Varkenshouder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep varkenshouder
Werken als varkenshouder
Intensieve veehouderij
Voeding van varkens
Varkenshouderij Nederland
Film: Leerling Veehouderij:
Film: Onderzoek Varkenshouderij:
Opleidingen tot varkenshouder
Bedrijven waar een varkenshouder werkzaam kan zijn
Competenties varkenshouder
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als varkenshouder
Arbeidsvoorwaarden en salaris varkenshouder
Eigen bedrijf starten als Varkenshouder
Boekhoudprogramma vergelijken Varkenshouder

Beroep varkenshouder

Een varkenshouder is in de meeste gevallen een veehouder die een eigen varkenshouderij heeft. Een varkenshouder met een eigen veehouderij houdt varkens om economische redenen. De varkens binnen een veehouderij worden ook wel eens vleesvarkens genoemd, omdat het uiteindelijk gaat om het varkensvlees van het varken. In Nederland zijn de meeste varkenshouderijen te vinden in de provincies Gelderland, Limburg, Overijssel en Noord-Brabant. Een andere benaming voor een varkenshouder is ook wel “houder van hokdieren”, omdat de meeste varkens binnen fokbedrijven niet buiten komen. Als een varkenshouder alleen zeugen (vrouwtjes) houdt, noemt men een varkenshouder een zeugenhouder in plaats van een varkenshouder. Mannelijke varkens noemt men “beren”. Een andere benaming voor varkenshouder kan ook zijn veehouder, echter moet de term veehouder vrij algemeen gezien worden, omdat een veehouder ook andere dieren kan houden, zoals koeien. Het beroep varkenshouder komt in Nederland redelijk veel voor, echter is het wel zo dat steeds meer varkenshouderijen stoppen, omdat het houden van varkens in veel gevallen niet meer economisch rendabel is. Schaalvergroting is dan ook een belangrijk woord als we spreken van varkenshouder. In veel gevallen behoort de varkenshouder toe tot de intensieve veehouderij. De intensieve veehouderij heeft betrekking op niet grondgebonden veehouderijen. Met andere woorden kan een varkenshouder in veel gevallen niet gezien worden als landbouwer. Binnen een varkenshouderij die vleesvarkens houdt worden biggen vanaf de tiende week overgebracht naar de varkensmesterij om hun vleesmassa optimaal te vergroten, zodat ze uiteindelijk naar de slachterij gebracht kunnen worden. In de meeste gevallen worden varkens na vier maanden al naar de slachterij gebracht, als ze ongeveer honderd tot honderdtien kilo wegen.

Werken als varkenshouder

Een varkenshouder is dus een veehouder die in de meeste gevallen beschikt over een eigen varkenshouderij. Varkenshouders en varkensslachterijen zijn nogal eens omstreden, omdat er in sommige gevallen geen sprake is van dierenwelzijn. Toch bestaan er veel varkenshouders en ook varkensslachterijen die zich wel houden aan de regels en dierenwelzijn wel belangrijk vinden, ondanks dat de vleesvarkens uiteindelijk geslacht zullen worden. Goed opgeleide varkenshouders leren dan ook tijdens hun opleiding alles over de verzorging van varkens, inclusief kwaliteitszorg met betrekking tot varkens. Als biggen geboren worden verblijven ze ongeveer een maand bij de moeder totdat de biggen geen moedermelk meer drinken. Na de eerste maand worden biggen overgebracht naar een speciale kinderkamer, waarbinnen de biggen speciale voeding krijgen. Vanaf week tien worden de biggen overgebracht naar de varkensmesterij en worden de biggen geen biggen meer genoemd, maar vleesvarkens of fokvarkens. Vleesvarkens worden niet oud en gaan meestal binnen vier tot zes maanden naar de slachterij, waar speciale uitbeners het varken slachten en uitbenen, zodat het vlees uiteindelijk in de winkel verkocht kan worden. Daarnaast kan het vlees bij gespecialiseerde slagers verkocht worden.

Intensieve veehouderij

Moderne varkensstallen moeten voldoen aan strenge regelgeving met betrekking tot de groepshuisvesting van varkens. Binnen deze regels zijn veel voorschriften opgenomen die de kwaliteit van leven van de varkens moeten verbeteren, zoals milieuregels, optimale groeiomstandigheden en dierenwelzijnsregels. Andere belangrijke regels zijn weer dat er minimaal acht uur per dag licht moet zijn voor de varkens en dat de varkens over voldoende materiaal moeten beschikken dat ze kunnen onderzoeken of waarmee ze kunnen spelen.

Voeding van varkens

Varkens binnen een varkenshouderij krijgen over het algemeen restproducten van de voedingsmiddelenindustrie te eten. Een voorbeeld hiervan is tapioca, dat ook een restproduct is van de voedingsmiddelenindustrie. Tapioca bestaat uit zetmeelrijke ingrediënten die afkomstig zijn van de cassave (wortelknol). Tapioca is goedkoop veevoer dat eigenlijk geen echte smaak heeft. Een ander voorbeeld hiervan zijn weer de restproducten van suikerbieten. Als de voedingsmiddelenindustrie de suiker heeft gewonnen uit de suikerbiet blijft er bietenpulp over. Varkens zijn gek op bietenpulp. Andere basisgrondstoffen die varkens kunnen eten zijn weer mais, granen en soja. In het verleden waren varkenshouders vaak afhankelijk van schillenboeren.

Varkenshouderij Nederland

In Nederland is er een duidelijke trend zichtbaar waarbij het aantal varkenshouderijen gestaag afneemt. De afgelopen jaren hebben verschillende factoren bijgedragen aan deze vermindering. Strengere regelgeving en hogere eisen op het gebied van dierenwelzijn, milieu en volksgezondheid hebben ertoe geleid dat sommige varkenshouders ervoor hebben gekozen om hun bedrijf te beëindigen. Daarnaast spelen ook economische factoren, zoals stijgende kosten en lagere winstmarges, een rol bij het afnemende aantal varkenshouderijen. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een consolidatie in de sector, waarbij grotere bedrijven vaak de plaats innemen van kleinere, familiebedrijven. Hoewel de vermindering van het aantal varkenshouderijen een impact heeft op de sector, blijven Nederlandse varkenshouders streven naar duurzame en verantwoorde productiemethoden om te voldoen aan de steeds strengere eisen en het behoud van een gezonde varkenshouderijsector. Ook het starten van een biologische varkenshouderij is duidelijk in opkomst.

Film: Leerling Veehouderij:

Film: Onderzoek Varkenshouderij:

Opleidingen tot varkenshouder

Wie een carrière ambieert als varkenshouder kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding Varkenshouderij, die in de meeste gevallen een gecombineerde opleiding betreft met de werkzaamheden van een Melkveehouder, aangezien dit beide veehouders zijn. Aangezien de meeste varkenshouders uiteindelijk ondernemer willen worden is een vervolgopleiding op Hbo-niveau zeker aan te raden, omdat een hbo-opleiding verdiept in zal gaan op management en algemene ondernemersvaardigheden. Een geschikte hbo-opleiding is de hbo-opleiding Dier- en Veehouderij. Zie voor meer informatie ook het online vakblad varkens.nl. Als startende ondernemer, is het belangrijk om voor je eigen bedrijf de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online boekhoudpakket voor de financiële administratie als varkenshouder.

Bedrijven waar een varkenshouder werkzaam kan zijn

Een varkenshouder zal over het algemeen werkzaam zijn binnen zijn eigen varkenshouderij, maar het is denkbaar dat je ook werkzaam kan zijn als medewerker varkenshouderij. Daarnaast kunnen mensen met de opleiding varkenshouderij werkzaam zijn voor andere soorten bedrijven en overheden, zoals op een boerderij, melkveehouderij of bijvoorbeeld een inspectiedienst van de overheid. In de meeste gevallen zal een varkenshouder werkzaam zijn als ondernemer binnen een eigen varkenshouderij. Als een varkenshouder in loondienst werkzaam is, kan ook de benaming bedrijfsleider van toepassing zijn. Het is mogelijk dat varkenshouderijen gebruikmaken van bedrijfsleiders, omdat varkenshouderijen tegenwoordig grote veehouderijen kunnen zijn.

Competenties varkenshouder

De belangrijkste competentie van een varkenshouder is de vakinhoudelijke kennis van de branche. Daarnaast moet dierenwelzijn gezien worden als een belangrijke competentie, omdat het wel om dieren gaat. Verantwoordelijkheidsgevoel in het algemeen is dan ook een belangrijk woord als varkenshouder. Omdat een varkenshouder te maken kan hebben met verschillende personeelsleden en externe bedrijven kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, doorzettingsvermogen, management, bedrijfsvoering, zelfstandigheid en innovatie. Innovatie heeft vooral betrekking op het blijven toepassen van de laatste mogelijkheden om het bedrijf te kunnen blijven ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van zonne-energie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als varkenshouder

Het arbeidsmarktperspectief als varkenshouder in loondienst is niet heel groot te noemen. Het zijn over het algemeen alleen de grote varkenshouderijen die gebruikmaken van personeel. Een vacature varkenshouderij zal over het algemeen niet snel beschikbaar zijn. De doorgroeimogelijkheden als varkenshouder moeten gezien worden in het starten van je eigen varkenshouderij. Andere doorgroeimogelijkheden zijn er niet echt als varkenshouder.

Arbeidsvoorwaarden en salaris varkenshouder

Een varkenshouder werkzaam in loondienst zal onder de cao Dierhouderij vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een varkenshouder in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2000 en 3000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Wat een zelfstandig werkende varkenshouder precies zal verdienen is niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van de behaalde bedrijfsresultaten.

Eigen bedrijf starten als Varkenshouder

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Varkenshouder, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Varkenshouder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Varkenshouder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Varkenshouder.

Mijnzzp.nl