Straatveger

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een straatveger is een gemeentelijk medewerker van de reinigingsdienst, die verantwoordelijk is voor het schoonhouden van de straten, steegjes en andere openbare ruimtes, die bevuild zijn met straatvuil en/of zwerfafval. Een straatveger is vaak werkzaam in teamverband, zoals met andere straatvegers, bladblazers en veegmachine chauffeurs om openbare ruimtes effectief te kunnen schoonmaken. Een modernere benaming voor straatveger is ook wel straatreiniger. Een meer algemene benaming voor reinigingsmedewerkers kan ook zijn facilitair medewerker. De inhoudelijke werkzaamheden van een straatveger zijn niet heel moeilijk, maar zijn wel aan te merken als belangrijke werkzaamheden. Vooral in grote steden is het belangrijk dat er voldoende straatvegers actief zijn, omdat het anders snel een rotzooitje kan worden. Het is niet zo dat straatvegers alleen actief zijn na grote evenementen. De meeste straatvegers zijn het hele jaar door werkzaam op verschillende locaties om het straatvuil op te ruimen. Ondanks dat straatvuil sneller opgeruimd kan worden met moderne veegmachines zijn straatvegers nog steeds in het straatbeeld te vinden, omdat veegmachines alleen op de weg rijden en niet in moeilijke hoeken kunnen komen. Straatvuil is meestal te vinden in de moeilijke hoeken en kan alleen verwijderd worden door straatvegers, die het vuil oprapen of naar de veegmachine vegen. Het is denkbaar dat een straatveger ook verantwoordelijk is voor andere werkzaamheden dan alleen het straatvegen. Denk bijvoorbeeld aan het onderhouden van plantsoenen of aan het legen van openbare prullenbakken. Dit kan wel per straatveger en gemeente verschillen. Het beroep straatveger komt eigenlijk alleen voor binnen de grote steden, waarbinnen het extra belangrijk is om alle openbare voorzieningen schoon te houden. Denk bijvoorbeeld aan steden die te maken hebben met veel toeristen, en aan binnensteden waar veel mensen komen.

Een straatveger is dus een facilitair medewerker, die werkzaam is voor een reinigingsdienst van een gemeente. Een straatveger is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de straten, door het wegvegen en opvegen van straatvuil. Daarnaast zetten de meeste gemeentes in het najaar de straatvegers in om gevallen bladeren op te ruimen. Als er veel straatvuil of bladeren op de straat liggen worden de werkzaamheden meestal gecombineerd met een bladblazer, omdat dit sneller werkt. De laatste jaren worden straatvegers steeds meer gezien als buurtconciërges, omdat ze vaak werkzaam zijn in woonwijken en bekend zijn met de wijk. Deze extra functie kan bijvoorbeeld inhouden dat straatvegers mogelijke problemen of misstanden signaleren in de wijk en dit doorgeven aan de leidinggevende. Denk bijvoorbeeld aan het melden van gedumpt huisvuil, dat met een vuilniswagen verwijderd moet worden, of aan het doorgeven dat prullenbakken stuk zijn. Zoals eerder omschreven kan het ook voorkomen dat straatvegers verantwoordelijk zijn voor andere openbare werkzaamheden, zoals het onderhouden van gemeentelijke plantsoenen.

Straatveger populair beroep

Het beroep straatveger is een belangrijk beroep, echter zijn redelijk veel straatvegers werkzaam als tegenprestatie voor een uitkering. Daarnaast kan er sprake zijn van een re-integratieproces, omdat iemand ziek is geweest. Gemeentes maken over het algemeen vaak gebruik van straatvegers die op een of andere manier te maken hebben met een werkverplichting of re-integratieproces. Dit neemt niet weg dat een straatveger ook fulltime werkzaam kan zijn als reinigingsmedewerker en andere werkzaamheden kan uitvoeren binnen de reinigingsdienst. Denk bijvoorbeeld ook aan het werken op een milieustraat of aan het demonteren van apparaten die binnengebracht zijn. De meeste reinigingsmedewerkers moeten aangemerkt worden als allround medewerkers, die inzetbaar zijn voor verschillende werkzaamheden. Het werken als straatveger is meestal seizoensgebonden en locatiegebonden.

Bezem straatvegers

De bekende straatbezems die gebruikt worden door de straatvegers kennen ook wel de benaming “heksenbezem”. Dit soort bezems bestaat uit een lange stok waaraan berkentakken verbonden zijn. Deze straatbezems zijn ideaal om zwerfvuil mee te vegen en hebben als groot voordeel dat met deze bezem makkelijk in alle hoeken te komen is. Deze bezems zijn niet gemaakt om een oppervlak schoon te kunnen vegen, zoals dit wel kan met moderne bezems. Een nadeel van de straatbezems is dat de berkentakken redelijk snel slijten, waardoor ze steeds vervangen moeten worden. De bekende straatbezems worden gemaakt in een bezembinderij.

Straatvegers aangenomen door de gemeente:

Opleidingen tot straatveger

Er bestaan geen beroepsopleidingen als straatveger. Het beroep straatveger is een beroep op Mbo-niveau één. De meest passende Mbo-opleiding als straatveger is dan ook de Mbo-opleiding arbeidsmarktgekwalificeerd assistent op niveau één. De Mbo-opleiding arbeidsmarktgekwalificeerd assistent is speciaal in het leven groepen om mensen betere arbeidskansen te geven wanneer ze verder niet over een opleiding beschikken. Deze opleiding zal over het algemeen maximaal één jaar in beslag nemen. De opleiding bestaat uit veel werkstage en een klein beetje theorieles. De theorieles kan bijvoorbeeld bestaan uit agressietrainingen, beroepshouding en algemene omgangsvormen.

Bedrijven waar een straatveger werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een straatveger aangemerkt moeten worden als ambtenaar, die voor een gemeente werkzaam is. Daarnaast is het denkbaar dat een straatveger werkzaam is via een uitzendorganisatie. In dat geval is een intercedent verantwoordelijk voor arbeidsbemiddeling. Straatvegers zijn eigenlijk nooit werkzaam voor gewone bedrijven. In dat geval spreken we eerder van een hovenier, tuinman of schoonmaker.

Competenties straatveger

De belangrijkste competentie van een straatveger is motivatie, omdat de werkzaamheden wel om de juiste instelling vragen. Daarnaast is het belangrijk dat je een buitenmens bent en geen moeit hebt met slechte weersomstandigheden. Doorzettingsvermogen en daadkracht zijn belangrijke woorden binnen dit beroep. Daarnaast moet je beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je te maken heeft met burgers en verschillende collega's. Algemeen belangrijke woorden zijn conditie, samenwerken, overleggen, inzicht, flexibiliteit, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als straatveger

Het arbeidsmarktperspectief van een straatveger is over het algemeen redelijk te noemen. Over het algemeen zijn alleen het de grote gemeentes, die gebruikmaken van straatvegers. Daarnaast is het beroep straatveger een redelijk populair beroep als tegenprestatie voor een uitkering, waardoor gemeentes geen moeite hebben voor de invulling van het beroep. Er zijn geen echte doorgroeimogelijkheden van een straatveger zonder verdere opleidingen. Het beroep straatveger kan aangemerkt worden als ongeschoolde arbeid.

Arbeidsvoorwaarden en salaris straatveger

Als straatveger werkzaam voor een gemeente ben je natuurlijk een ambtenaar van de gemeentelijke buitendienst en zijn je arbeidsvoorwaarden over het algemeen prima geregeld. Wanneer je je werkzaam uitvoert als tegenprestatie worden er andere arbeidsvoorwaarden gehanteerd, omdat je dan meestal niet in dienst bent van een gemeente. Een straatveger zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1700 en 2300 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Straatveger

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Straatveger bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl