Visser

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een visser is iemand die hobbymatig het vissen beoefent. Vissen is een populaire hobby in Nederland. Er zijn mensen die ter ontspanning de hengel uitgooien en uren aan de waterkant doorbrengen. Daar bleven deze vissers enorm veel plezier aan. Zo zijn er ook vissers die de hobby uitbreiden naar een sportieve activiteit en zich richten op sportvissen. Naast plezier is er dan ook nog sprake van een competitief element. Om de hobby wat avontuurlijker te maken, zijn er mogelijkheden om als visser op zee te vissen. Er zijn binnen de hobby als visser dan ook allerlei mogelijkheden om te vissen. Niet alleen met betrekking tot het ontspanningselement of sportelement, maar ook ten aanzien van de vislocatie. Bovendien bepaalt de vislocatie welke vissen er te vangen zijn. Zo heeft een visser op zee de mogelijkheid om op makreel of op kabeljauw te vissen en vang je in de vijver als hobbyvisser een snoek of baars. Elke visser die vissen als hobby heeft, beschikt over een visuitrusting. Het hangt van het type visser af welke soorten hengels er nodig zijn. Bijvoorbeeld een strandhengel om in de zee vanaf het strand te vissen. De hengel dient dan over een groot werpvermogen te beschikken. Een boothengel hoeft minder lang te zijn omdat de vissen dichterbij zijn. Nederland kent ongeveer 590.000 aangesloten sportvissers en 38.000 jeugdvissers. In 2007 is de landelijke VISpas geïntroduceerd als opvolger van de sportvisakte. Meestal zijn sportvissers aangesloten bij een lokale hengelsportvereniging. Het beoefenen van de zeesportvisserij is voor de meeste wateren vergunningvrij. De meeste gepassioneerde vissers zijn ook actief op verschillende forums om hun bevindingen en vangsten te delen met andere visliefhebbers. Het leren vissen is in de meeste gevallen een kwestie van ervaring opdoen en proberen.

Als visser blijft het vissen vaak bij een hobby. Toch zijn er verschillende mogelijkheden om een carrière als visser tegemoet te gaan. Bijvoorbeeld in het beroep van zeevisser, waarbij je met een vissersboot de zee op gaat om vis te vangen. De hobby van visser biedt echter ook mogelijkheden om een carrière een andere wending te geven. Bijvoorbeeld door visser als hobbyist te blijven doen, maar in het verlengde daarvan kok te worden in een visrestaurant. Of om een eigen viskraam te beginnen als marktkoopman of viswinkel als visboer te openen. Zo is het ook mogelijk om als stresscounselor te gaan werken. Een visser weet namelijk alles op het gebied van ontspanning. Er zijn dus opties om als coach aan de slag te gaan door samen te gaan vissen. Dat is mogelijk als life-coach, maar ook als burn-out coach. Er zijn tenslotte ook wandelcoaches waar de natuur een rol in speelt. Een ander beroep dat aan vissers gerelateerd is, betreft het beroep van vergunningverlener. Om een hobby als visser uit te oefenen, is er namelijk een visvergunning of Vispas nodig en die is aan te vragen bij de vergunningverlener. Een andere vorm van vissen is het magneetvissen. Magneetvissers zoeken naar metalen voorwerpen in sloten en grachten. Een visser kan wel op verschillende manieren gebruikmaken van persoonlijke hulpmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan een tent, regenkleding, waterbestendige schoenen en aan handschoenen.

Beroep zeevisser

Wanneer we spreken van het beroep visser, dan hebben we het meestal over een zeevisser. Ze gebruiken hun boten om de open zeeën op te gaan en te vissen voor de kost. Er zijn ook zoetwatervissers die vissen in meren, grote rivieren en andere watermassa's. Zeevissen is een zeer gevaarlijk beroep. Vissers hebben te kampen met barre weersomstandigheden, zoals hoge golven. Een visser kan dus op verschillende manieren werkzaam zijn. Het beroep zeevisser kan natuurlijk niet vergeleken worden met een hobbymatige visser. Een hobbymatige visser hoeft ook niet te vissen voor menselijke consumptie. Er zijn ook genoeg visser die de gevangen vis weer terug doen in het water.

Binnenwateren en zeevisser

Beroepsvissers zijn werkzaam binnen de beroepsvisserij, dat is een sector van de visserij-industrie die vis vangt voor menselijke consumptie of voor industrieel gebruik. De beroepsvisserij omvat zowel de vangst van wilde vis als de aquacultuur. Beroepsvissers werken op binnenwateren en kustzeeën om commercieel waardevolle vis te vangen, zoals zalm, heilbot, en kabeljauw. Ze gebruiken boten om te vissen, en ze gebruiken verschillend vistuig, zoals netten, vallen en lijnen. Het werk van een beroepsvisser is meestal gevaarlijk en lichamelijk veeleisend.

Ze werken vaak lange uren in moeilijke weersomstandigheden. Het loon kan goed zijn, maar het varieert ook, afhankelijk van de plaats en de soort vis die gevangen wordt. De beroepsvisserij is een belangrijke sector binnen de economie. Het is wel zo dat er steeds minder beroepsvissers zijn. Beroepsvissers hebben te maken met strikte regels en hoge kosten. Hierdoor neemt het aantal beroepsvissers als jaren af. Wereldwijd gezien zijn er nog wel heel veel beroepsvissers.

Waarom vissen mensen:

  • Voor de ontspanning
  • Om te ontspannen van het werk
  • Om van de buitenlucht te genieten
  • Voor het opdoen van sociale contacten
  • Eventueel vanwege de competitie (sportvissen)

Vissen doe je zo:

Controle visser:

OPLEIDINGEN TOT VISSER

Het is om als hobby als visser te gaan vissen natuurlijk niet nodig om over enige opleiding te beschikken. Het is wel handig als je weet welke aas je moet gebruiken en te weten welke visuitrusting je nodig hebt. Bij de overstap van visser naar een carrière om er beroepsmatig een draai aan te geven, zijn er verschillende opleidingen die van pas komen. Bijvoorbeeld door de mbo-opleiding stuurman werktuigkundige zeevisvaart te volgen. Dat is een prima opleiding om zeevisser te worden.

Bedrijven waar een visser werkzaam kan zijn

Het is natuurlijk altijd mogelijk om als zelfstandig ondernemer binnen de visbranche te starten. Een visser die van het vissen als hobby een beroep wil maken, heeft daartoe verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld door een viskraam te starten of om visuitjes te organiseren voor groepen en bedrijven. Zo is het ook mogelijk om een viskwekerij te starten of om een catering te beginnen in vis en schaal- en schelpdieren. Wat dat betreft zijn er enorm veel mogelijkheden om als ondernemer in de visbranche te starten.

BIJZONDERE VERMELDING BRANCHE HOBBY

Competenties, arbeidsmarktperspectief, doorgroeimogelijkheden, arbeidsvoorwaarden en salaris als visser zijn niet van toepassing op de branche hobby, zoals wij dat in alle andere branches wel hebben omschreven. Voor meer specifieke informatie over beroepen verzoeken wij u bij de beroepen te kijken. De branche hobby is opgenomen op Mijnzzp.nl omdat er wel degelijk hobby's zijn die raakvlakken kunnen hebben met werkgerelateerde beroepen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Visser

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Visser bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl