Hoofdredacteur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep hoofdredacteur
Belangrijke managementfunctie als hoofdredacteur
Wat doet een hoofdredacteur?
Functie hoofdredacteur
Taken van een hoofdredacteur:
Werken als hoofdredacteur:
Beroepsfilm hoofdredacteur:
Opleidingen tot hoofdredacteur
Bedrijven waar een hoofdredacteur werkzaam kan zijn
Competenties hoofdredacteur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als hoofdredacteur
Arbeidsvoorwaarden en salaris hoofdredacteur
Eigen bedrijf starten als Hoofdredacteur
Boekhoudprogramma vergelijken Hoofdredacteur

Beroep hoofdredacteur

Een hoofdredacteur is de leidinggevende van een bepaalde redactie, zoals van een krantenredactie, een radioredactie of een televisieredactie. Alle verschillende redacteuren werken onder het toezicht van de hoofdredacteur. Als hoofdredacteur coördineer je de redactie, stuur je alle redacteuren aan en zet je het redactiebeleid uit. Het beroep hoofdredacteur kan dus gezien worden als een hogere managementfunctie, echter spreekt men binnen de media over het algemeen niet van een manager, maar van een hoofdredacteur. Als hoofdredacteur probeer je de doelstellingen van de organisatie na te streven en stuur je dus alle verschillende medewerkers aan. Ook het bedenken en uitwerken van nieuwe ideeën is een taak die toebehoort tot de hoofdredacteur. Andere werkzaamheden van een hoofdredacteur kunnen weer zijn het mogelijk maken van nieuwe programma's door het regelen van mogelijke financieringen. Als hoofdredacteur ben je dus een belangrijke toezichtouder met betrekking tot de gehele redactie. Het is ook de hoofdredacteur die alle verschillende redactiemedewerkers aanstuurt. In de praktijk zal dit in veel gevallen inhouden dat een hoofdredacteur veel te maken heeft met een eindredacteur, die de verschillende redactiemedewerkers zal aansturen. De werkzaamheden van een hoofdredacteur moeten over het algemeen meer gezien worden als organisatorische werkzaamheden, waarbij kwaliteitsbewaking, ethiek, financiën, visie en koersbewaking belangrijke woorden zijn. Als hoofdredacteur heb je niet alleen met de verschillende redactieleden te maken, omdat een hoofdredacteur ook veel zal vergaderen met de directieleden. De functie hoofdredacteur komt over het algemeen alleen voor binnen de grotere mediabedrijven.

Belangrijke managementfunctie als hoofdredacteur

De functie hoofdredacteur moet dus gezien worden als belangrijke managementfunctie binnen de mediasector. Een hoofdredacteur komt over het algemeen alleen voor bij de grotere megabedrijven zoals bij landelijke dagbladen, landelijke televisieomroepen en landelijke radio-omroepen. Kleinere regionale mediabedrijven maken over het algemeen meer gebruik van eindredacteurs. De hoofdredacteur is de leidinggevende van de eindredacteurs, redacteurs en andere medewerkers van de redactie. Het is de hoofdredacteur die bepaalt welke onderwerpen er behandeld worden en welke koers het mediabedrijf precies zal volgen. Ook het overleggen en vergaderen met de directie behoort tot het takkenpakket van een hoofdredacteur. Daarnaast is een hoofdredacteur meestal ook het aanspreekpunt voor de media wanneer ze bepaalde vragen hebben. Als hoofdredacteur ben je meestal ook verantwoordelijk voor budgetbewaking. In dat opzicht kan een hoofdredacteur ook aangemerkt worden als financieel manager, echter kan dit per organisatie verschillen.

Wat doet een hoofdredacteur?

Een hoofdredacteur is dus de persoon die verantwoordelijk is voor de redactionele inhoud van een publicatie, zoals een krant, tijdschrift, website of ander mediakanaal. Hun rol is van cruciaal belang bij het bepalen van de algehele koers en het waarborgen van de kwaliteit van de inhoud. De taken en verantwoordelijkheden van een hoofdredacteur kunnen variëren, afhankelijk van het type publicatie en de organisatiestructuur. Over het algemeen omvatten de belangrijkste taken van een hoofdredacteur:

 • Inhoudelijke planning: De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor het bepalen van de algemene inhoudelijke richting en strategie van de publicatie. Ze stellen redactionele doelen en planningen op, bepalen welke onderwerpen worden behandeld en welke verhalen prioriteit krijgen.
 • Redactionele coördinatie: De hoofdredacteur werkt samen met andere redacteuren, journalisten, schrijvers en freelancers om ervoor te zorgen dat de inhoud op een consistente en kwalitatieve manier wordt geproduceerd. Ze geven richting aan het redactionele team en coördineren de workflow.
 • Kwaliteitscontrole: De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en nauwkeurigheid van de inhoud. Ze bewaken de journalistieke normen, controleren feiten en zorgen ervoor dat de artikelen voldoen aan de stijlrichtlijnen en standaarden van de publicatie.
 • Redactionele besluitvorming: De hoofdredacteur neemt belangrijke redactionele beslissingen, zoals het selecteren van welke artikelen worden gepubliceerd, het bepalen van de opmaak en presentatie van de inhoud en het beslissen over eventuele wijzigingen of bewerkingen.
 • Leidinggeven: Als leidinggevende speelt de hoofdredacteur een rol bij het aansturen, motiveren en begeleiden van het redactionele team. Ze kunnen verantwoordelijk zijn voor het aannemen van nieuwe redacteuren, het beoordelen van prestaties en het bieden van professionele ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Externe relaties: De hoofdredacteur vertegenwoordigt vaak de publicatie naar buiten toe. Ze kunnen betrokken zijn bij het onderhouden van contacten met andere mediaorganisaties, adverteerders, bronnen en lezers. Ze kunnen ook optreden als woordvoerder voor de publicatie.

Een hoofdredacteur heeft een veelomvattende rol waarbij ze verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de redactionele inhoud en het waarborgen van de kwaliteit, terwijl ze tegelijkertijd leiding geven aan het redactionele team en de algehele strategie van de publicatie bepalen.

Functie hoofdredacteur

Een hoofdredacteur moet meer gezien worden als een manager dan als een redacteur of eindredacteur. Het is de eindredacteur die de dagelijkse werkzaamheden begeleidt van andere redacteurs op de redactie. De hoofdredacteur is juist meer bezig met de toekomstvisie van een bepaalde organisatie en het uitwerken van nieuwe ideeën die bij het mediabedrijf passen. Ook het aantrekken en onderhandelen met bekende personen die passen bij het mediabedrijf kan tot het takkenpakket van de hoofdredacteur behoren.

Taken van een hoofdredacteur:

 • Managementtaken (dagelijkse leiding geven).
 • Media en andere belanghebbende te woord staan.
 • Nieuwe ideeën uitwerken (doelgroep aanspreken).
 • Vergaderen en overleggen met de eindredacteur.
 • Vergaderen en overleggen met de directie.
 • Waken over de financiën.
 • Waken over juridische aspecten.

Werken als hoofdredacteur:

Beroepsfilm hoofdredacteur:

Opleidingen tot hoofdredacteur

De meest voor de hand liggende opleiding als hoofdredacteur is de hbo-opleiding Journalistiek. Echter is een andere hbo-opleiding of universitaire opleiding ook zeker mogelijk, omdat de functie hoofdredacteur meer inhoudt dan het alleen correct kunnen schrijven. Als hoofdredacteur zul je een echte manager moeten zijn met leidinggevende capaciteiten. Als je net begint met ondernemen is het ook belangrijk dat je de boekhouding op de juiste manier opstart. Dit kun je het beste doen met een boekhoudprogramma voor zzp'ers. Een goed boekhoudpakket maakt het mogelijk de financiële administratie zelf bij te houden.

Bedrijven waar een hoofdredacteur werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een hoofdredacteur alleen werkzaam zijn voor de grotere landelijke mediabedrijven, zoals krantenuitgevers, televisieomroepen en radio-omroepen. Dit zijn dan over het algemeen redacties waarbinnen veel verschillende redactiemedewerkers werkzaam zijn. Als het echt grote mediabedrijven betreft waarvoor een hoofdredacteur werkzaam is kan een hoofdredacteur ook weer te maken hebben met een beeldredacteur. Daarnaast kan een hoofdredacteur werkzaam zijn voor de grotere nieuwswebsites. Eigenlijk kan een hoofdredacteur overal wel werkzaam zijn als er sprake is van media. Dit kan tegenwoordig betrekking hebben op verschillende vormen van online uitgevers.

Competenties hoofdredacteur

De belangrijkste competentie van een hoofdredacteur is de leidinggevende capaciteiten als manager, omdat het beroep hoofdredacteur gezien moet worden als een managementfunctie. Daarnaast moet een hoofdredacteur over uitstekende communicatie vaardigheden beschikken, omdat je als hoofdredacteur veel te maken zal hebben met verschillende soorten medewerkers, de directie en eventuele gasten. Ook een commerciële instelling is over het algemeen belangrijk als hoofdredacteur, omdat ook budgetbewaking toebehoort tot de verantwoordelijkheden van de hoofdredacteur. In het algemeen zijn voor visie en creativiteit aan te merken als belangrijke competenties. Andere belangrijke woorden zijn weer inspireren, motiveren, controleren en waakzaamheid. Als laatste is het ook belangrijk dat een hoofdredacteur beschikt over een flexibele werkhouding en stressbestendig is.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als hoofdredacteur

Het arbeidsmarktperspectief als hoofdredacteur is over het algemeen niet heel groot te noemen, omdat relatief gezien niet veel mediabedrijven gebruikmaken van een hoofdredacteur. Daarnaast betreft het beroep hoofdredacteur een beroep dat niet zomaar voor iedereen toegankelijk is. Een hoofdredacteur moet over veel kennis, vaardigheden en competenties beschikken om te kunnen werken als hoofdredacteur. Denk bijvoorbeeld aan de bijzondere functie hoofdredacteur NOS-sport. De meeste hoofdredacteurs worden gevraagd voor de functie hoofdredacteur omdat ze beschikken over de juiste competenties. De doorgroeimogelijkheden als hoofdredacteur kunnen wellicht gezien worden in het uiteindelijk worden van de Chief executive officer van de organisatie waarvoor je werkzaam bent. Maar het beroep hoofdredacteur betreft al een beroep op hoog niveau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris hoofdredacteur

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep hoofdredacteur, omdat je voor verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn. Ook is het voor dit beroep niet mogelijk om een salarisindicatie te geven, omdat het salaris per persoon en mediabedrijf enorm kan verschillen.

Eigen bedrijf starten als Hoofdredacteur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Hoofdredacteur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Hoofdredacteur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Hoofdredacteur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Hoofdredacteur.

Mijnzzp.nl