Columnist

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Columnist?

Een columnist is een vaste publicist die beschikt over een eigen column in bijvoorbeeld kranten, weekbladen of websites. Een columnist kan iedere keer over hetzelfde onderwerp schrijven of juist actualiteiten uitlichten. Er zijn verschillende columnisten te vinden die lokaal of landelijk bekend zijn als columnist. Hoewel de bekende columnisten vaak over verschillende onderwerpen schrijven, bestaan er ook columnisten die over vaste onderwerpen schrijven, zoals over de politiek of auto's. Een columnist kan gezien worden als een schrijver, ondanks dat hij of zij zelf geen boeken of romans hoeft te schrijven. Een andere benaming voor columnist kan ook zijn publicist. Columnisten zijn over het algemeen bekende personen of personen met veel aanzien, die over specifieke kennis beschikken met betrekking tot bepaalde onderwerpen. De columns die uitgebracht worden door columnisten kunnen nogal eens veel los maken onder mensen vanwege de scherpe visie of mening van columnisten. Een columnist heeft over het algemeen veel vrije ruimte als het aankomt op zijn visie over een bepaald onderwerp, en kan zijn mening duidelijk uitspreken via zijn columns. Een columnist weet in veel gevallen mensen te raken met zijn columns, zowel positief als negatief, wat meestal veel reacties zal uitlokken, zodat er een discussie ontstaat. Het beroep columnist moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat columnisten ook andere werkzaamheden kunnen uitvoeren. Het werken als columnist betreft meestal een nevenfunctie en geen volwaardig beroep. Het is niet zo dat het beroep columnist alleen is voorbehouden aan beroepsschrijvers of dichters. Iedereen kan namelijk werkzaam zijn als columnist. Een belangrijke voorwaarde is wel dat het iemand betreft die over veel kennis beschikt van bepaalde onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan een autojournalist, een politicus of aan een geschiedkundige, die op een boeiende en vooral inspirerende manieren kunnen schrijven of spreken.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Columnist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Columnist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl