televisieprogramma waarbinnen de columnist met grote regelmaat te horen en/of te zien zal zijn. Het is in dat geval de (vaste) presentator die zal samenwerken met de columnist. Columnisten die voor de radio of televisie werkzaam zijn, zijn vaak vaklieden die aangemerkt moeten worden als influencer. Met andere woorden betreft dit invloedrijke mensen, die onder een breed publiek bekend zijn.

Wat doet een columnist:

Columnist worden:

Opleiding tot columnist

Er bestaan geen landelijke opleidingsmogelijkheden voor het beroep columnist via gewone scholen. Wel zijn er voor de geïnteresseerde cursussen te vinden die iemand wellicht verder kunnen helpen. Daarnaast zijn er natuurlijke voldoende journalistieke opleidingsmogelijkheden. Het leren schrijven van boeiende artikelen, zoals een columnist dit doet, is echter deels leren en deels ervaring opdoen. Lang niet alle columnisten hebben een passende vooropleiding genoten. Ze worden soms ook gevraagd om hun specifieke kennis of ervaringen over bepaalde onderwerpen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig werkende columnist.

Bedrijven waar een columnist werkzaam kan zijn

Een columnist kan voor verschillende bedrijven werkzaam zijn, zoals krantenuitgevers, weekbladen-uitgevers, online-uitgevers, vakbladenuitgevers, radio en televisie. Daarnaast is het zo dat redelijk veel columnisten aangemerkt kunnen worden als ondernemer. Voor de meeste columnisten kan het schrijven van columns niet aangemerkt worden als fulltime functie. Met andere woorden kan een columnist ook gewoon een vaste vergoeding krijgen per geschreven column. Sommige columnisten kunnen ook aangemerkt worden als vrijwilliger. Dit betreft vaak columnisten die voor regionale dagbladen of andere soorten uitgevers actief zijn. Tegenwoordig kan een columnist ook werkzaam zijn voor webredacteuren, als het internet betreft.

Competenties columnist

De belangrijkste competentie van een columnist is inspiratie, omdat je zonder inspiratie geen boeiende columns kan schrijven. Ook communicatie kan aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat goede columns veel los kunnen maken onder mensen. Ook het kunnen verdragen van kritiek kan belangrijk zijn als columnist. Als je werkzaam bent als freelancer zul je ook over een commerciële instellingen moeten beschikken. Ook het netwerken kan belangrijk zijn als columnist. Algemeen belangrijke woorden zijn trends, flexibiliteit, creativiteit, motiveren, overtuigingskracht, lef, kritisch, plannen, presteren en maatschappelijke betrokkenheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als columnist

Het arbeidsmarktperspectief is niet echt van toepassing op het beroep columnist, omdat de meeste columnisten werkzaam zijn als freelancer. Met andere woorden betreft het schrijven van columns voor de meeste columnisten aanvullende werkzaamheden op een ander beroep. De doorgroeimogelijkheden van een columnist moeten gezien worden in het verkrijgen van landelijke bekendheid, zodat meer mensen je columns lezen. Daarnaast kan een columnist ook een eigen podcast beginnen. Verdere doorgroeimogelijkheden zijn er eigenlijk niet als columnist.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Columnist

Het beroep columnist is niet specifiek genoeg om mogelijke arbeidsvoorwaarden te kunnen benoemen. Daarnaast is het zo dat de meeste columnisten feitelijk andere werkzaamheden uitvoeren. Ook is het niet mogelijk om een salarisindicatie te geven voor het beroep columnist. De meeste columnisten ontvangen een vaste vergoeding per column. Een columnist zal in de meeste gevallen geen gewoon salaris ontvangen.

Read this information on Columnist in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Kolumnist auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Columnista en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Columnist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Columnist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl