Magneetvisser

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Hobby magneetvisser
Wat doet een magneetvisser
Is het magneetvissen verboden?
Navraag doen bij de gemeente
Taken als magneetvisser:
Film: hobby magneetvisser:
Film: magneetvisser vindt antitankmijn:
Opleidingen tot magneetvisser
Bedrijven waar een magneetvisser werkzaam kan zijn
Bijzondere vermelding branche hobby
Eigen bedrijf starten als Magneetvisser
Boekhoudprogramma vergelijken Magneetvisser

Hobby magneetvisser

Een magneetvisser is een persoon die met een sterke magneet in het water vist om op zoek te gaan naar metalen voorwerpen en deze naar boven te halen. Magneetvissen is als een leuke hobby te beschouwen, waarbij het doel gericht is op het ontdekken van bijzondere voorwerpen van metaal. Het is ook mogelijk dat deze hobby vanuit maatschappelijk oogpunt wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld om te zorgen dat de metalen voorwerpen uit het water worden gehaald om zo een bijdrage te leveren aan een schoner milieu. De meeste magneetvissers doen het echter puur voor de hobby en hopen bij welke worp van de magneet om historische of waardevolle objecten uit het water te vissen. Het is als magneetvisser belangrijk om geduld te hebben, want het is vaak zo dat er waardeloze voorwerpen van metaal boven het oppervlak van het water tevoorschijn komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om schroot dat door het water zodanig is aangetast dat er geen sprake meer is van het gebruik van het voorwerp. Een magneetvisser kan de hobby in allerlei wateren uitvoeren. Bijvoorbeeld in vijvers, maar ook in meertjes, net als in kanalen, grachten en riviertjes. De meeste magneetvissers werpen vanaf de wal een magneet in het water. Er zijn echter ook fanatieke magneetvissers die met een boot het water opgaan om vanaf daar de magneet uit te werpen. De magneet hangt daarbij aan een lang touw. Er zijn allerlei voorwerpen van metaal die in het water liggen, variërend van munten tot fietsen en van kluizen tot winkelkarretjes. Een magneetvisser kan specifiek op zoek gaan naar een bepaald water om magneetvissen met een bepaald doel uit te voeren. In de plaatselijke vijver is er bijvoorbeeld minder kans om historische voorwerpen te vinden dan in een meertje dat al eeuwen bestaat. Overigens is het mogelijk dat een magneetvisser naast een touw met magneet gebruikmaakt van een telescoop om daarmee in het water te prikken.

Wat doet een magneetvisser

Magneetvissen is dus in de eerste plaats aan te merken als een vrijetijdsbesteding voor mensen die magneetvissen als hobby hebben. Het is net als metaaldetectie op de grond met een metaaldetector uitgegroeid tot een populaire hobby. Het is net als de spanning die een visser ervaart om pas bij het naar boven halen van de netten te zien wat de vangst is. Bij het op zoek gaan naar historische voorwerpen in het water is er wat dat betreft een vergelijking met het beroep archeoloog te maken. Indien het vooral schroot betreft wat een magneetvisser uit het water haalt, is er sprake van reinigende werkzaamheden, zoals de taken die een reinigingsmedewerker kan uitvoeren. Haalt een magneetvisser fietsen omhoog uit het water die nog in goede staat zijn en er dus nog niet zolang gelegen hebben dan is het mogelijk deze naar een fietsenmaker te brengen. Het komt tijdens magneetvissen ook regelmatig voor dat er explosieven worden gevonden. In dat geval is het belangrijk de politie in te schakelen, waarna er een politieagent langskomt en er een specialist wordt ingeschakeld om het explosief te ontmantelen, zoals er ook specialistische militairen zijn. Verder is er een link te leggen met beroepen als duiker en bergingsduiker net als met supermarktmanager die winkelkarretjes missen die in het water terecht zijn gekomen en die een magneetvisser naar boven kan halen.

Een magneetvisser is een persoon die de hobby of activiteit van magneetvissen beoefent. Bij magneetvissen wordt een sterke magneet aan een touw of kabel bevestigd en in waterlichamen zoals rivieren, meren, kanalen of vijvers gegooid om metalen voorwerpen op te vissen. Hier zijn enkele activiteiten en taken die een magneetvisser doorgaans uitvoert:

  • Magneet in het water gooien: Een magneetvisser gooit de magneet met behulp van een touw of kabel in het water. Het doel is om de magneet over de bodem te slepen en metalen voorwerpen aan te trekken.
  • Metalen voorwerpen opvissen: Wanneer de magneet over de bodem wordt gesleept, kan deze metalen voorwerpen aantrekken, zoals munten, sieraden, fietsen, wapens, gereedschappen en andere objecten die in het water zijn beland. De magneetvisser haalt de magneet met de opgeviste voorwerpen uit het water.
  • Sorteren en inspecteren: Na het opvissen van de metalen voorwerpen, sorteert en inspecteert de magneetvisser ze. Dit kan het verwijderen van afval of niet-waardevolle objecten omvatten en het onderzoeken van interessante vondsten.
  • Veiligheid en juist gebruik van de magneet: Een magneetvisser zorgt ervoor dat de activiteit op een veilige en verantwoorde manier wordt uitgevoerd. Dit omvat het zorgvuldig hanteren van de magneet, het dragen van beschermende handschoenen en het vermijden van gebieden met mogelijke gevaren.
  • Opruimen en afvoeren van afval: Naast het opvissen van waardevolle voorwerpen, kan een magneetvisser ook afval en zwerfvuil uit het water halen. Dit draagt bij aan het behoud van het milieu en het verbeteren van de waterkwaliteit.

Magneetvissen is een populaire activiteit onder liefhebbers vanwege de spanning van het vinden van verborgen schatten en het opruimen van waterwegen. Het kan ook een sociale activiteit zijn waarbij magneetvissers samenkomen om hun vondsten te delen en ervaringen uit te wisselen. Het is belangrijk om de lokale regelgeving en richtlijnen met betrekking tot magneetvissen te respecteren en rekening te houden met de veiligheid en het milieu tijdens het uitoefenen van deze activiteit.

Is het magneetvissen verboden?

Er is in Nederland geen algemene wetgeving van toepassing die betrekking heeft op magneetvissen. Iedere gemeente heeft de vrijheid om zelf te bepalen of magneetvissen ter plaatse is toegestaan of niet. Dat betekent dus dat een magneetvisser in de ene gemeente wel kan magneetvissen en in een andere niet. In het geval van gemeentelijke regelgeving dient de gemeente een APV in de vorm van een algemene plaatselijke verordening aan te geven dat er een verbod is op magneetvissen. Indien er geen APV betreffende magneetvissen in de gemeentelijke regelgeving is opgenomen, is het niet nodig om bijvoorbeeld een vergunning bij een vergunningverlener van de gemeente aan te vragen. Er is in dat geval namelijk geen verbod aanwezig. Dat er gemeenten zijn die magneetvissen verbieden, heeft vaak onder meer te maken met het risico op het naar boven halen van explosief materiaal. Er zijn gemeenten waar dat risico hoger is dan in andere gemeenten.

Het verbod of de beperkingen rond magneetvissen kunnen verschillende redenen hebben. Een van de belangrijkste redenen is de veiligheid. Het gebruik van sterke magneten kan gevaarlijk zijn, vooral als ze per ongeluk vast komen te zitten aan objecten zoals explosieven, munitie of andere gevaarlijke materialen. Bovendien kan magneetvissen schade toebrengen aan het milieu of historische artefacten als ze niet op de juiste manier worden uitgevoerd.

Om te weten of magneetvissen is toegestaan, raadpleeg je het beste de lokale autoriteiten, zoals de gemeente, politie of waterbeheerorganisaties. Zij kunnen je informeren over de specifieke regels en eventuele vergunningen die nodig zijn om magneetvissen uit te voeren. Het is belangrijk om je aan de geldende wet- en regelgeving te houden om eventuele boetes of andere juridische consequenties te voorkomen.

Taken als magneetvisser:

  • Waterlocatie zoeken.
  • Magneet aan touw uitwerpen.
  • Metalen voorwerpen uit water halen.
  • Schroot wegbrengen.
  • Vooronderzoek met telescoop.

Film: hobby magneetvisser:

Film: magneetvisser vindt antitankmijn:

Opleidingen tot magneetvisser

Magneetvisser is een hobby en er is geen opleiding en evenmin een cursus te volgen die gericht is op magneetvissen. Het is als magneetvisser wel belangrijk om rekening te houden met de veiligheid. Dat geldt bijvoorbeeld ook als je gaat duiken. Bij de vondst van explosieven en munitie is het belangrijk om direct de autoriteiten in te schakelen. Het is om de hobby magneetvissen uit te voeren van belang om geduld op te brengen. Het gaat dan om geduld opbrengen tot je wat vindt in het water en vooral om geduld als het gaat om voorwerpen die er toedoen. Omgaan met teleurstelling is wat dat betreft een prima eigenschap, want het komt voor dat een magneetvisser uitsluitend schroot uit het water haalt. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel nodig om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een magneetvisser werkzaam kan zijn

Een magneetvisser voert een hobby uit en er is dan ook geen sprake van een apart beroep. Er zijn natuurlijk wel professionele reinigingsmedewerkers die in opdracht van bijvoorbeeld de gemeente schroot uit het water halen. Of bijvoorbeeld oude fietsen uit de gracht halen met behulp van een kraan. Deze fietsen zijn vaak helemaal vergaan en niet meer naar een fietsenmaker te brengen, maar gaan regelrecht naar de schroothoop toe.

Bijzondere vermelding branche hobby

Competenties, arbeidsmarktperspectief, doorgroeimogelijkheden, arbeidsvoorwaarden en salaris als magneetvisser zijn niet van toepassing op de branche hobby, zoals wij dat in alle andere branches wel hebben omschreven. Wij verwijzen voor meer specifieke beroepen die gerelateerd zijn aan de hobby magneetvissen naar het beroepenoverzicht. De branche hobby is opgenomen op Mijnzzp.nl omdat er wel degelijk hobby's zijn die raakvlakken kunnen hebben met werkgerelateerde beroepen.

Eigen bedrijf starten als Magneetvisser

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Magneetvisser, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Magneetvisser

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Magneetvisser bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Magneetvisser.

Mijnzzp.nl