Varkenshouder

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Varkenshouder?

Een varkenshouder is in de meeste gevallen een veehouder die een eigen varkenshouderij heeft. Een varkenshouder met een eigen veehouderij houdt varkens om economische redenen. De varkens binnen een veehouderij worden ook wel eens vleesvarkens genoemd, omdat het uiteindelijk gaat om het varkensvlees van het varken. In Nederland zijn de meeste varkenshouderijen te vinden in de provincies Gelderland, Limburg, Overijssel en Noord-Brabant. Een andere benaming voor een varkenshouder is ook wel “houder van hokdieren”, omdat de meeste varkens binnen fokbedrijven niet buiten komen. Als een varkenshouder alleen zeugen (vrouwtjes) houdt, noemt men een varkenshouder een zeugenhouder in plaats van een varkenshouder. Mannelijke varkens noemt men “beren”. Een andere benaming voor varkenshouder kan ook zijn veehouder, echter moet de term veehouder vrij algemeen gezien worden, omdat een veehouder ook andere dieren kan houden, zoals koeien. Het beroep varkenshouder komt in Nederland redelijk veel voor, echter is het wel zo dat steeds meer varkenshouderijen stoppen, omdat het houden van varkens in veel gevallen niet meer economisch rendabel is. Schaalvergroting is dan ook een belangrijk woord als we spreken van varkenshouder. In veel gevallen behoort de varkenshouder toe tot de intensieve veehouderij. De intensieve veehouderij heeft betrekking op niet grondgebonden veehouderijen. Met andere woorden kan een varkenshouder in veel gevallen niet gezien worden als landbouwer. Binnen een varkenshouderij die vleesvarkens houdt worden biggen vanaf de tiende week overgebracht naar de varkensmesterij om hun vleesmassa optimaal te vergroten, zodat ze uiteindelijk naar de slachterij gebracht kunnen worden. In de meeste gevallen worden varkens na vier maanden al naar de slachterij gebracht, als ze ongeveer honderd tot honderdtien kilo wegen.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Varkenshouder

Wat is het salaris en tarief van een Varkenshouder? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Varkenshouder in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Varkenshouder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Varkenshouder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl