Reinigingsmedewerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Reinigingsmedewerker is een algemene benaming voor personen die werkzaam zijn binnen de facilitaire dienstverlening, dat betrekking kan hebben op uiteenlopende soorten werkzaamheden en diensten. Binnen de facilitaire dienstverlening bestaan er veel uiteenlopende soorten beroepen die in de meeste gevallen te maken hebben met schoonmaak en/of reiniging. Reinigen is dan ook een ander woord voor schoonmaken. Het reinigen kan betrekking hebben op verschillende soorten van reiniging zoals het reinigen van gebouwen, het reinigen van vloeren, het reinigen van ramen en gevels of bijvoorbeeld het reinigen van gebouwen na calamiteiten zoals een brand of bij waterschade. De verantwoordelijkheden en taken als reinigingsmedewerker kunnen dan ook verschillen per reinigingsmedewerker, omdat er veel verschillende soorten bedrijven en overheidsdiensten bestaan binnen de facilitaire dienstverlening die te maken hebben met reiniging. Het beroep reinigingsmedewerker moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat een reinigingsmedewerker ook gespecialiseerd kan zijn in bepaalde vormen van reinigingswerkzaamheden. Het reinigen van gebouwen na een mogelijke brand kan bijvoorbeeld niet zomaar vergeleken worden met het reinigen van waterschade, omdat een reinigingsmedewerker hiervoor verschillende reinigingsmachines en reinigingstechnieken zal gebruiken. Daarnaast kan een reinigingsmedewerker bijvoorbeeld ook werkzaam zijn voor de gemeentelijke reinigingsdienst.

Reinigingsmedewerkers zijn binnen bijna alle branches werkzaam en kunnen verantwoordelijk zijn voor specifieke werkzaamheden, of de reinigingsmedewerkers voeren verschillende soorten werkzaamheden uit. Dit is afhankelijk van waar ze precies werkzaam zijn. Enkele voorbeelden van specifieke werkzaamheden als reinigingsmedewerker zijn het schoonmaken van straten, het schoonmaken van machines, het schoonmaken van gevels, het schoonmaken van installaties, het schoonmaken van hotelkamers en bijvoorbeeld het verwijderen van asbest na een calamiteit. Vanzelfsprekend vragen deze verschillende soorten werkzaamheden om verschillende soorten reinigingsmedewerkers.

Dagelijks zijn er veel verschillende soorten reinigingsmedewerkers actief die allemaal verantwoordelijk zijn voor het schoonhouden en reinigen van objecten, zodat bedrijven, huishoudens en de samenleving in zijn algemeen op een goede manier kunnen functioneren. Denk bijvoorbeeld ook aan gemeentes die op een brede manier gebruik maken van reinigingsmedewerkers, zoals de bekende vuilnismannen en de reinigingsmedewerkers die werkzaam zijn op de gemeentewerf. Als reinigingsmedewerker ben je in alle gevallen verantwoordelijk voor het schoonmaken en schoonhouden van de leefomgeving. Het maakt verder niet uit of dat dit particulieren, bedrijven of overheden betreft.

Enkele soorten reinigingsmedewerkers:

Vuilnisophaaldienst heeft handen vol:

Schoonmaken sanitaire ruimte:

Opleidingen tot reinigingsmedewerker

Er bestaan geen specifieke opleidingen tot reinigingsmedewerker anders dan het kiezen voor een passende Mbo-opleiding die bij het beroep past. Over het algemeen is het beroep reinigingsmedewerker een beroep op Vmbo-niveau of op Mbo-niveau, afhankelijk van de specifieke werkzaamheden. In de meeste gevallen worden reinigingsmedewerkers intern opgeleid en is het denkbaar dat een reinigingsmedewerker aanvullende veiligheidsopleidingen moet volgen, voordat hij of zij mag werken als reinigingsmedewerker. Zie voor meer informatie de meer specifieke beroepen.

Bedrijven waar een reinigingsmedewerker werkzaam kan zijn

Reinigingsmedewerkers zijn over het algemeen werkzaam binnen de facilitaire dienstverlening van bedrijven of overheden. Daarnaast kan een reinigingsmedewerker werkzaam zijn voor een schoonmaakbedrijf of een ander gespecialiseerd bedrijf binnen de facilitaire dienstverlening. Zoals eerder omschreven maken veel verschillende bedrijven en overheden op verschillende manieren gebruik van reinigingsmedewerkers. Daarnaast is het zo dat lang niet alle reinigingsmedewerkers werkzaam zijn als fulltime reinigingsmedewerker. Het is dus prima denkbaar dat een reinigingsmedewerker ook gezien kan worden als parttime reinigingsmedewerker of als oproepkracht.

Competenties reinigingsmedewerker

De belangrijkste competenties als reinigingsmedewerker zijn verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen. Daarnaast kan flexibiliteit ook aangemerkt worden als een belangrijke competentie, omdat de werklocatie en de werkuren van een reinigingsmedewerker nogal eens kunnen verschillen. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, kennis, veiligheid, samenwerken en communicatie. Verdere competenties zijn niet zomaar aan te geven, omdat de competenties als reinigingsmedewerker per beroep kunnen verschillen. Het boenen van vloeren kan bijvoorbeeld niet zomaar vergeleken worden met het schoonmaken van vliegtuigen als vliegtuigschoonmaker. Ondanks dat de competenties in de meeste gevallen wel raakvlakken hebben met elkaar kan er ook sprake zijn van onderlinge verschillen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als reinigingsmedewerker

Het arbeidsmarktperspectief als reinigingsmedewerker is over het algemeen goed te noemen, afhankelijk van de specifieke werkzaamheden. In de meeste gevallen zal het als reinigingsmedewerker geen probleem zijn om werk te vinden, omdat er veel verschillende soorten bedrijven bestaan binnen de facilitaire dienstverlening. Wel is het denkbaar dat een reinigingsmedewerker over een rijbewijs en aanvullende opleidingen moet beschikken. De doorgroeimogelijkheden als reinigingsmedewerker moeten gezien worden in het opbouwen van werkervaring en eventuele aanvullende opleidingen waardoor doorgroeimogelijkheden ontstaan. Een mogelijke vervolgfunctie kan zijn de functie facilitair manager, afhankelijk van het soort werk en bedrijf.

Arbeidsvoorwaarden en salaris reinigingsmedewerker

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden omdat het beroep reinigingsmedewerker daarvoor te algemeen is. Een reinigingsmedewerker kan voor uiteenlopende soorten bedrijven en overheden werkzaam zijn die gebruik kunnen maken van verschillende cao's. Een reinigingsmedewerker zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1700 en 2200 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd en verdere verantwoordelijkheden. Lang niet alle reinigingsmedewerkers zijn fulltime werkzaam, waardoor het salaris ook geheel anders kan uitvallen.

Mijnzzp.nl