Afvalcoach

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een afvalcoach is verantwoordelijk voor het adviseren en bewust maken van mensen over afval. Afvalcoach is een relatief nieuw beroep, dat door steeds meer gemeentes en bedrijven ingezet wordt om burgers bewuster te maken over hun afval. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van voedselverspilling en het op een juiste manier scheiden van afval. Een afvalcoach heeft als belangrijkste taak het bieden van informatie op het gebied van afval en afvalstromen. Als afvalcoach ben je dus verantwoordelijk voor het geven van tips en adviezen op het gebied van afval, wat niet alleen betrekking heeft op volwassenen. Denk ook aan schoolkinderen, die door de afvalcoach bekend gemaakt worden met afval, afvalstromen, voedselverspilling en het milieu. Afvalcoaches zijn in de meeste gemeentes dagelijks op pad om mensen tips en adviezen te geven om bewuster om te gaan met hun afval, zodat mensen minder restafval overhouden. Ook het op de juiste manier scheiden van afval speelt hierbij een belangrijke rol. De inhoudelijke werkzaamheden van een afvalcoach kunnen wel per gemeente verschillen, omdat het beroep verder geen vaste omschrijving kent. Doordat er de laatste jaren steeds meer aandacht is voor het op de juiste manier scheiden van afval is het voor veel mensen onduidelijk geworden hoe afval gescheiden moet worden. Tegenwoordig kennen wij niet alleen meer de grijze en groene container maar scheiden wij veel meer afval, zoals plastic, kleding, papier, luiers, batterijen en huishoudelijke apparaten, die allemaal apart ingezameld worden of weggebracht moeten worden. Het op een juiste manier scheiden van afval is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de portemonnee, omdat door het actief scheiden van afval de container minder vaak aan de weg gezet hoeft te worden. Het beroep afvalcoach hoeft geen betrekking te hebben op gemeentes, omdat ook bedrijven actief kunnen zijn op het gebied van afval en bewustwording.

Een afvalcoach is dus een medewerker, die verantwoordelijk is voor het bewust maken van mensen over hun afval. In de meeste gevallen hebben we het dan over een reinigingsmedewerker, die in dat geval aangemerkt kan worden als coach. De belangrijkste taak van een afvalcoach is het bieden van informatie aan mensen. Afhankelijk van de gemeente en opleiding kan een afvalcoach verantwoordelijk zijn voor het geven van educatie aan schoolkinderen. Denk hierbij aan het samen bezoeken van een milieustraat om te laten zien hoe afvalscheiding werkt. Ook het bezoeken van demontagebedrijven kan een onderdeel vormen van de educatie. De werkzaamheden van een afvalcoach gaan dus verder dan alleen het uitleggen welk afval in de gft-bak mag. Vanzelfsprekend kan een afvalcoach op verschillende manieren werkzaam zijn. In alle gevallen is het woord duurzaamheid belangrijk binnen de werkzaamheden van een afvalcoach.

Bevoegdheid afvalcoach

Tegenwoordig zijn er ook afvalcoaches die de inhoud van afvalbakken controleren. De belangrijkste reden hiervoor is het controleren of mensen hun afval op de juiste manier aanbieden. In de meeste gevallen beschikt een afvalcoach niet over bevoegdheid om een proces-verbaal uit te schrijven. In dat geval hebben we het eerder over een buitengewoon opsporingsambtenaar of toezichthouder milieu en ruimte. Een afvalcoach is alleen verantwoordelijk voor bewustwording. Een afvalcoach beschikt dus in de meeste gevallen niet over handhavingsbevoegdheden. Een afvalcoach mag wel mensen aanspreken over het aanbieden van afval. Het beroep afvalcoach draait vooral om mensen helpen die vragen hebben. Mensen helpen kan ook betrekking hebben op het aanspreken van mensen die hun afval net goed scheiden. Overigens kan iedereen zich coach noemen. Het aantal coaches binnen Nederland is groot te noemen. Denk bijvoorbeeld ook aan een burn-out coach.

Wat doet een afvalcoach:

  • Het controleren van aangeboden afvalbakken
  • Het aanspreken van mensen, die afval op de verkeerde manier aanbieden
  • Het uitleggen hoe stank en andere overlast voorkomen kan worden
  • Het uitleggen hoe mensen hun afval moeten scheiden
  • Het rondleiden van mensen op de milieustraat
  • Het informeren van mensen over hun afval
  • Het geven van educatie aan schoolkinderen

Afval scheiden moet, maar hoe:

Opleidingen tot Afvalcoach

Er zijn geen erkende opleidingsmogelijkheden voor het beroep afvalcoach. De meeste mensen die aangesteld zijn als afvalcoach hebben feitelijk een andere baan, zoals vuilnisman of milieukundige. Er zijn wel voldoende cursussen te vinden op het gebied van afval en het milieu die nuttig kunnen zijn. Het is verder niet mogelijk om een specifieke opleiding te benoemen, omdat de term afvalcoach vrij algemeen gezien moet worden. Een afvalcoach is een coach die kan beschikken over een korte opleiding of een volwaardige Hbo-opleiding. Het beroep afvalcoach draait niet echt om de juiste papieren hebben. Een goede coach kan ook zonder papieren werkzaam zijn. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een Afvalcoach werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een afvalcoach aangemerkt moeten worden als ambtenaar, omdat de meeste afvalcoaches werkzaam zijn voor gemeentes. Daarnaast is het denkbaar dat een afvalcoach werkzaam is als ondernemer voor een gemeente. Lang niet alle afvalcoaches zijn fulltime werkzaam als afvalcoach. Eigenlijk kan een afvalcoach voor veel verschillende bedrijven, instellingen en overheden werkzaam zijn, omdat afval en milieu belangrijk zijn op veel manieren. Denk bijvoorbeeld ook aan het schoonhouden van de kustlijn.

Competenties Afvalcoach

Een van de belangrijkste competenties als afvalcoach is dat een afvalcoach aangemerkt kan worden als educatief medewerker, omdat een afvalcoach verantwoordelijk is voor het overbrengen van kennis. Het overbrengen van kennis heeft ook te maken met goede communicatie. Een andere belangrijke competentie is dat een afvalcoach gezien kan worden inspirator. Ook het kunnen overtuigen van mensen als motivatiecoach kan gezien worden als belangrijke competentie, omdat niet iedereen zin heeft om afval op de juiste manier te scheiden. Algemeen belangrijke woorden zijn zelfstandigheid, kennis, positiviteit, presteren, plannen en inzicht.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Afvalcoach

Het arbeidsmarktperspectief van een afvalcoach is goed te noemen, omdat er steeds meer gemeentes zijn die een afvalcoach aanstellen. Wel zal de functie afvalcoach in de meeste gevallen gezien moeten worden als aanvullende functie. De doorgroeimogelijkheden van een afvalcoach zijn sterk afhankelijk zijn van het opleidingsniveau en je eigen competenties. Het is denkbaar dat een ervaren afvalcoach kan doorgroeien tot een leidinggevende functie. Denk bijvoorbeeld aan de functie manager duurzaamheid.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Afvalcoach

Het is niet mogelijk om voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat je als afvalcoach voor uiteenlopende soorten bedrijven of overheden werkzaam kan zijn. Ook het geven van een salarisindicatie is voor dit beroep niet mogelijk, omdat het opleidingsniveau, de functie en de verantwoordelijkheden te verschillend kunnen zijn binnen dit beroep.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Afvalcoach

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Afvalcoach bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl