Dierenpolitie agent

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een dierenpolitie agent of dierenagent is een speciaal aangestelde agent die dierenleed probeert te voorkomen. Dit kan inhouden het optreden tegen de eigenaren van verwaarloosde dieren en het bieden van hulp aan dieren. Hiertoe behoort ook het optreden tegen dierenmishandeling. Een dierenpolitie agent is dan ook speciaal opgeleid om dierenleed te kunnen herkennen. Daarnaast is een dierenpolitie agent bekend met wet- en regelgeving met betrekking tot dieren en weet hij of zij precies welke maatregelen er genomen moeten worden om dierenleed te stoppen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het in beslag nemen van dieren en aan het onderbrengen van dieren op een andere veilige locatie. Een dierenpolitie agent kan optreden tegen alle misstanden die betrekking hebben op dieren. Een andere benaming voor dierenpolitie agent, dierenpolitie of dierenagent is ook wel taakaccenthouders handhaving dierenwelzijn. Dit zijn speciaal opgeleide politieagenten die beter bekend zijn als dierenpolitie agent. De werkzaamheden van dierenpolitie agenten zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat dierenleed voorkomen moet worden. Dierenleed heeft betrekking op dierenmishandeling en dierenverwaarlozing. Dierenpolitie agenten hebben net zo als reguliere politieagenten opsporingsbevoegdheden om dierenleed te voorkomen en/of te stoppen. De dierenpolitie kan ingeschakeld worden voor alle vormen van dierenleed, dus ook voor dieren die in nood verkeren na bijvoorbeeld een ongeluk. Een andere vorm waarbij de dierenpolitie ingeschakeld kan worden is dierenstroperij. Ook het bewust verstoren van nesten of het ophitsen van dieren is verboden.

Een dierenpolitie agent is een speciale politieagent die belast is met het voorkomen en stoppen van dierenleed. Het is niet zo dat een dierenpolitie agent alleen maar bezig is met dieren, omdat de meeste dierenpolitie agenten de werkzaam moeten combineren met hun reguliere functie als agent. Wel is het zo dat er tegenwoordig meer aandacht is voor dierenleed en alle randverschijnselen die hier bij komen kijken. Randverschijnselen kunnen zijn andere strafbare feiten, zoals illegale dierenhandel of hennepkwekerijen. Een dierenpolitie agent heeft dan ook dezelfde bevoegdheden als een reguliere politieagent.

Wat doet de dierenpolitie agent allemaal

De dierenpolitie is er niet alleen om mensen te straffen of om ze te bekeuren. Dierenpolitie agenten zijn ook preventief werkzaam op het gebied van informatievoorziening en het houden van toezicht. De meeste dierenpolitie agenten weten precies waar mogelijk sprake is van dierenverwaarlozing of andere misstanden die betrekking hebben op dieren. Het is uiteraard wel de dierenpolitie die zal ingrijpen wanneer er sprake is van dierenverwaarlozing of dierenmishandeling. Als dierenpolitie agent werk je dan ook samen met diverse soorten dierenspecialisten zoals dierenartsen, veeartsen, hoefsmeden en dierenambulance medewerkers. Daarnaast werkt de dierenpolitie samen met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Dierenpolitie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)

  • De dierenpolitie zal samenwerken met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming als het gaat om hobbymatig gehouden dieren.

Dierenpolitie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

  • De dierenpolitie zal samenwerken met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waar het bedrijfsmatig gehouden dieren betreft. Dit soort dieren noemt men ook wel eens landbouwhuisdieren. Deze dienst zal ook ingeschakeld worden wanneer er misstanden geconstateerd worden met betrekking tot dierenvervoer.

Strafrecht of bestuursrecht dieren

Mensen die te maken krijgen met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit of de dierenpolitie kunnen op verschillende manieren vervolgd worden door de overheid. Het strafrecht en bestuursrecht zijn twee manieren om overtreders aan te pakken. Strafrecht heeft betrekking op vervolging door de landelijke overheid en bestuursrecht heeft betrekking op de handhaving van de lokale gemeente of op de handhaving door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Bij strafrecht krijgt de overtreder meestal alleen een boete. Bij het toepassen van bestuursrecht kunnen alle kosten verhaald worden op de overtreder. Denk hierbij aan dwangsomkosten en aan de kosten die een bepaalde instantie moet maken zoals de verzorging van de dieren. Bestuursrecht kan dan ook meer geld kosten dan het strafrecht, omdat dat in veel gevallen alleen een boete betreft. Wanneer het om een ernstige overtreding of misdaad gaat kan er ook sprake zijn van strafrecht en bestuursrecht gezamenlijk.

Wat doet de dierenpolitie met in beslag genomen dieren

De dierenpolitie neemt lang niet alle dieren meteen in beslag bij mogelijke overtredingen of misstanden. De dierenpolitie spreekt meestal van opvangadressen of het in bewaring stellen van dieren. De echte in beslagname van dieren kan meestal pas plaatsvinden wanneer er een uitspraak is van een rechter. Soms worden dieren ook weer teruggegeven aan de eigenaar, als de overtreding niet ernstig genoeg is. Ook hierbij is er een belangrijk verschil tussen het strafrecht en bestuursrecht.

Bij een bestuursrechtelijke maatregel gaat het meestal niet om het straffen of het permanent in beslag nemen van dieren maar juist om maatregelen om verdere overtredingen te stoppen. Het herstel van de dieren staat binnen het bestuursrecht voorop. Dit betekent dat een eigenaar zijn dieren terugkrijgt wanneer deze maatregelen neemt om verdere overtredingen te stoppen. Bij strafrecht of wanneer iemand niet voldoet aan bestuursrechtelijke dwangmiddelen kan dit een ander verhaal zijn. De dierenpolitie zal in beslag genomen dieren tijdelijk onderbrengen op een opvangadres, dat meestal geheim gehouden wordt voor de overtreder. Denk bijvoorbeeld aan paarden, die tijdelijk ondergebracht worden op een manage ergens in het land. Deze paarden worden dan door de manage verzorgd totdat er een duidelijke uitspraak is van een rechter.

Op surveillance met de dierenpolitie:

Opleidingen tot dierenpolitie agent

Wie een carrière ambieert als dierenpolitie agent zal in eerste instantie de reguliere opleiding tot agent moeten volgen aan de Nederlandse Politieacademie. Hierna is het mogelijk om een specifieke opleiding te volgen, namelijk de opleiding of richting “Opsporing en handhaving in het kader van dierenwelzijn”. Tijdens deze opleiding leer je dierenleed herkennen, wet- en regelgeving met betrekking tot dieren, hoe dieren in beslag genomen kunnen worden en hoe je rapporten moet opstellen. Een passende vooropleiding op Mbo-niveau kan de Mbo-opleiding handhaver toezicht en veiligheid zijn.

Bedrijven waar een dierenpolitie agent werkzaam kan zijn

Als dierenagent ben je werkzaam voor de politie. Daarnaast is het denkbaar dat je voor andere overheidsdiensten werkzaam bent, zoals de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ook een baan bij de douane behoort tot de mogelijkheden.

Competenties dierenpolitie agent

Als politieagent of dierenpolitie agent moet je over veel verschillende competenties beschikken, waar tijdens de opleiding veel aandacht voor is. De belangrijkste competentie als politieagent of dierenpolitie agent is integriteit. Integriteit is belangrijk, omdat je als agent een voorbeeldfunctie bent voor de maatschappij en burgers de politie moeten kunnen vertrouwen. Wanneer je specifiek voor de dierenpolitie wilt werken moet je over een grote passie met betrekking tot dieren beschikken. Andere belangrijke woorden binnen dit beroep zijn loyaliteit, dienstbaarheid, besluitvaardig, stressbestendigheid, doorzettingsvermogen, inlevingsvermogen en overwicht. Vooral overwicht is als politieagent of dierenpolitie agent belangrijk, omdat je soms ook zal moeten laten merken hoe de regels precies zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als dierenpolitie agent

Het arbeidsmarktperspectief als dierenpolitie agent is redelijk tot goed te noemen. Een baan als politieagent is natuurlijk geen probleem als je beschikt over de juiste opleiding. De specifieke functie dierenpolitie agent kan echter wel lastig te krijgen zijn. Er zijn redelijk veel politieagenten die een grote passie hebben voor dieren en dus voor de dierenpolitie willen werken. Ondanks dat er binnen Nederland een speciale dierenpolitie opgericht is, is deze verhoudingsgewijs niet heel groot. De doorgroeimogelijkheden als politieagent of dierenpolitie agent zijn geheel afhankelijk van de dienstjaren en het opleidingsniveau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris dierenagent

De arbeidsvoorwaarden bij de politie zijn prima geregeld, zoals dit het geval is bij de meeste overheidsdiensten, en worden onder andere behartigd door de politievakbond ACP. Het salaris als politieagent is vastgesteld door middel van vaste salarisschalen, die per functie verschillen. Het salaris als politieagent zal ergens tussen de 1700 en 2700 bruto per maand liggen, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Een politieagent met een hogere functie zal over het algemeen stukken meer verdienen.

Mijnzzp.nl