Eindredacteur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een eindredacteur is een journalistiek medewerker, die werkzaam kan zijn voor verschillende mediabedrijven, zoals krantenuitgevers, tijdschriftuitgevers, televisieomroepen en radio-omroepen. Daarnaast kan een eindredacteur werken als webredacteur als het online media bedrijven betreft. De werkzaamheden en de verantwoordelijkheid van een eindredacteur kunnen per mediabedrijf verschillen, maar komen in het kort neer op het coördineren van de mediaproductie. Het is bijvoorbeeld de eindredacteur die de diverse andere redactiemedewerkers zal aansturen, zoals redacteuren, fotografen, vormgevers en de tekstschrijvers. Een eindredacteur coördineert dus de complete mediaproductie, dat afhankelijk van de soort eindredacteur betrekking kan hebben op verschillende werkzaamheden. Een eindredacteur die verantwoordelijk is voor omroeporganisaties zal bijvoorbeeld andere werkzaamheden uitvoeren dan een eindredacteur die werkzaam is voor de geschreven media. Een eindredacteur schrijft over het algemeen zelf geen artikelen, maar controleert en redigeert artikelen en ziet toe op de uiteindelijke opmaak van artikelen. Ook het regelmatig overleggen met redacteurs en het aansturen van de redacteurs behoort tot het takkenpakket van een eindredacteur. Andere belangrijke werkzaamheden van een eindredacteur zijn het verzorgen van de juiste informatie en het uitzetten van de koers van de organisatie. Het beroep eindredacteur is aan te merken als een beroep waarbinnen je beschikt over grote verantwoordelijkheden. Het worden van eindredacteur is dan ook alleen mogelijk als je beschikt over veel ervaring en unieke kennis van de mediabranche. Het beroep eindredacteur komt in de praktijk op verschillende manieren voor. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een eindredacteur zelf ook gewoon werkzaam is als redacteur. In dat geval is een eindredacteur ook verantwoordelijk voor het schrijven van artikelen. In de meeste gevallen kan een eindredacteur ook aangemerkt worden als operationeel manager, die verschillende redactiemedewerkers zal aansturen.

Een eindredacteur is dus verantwoordelijk voor het coördineren van alle werkzaamheden met betrekking tot mediaproducten. Naast het controleren van teksten op spelfouten is het de taak van een eindredacteur om de teksten inhoudelijk te controleren op juistheid en volledigheid zodat er een compleet artikel ontstaat. Denk bijvoorbeeld aan het vermelden van de juiste personen en het benoemen van eventuele bronnen als dit relevant is. Andere belangrijke werkzaamheden als eindredacteur zijn het behalen van de deadline en budgetbewaking. Het beroep redacteur kan per mediabedrijf verschillen, omdat lang niet alle mediabedrijven aparte redacteurs en eindredacteurs in dienst hebben. Afhankelijk van het soort mediabedrijf kan een eindredacteur ook weer samenwerken met diverse soorten redactiemedewerkers en bijvoorbeeld samenwerken met een beeldredacteur. Het beroep eindredacteur hoeft geen betrekking te hebben op de gedrukte media, omdat het beroep redacteur ook voorkomt binnen omroepzenders.

Wanneer een eindredacteur werkt voor een televisie- of radio-omroep kan deze tijdens de redactievergadering overleggen met de andere redacteurs welke onderwerpen in een programma besproken gaan worden en wie ze hiervoor moeten benaderen. Ook het overleggen met presentators en verslaggevers kan tot het takkenpakket van een eindredacteur behoren. Een eindredacteur kan afhankelijk van de werkgever ook nog een hoofdredacteur of redactiechef boven zich hebben. Een hoofdredacteur komt over het algemeen alleen voor bij landelijke media. Een eindredacteur kan in sommige gevallen ook aangemerkt worden als een programmamaker, echter kan het beroep programmamaker ook weer betrekking hebben op andere vakmensen zoals een presentator of producent. Een presentator kan ook weer samenwerken met een eindredacteur om een programma te kunnen maken. De meeste omroepzenders maken gebruik van eindredacteuren die verantwoordelijk zijn voor het maken van programma's, maar dit hoeft niet altijd geval te zijn.

Met wie heeft een eindredacteur allemaal te maken

Een eindredacteur heeft met verschillende redactiemedewerkers te maken. Denk bijvoorbeeld aan persfotografen, grafisch vormgevers en aan verschillende tekstschrijvers. Daarnaast kan een eindredacteur te maken hebben met reporters en onderzoeksjournalisten. Zoals eerder omschreven komt het beroep eindredacteur in de praktijk op verschillende manieren voor. Een eindredacteur die werkzaam is voor de televisie of radio kan ook met andere vaklieden te maken krijgen. Denk in dat geval ook aan editors, cameramensen en aan productieleiders. Het is de eindredacteur die al deze verschillende redactiemedewerkers en/of productieleden aanstuurt, en het is de eindredacteur die verantwoordelijk is voor de vorm en inhoud van mediaproducten.

Wat is de functie van een eindredacteur?

Een eindredacteur begeleidt redacteuren in het verkrijgen van heldere achtergrondartikelen. De kerntaak is in alle gevallen het aansturen van andere redacteuren. Redacteuren werken meestal in opdracht van de eindredacteur. Naast het te publiceren materiaal, zijn er extra taken, waaronder het bewerken van content, het toezien op een specifiek medium of bijvoorbeeld het coördineren van werkzaamheden. Eindredacteuren kunnen ook verschillende opdrachtgevers werken. In dat geval heb je met verschillende redacteuren te maken. Zoals eerder omschreven is het niet zo dat redacteuren alleen werkzaam kunnen zijn voor de geschreven media. Als eindredacteur moet je direct toezicht houden op de redacteuren en over een goede taalbeheersing beschikken. Ook het bedenken van nieuwe ideeën maat een belangrijk onderdeel uit van de werkzaamheden.

Interview Eindredacteur:

Opleidingen tot eindredacteur

Wie een carrière ambieert als eindredacteur kan het beste kiezen voor de Hbo-opleiding Journalistiek. De functie eindredacteur is doorgaans alleen beschikbaar voor ervaren redacteurs die beschikken over goede communicatieve eigenschappen. Werkervaring en eventuele extra opleidingen zullen zeker helpen binnen de functie eindredacteur. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een eindredacteur werkzaam kan zijn

Een eindredacteur kan voor verschillende mediabedrijven werkzaam zijn, zoals krantenuitgevers, tijdschriftuitgevers, online uitgevers, internetondernemers, televisieomroepen of voor radio-omroepen. Daarnaast bestaan er meer specifieke uitgeverijen, zoals van vakbladen voor bepaalde branches. Al deze bedrijven kunnen qua grootte enorm verschillen, omdat er naast landelijke uitgevers of omroepen regionale uitgevers en omroepen actief zijn. Een andere benaming voor online redacteuren kan ook zijn webredacteur.

Competenties eindredacteur

Als eindredacteur moet je over behoorlijk wat verschillende belangrijke competenties beschikken. In de eerste plaats zal een eindredacteur over veel ervaring moeten beschikken als journalist en als redacteur. Ook algemene managementvaardigheden mogen als eindredacteur niet ontbreken, omdat een eindredacteur met veel verschillende redactiemedewerkers te maken kan hebben. In dat opzicht kan ook communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Daarnaast moet je stressbestendig zijn, snel kunnen schakelen en over creativiteit beschikken. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, flexibiliteit, plannen, overzicht, inspiratie, analytisch, budgetbewaking, presteren en trends.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als eindredacteur

Het arbeidsmarktperspectief als eindredacteur is over het algemeen matig te noemen. Het zijn over het algemeen alleen de grotere redacties die een eindredacteur aangesteld hebben. De functie eindredacteur is in veel gevallen alleen te bereiken door veel ervaring op te doen als redacteur. Daarnaast kan de gekozen richting tijdens de opleiding bepalend zijn in het uiteindelijke vinden van werk als eindredacteur. De doorgroeimogelijkheden als eindredacteur moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden of het verkrijgen van een meer verantwoordelijke functie, zoals de functie hoofdredacteur.

Arbeidsvoorwaarden en salaris eindredacteur

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep eindredacteur, omdat je voor verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn. Een eindredacteur in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3500 en 5000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen, ervaring en verdere verantwoordelijkheden. Wel kan er een groot verschil bestaan tussen regionale en landelijke mediabedrijven.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Eindredacteur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Eindredacteur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl