Beheerder milieustraat

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een beheerder milieustraat is de leidinggevende van een milieustraat, zoals die binnen de meeste gemeentes te vinden zijn. De werkzaamheden van een beheerder milieustraat zijn divers, zoals het informeren van bezoekers, het houden van toezicht op de milieustraat, het aansturen van andere medewerkers binnen de milieustraat en administratieve werkzaamheden. Ook het onderhouden van contact met andere leidinggevenden, zoals milieuambtenaren van de gemeente en toeleveranciers, behoort tot de werkzaamheden van een beheerder milieustraat. De werkzaamheden moeten over het algemeen gezien worden als uitvoerende werkzaamheden, waarbij de beheerder zelf ook meewerkt op de werkvloer. Dit kan wel per milieustraat verschillen, omdat er ook grote milieustraten bestaan. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een beheerder milieustraat het beste omschrijven als het dagelijks aansturen van de milieustraat, inclusief het aansturen van alle medewerkers van de milieustraat. Als beheerder milieustraat zal je over het algemeen niet alleen met vast personeel te maken hebben, omdat gemeentes milieustraten ook gebruiken om mensen werkervaring te laten opdoen. Dit betreft meestal mensen die al een langere periode niet meer gewerkt hebben. In dat geval kan een beheerder milieustraat ook gezien worden als stagebegeleider of leermeester van de betreffende medewerkers. De inhoudelijke werkzaamheden van een beheerder milieustraat zijn verder niet heel moeilijk, echter moeten de werkzaamheden wel aangemerkt worden als belangrijke werkzaamheden. Dit heeft vooral betrekking op het op de juiste manier inzamelen van afval, zodat gemeentes het afval op de juiste manier kunnen aanbieden aan de diverse afvalverwerkers. Om het afval op de juiste manier te kunnen inzamelen is het belangrijk dat de beheerder milieustraat er op toeziet dat alle werknemers de juiste regels toepassen. Ook het kunnen herkennen van verschillende soorten afval is belangrijk als beheerder milieustraat.

Een beheerder milieustraat moet dus aangemerkt worden als beheerder die verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van een milieustraat. Dit heeft over het algemeen ook betrekking op het aansturen van de verschillende medewerkers milieustraat. Een beheerder milieustraat kan ook aangemerkt worden als operationeel manager, omdat een beheerder milieustraat zelf ook werkzaam kan zijn op de werkvloer. Als beheerder milieustraat is het belangrijk dat je beschikt over leidinggevende capaciteiten, zodat medewerkers precies begrijpen wat het belang is van afvalscheiding. Als afval niet goed gescheiden wordt binnen de milieustraat kost het de gemeente meer geld om het afval af te kunnen voeren, omdat afvalverwerkingsbedrijven hierdoor extra handelingen moeten uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan afvalsorteerders, die met de hand nog een keer het afval moeten uitzoeken. Het beroep beheerder milieustraat is de afgelopen jaren steeds verder geprofessionaliseerd, omdat gemeentes en bedrijven steeds meer aandacht besteden aan het zo goed mogelijk scheiden van afval. Dit betekent ook dat de medewerkers van een milieustraat steeds beter getraind worden in het geven van de juiste voorlichting aan de bezoekers van de milieustraat.

Taken beheerder milieustraat

De belangrijkste taak van een beheerder milieustraat is het houden van toezicht en het coördineren van de bezoekersstromen. Vooral in de weekenden kan het nogal eens druk zijn op de milieustraten, waardoor het houden van toezicht extra belangrijk is. Lang niet alle mensen weten vanzelf wel afval in welke container geplaatst moet worden. Het is de taak van de beheerder milieustraat en andere medewerkers om te voorkomen dat afval in de verkeerde bakken terecht komt. Ook is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor conflictbeheersing, omdat lang niet alle mensen het kunnen hebben als ze aangesproken worden op het verkeerd aanbieden van afval. Denk bijvoorbeeld aan mensen die asbest willen aanbieden. Asbest mag alleen aangenomen worden als iemand beschikt over de juiste vergunningen en als het asbest op de juiste manier verpakt is. Vanzelfsprekend is een beheerder ook verantwoordelijk voor algemene administratieve handelingen.

Werken op een milieustraat

Binnen milieustraten werken over het algemeen ook mensen, die beperkte mogelijkheden hebben op de arbeidsmarkt. Als beheerder milieustraat ben je dan in de meeste gevallen ook een leermeester om mensen een nieuwe kans te geven binnen de arbeidsmarkt. Dit soort leer-werktrajecten wordt in veel gevallen aangeboden door re-integratiecoaches of bijstandsconsulenten, die direct of indirect werkzaam zijn voor een gemeente. Deze mensen zijn vaak tijdelijk werkzaam binnen de milieustraat en kunnen wellicht op termijn andere werkzaamheden uitvoeren binnen de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een baan als vuilnisman, straatveger of als medewerker groenvoorzieningen. Daarnaast kan een beheerder milieustraat te maken hebben met mensen, die een lichamelijke beperking hebben. Deze mensen kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor simpele demontage werkzaamheden.

Nieuwe milieustraat:

Opleidingen tot beheerder milieustraat

Wie een carrière ambieert als beheerder milieustraat zal over het algemeen eerst de opleiding medewerker milieustraat moeten volgen, waarna een extra opleiding of cursus gevolgd kan worden tot beheerder milieustraat. Tijdens deze opleiding is er onder andere aandacht voor het inrichten van een milieustraat, soorten afval, hergebruik van afval, arbeidsomstandigheden, administratie, het leiding geven, het klantgericht handelen en conflictbeheersing. Deze opleiding moet gezien worden als een Mbo-opleiding op niveau drie.

Bedrijven waar een beheerder milieustraat werkzaam kan zijn

Als beheerder milieustraat ben je over het algemeen werkzaam als ambtenaar voor een gemeente. Daarnaast bestaan er grote bedrijven waar afval gebracht kan worden door particulieren en bedrijven, maar deze bedrijven kunnen over het algemeen niet vergeleken worden met een milieustraat.

Competenties beheerder milieustraat

De belangrijkste competentie van een beheerder milieustraat is je verantwoordelijkheidsgevoel en je leidinggevende capaciteiten. Daarnaast heb je een voorbeeldfunctie als beheerder milieustraat en ben je eigenlijk een soort van afvalcoach. Omdat je veel met verschillende soorten mensen te maken krijgt moeten je communicatieve vaardigheden goed zijn. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, klantvriendelijkheid, sociaal, motiveren, inspireren, overtuigingskracht, inspecteren en conflictbeheersing. Vanzelfsprekend moet een beheerder milieustraat verschillende afvalstoffen kunnen herkennen, zodat de veiligheid van medewerkers en de bezoekers niet in het geding komt.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als beheerder milieustraat

Het arbeidsmarktperspectief van een beheerder milieustraat is over het algemeen matig te noemen omdat de meeste gemeentes maar over één milieustraat beschikken. Er bestaan geen echte doorgroeimogelijkheden als beheerder milieustraat. Dit is natuurlijk wel erg afhankelijk van de genoten opleidingen en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris beheerder milieustraat

Als beheerder milieustraat ben je meestal werkzaam als ambtenaar en val je onder de gemeente-cao, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een beheerder milieustraat zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2000 en 2600 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Beheerder milieustraat

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Beheerder milieustraat bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl