Visser

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Hobby visser
Vissen als hobby
Wat doet een visser?
Beroep zeevisser
Binnenwateren en zeevisser
Waarom vissen mensen:
Film: vissen doe je zo:
Film: controle visser:
Opleidingen tot visser
Bedrijven waar een visser werkzaam kan zijn
Bijzondere vermelding branche hobby
Eigen bedrijf starten als Visser
Boekhoudprogramma vergelijken Visser

Hobby visser

Een visser is iemand die hobbymatig het vissen beoefent. Vissen is een populaire hobby in Nederland. Er zijn mensen die ter ontspanning de hengel uitgooien en uren aan de waterkant doorbrengen. Daar bleven deze vissers enorm veel plezier aan. Zo zijn er ook vissers die de hobby uitbreiden naar een sportieve activiteit en zich richten op sportvissen. Naast plezier is er dan ook nog sprake van een competitief element. Om de hobby wat avontuurlijker te maken, zijn er mogelijkheden om als visser op zee te vissen. Er zijn binnen de hobby als visser dan ook allerlei mogelijkheden om te vissen. Niet alleen met betrekking tot het ontspanningselement of sportelement, maar ook ten aanzien van de vislocatie. Bovendien bepaalt de vislocatie welke vissen er te vangen zijn. Zo heeft een visser op zee de mogelijkheid om op makreel of op kabeljauw te vissen en vang je in de vijver als hobbyvisser een snoek of baars. Elke visser die vissen als hobby heeft, beschikt over een visuitrusting. Het hangt van het type visser af welke soorten hengels er nodig zijn. Bijvoorbeeld een strandhengel om in de zee vanaf het strand te vissen. De hengel dient dan over een groot werpvermogen te beschikken. Een boothengel hoeft minder lang te zijn omdat de vissen dichterbij zijn. Nederland kent ongeveer 590.000 aangesloten sportvissers en 38.000 jeugdvissers. In 2007 is de landelijke VISpas geïntroduceerd als opvolger van de sportvisakte. Meestal zijn sportvissers aangesloten bij een lokale hengelsportvereniging. Het beoefenen van de zeesportvisserij is voor de meeste wateren vergunningvrij. De meeste gepassioneerde vissers zijn ook actief op verschillende forums om hun bevindingen en vangsten te delen met andere visliefhebbers. Het leren vissen is in de meeste gevallen een kwestie van ervaring opdoen en proberen.

Vissen als hobby

Als visser blijft het vissen vaak bij een hobby. Toch zijn er verschillende mogelijkheden om een carrière als visser tegemoet te gaan. Bijvoorbeeld in het beroep van zeevisser, waarbij je met een vissersboot de zee op gaat om vis te vangen. De hobby van visser biedt echter ook mogelijkheden om een carrière een andere wending te geven. Bijvoorbeeld door visser als hobbyist te blijven doen, maar in het verlengde daarvan kok te worden in een visrestaurant. Of om een eigen viskraam te beginnen als marktkoopman of viswinkel als visboer te openen. Zo is het ook mogelijk om als stresscounselor te gaan werken. Een visser weet namelijk alles op het gebied van ontspanning. Er zijn dus opties om als coach aan de slag te gaan door samen te gaan vissen. Dat is mogelijk als life-coach, maar ook als burn-out coach. Er zijn tenslotte ook wandelcoaches waar de natuur een rol in speelt. Een ander beroep dat aan vissers gerelateerd is, betreft het beroep van vergunningverlener. Om een hobby als visser uit te oefenen, is er namelijk een visvergunning of Vispas nodig en die is aan te vragen bij de vergunningverlener. Een andere vorm van vissen is het magneetvissen. Magneetvissers zoeken naar metalen voorwerpen in sloten en grachten. Een visser kan wel op verschillende manieren gebruikmaken van persoonlijke hulpmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan een tent, regenkleding, waterbestendige schoenen en aan handschoenen.

Wat doet een visser?

Als een visserijactiviteit wordt uitgeoefend als hobby, zijn de activiteiten en doelen vergelijkbaar met die van een professionele visser, maar met een meer recreatieve en ontspannen insteek. Hier zijn enkele activiteiten die een hobbyvisser kan ondernemen:

 • Vissen op verschillende locaties: Hobbyvissers genieten vaak van het verkennen van verschillende visgebieden, zoals rivieren, meren, vijvers, kustgebieden en zeeën. Ze kunnen op zoek gaan naar specifieke vissoorten, hun favoriete visplekken ontdekken of gewoon genieten van de rust en sereniteit van het vissen.
 • Selecteren van visuitrusting: Hobbyvissers vinden het leuk om verschillende soorten visuitrusting te verkennen en te gebruiken, zoals hengels, reels, lijnen, aas, kunstaas, dobbers en andere benodigdheden. Ze kunnen experimenteren met verschillende uitrustingen om te zien wat het beste werkt voor hun specifieke visserijdoelen en persoonlijke voorkeuren.
 • Kennis van vissoorten en hun gedrag: Hobbyvissers besteden vaak tijd aan het leren over verschillende vissoorten, hun habitats, voedingsgewoonten en gedrag. Dit helpt hen om beter te begrijpen waar en wanneer ze bepaalde vissen kunnen vinden, welke aas en lokmiddelen het meest effectief zijn, en welke technieken het beste werken voor verschillende vissoorten.
 • Vangsttechnieken en methoden: Hobbyvissers kunnen verschillende vangsttechnieken en methoden uitproberen, afhankelijk van de vissoort en de omstandigheden. Dit kan het gebruik van verschillende aas en lokmiddelen omvatten, zoals levend aas, kunstaas of vliegen. Ze kunnen ook verschillende technieken toepassen, zoals werpen, trollen, bodemvissen of vliegvissen, afhankelijk van de specifieke vissersstijl en voorkeuren.
 • Genieten van de natuur en ontspanning: Een belangrijk aspect van vissen als hobby is het genieten van de natuurlijke omgeving en de rustgevende ervaring. Hobbyvissers kunnen genieten van de tijd buitenshuis, de frisse lucht, de omringende flora en fauna, en het kalmerende geluid van stromend water. Het is een activiteit die vaak helpt om te ontspannen en stress te verminderen.
 • Ethisch vissen en behoud: Hobbyvissers erkennen vaak het belang van ethisch vissen en het behoud van de visbestanden. Ze volgen de visserijregels en voorschriften, respecteren de groottebeperkingen van vis en vangen enkel wat ze nodig hebben of wat ze van plan zijn te consumeren. Ze zetten zich in voor duurzame visserijpraktijken om de vispopulaties gezond te houden voor toekomstige generaties.

Vissen als hobby biedt een plezierige en ontspannende manier om tijd door te brengen in de natuur, te genieten van de visserservaring en persoonlijke voldoening te vinden in het vangen van vis.

Beroep zeevisser

Wanneer we spreken van het beroep visser, dan hebben we het meestal over een zeevisser. Ze gebruiken hun boten om de open zeeën op te gaan en te vissen voor de kost. Er zijn ook zoetwatervissers die vissen in meren, grote rivieren en andere watermassa's. Zeevissen is een zeer gevaarlijk beroep. Vissers hebben te kampen met barre weersomstandigheden, zoals hoge golven. Een visser kan dus op verschillende manieren werkzaam zijn. Het beroep zeevisser kan natuurlijk niet vergeleken worden met een hobbymatige visser. Een hobbymatige visser hoeft ook niet te vissen voor menselijke consumptie. Er zijn ook genoeg visser die de gevangen vis weer terug doen in het water.

Binnenwateren en zeevisser

Beroepsvissers zijn werkzaam binnen de beroepsvisserij, dat is een sector van de visserij-industrie die vis vangt voor menselijke consumptie of voor industrieel gebruik. De beroepsvisserij omvat zowel de vangst van wilde vis als de aquacultuur. Beroepsvissers werken op binnenwateren en kustzeeën om commercieel waardevolle vis te vangen, zoals zalm, heilbot, en kabeljauw. Ze gebruiken boten om te vissen, en ze gebruiken verschillend vistuig, zoals netten, vallen en lijnen. Het werk van een beroepsvisser is meestal gevaarlijk en lichamelijk veeleisend.

Ze werken vaak lange uren in moeilijke weersomstandigheden. Het loon kan goed zijn, maar het varieert ook, afhankelijk van de plaats en de soort vis die gevangen wordt. De beroepsvisserij is een belangrijke sector binnen de economie. Het is wel zo dat er steeds minder beroepsvissers zijn. Beroepsvissers hebben te maken met strikte regels en hoge kosten. Hierdoor neemt het aantal beroepsvissers als jaren af. Wereldwijd gezien zijn er nog wel heel veel beroepsvissers.

Waarom vissen mensen:

 • Voor de ontspanning.
 • Om te ontspannen van het werk.
 • Om van de buitenlucht te genieten.
 • Voor het opdoen van sociale contacten.
 • Eventueel vanwege de competitie (sportvissen).

Film: vissen doe je zo:

Film: controle visser:

Opleidingen tot visser

Het is om als hobby als visser te gaan vissen natuurlijk niet nodig om over enige opleiding te beschikken. Het is wel handig als je weet welke aas je moet gebruiken en te weten welke visuitrusting je nodig hebt. Bij de overstap van visser naar een carrière om er beroepsmatig een draai aan te geven, zijn er verschillende opleidingen die van pas komen. Bijvoorbeeld door de mbo-opleiding stuurman werktuigkundige zeevisvaart te volgen. Dat is een prima opleiding om zeevisser te worden. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel nodig om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een visser werkzaam kan zijn

Het is natuurlijk altijd mogelijk om als zelfstandig ondernemer binnen de visbranche te starten. Een visser die van het vissen als hobby een beroep wil maken, heeft daartoe verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld door een viskraam te starten of om visuitjes te organiseren voor groepen en bedrijven. Zo is het ook mogelijk om een viskwekerij te starten of om een catering te beginnen in vis en schaal- en schelpdieren. Wat dat betreft zijn er enorm veel mogelijkheden om als ondernemer in de visbranche te starten.

Bijzondere vermelding branche hobby

Competenties, arbeidsmarktperspectief, doorgroeimogelijkheden, arbeidsvoorwaarden en salaris als visser zijn niet van toepassing op de branche hobby, zoals wij dat in alle andere branches wel hebben omschreven. Voor meer specifieke informatie over beroepen verzoeken wij u bij de beroepen te kijken. De branche hobby is opgenomen op Mijnzzp.nl omdat er wel degelijk hobby's zijn die raakvlakken kunnen hebben met werkgerelateerde beroepen.

Eigen bedrijf starten als Visser

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Visser, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Visser

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Visser bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Visser.

Mijnzzp.nl