Straatveger

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een straatveger is een ambtenaar die verantwoordelijk is voor het schoonhouden van de straten, steegjes en andere openbare voorzieningen die bevuild kunnen zijn met straatvuil en/of zwerfafval. Een straatveger is over het algemeen werkzaam in teamverband, zoals met andere straatvegers, bladblazers en veegmachinechauffeurs. De werkzaamheden van een straatveger mogen dan simpel van aard zijn, ze zijn niet onbelangrijk. Vooral in de grote steden is het belangrijk dat er voldoende straatvegers actief zijn, omdat het anders snel een rotzooitje kan worden. Een straatveger kan dan ook gezien worden als een milieuambtenaar. Een modernere benaming voor een straatveger is ook wel straatreiniger. Vooral na grote evenementen zijn de straatvegers veelvuldig te zien om al het straatvuil op te ruimen. Ondanks dat het straatvuil sneller opgeruimd kan worden met moderne veegmachines zijn de bekende straatvegers nog steeds in het straatbeeld te vinden, omdat de veegmachines meestal alleen op de weg kunnen rijden en niet in de moeilijke hoeken kunnen komen. Straatvuil is meestal te vinden in de moeilijke hoeken en kan meestal alleen verwijderd worden door de straatvegers die het vuil oprapen of naar de veegmachine vegen. Het is niet ondenkbaar dat een straatveger ook verantwoordelijk is voor andere werkzaamheden dan alleen het straatvegen. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan het onderhouden van plantsoenen of aan het legen van openbare prullenbakken. Dit kan wel per straatveger en gemeente verschillen.

Een straatveger is dus verantwoordelijk voor het schoonhouden van de straten, door het wegvegen en opvegen van straatvuil. Daarnaast zetten de meeste gemeentes in het najaar de straatvegers ook in om gevallen bladeren op te ruimen. Wanneer er erg veel straatvuil of bladeren op de straat liggen kunnen deze werkzaamheden ook gecombineerd worden met een bladblazer, omdat dat lekker snel werkt. De laatste jaren worden straatvegers steeds meer gezien als buurtconciërges, omdat ze veelvuldig te zien zijn in woonwijken en bekend zijn met de wijk. Deze extra functie kan bijvoorbeeld inhouden dat de straatveger mogelijke problemen of misstanden signaleert in de wijk en deze doorgeeft aan zijn verantwoordelijke. Denk bijvoorbeeld aan het melden van gedumpt huishoudvuil, dat met een vuilniswagen verwijderd zal moeten worden.

Straatveger populair beroep

Het beroep straatveger is niet echt heel populair te noemen. Er zijn redelijk veel straatvegers actief die de werkzaamheden als tegenprestatie van hun uitkering uitvoeren. Daarnaast kan er sprake zijn van een re-integratieproces. Dit neemt natuurlijk niet weg dat er ook voldoende straatvegers actief zijn die de werkzaamheden wel met volle tevredenheid uitvoeren. Een straatveger kan als milieuambtenaar ook andere werkzaamheden uitvoeren dan het alleen vegen van de straten.

Bezem straatvegers

De bekende straatbezems die gebruikt worden door de straatvegers kennen ook wel de benaming “heksenbezem”. Dit soort bezems bestaat uit een lange stok waaraan berkentakken verbonden zijn. Deze straatbezems zijn ideaal om zwerfvuil mee te vegen en hebben als groot voordeel dat met deze bezem makkelijk in alle hoeken te komen is. Deze bezems zijn niet gemaakt om een oppervlak schoon te kunnen vegen, zoals dit wel kan met moderne bezems. Een nadeel van de straatbezems is dat de berkentakken redelijk snel slijten, waardoor ze steeds vervangen moeten worden. De bekende straatbezems worden gemaakt in een bezembinderij.

Straatvegers aangenomen door de gemeente:

Opleidingen tot straatveger

Er bestaan geen beroepsopleidingen als straatveger. Het beroep straatveger is een beroep op Mbo-niveau één. De meest passende Mbo-opleiding als straatveger is dan ook de Mbo-opleiding arbeidsmarktgekwalificeerd assistent op niveau één. De Mbo-opleiding arbeidsmarktgekwalificeerd assistent is speciaal in het leven groepen om mensen betere arbeidskansen te geven wanneer ze verder niet over een opleiding beschikken. Deze opleiding zal over het algemeen maximaal één jaar in beslag nemen. De opleiding bestaat uit veel werkstage en een klein beetje theorieles. De theorieles kan bijvoorbeeld bestaan uit agressietrainingen, beroepshouding en algemene omgangsvormen.

Bedrijven waar een straatveger werkzaam kan zijn

Als straatveger werk je over het algemeen als ambtenaar voor gemeentes en niet voor bedrijven. Zoals eerder vermeld kan het ook gaan om een tegenprestatie of om een re-integratieproces.

Competenties straatveger

Als straatveger is het belangrijk dat je een buitenmens bent en geen moeit hebt met slecht weer, omdat de werkzaamheden wel door moeten gaan. Doorzettingsvermogen en daadkracht zijn beide belangrijke woorden binnen dit beroep. Daarnaast zijn je communicatieve vaardigheden binnen dit beroep wel belangrijk, omdat je bijvoorbeeld ook om moet kunnen gaan met agressie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als straatveger

Het arbeidsmarktperspectief als straatveger is redelijk te noemen. Over het algemeen zijn het alleen de grote gemeentes die veelvuldig gebruik maken van straatvegers. Daarnaast is het beroep straatveger een redelijk populair beroep als tegenprestatie voor een uitkering, waardoor gemeentes over het algemeen geen moeite hebben voor de invulling van het beroep. Er zijn geen echte doorgroeimogelijkheden als straatveger zonder verdere opleidingen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris straatveger

Als straatveger werkzaam voor een gemeente ben je natuurlijk een ambtenaar van de gemeentelijke buitendienst en zijn je arbeidsvoorwaarden over het algemeen prima geregeld. Wanneer je je werkzaam uitvoert als tegenprestatie worden er andere arbeidsvoorwaarden gehanteerd, omdat je dan meestal niet in dienst bent van een gemeente. Een straatveger zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1700 en 2300 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl