Slijter

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep slijter
Werken als slijter
Specialisatie als slijter
Taken als slijter:
Wat doet een slijter:
Naar welke slijter:
Opleidingen tot slijter
Bedrijven waar een slijter werkzaam kan zijn
Competenties slijter
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als slijter
Arbeidsvoorwaarden en salaris slijter
Eigen bedrijf starten als Slijter
Boekhoudprogramma vergelijken Slijter

Beroep slijter

Een slijter is een werknemer of middenstander die zich gespecialiseerd heeft in het verkopen van alcoholische dranken. Een slijter kan ook aangemerkt worden als kleinhandelaar. Bij het verhandelen van grote aantal koopwaar is er sprake van een groothandel. De kleinhandelaar in het beroep van slijter voorziet in de verdere distributie aan consumenten. Op deze manier lijkt het alsof een slijter in allerlei vormen van kleinhandel werkzaam is. In de volksmond is het beroep slijter tegenwoordig echter toegespitst op drankhandel. Ofwel een slijter is een handelaar die over een winkel beschikt die specifiek is gericht op de verkoop van alcoholische dranken. Daarbij is verder op te merken dat de verkoop van alcoholische dranken zich richt op de consumptie ervan op een andere plek dan in de slijterij. In vroegere tijden was een slijter ook een persoon die bijvoorbeeld in het klein melk of brood verkocht. Hier zijn andere termen voor beschikbaar, zoals melkboer en bakker. De term slijter is tegenwoordig dan ook bestemd voor de verkoper van alcoholische dranken. Een slijter kan over een eigen slijterij beschikken, maar ook onderdeel zijn van een supermarkt. Een slijter schaft bij een groothandel allerlei soorten alcoholische dranken aan en verkoopt deze via een eigen verkooppunt op kleine schaal. Het is voor het uitvoeren van het beroep als slijter belangrijk over de nodige kennis te beschikken met betrekking tot de aangeboden dranken. Er gelden wettelijke verplichtingen om een slijterij te voeren als slijter. Deze wet- en regelgeving is neergelegd in de Drank- en Horecawet. Er gelden namelijk strenge eisen aan de verkoop van alcoholhoudende dranken. Ook dient er rekening gehouden te worden met andere regels. Een slijter is met de verkoop van drank in een winkel namelijk ook gebonden aan winkeltijden. Deze winkeltijden zijn weer neergelegd in de Winkeltijdenwet. Deze wet voorziet in regels op welke momenten een winkel geopend mag zijn.

Werken als slijter

Een slijter is dus een supermarktmedewerker of middenstander die zich specifiek richt op de verkoop van alcoholische dranken en aanverwante producten. Het beroep van slijter in de zin van drankverkoper in de kleinhandel kent een geschiedenis. De geschiedenis voert terug naar 1882. Dat is het jaar, waarin de Nederlandse overheid een wet invoerde voor drankslijters. Deze wet had tot gevolg dat de kleinhandel van drank met beperkingen kreeg te maken. De wet schreef onder meer voor dat een drankhandelaar zich moest vestigen op een vaste plek. Hierdoor is de naam slijterij voor drankhandelaren ontstaan. Een slijter richt zich doorgaans op de verkoop van allerlei alcoholische dranken. Er zijn echter ook meer specifieke functies te onderscheiden, zoals wijnverkoper. Een verkoper van wijn heeft zich in wijnen gespecialiseerd, maar dat geldt eveneens voor een wijnboer. Een expert op het gebied van wijnen noemt men vinoloog. Een vinoloog heeft een officieel erkend diploma en voert een beschermde titel.

Specialisatie als slijter

Op het gebied van bier is er eveneens een onderscheid te maken, waarin een slijter als specialist optreedt. Bijvoorbeeld door de functie van slijter en bierbrouwer te combineren. Een biersommelier heeft net weer een andere taak, want een sommelier heeft vooral een adviserende functie en is kenner van verschillende soorten dranken. Een wijnsommelier stelt bijvoorbeeld een wijnkaart samen voor een restaurant, verzorgt daarbij de inkopen en geeft wijnadvies aan gasten. Een biersommelier doet hetzelfde, maar dan met een specialisatie in bier. Het is als slijter handig om zowel kennis over bieren, wijnen en sterke drank te hebben. Dit in verband met de adviserende functie als verkoper in de slijterij.

Taken als slijter:

  • Drank inkopen.
  • Drank verkopen.
  • Winkelpresentatie.
  • Drankkennis opdoen.
  • Regelgeving toepassen.
  • In contact met klanten zijn.
  • Adviseren van klanten over drank.
  • Boekhouding voeren als ondernemer.
  • Nieuwe dranken in het assortiment opnemen.

Wat doet een slijter:

Naar welke slijter:

Opleidingen tot slijter

Er zijn verschillende mogelijkheden om het beroep van slijter uit te oefenen. Zo is het mogelijk om een speciale vakopleiding te volgen. Er zijn ook algemene verkoopopleidingen of ondernemersopleidingen om als slijter te gaan werken. Een voorbeeld van een specifieke opleiding is de cursus Slijtersvakdiploma. Deze opleiding voorziet in kennis opdoen over de brouwprocessen van dranken. Zo is het mogelijk om een wijnbrevet te halen net als het bierbrevet, gedistilleerdbrevet en sociale hygiëne. Deze vakgerichte cursus is onder meer ideaal om te volgen als je een opleiding tot filiaalmanager hebt gevolgd. Of als je de opleiding tot groothandelaar of tot supermarktmanager hebt gevolgd. Zo is het ook een prima optie als je eerst de mbo-opleiding ondernemer detailhandel hebt gevolgd. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp. Het is erg belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een slijter werkzaam kan zijn

Een slijter is doorgaans werkzaam als middenstander en heeft daarbij de keuze om al dan niet als franchisenemer werkzaam te zijn. Het voordeel van slijter in de vorm van franchisenemer is dat er sprake is van ondersteuning vanuit het overkoepelende merk. Ook de naamsbekendheid is een voordeel om als franchisenemer een slijterij te starten. De ondersteuning heeft onder meer betrekking op de inkoop net als op de logistiek en communicatie. In aanvulling daarop is er een gelegenheid om vakopleidingen via de franchiseformule te volgen. Dat biedt perspectief om als slijter als echte vakspecialist in je drankenspeciaalzaak te werken. Om als middenstander een slijter te openen, is het nodig om over een slijterijvergunning te beschikken. Bovendien moet de slijter aan de eisen voldoen zoals deze zijn neergelegd in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet. Een slijter kan ook werkzaam zijn als onderdeel van een slijterij in een supermarkt. Er gelden wel eisen voor de supermarktmedewerker die een leidinggevende functie heeft. Zo moet de supermarktmedewerker in dat geval minimaal 21 jaar of ouder zijn. Ook dient er sprake te zijn van een SVH Verklaring sociale Hygiëne of van de Verklaring van Vakbekwaamheid. Verder is het van belang te weten dat in een slijterij in een supermarkt het vereist is dat er een leidinggevende aanwezig is. Dat is namelijk verplicht volgens de Drank- en Horecawet.

Competenties slijter

Een slijter dient om succesvol te zijn met een eigen slijterij of franchiseformule over bepaalde competenties te beschikken. Het draait in het beroep van slijter namelijk om de verkoop van alcoholische dranken. Het is daarom handig om over commerciële skills te beschikken. Daarbij komen communicatieve vaardigheden uiteraard eveneens van pas. De commerciële en communicatieve vaardigheden vormen in samenhang met de drankkennis de basis van succes. Leergierigheid om kennis op te doen en te blijven doen is dan een voordeel. Een slijter die ondernemer is, dient natuurlijk ook over cijfermatig inzicht te beschikken. Het is toch wel belangrijk om te zien of het goed gaat met de zaak of niet. Verder is het belangrijk dat een slijter naast de beschikking over productkennis zelfstandig kan werken. Een enthousiaste houding en positieve instelling maakt het contact leggen met klanten soepeler.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als slijter

Er is in de maatschappij een voortdurende vraag naar alcoholische dranken. Het ziet er niet naar uit dat daar de komende jaren verandering in komt. Overigens is het wel zo dat de vraag naar alcoholhoudende dranken met een zero percentage of als light uitvoering toeneemt. Er zijn wat dat betreft voor de slijter mogelijkheden om met de veranderende soort vraag mee te gaan. Bijvoorbeeld door het assortiment uit te breiden met alcoholvrije en alcoholarme dranken. Op die manier blijft het perspectief op de arbeidsmarkt voor de slijter gunstig. Bovendien zijn er doorgroeimogelijkheden beschikbaar, bijvoorbeeld door vanuit het werk in de supermarkt slijterij te starten als ondernemer en zelfstandig een slijterij te openen. Een slijter heeft bovendien de mogelijkheid verder door te groeien door zich te specialiseren. Of door eigen bier te gaan brouwen en de slijterij dus uit te breiden met een bierbrouwerij. Zo is het ook mogelijk om als zelfstandig ondernemer met een slijterij zelf een franchiseformule te ontwikkelen. Andere ondernemers die een slijter willen beginnen, hebben dan de kans om zich daarbij aan te sluiten.

Arbeidsvoorwaarden en salaris slijter

Het salaris van een slijter die als zelfstandig ondernemer werkt staat niet vast. De inkomsten wisselen iedere maand en de uitgaven variëren eveneens. De inkomsten van een slijter als zelfstandig ondernemer zijn onder meer afhankelijk van de verkoopresultaten. Bovendien hebben de vaste lasten invloed op de uiteindelijke winst. Een slijterij op een A-locatie kost meer geld in de maand aan huur dan een slijterij die moeilijk bereikbaar is en ver weg ligt. Werk je als slijter in een supermarkt dan geldt er een cao waar supermarktmedewerkers en supermarktmanagers onder vallen. De arbeidsvoorwaarden en het salaris zijn dan vastgelegd in de cao. De toepassing van een cao overigens ook voor verkopers die in een slijterij als werknemer werkzaam zijn. Er is namelijk sprake van een speciale cao voor Slijterijen en wijnhandel in de branche Detailhandel Food. Verder geldt dat ervaring en opleiding een rol spelen als je als slijter in dienst bent bij een bedrijf.

Eigen bedrijf starten als Slijter

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Slijter, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Slijter

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Slijter bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Slijter.

Mijnzzp.nl