Slijter

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Slijter?

Een slijter is een werknemer of middenstander die zich gespecialiseerd heeft in het verkopen van alcoholische dranken. Een slijter kan ook aangemerkt worden als kleinhandelaar. Bij het verhandelen van grote aantal koopwaar is er sprake van een groothandel. De kleinhandelaar in het beroep van slijter voorziet in de verdere distributie aan consumenten. Op deze manier lijkt het alsof een slijter in allerlei vormen van kleinhandel werkzaam is. In de volksmond is het beroep slijter tegenwoordig echter toegespitst op drankhandel. Ofwel een slijter is een handelaar die over een winkel beschikt die specifiek is gericht op de verkoop van alcoholische dranken. Daarbij is verder op te merken dat de verkoop van alcoholische dranken zich richt op de consumptie ervan op een andere plek dan in de slijterij. In vroegere tijden was een slijter ook een persoon die bijvoorbeeld in het klein melk of brood verkocht. Hier zijn andere termen voor beschikbaar, zoals melkboer en bakker. De term slijter is tegenwoordig dan ook bestemd voor de verkoper van alcoholische dranken. Een slijter kan over een eigen slijterij beschikken, maar ook onderdeel zijn van een supermarkt. Een slijter schaft bij een groothandel allerlei soorten alcoholische dranken aan en verkoopt deze via een eigen verkooppunt op kleine schaal. Het is voor het uitvoeren van het beroep als slijter belangrijk over de nodige kennis te beschikken met betrekking tot de aangeboden dranken. Er gelden wettelijke verplichtingen om een slijterij te voeren als slijter. Deze wet- en regelgeving is neergelegd in de Drank- en Horecawet. Er gelden namelijk strenge eisen aan de verkoop van alcoholhoudende dranken. Ook dient er rekening gehouden te worden met andere regels. Een slijter is met de verkoop van drank in een winkel namelijk ook gebonden aan winkeltijden. Deze winkeltijden zijn weer neergelegd in de Winkeltijdenwet. Deze wet voorziet in regels op welke momenten een winkel geopend mag zijn.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Slijter

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Slijter bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl