Online uitgever

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep online-uitgever
Verschillende taken als online-uitgever
Wat doet een online-uitgever?
Hoe werkt een online-uitgever
Hoe verdienen online-uitgevers inkomsten
Contentplatform maken als online-uitgever
Is het starten van een online-uitgeverij moeilijk?
Taken als online-uitgever:
Beroepsfilm online-uitgever:
Digitale lesmaterialen:
Opleidingen tot online-uitgever
Bedrijven waar een online-uitgever werkzaam kan zijn
Competenties online-uitgever
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als online-uitgever
Arbeidsvoorwaarden en salaris online-uitgever
Eigen bedrijf starten als Online uitgever
Boekhoudprogramma vergelijken Online uitgever

Beroep online-uitgever

Een online-uitgever is een e-commerce bedrijf dat zich richt op het uitbrengen van online content. Deze kerntaak bestaat bijvoorbeeld uit het uitbrengen van e-books of het publiceren van artikelen of video’s. Ook het online uitgeven van reclame en vakliteratuur valt daaronder. Het verdienmodel verschilt per type online-uitgever, maar vaak is er sprake van het verkrijgen van inkomen uit de verkoop van reclame, abonnementen, affiliate marketing of e-books. Een online-uitgever houdt zich bezig met de productie van online content en richt zich niet op het aanbieden van gedrukte teksten. Er zit dus een wezenlijk verschil tussen een online-uitgever en een uitgeverij die fysieke boeken en tijdschriften maakt. Een online-uitgever voorziet in informatieproducten en richt zich daarbij op een specifieke doelgroep. Om succesvol te zijn, is het belangrijk de specifieke doelgroep in kaart te brengen, zoals mensen die een dieet willen volgen om af te vallen. In dat geval is het mogelijk om een e-book te schrijven over afvallen of een dieetmethode en deze online beschikbaar te bestellen. Er zijn verschillende werkzaamheden die tot de hoofdtaken van een online-uitgever behoren. Zo begint een online-uitgeverij met het uitvoeren van een marktonderzoek. Daarbij is het belangrijk om informatie over de behoefte in de markt te verzamelen. Vervolgens stelt de online-uitgever een online uitgeefplan op. Het leggen van contacten is eveneens een belangrijke taak om verschillende werkzaamheden uit te besteden. Een online-uitgever schakelt bijvoorbeeld mensen in om online content te produceren. Een van de manieren om contacten te leggen, is door te gaan netwerken. Het is uiteraard ook mogelijk om online naar (freelance) medewerkers te zoeken of door zelf een advertentie te plaatsen.

Verschillende taken als online-uitgever

Een online-uitgever kan dus niet zomaar vergeleken worden met traditionele uitgevers. Overigens is het wel mogelijk dat offline uitgevers ook als online-uitgever kunnen optreden. Bijvoorbeeld uitgevers die vakbladen uitbrengen en online ook content aanbieden. Andersom is het natuurlijk ook mogelijk dat online uitgevers een fysieke tak hebben en een vakblad aanbieden. Als online-uitgever komen bepaalde taken wel overeen met die van fysieke uitgeverijen. Je hebt bijvoorbeeld een leidinggevende taak om alles in goede banen te leiden. Vooral als er medewerkers zijn die elk een eigen vakgebied hebben en met elkaar samen dienen te werken voor de productie van content. Het is ook mogelijk om daar een manager voor aan te stellen. Online uitgevers hebben naast een leidinggevende rol ook met andere rollen te maken. Bijvoorbeeld met de rol van strateeg omdat het belangrijk is vooruit te denken. Ook is er de rol van producent, omdat je ideeën in concrete projecten vertaalt. Verder is het belangrijk om als controleur op te treden. Dit in verband met het in de gaten houden of alles volgens planning verloopt.

Wat doet een online-uitgever?

Een online-uitgever is dus verantwoordelijk voor het beheer en de publicatie van content op digitale platforms, zoals websites, blogs, sociale media of andere online kanalen. Ze spelen een belangrijke rol bij het creëren en cureren van digitale inhoud en het bereiken van het publiek op het internet. De taken en verantwoordelijkheden van een online-uitgever kunnen als volgt worden samengevat:

 • Contentstrategie ontwikkelen: Een online-uitgever is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een strategie voor het creëren, publiceren en verspreiden van content op digitale platforms. Ze identificeren de doelgroep, bepalen de doelstellingen en plannen de soorten content en de frequentie van publicatie.
 • Contentcreatie en curatie: Online uitgevers zijn betrokken bij het creëren van nieuwe inhoud, zoals artikelen, blogposts, video's, infographics, podcasts en andere digitale media. Ze kunnen ook betrokken zijn bij het selecteren en cureren van relevante content van andere bronnen om te delen met hun publiek.
 • Redactie en bewerking: Online uitgevers zijn verantwoordelijk voor de redactie en bewerking van de geproduceerde content. Ze zorgen ervoor dat de inhoud grammaticaal correct is, goed gestructureerd en aantrekkelijk voor het publiek.
 • SEO-optimalisatie: Een online-uitgever begrijpt de basisprincipes van zoekmachineoptimalisatie (SEO) en past deze toe op de digitale content. Ze optimaliseren de inhoud met relevante zoekwoorden, meta-tags, links en andere technieken om de vindbaarheid en zichtbaarheid in zoekmachines te vergroten.
 • Publicatie en distributie: Online uitgevers zijn verantwoordelijk voor het beheren en publiceren van de content op de juiste digitale platforms. Ze gebruiken contentmanagementsystemen (CMS) om de inhoud te uploaden, te plannen en te publiceren. Ze kunnen ook betrokken zijn bij het delen van content via sociale mediakanalen en andere distributiekanalen.
 • Analyse en optimalisatie: Een online-uitgever volgt de prestaties van de gepubliceerde content en analyseert de statistieken, zoals paginaweergaven, click-through rates, betrokkenheid van gebruikers en conversies. Ze gebruiken deze gegevens om inzichten te verkrijgen, de effectiviteit van de contentstrategie te evalueren en waar nodig aanpassingen te doen.
 • Samenwerking en coördinatie: Online uitgevers werken vaak samen met contentmakers, schrijvers, grafisch ontwerpers en andere professionals om hoogwaardige content te produceren. Ze coördineren de workflow, geven feedback en zorgen voor een consistente kwaliteit en stijl in de gepubliceerde content.
 • Advertenties: In sommige gevallen zijn online uitgevers ook verantwoordelijk voor het genereren van inkomsten uit de gepubliceerde content. Ze kunnen betrokken zijn bij het beheren van advertentieprogramma's, het onderhandelen over advertentiedeals en het implementeren van andere inkomsten strategieën, zoals gesponsorde content of betaalde abonnementen.

Hoe werkt een online-uitgever

Een online-uitgever werkt in tegenstelling tot traditionele uitgevers online en in dat opzicht is ook wel de benaming webredacteur van toepassing. Een online-uitgever heeft in het verlengde daarvan met allerlei soorten beroepen te maken. Bijvoorbeeld met de functie van redactiemedewerker en redacteur. Aangezien er verschillende vormen van content online zijn te produceren, geldt dat een online-uitgeverij naast copywriters eveneens te maken heeft met een beeldredacteur en art director. De verschillende disciplines binnen een online-uitgeverij brengen ook met zich mee dat er verschillende typen managers actief zijn. Bijvoorbeeld een marketing manager om het marketingteam aan te sturen en een content manager om leiding te geven aan het content producerende team. Op het gebied van online uitgeverijen geldt dat de online marketing een voorname rol speelt. In dat kader werkt een uitgever online ook met online marketeers en accountmanagers. Het is naast het voeren van online-marketingcampagnes eveneens van belang om de resultaten te meten. In dat kader is er een functie weggelegd voor data-analisten en marketinganalisten.

Hoe verdienen online-uitgevers inkomsten

Online uitgevers verdienen op verschillende manieren geld. Een van de manieren is het verkopen van advertentieruimte op het eigen platform. Er zijn daarvoor diverse opties beschikbaar, zoals de mogelijkheid bieden om tegen betaling een gastblog te plaatsen. Of door het platform aan te bieden om gesponsorde video’s te presenteren. Verder is het mogelijk om geld te verdienen door affiliate marketing toe te passen. Zo is er ook nog een optie om geld te verdienen door e-books aan te bieden van diverse auteurs. Een online-uitgever kan eveneens geld verdienen door een abonnement aan te bieden. Daarmee krijgt de abonnementhouder toegang tot de gepubliceerde artikelen op de website.

Contentplatform maken als online-uitgever

De meeste online uitgevers richten zich met het aanbod van content op een specifieke niche. Denk daarbij aan online uitgeverijen die content aanbieden aan een specifieke beroepsgroep, zoals agrariërs, bouwvakkers, ingenieurs of juristen. Het is ook mogelijk dat er sprake is van een niche in de vorm van een branche, zoals de automotive branche. Indien er een niche als een beroepsgroep of branche van toepassing is dan zijn er doorgaans ook journalisten werkzaam die over beroepskennis of branchekennis beschikken. Deze journalisten beschikken in dat geval over specifieke kennis over het beroep of branche. Op deze manier voorzien grote online uitgeverijen in het verschaffen van juiste en relevante informatie aan de doelgroep. Overigens zijn er ook specifieke onderwerpen waarop online uitgevers zich kunnen richten. Denk daarbij aan een bepaalde sport, zoals voetbal of aan ondernemers net als aan mensen die willen afvallen of aan dieren als onderwerp van de online-uitgeverij.

Is het starten van een online-uitgeverij moeilijk?

Het is niet moeilijk om een online-uitgeverij te starten, maar het vergt wel discipline en doorzettingsvermogen om groot te worden. Iedereen kan een website starten en daarmee in principe als online-uitgever werkzaam zijn. Er zijn echter veel mensen die met een website beginnen om een blog te starten, maar dat niet volhouden. Verder is het om als startende online-uitgever lastig om direct inkomsten te genereren. Het is belangrijk om bij de doelgroep bekendheid te creëren en veel bezoekers te trekken. Op die manier is het bijvoorbeeld voor adverteerders al snel interessant om reclame te maken op je website. Het kost veel tijd voordat je een gerespecteerde online-uitgeverij bent en autoriteit hebt opgebouwd. Dat kan soms wel jaren in beslag nemen. Bovendien is er veel concurrentie en is het wat dat betreft belangrijk om onderscheidend te zijn. Door een niche te kiezen met weinig concurrentie is het mogelijk om sneller succesvol te zijn.

Taken als online-uitgever:

 • Online teksten publiceren.
 • Video’s maken.
 • Team aansturen.
 • Marktonderzoek.
 • Marketingactiviteiten.
 • Data analyseren.
 • Advertentieruimte verkopen.
 • E-books maken en verkopen.
 • Affiliate marketing.

Beroepsfilm online-uitgever:

Digitale lesmaterialen:

Opleidingen tot online-uitgever

Er is geen specifieke opleiding nodig om online-uitgever te worden, maar het is wel raadzaam om minimaal over een hbo-werk- en -denkniveau te beschikken. Bovendien komen commerciële opleiding van pas net als marketingopleidingen. Denk daarbij aan een hbo-opleiding commerciële economie of een hbo-opleiding marketing management. Er zijn overigens allerlei online uitgevers die elk een totaal andere opleiding en achtergrond hebben. Zeker in het licht bezien dat elke blogger of vlogger als online-uitgever gezien kan worden. Wanneer je voor jezelf gaat beginnen als zzp'er, dan is het verstandig om gebruik te maken van een boekhoudprogramma zzp. Hiermee kun je zelf de complete financiële administratie bijhouden.

Bedrijven waar een online-uitgever werkzaam kan zijn

Een online-uitgever werkt niet bij een bedrijf, maar werkt als ondernemer. Overigens is het ook mogelijk om in dit beroep als ondernemer werkzaam te zijn als aanvulling op andere werkzaamheden. Wat dat betreft, is er een grote verscheidenheid aan mensen aan te merken als online-uitgever.

Competenties online-uitgever

Een online-uitgever dient over een combinatie van vaardigheden te beschikken om succesvol te zijn. In de eerste plaats is het om als ondernemer te beginnen met het online uitgeven van content belangrijk om daarin bedreven te zijn. Bijvoorbeeld door goed te zijn in teksten schrijven of door goed te zijn in het maken van video’s. Indien een online-uitgever personeel in dienst heeft of freelancers heeft werken, zijn controlerende vaardigheden belangrijk. Dat geldt eveneens voor het beschikken over leidinggevende capaciteiten. Om geld te verdienen als online-uitgever is het van belang om over commerciële en overtuigende vaardigheden te beschikken. Het goed kunnen netwerken en plannen is eveneens van belang.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als online-uitgever

Een online-uitgever heeft een gunstig arbeidsmarktperspectief, maar het hangt wel af van de niche, waar de uitgeverij zich op richt. Het is als online-uitgever altijd mogelijk om door te groeien door van het platform een succes te maken. Dat kan onder meer tot autoriteit uit te groeien en dagelijks veel bezoekers te trekken. Het aantrekken van meer bezoekers leidt tot meer mogelijkheden als het gaat om het aantrekken van adverteerders.

Arbeidsvoorwaarden en salaris online-uitgever

Het salaris van een online-uitgever is niet specifiek te benoemen. Dat komt doordat er enorm veel uitgevers zijn en niet iedereen evenveel succes heeft en dus niet iedereen evenveel verdient. Een ondernemer is voor een deel verantwoordelijk voor het eigen succes en daarmee ook voor de inkomsten die gegenereerd worden. Bovendien bepaalt een online-uitgever ook de eigen arbeidsvoorwaarden als ondernemer.

Eigen bedrijf starten als Online uitgever

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Online uitgever, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Online uitgever

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Online uitgever bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Online uitgever.

Mijnzzp.nl