Medewerker milieustraat

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een medewerker milieustraat is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden, die te maken hebben met het inzamelen en sorteren van afval bij een milieustraat of afvalbrengstation van een gemeente. De werkzaamheden van een medewerker milieustraat bestaan niet alleen uit het sorteren van afval, omdat een medewerker milieustraat ook gezien kan worden als toezichthouder, die bezoekers zal informeren in welke afvalbakken het afval precies gestort moet worden. Ook is een medewerker milieustraat verantwoordelijk voor het toezien op de algemene veiligheid binnen de milieustraat. De werkzaamheden van een medewerker milieustraat zijn niet heel moeilijk, maar vragen wel om de juiste werkhouding. Vooral het klantencontact is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden, omdat lang niet alle mensen weten welk afval in welke containers gestort moet worden. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een medewerker milieustraat het beste omschrijven als het toezien op alle logistieke processen binnen de milieustraat, met betrekking tot de aan- en afvoer van afval. Een van de belangrijkste taken van een medewerker milieustraat is het controleren van aangeboden afvalstoffen, inclusief het toezien op de juiste sortering van de afvalstoffen. Andere werkzaamheden van een medewerker milieustraat kunnen zijn simpele administratieve handelingen en eventueel het opnemen en/of verwerken van klachten van bezoekers. De inhoudelijke werkzaamheden en verantwoordelijkheden van een medewerker milieustraat kunnen wel per milieustraat verschillen, omdat er sprake is van meerdere medewerkers binnen een milieustraat. Daarnaast is het denkbaar dat een medewerker milieustraat verantwoordelijk is voor het begeleiden van andere medewerkers, die verantwoordelijk zijn voor demonteren van apparaten. Denk bijvoorbeeld aan mensen die een beperking hebben, of aan mensen die werkervaring moeten opdoen.

Een medewerker milieustraat is dus verantwoordelijk voor het houden van toezicht en het informeren van bezoekers, en eventueel verantwoordelijk voor het begeleiden van andere werknemers. Naast het begeleiden en helpen van bezoekers zal je als medewerker milieustraat andere werkzaamheden uitvoeren, zoals het controleren van de afvalstoffen die aangeboden worden, het bedienen van de toegangspoort en het het afrekenen. Andere werkzaamheden kunnen zijn het opruimen van het terrein, het afroepen van nieuwe containers of het bedienen van de pers. In de meeste gevallen zal een medewerker milieustraat onder toezicht werken van de milieustraat beheerder en zal je samenwerken met verschillende collega's. Zoals eerder omschreven kan een medewerker milieustraat ook te maken hebben met mensen, die werkervaring moeten opdoen. Deze medewerkers zijn meestal verantwoordelijk voor het demonteren van apparatuur. Ook het uitvoeren van simpele administratieve werkzaamheden behoort over het algemeen tot de werkzaamheden van een medewerker milieustraat. Een belangrijk punt van de werkzaamheden is het veilig opslaan van afvalstoffen. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen dat bezoekers gasflessen in de pers gooien. Gasflessen en chemische stoffen moeten apart opgeslagen en verwerkt worden, om ongelukken en milieuschade te voorkomen.

Diverse taken van een medewerker milieustraat zijn:

  • Het afroepen van nieuwe containers
  • Het bedienen van de pers of persen
  • Het controleren van de aangeboden afvalstoffen
  • Het helpen van bezoekers
  • Het houden van toezicht
  • Het schoonhouden van de milieustraat
  • Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden
  • Het verwerken van de afvalstromen in de juiste bakken

De milieustraat:

Duurzame Afvalverwerking:

Opleidingen tot medewerker milieustraat

Er bestaat tegenwoordig een speciale erkende Mbo-opleiding medewerker milieustraat niveau één voor mensen die niet beschikken over een opleiding. De bedoeling van deze opleiding is dat werknemers na de Mbo-opleiding medewerker milieustraat makkelijk kunnen doorgroeien tot een Mbo-opleiding niveau twee. Tijdens de Mbo-opleiding medewerker milieustraat is er over het algemeen veel aandacht voor de werkhouding, het herkennen van gevaarlijke stoffen, houding en gedrag en de algemene communicatieve vaardigheden. Deze opleiding zal in de meeste gevallen ongeveer één jaar in beslag nemen.

Bedrijven waar een medewerker milieustraat werkzaam kan zijn

Als medewerker milieustraat ben je over het algemeen werkzaam voor een gemeente als ambtenaar, maar een medewerker milieustraat kan ook werkzaam zijn via een uitzendorganisatie.

Competenties medewerker milieustraat

De belangrijkste competentie als medewerker milieustraat is je inzicht met betrekking tot de algemene veiligheid, omdat het op de juiste manier verwerken van de afvalstoffen belangrijk is. Tijdens de opleiding is er dan ook veel aandacht voor het kunnen herkennen van afvalstoffen en de verwerking daarvan. Daarnaast moet je beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je met veel verschillende soorten mensen te maken zal krijgen die ook regelmatig vragen zullen hebben. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, flexibiliteit, plannen, organiseren, samenwerken, verantwoordelijkheidsgevoel, orde en werkhouding. Daarnaast kan stressbestendigheid aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat het in de weekend erg druk is.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als medewerker milieustraat

Het arbeidsmarktperspectief van een medewerker milieustraat is over het algemeen matig te noemen, omdat er relatief gezien niet veel milieustraten zijn. Daarnaast kiezen veel gemeentes ervoor om mensen zonder opleiding een kans te geven op de arbeidsmarkt. Ook kan er sprake zijn van een re-integratietraject, waarbinnen mensen geholpen worden op de arbeidsmarkt. De doorgroeimogelijkheden als medewerker milieustraat moeten gezien worden in het afronden van de opleiding, zodat er doorgroeimogelijkheden ontstaan. Een vervolgfunctie kan bijvoorbeeld vuilnisman of medewerker groenvoorziening zijn. Daarnaast bestaat er nog de functie beheerder milieustraat, die uiteindelijk tot de mogelijkheden kan behoren als je beschikt over een Mbo-opleiding niveau drie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris medewerker milieustraat

Als  medewerker milieustraat ben je meestal werkzaam als ambtenaar onder de cao gemeente, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat een medewerker milieustraat via een uitzendorganisatie werkzaam is. Een medewerker milieustraat zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1800 en 2300 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en aantal dienstjaren. Als je niet fulltime werkzaam bent kan dit natuurlijk geheel anders uitvallen.

Mijnzzp.nl