Schillenboer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een schillenboer was een vuilnisophaler die huizen bij langs ging om herbruikbaar restafval af te halen, zoals schillen van aardappels, oud brood en groenteafval. Dit restafval was opnieuw te gebruiken om als veevoer te dienen. Het beroep schillenboer bestaat niet meer als zodanig en is dan ook als uitgestorven te beschouwen. In het verleden was het wel een belangrijk beroep, omdat veehouders op deze manier op een voordelige manier aan voedsel voor vee konden komen. Een andere manier om het restafval te gebruiken, was om er compost van te maken. Schillenboeren kwamen tot laat in de twintigste eeuw voor en reden doorgaans met paard-en-wagen door de straten en later ook op bijvoorbeeld een bakfiets of met een handkar. De schillenboer gebruikte een ratel of ander voorwerp om te laten horen dat hij er aan kwam. Daarop kwamen de mensen naar buiten met restafval om het in de wagen te deponeren. Het restafval werd doorgaans weer op het land gegooid om bijvoorbeeld aan de varkens te voeren. Overigens had de schillenboer in dat opzicht ook een taak om voedselverspilling tegen te gaan door restafval te hergebruiken. Aan het einde van de twintigste eeuw kwam er echter een verbod om schillen, fruitafval en groenteafval nog als veevoer te gebruiken. Het beroep verdween daarom langzaam aan naar de achtergrond. Ook omdat er in huishoudens in Nederland het systeem van afvalscheiding werd ingevoerd met de introductie van de groene gft-bak. Het is nu de taak van de gemeentereiniging om restafval op te halen dat door bewoners aan de straat wordt gezet of in containers wordt gedaan. Het restafval van gft heeft ook nu nog een functie, want er kan compost van worden gemaakt net als biogas.

Een schillenboer was veelal zelf een veehouder, zoals een varkenshouder die in de vroege ochtend langs de deuren ging om restafval op te halen met paard-en-wagen of met een handkar of bakfiets. Naast dat een boer zelf de functie van schillenboer vervulde, waren en ook schillenboeren die de werkzaamheden als zelfstandig beroep uitvoerden. De schillen werden dan bijvoorbeeld verkocht aan een boer. De functie van een schillenboer is te vergelijken met die van een vuilnisman die verantwoordelijk is voor het ophalen van vuilnis. Er zijn ook met andere beroepen verbanden te leggen, zoals met het beroep van een groenteman. Zo is er sprake van een circulair systeem, want de groenteman verkoopt groenten en de kopers bewaren het restafval voor de schillenboer die het afval vervolgens weer hergebruikt. In dat opzicht is er een link te leggen met de functie van afvalsorteerder of van afvalcoach. Een afvalcoach is een persoon die advies geeft over het scheiden van afval. Dit in het kader om voedselverspilling bijvoorbeeld tegen te gaan. Dat het beroep schillenboer is verdwenen, komt onder meer door het verbod om het afval als veevoer te gebruiken. Het verbod hierop is gekomen, omdat de angst heerste dat er ziekten zouden worden verspreid. Een andere reden voor het verdwijnen van het beroep uit het straatbeeld is dat groenten uit blik en potgroenten intrede deden. Daardoor waren er ook simpelweg minder schillen en ander restafval om op te halen.

PROEFPROJECTEN MET HERINTREDE SCHILLENBOER

Het beroep schillenboer mag dan langzamerhand zijn uitgestorven, er zijn in de afgelopen jaren in Nederland toch enkele proeven en projecten gestart met de herintrede van moderne schillenboeren. De moderne variant van een schillenboer is een medewerker van de gemeentereiniging of van vrijwilligers die gft-bakjes ophalen en legen. De reden van invoering en ontstaan van dergelijke projecten is dat de gedachte bestaat dat wellicht meer mensen geneigd zijn om gft-afval te scheiden en apart aan te bieden. Het authentieke beroep van een schillenboer die met paard-en-wagen langs alle huizen ging en van zich liet horen met een ratel is echter wel uitgestorven. Het is de vraag of de proefprojecten en initiatieven als het om het aanbieden van gft-afval in kleine gft-bakken gaat zich doorzetten. De meeste mensen nemen de moeite niet om schillen en gft-afval apart te bewaren en buiten de deur te zetten op een vaste dag.

WAT DOET EEN SCHILLENBOER:

  • Paard inspannen
  • Wagen gereedmaken
  • Langs deuren gaan
  • Ratelen
  • Schillen verzamelen
  • GFT verzamelen
  • Restafval verkopen
  • Restafval aan eigen vee voeren

Wat doet de schillenboer:

Beroep schillenboer:

OPLEIDINGEN TOT SCHILLENBOER

De werkzaamheden van een schillenboer waren niet dusdanig dat er veel kennis nodig was. Daarom is er ook geen opleiding nodig om de taken uit te voeren. Het was een kwestie van paard-en-wagen inspannen of de handkar of bakfiets pakken en langs de deuren te gaan.

BEDRIJVEN WAAR EEN SCHILLENBOER WERKZAAM KAN ZIJN

Schillenboeren waren in het verleden doorgaans zelf boer die langs huizen gingen om op een goedkoper manier aan veevoer te komen, Toch waren er ook schillenboeren die zelfstandig het beroep uitoefende of in dienst waren bij een gemeente.

COMPETENTIES SCHILLENBOER

Een schillenboer hoefde niet over veel competenties te beschikken. Het was wel belangrijk om over doorzettingsvermogen te beschikken en geduld op te brengen. Zo wachtte de schillenboer na het bekendmaken van de aanwezigheid op de bewoners die met hun gft-emmertje naar buiten kwamen. Een sociale instelling was daarbij wel van belang om bijvoorbeeld tussendoor even een praatje te maken. Indien een schillenboer zelfstandig werkte, was het ook nog belangrijk om over verkopende kwaliteiten te beschikken. Dit om het restafval aan boeren te verkopen. Zo was het ook van belang om over een fysiek goed gestel te beschikken, want de werkzaamheden werden in weer en wind en in alle jaargetijden uitgevoerd.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS SCHILLENBOER

Het originele beroep van schillenboer is uitgestorven en wat dat betreft is het arbeidsmarktperspectief ook niet van toepassing. Tegenwoordig zijn het vuilnismedewerkers die door straten rijden om de huisvuilcontainers en biobakken te legen. Ook doorgroeien is niet van toepassing op de functie van schillenboer.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS SCHILLENBOER

Er is geen gemiddeld salaris aan te geven voor het beroep schillenboer. Vaak voerden boeren deze taak uit armoede uit om geld te besparen op voedsel voor het eigen vee. Zo zijn er ook geen andere arbeidsvoorwaarden van toepassing, behalve als er sprake was van in dienst zijn bij bijvoorbeeld een gemeente.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Schillenboer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Schillenboer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl